Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Tag: Biuro Obsługi Rady i Zarządu


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wnioski i petycje 2019-03-18 10:21:52
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Myśliborskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017 2018-02-02 08:03:13
Rejestr aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat Myśliborski 2012-10-16 10:35:49
Nr 15 w sprawie ograniczenia pracy Wydziału Komunikacji 2020-03-25 15:53:23
Nr 16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-03-25 15:56:01
Petycje 2019-03-18 10:22:12
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2018 rok 2017-12-12 11:59:55
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia odwołania Radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-08-22 12:29:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego 2014-12-09 14:35:37
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2014-12-09 14:38:13
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2014-12-09 14:40:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2014-12-09 14:42:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2014-12-09 14:43:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości obowiązujących w 2015 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów 2014-12-09 14:46:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2014-12-09 14:48:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-12-09 14:50:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-12-09 14:52:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2014-12-30 09:14:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-01-05 07:52:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok 2015-01-21 08:00:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 2015-01-21 08:01:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2015 rok 2015-01-21 08:07:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2015-01-21 08:09:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2015-01-21 08:10:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na Uchwałę Nr LIV/438/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-02-11 08:52:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu 2015-02-11 08:53:22
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2015-02-11 09:29:37
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu 2015-02-11 09:30:19
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu 2015-02-11 09:30:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-02-11 09:31:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2015-02-11 09:32:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-02-11 09:33:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2015-03-12 10:34:40
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania skarbnika powiatu 2015-03-12 10:35:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-03-12 10:37:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2015-03-12 11:02:58
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2015-03-12 11:03:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-12 08:09:39
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2014 rok 2015-06-12 08:10:56
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale o przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-06-12 08:12:13
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Smolnicy 2015-06-12 08:13:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2015-06-12 08:15:43
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikającego z umowy o pracę radnego 2015-06-12 08:17:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 - 2027 2015-06-12 08:19:03
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2015 - 2017 2015-06-12 08:21:55
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-08-31 10:40:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości obowiązujących w 2016 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów 2015-10-19 12:16:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. ?Kontrakt Samorządowy - Lider Pojezierzy? 2015-10-19 12:18:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-10-19 12:20:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-10-19 12:22:08
Projekt uchwały w spawie odwołania Starosty Myśliborskiego 2016-01-15 12:34:01
Projekt uchwały w sprawie powołania Starosty Myśliborskiego 2016-01-15 12:36:01
Projekt ustawy w sprawie powołania Wicestarosty Myśliborskiego 2016-01-15 12:37:58
Projekt ustawy w sprawie powołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-01-15 12:39:02
Projekt ustawy w sprawie powołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-01-15 12:40:47
Projekt ustawy w sprawie powołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-01-15 12:41:11
Projekt ustawy w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz nowego prawa jazdy, osób zobowiązanych do ich wymiany z powodu zmian administracyjnych 2016-01-15 12:42:54
Projekt uchwał w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016-2018 2016-01-15 12:44:07
projekt uchwały w sprawie przyjecia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016-2018 2016-03-10 13:38:35
projekt uchwały w sprawie rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Debnie za 2015 rok 2016-03-10 13:42:30
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mysliborskiego 2016-03-10 13:44:30
projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2016-03-10 13:45:22
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu myśliborskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 2016-04-19 08:17:19
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2016-04-19 08:19:40
Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-04-19 08:21:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-04-26 09:45:40
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 2016-06-14 09:47:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za rok 2015 2016-06-14 09:50:37
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2016-06-14 09:53:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-06-14 10:03:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat 2016-06-14 10:09:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2016-06-14 10:11:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2016-06-14 10:13:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 2016-06-14 10:20:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2016-06-14 10:38:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2016-06-14 10:40:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2016-06-14 10:42:29
Projekt Uchwały Rady Powiaty w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-06-14 10:44:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-06-14 10:47:29
projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-06-16 09:00:34
projekt uchwały w sprawie likwidacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie 2016-07-26 13:48:32
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-07-26 13:49:29
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-07-26 13:51:08
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2016-07-26 13:52:00
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2016-07-26 13:52:35
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2016-07-26 13:53:15
Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2017 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usunietego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2016-09-21 08:51:25
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski 2016-09-21 09:03:33
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-09-21 09:07:47
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-09-21 09:11:36
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-06-20 13:56:08
projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-06-20 13:57:22
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/168/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" 2017-06-20 14:00:56
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 15:26:35
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Myśliborzu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Myśliborzu 2017-07-10 15:28:40
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dębnie w Branżową Szkołę I stopnia w Dębnie 2017-07-10 15:30:15
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Barlinku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Barlinku 2017-07-10 15:31:31
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2017-07-10 15:33:15
Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2017-07-10 15:35:33
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2017-07-10 15:36:45
Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2017-07-10 15:37:57
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku 2017-07-10 15:40:00
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/202/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 marca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2017-07-10 15:41:22
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/138/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 października 2016 roku w sprawie kierunku działań Zarządu Powiatu w Myśliborzu w zakresie nie obsadzania stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-07-10 15:43:05
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/172/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wstrzymania wykonywania niektórych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2017-07-10 15:44:23
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/204/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2018 2017-07-10 15:46:36
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 2017-07-10 15:47:59
Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-10 15:50:03
Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-10 15:50:57
Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-10 15:51:57
Projekt uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2017-07-21 07:58:31
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2017-07-21 08:10:23
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-08-28 08:45:16
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-08-28 08:46:38
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku 2017-08-28 08:48:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-09-20 10:59:45
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-09-20 11:01:54
Projekt uchwały w sprawie "Przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020" 2017-09-20 11:03:31
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2017-09-20 11:05:08
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego 2017-09-20 11:06:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 2017-09-20 11:08:47
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 2017-09-20 11:09:23
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-10-13 11:00:55
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-10-13 11:02:23
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 2017-10-13 11:03:54
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-10-13 11:05:00
Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2017-10-13 11:06:37
Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2017-10-13 11:07:21
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-10-13 11:08:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-12-12 11:49:11
Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017 - 2027 2017-12-12 11:50:59
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 2017-12-12 11:52:45
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020 2017-12-12 11:54:19
Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku 2017-12-12 11:55:22
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu 2017-12-12 11:56:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2017-12-12 11:56:57
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-12-12 11:57:39
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok 2017-12-12 11:59:01
Projekt uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2017-12-12 12:00:34
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-01-22 08:54:44
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2018-01-22 08:56:35
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-01-22 08:59:26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-01-22 09:00:11
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2018-01-22 09:01:02
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2018 rok 2018-01-22 09:03:01
Projekt uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2018-01-22 09:03:54
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2021" 2018-01-22 10:55:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2018-02-23 09:37:49
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2018-02-23 09:38:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2018-05-28 08:51:08
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2018-05-28 08:51:50
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-08-16 08:57:16
projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania drogą powiatową 2018-08-16 08:57:48
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W MYŚLIBORZU - ROBERT DUDEK 2013-12-31 08:35:46
2019 rok 2019-02-01 09:42:08
2020 rok 2020-05-08 10:59:14
WYKAZ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W MYŚLIBORZU VI KADENCJI 2020-10-28 09:25:53
RADA POWIATU W MYŚLIBORZU - VI KADENCJA (2018/2023) 2007-02-05 12:31:50
FORMULARZ INTERPELACJI 2014-05-20 10:32:03
V kadencji 2015-01-08 10:59:45
Oświadczenie majątkowe radnego powiatu 2018-02-05 09:07:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027. 2014-02-12 11:41:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-05-12 15:31:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-05-12 15:33:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2014-05-12 15:35:07
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 2014-05-12 15:36:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-05-12 15:38:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-05-12 15:40:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014". 2013-11-22 12:08:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uczestniczenia Powiatu Myśliborskiego w realizacji projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I" 2013-11-22 12:10:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rearzu zmieniająca uclizację zadań w 2013 roku 2013-11-22 12:14:37
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2013-11-22 12:16:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego. 2013-12-10 14:31:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2013-12-10 14:32:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. i odstąpienia od jej odwołania 2013-12-10 14:33:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku. 2013-12-10 14:37:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie okreslania przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia. 2013-12-10 14:42:13
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego. 2013-12-10 14:43:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 2013-12-10 14:43:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2013-12-10 14:44:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2013-12-10 14:45:07
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2013-12-10 14:45:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu 2013-12-10 14:46:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok 2013-12-10 14:47:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2013-12-10 14:47:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok. 2014-02-12 11:43:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018 2014-10-20 10:31:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019 2014-10-20 10:33:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2014-10-20 10:34:40
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Boleszkowice 2014-10-20 10:35:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustanowionych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2014-10-20 10:38:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2014-10-20 10:39:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 2014-10-20 10:39:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-10-20 10:41:03
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-10-20 10:42:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-10-20 10:48:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2014-03-18 10:32:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2014-03-18 10:33:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2014-03-18 10:37:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-03-18 11:07:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu 2014-03-18 11:10:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2014-03-18 11:14:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 2014-04-14 08:02:07
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom powołanym do udziału w jej pracach 2014-04-14 08:04:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 2014-05-23 14:23:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-05-23 14:24:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 2014-06-06 11:02:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2013 rok 2014-06-06 11:03:26
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2014-06-06 11:05:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2014-06-06 11:06:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę od Gminy Nowogródek Pomorski 2014-06-06 11:07:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-06-06 11:09:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2014-06-06 11:10:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany wynagrodzenia za pracę w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2014-06-06 11:11:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie oświadczenia w przedmiocie uczczenia 15 ? lecia utworzenia Powiatu Myśliborskiego 2014-06-17 11:25:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania samorządu województwa w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2014-06-27 09:22:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu 2014-07-16 09:42:40
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2014-07-16 09:43:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-07-16 09:45:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu 2014-08-06 08:49:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2014-08-06 08:50:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-08-19 14:44:43
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-08-19 14:47:40
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-08-19 14:48:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-08-19 14:51:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-08-19 14:52:46
Informacja o stanie środowiska w Powiecie Myśliborskim w 2013 roku 2014-10-20 10:53:27
RAPORT Z REALIZACJI ?POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2009 ? 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013 ? 2016 DLA POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ? ZA ROK 2012 ORAZ ?POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2013 ? 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017 ? 2020 DLA POWIATU MYŚLIBORSKIEGO? ZA ROK 2013 2014-10-20 10:59:12
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Myśliborskim w roku szkolnym 2013/2014 2014-10-20 11:07:55
Informacja na temat stanu dróg powiatowych PLAN ORGANIZACYJNY zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2014/2015 2014-10-20 11:08:59
Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu 2014-03-18 11:19:02
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2014-03-18 11:34:43
Sprawozdanie z realizacji ?Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012- 2016? 2014-03-18 11:36:01
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2013 r. 2014-03-18 11:39:31
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w Powiecie Myśliborskim za 2013 rok 2014-03-18 11:40:50
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MYŚLIBORZU W 2013 ROKU 2014-04-14 11:59:20
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu za rok 2013 2014-04-14 12:00:45
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 2014-04-14 12:01:38
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Myśliborskiego 2014-04-14 12:03:30
Sprawozdanie z realizacji ?Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013? 2014-04-14 12:04:42
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim w 2013 roku 2014-06-06 11:14:20
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO za I półrocze 2014 roku 2014-08-19 14:57:13
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 2014-08-19 15:00:54
Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do roku szkolnego 2014/2015 2014-08-19 15:01:29
OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA 2013 ROK 2014-08-19 15:02:06
Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok 2015-01-21 08:12:19
Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2014 roku 2015-03-12 11:45:18
Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu. 2015-03-12 11:52:44
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 2015-03-12 11:55:13
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 2015-03-12 11:59:25
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym tj. od 29.06.2017r. do 17.09.2017r. 2017-09-20 13:34:54
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie od dnia 12 czerwca 2017 roku do dnia 13 września 2017 roku 2017-09-20 13:36:38
Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2016 2017-09-20 13:39:15
Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego za 2016 rok w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Myśliborskiego 2017-09-20 13:43:34
Sprawozdanie z działalności Szpital Barlinek Sp. z o.o. za 2017 rok 2017-09-20 13:44:35
Sprawozdanie z dzialalności Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2017 rok 2017-09-20 13:45:51
Informacja o stanie środowiska w powiecie 2018-09-25 09:05:06
sprawozdanie za I kwartał 2018 roku Szpital w Dębnie 2018-09-25 09:06:33
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 2018-09-25 09:07:51
sprawozdanie za II kwartał 2018 roku Szpital w Dębnie 2018-09-25 09:10:07
Informacja o stanie należności i zobowiązań na dz. 31.03.18 oraz rachunek zyków i strat narastająco od pozatku roku 2018. 2018-09-25 09:11:34
Informacja o stanie należności i zobowiązań na dz. 30.06.18 oraz rachunek zyków i strat narastająco od pozatku roku 2018. 2018-09-25 09:12:42
Sprawozdanie z działalności Szpitala w Barlinku za okres 01.01-31.12.2017r. 2018-09-25 09:14:52
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Starosty Myśliborskiego na 2017 rok. 2018-09-25 09:16:26
Śródokresowe sprawozdanie z realizacji programu rozwoju powiatu myśłiborskiego na lata 2015-2020. 2018-09-25 09:20:52
Plan organizacyjny zimowego utrzymania dróg powiatowych 2018-09-25 09:22:36
Informacja na temat stanu dróg powiatowych 2018-09-25 09:25:50
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu w roku szolnym 2017-2018 2018-09-25 09:29:23
Sprawozdanie z działań Przewodniczącego Rady 2018-09-25 09:31:54
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu od dnia 20 stycznia 2020 roku do dnia 8 czerwca 2020 roku 2020-06-23 13:46:18
Protokół Nr 50/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 31 lipca 2019 roku 2019-08-22 08:37:57
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 14 września 2020 roku 2020-10-15 12:16:43
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu od dnia 9 grudnia 2019 roku do dnia 7 stycznia 2020 roku 2020-06-23 13:45:31
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu od dnia 10 czerwca 2019 roku do dnia 11 września 2019 roku 2019-09-23 10:18:30
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu od dnia 15 marca 2019 roku do dnia 29 maja 2019 roku 2019-09-23 10:17:47
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu od dnia 9 stycznia 2019 roku do dnia 6 marca 2019 roku 2019-03-19 07:07:01
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu V i VI Kadencji Rady Powiatu od dnia 20 września 2018 roku do dnia 8 stycznia 2019 roku 2019-01-17 13:26:04
Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 15 stycznia 2019 roku 2019-01-31 08:17:48
Protokół Nr 60/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 26 sierpnia 2019 roku 2019-09-17 07:31:14
Protokół Nr 83/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 9 grudnia 2019 roku 2019-12-31 12:37:10
Protokół Nr 106/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 13 maja 2020 roku 2020-06-02 09:36:49
Protokół Nr 112/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 1 czerwca 2020 roku 2020-06-16 12:28:00
Sprawozdanie z posiedzeń Zarządu 2015-01-21 08:14:28
2019 rok 2020-05-08 10:49:27
2020 rok 2020-05-08 10:54:26
Protokół Nr 131/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 17 września 2020 roku 2020-10-19 13:45:46
UCHWAŁA NR XLIII/394/2013 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok 2014-01-07 12:10:17
Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/295/2017 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok 2018-01-22 08:51:32
Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok 2019-02-01 09:44:20
Uchwała Nr XVIII/165/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok 2020-05-08 11:01:44
XLVIII sesja Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-05-12 16:01:09
XLII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu 2013-11-22 12:21:05
LIV sesja Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-08-06 08:53:40
XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu 2013-12-10 14:56:31
XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-02-12 11:45:48
XLVII sesja Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-04-14 08:52:47
LVI sesja Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-10-20 11:36:20
XLVI sesja Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-03-18 11:53:24
XLIX sesja Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-05-23 14:28:18
L sesja Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-06-06 11:26:02
LI sesja Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-06-17 11:27:26
LII sesja Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-06-27 09:38:08
LIII sesja Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-07-16 09:53:33
LV sesja Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-08-19 15:09:49
II sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 15 grudnia 2014 roku 2014-12-10 14:24:55
I sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 1 grudnia 2014 roku 2014-12-10 14:20:33
XXII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 sierpnia 2016 roku 2016-08-22 12:29:47
III sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2014 roku 2015-01-05 07:58:34
IV sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia 2015 roku 2015-01-21 08:28:33
V sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku 2015-02-11 09:45:54
VI sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 marca 2015 roku 2015-03-12 12:08:52
VIII sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 22 czerwca 2015 roku 2015-06-16 12:15:28
IX sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 8 września 2015 roku 2015-09-07 11:26:11
X sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października 2015 roku 2015-10-20 07:43:07
XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 kwietnia 2016 roku 2016-04-19 12:10:31
XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 czerwca 2016 roku 2016-06-14 14:31:47
XXIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2016 roku 2016-09-22 09:01:10
XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 kwietnia 2017 roku 2017-04-20 10:31:12
XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 maja 2017 roku 2017-05-19 11:22:46
XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2017 roku 2017-06-20 14:28:04
XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 lipca 2017 roku 2017-07-11 08:33:37
XLII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 24 lipca 2017 roku 2017-07-21 08:25:16
XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia 2017 roku 2017-08-28 09:13:24
XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2017 roku 2017-09-20 14:24:25
XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 października 2017 roku 2017-10-16 08:16:42
XLVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 grudnia 2017 roku 2017-12-13 10:02:02
XLVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2018 roku 2018-01-22 10:52:53
XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2018 roku 2018-02-23 09:41:31
XLIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2018 roku 2018-05-28 07:38:58
L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 maja 2018 roku 2018-05-28 08:54:07
LIII sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 lipca 2018 roku 2018-08-16 09:03:18
LIV sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 sierpnia 2018 roku 2018-08-16 09:07:38
LVII sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 8 listopada 2018 roku 2018-12-31 10:34:13
Protokół Nr XXXIX/2013 2013-10-21 16:05:16
Protokół Nr XL/2013 2013-10-28 07:29:32
Protokół Nr XLI/2013 2013-12-16 13:10:47
Protokół Nr XLII/2013 2013-12-16 15:31:00
Protokół Nr LII/2014 2014-07-25 10:58:41
Protokół Nr XLIV/2014 2014-03-06 10:08:21
Protokół Nr XLV/2014 2014-03-25 13:54:40
Protokół Nr XLVI/2014 2014-04-25 11:55:14
Protokół Nr XLVII/2014 2014-05-27 09:10:13
Protokół Nr XLVIII/2014 2014-06-17 10:58:00
Protokół Nr XLIX/2014 2014-06-17 10:58:34
Protokół Nr L/2014 2014-07-17 08:05:00
Protokół Nr LI/2014 2014-07-17 11:08:42
Protokół Nr LIII/2014 2014-08-05 10:06:47
Protokół Nr LIV/2014 2014-09-12 13:43:13
Protokół Nr LV/2014 2014-09-26 14:01:50
Protokół Nr LVI/2014 2014-11-28 13:25:51
Protokół Nr I/2014 2015-01-08 11:01:31
Protokół Nr II/2014 2015-01-15 13:40:17
Protokół Nr III/2014 2015-01-29 08:26:47
Protokół Nr IV/2015 2015-03-13 08:34:51
Protokół Nr V/2015 2015-04-01 08:28:14
Protokół Nr VIII/2015 2015-07-28 13:13:36
Protokół Nr XIV/2015 2016-04-27 07:37:02
Protokół Nr XV/2016 2016-04-27 07:38:16
protkół Nr XXVI/2016 2017-03-02 07:36:16
Protokół Nr XXXVI/2017 2017-09-20 13:05:16
Protokół Nr XXXII/2017 2017-09-22 09:24:11
Protokół Nr XXXVII/2017 2018-05-08 08:15:43
Protokół Nr XLII/2017 2018-05-10 08:41:19
Protokół Nr LIV/2018 2019-04-02 14:36:58
Ferdynand Wiesław Łukasik - na dzień 16.09.2018 2018-09-28 11:51:24
2017 rok 2017-03-28 11:54:24
2018 rok 2018-03-05 11:11:19
Uchwały Rady Powiatu 2019 rok 2019-01-22 13:23:25
Uchwały Rady Powiatu 2014 rok 2014-12-04 11:28:18
Uchwały Rady Powiatu 2018 rok 2018-02-08 09:56:03
Uchwały Rady Powiatu 2020 rok 2020-02-13 13:41:34
Robert Dudek - za 2019 rok 2020-06-15 14:41:16
UCHWAŁA NR 58/200/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-08-26 07:33:23
UCHWAŁA NR 44/154/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Myśliborskiego za 2018 rok 2019-07-04 09:14:02
UCHWAŁA NR 120/426/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-07-27 08:44:23
UCHWAŁA NR 120/427/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2020-07-27 08:45:15
UCHWAŁA NR 120/428/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2020-07-27 08:46:07
UCHWAŁA NR 121/429/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2020-07-27 08:46:58
UCHWAŁA NR 121/430/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok 2020-07-27 08:47:56
UCHWAŁA NR 122/431/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-08-04 07:24:31
UCHWAŁA NR 122/432/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok 2020-08-04 07:26:05
UCHWAŁA NR 122/433/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-04 07:26:54
UCHWAŁA NR 122/434/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-08-04 07:27:37
UCHWAŁA NR 122/435/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2020-08-04 07:28:25
UCHWAŁA NR 123/436/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2020-08-04 07:29:15
UCHWAŁA NR 123/437/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie uzgodnienia wysokości i zasad odpłatności za posiłki oraz ustalenia wysokości i zasad odpłatności za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2020-08-04 07:30:02
UCHWAŁA NR 123/438/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2020-08-04 07:30:47
UCHWAŁA NR 123/439/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-08-04 07:32:06
UCHWAŁA NR 123/440/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oferty w ramach ogłoszonego przez Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie postępowania pod nazwą "Organizacja biwaków "pod dachem" w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka" 2020-08-04 07:33:30
UCHWAŁA NR 126/451/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 rokuw sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok 2020-09-07 07:30:38
UCHWAŁA NR 126/452/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok 2020-09-07 07:34:03
UCHWAŁA NR 126/453/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego". 2020-09-07 07:35:32
UCHWAŁA NR 126/454/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2020-09-07 07:40:37
UCHWAŁA NR 126/455/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2020-09-07 07:41:31
UCHWAŁA NR 126/456/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przekazania informacji 2020-09-07 07:43:53
UCHWAŁA NR 126/457/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2020-09-07 07:45:26
UCHWAŁA NR 126/458/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-09-07 07:46:11
UCHWAŁA NR 126/459/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-09-07 07:47:17
UCHWAŁA NR 126/460/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2020-09-07 07:48:12
UCHWAŁA NR 126/461/2020 z dnia 24 sierpnia2020 roku w sprawie odwołania Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 2020-09-07 07:49:32
UCHWAŁA NR 32/113/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-05-09 08:22:36
UCHWAŁA NR 32/114/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz trybu pracy komisji konkursowej 2019-05-09 08:23:41
UCHWAŁA NR 33/115/2019 z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-05-09 08:27:56
UCHWAŁA NR 33/116/2019 z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-05-09 08:28:38
UCHWAŁA NR 44/150/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-07-04 09:10:16
UCHWAŁA NR 44/151/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-07-04 09:11:21
UCHWAŁA NR 44/152/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-07-04 09:12:16
UCHWAŁA NR 44/153/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego 2019-07-04 09:13:10
UCHWAŁA NR 44/155/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-07-04 09:15:10
UCHWAŁA NR 44/156/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2019-07-04 09:15:50
UCHWAŁA NR 44/157/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-07-04 09:16:39
UCHWAŁA NR 44/158/2019z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-07-04 09:17:51
UCHWAŁA NR 45/159/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-07-04 09:19:58
UCHWAŁA NR 45/160/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-07-04 09:21:55
UCHWAŁA NR 45/161/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji 2019-07-04 09:27:46
UCHWAŁA NR 46/162/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-07-12 13:13:53
UCHWAŁA NR 46/163/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2019-07-12 13:14:58
UCHWAŁA NR 46/164/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy 2019-07-12 13:15:56
UCHWAŁA NR 46/165/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-07-12 13:16:50
UCHWAŁA NR 48/173/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2019-07-26 10:52:40
UCHWAŁA NR 48/174/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy 2019-07-26 10:53:23
UCHWAŁA NR 48/175/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2019-07-26 10:54:40
UCHWAŁA NR 48/176/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-07-26 11:25:55
UCHWAŁA NR 48/177/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-26 11:27:34
UCHWAŁA NR 48/178/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-07-26 11:28:24
UCHWAŁA NR 55/179/2019z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-08-06 11:54:50
UCHWAŁA NR 58/199/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy 2019-08-26 07:32:42
UCHWAŁA NR 55/180/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-08-06 12:05:09
UCHWAŁA NR 55/181/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-08-06 12:14:04
UCHWAŁA NR 55/182/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2019-08-06 12:15:09
UCHWAŁA NR 55/183/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2019-08-06 12:17:33
UCHWAŁA Nr 56/184/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-08-06 12:18:38
UCHWAŁA NR 57/185/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku 2019-08-26 07:14:55
UCHWAŁA NR 57/186/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-08-26 07:16:09
UCHWAŁA NR 57/187/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-08-26 07:17:26
UCHWAŁA NR 57/188/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2019-08-26 07:18:12
UCHWAŁA NR 57/189/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-08-26 07:19:18
UCHWAŁA NR 57/190/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy 2019-08-26 07:20:13
UCHWAŁA NR 57/191/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2019-08-26 07:20:55
UCHWAŁA NR 57/192/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-08-26 07:21:43
UCHWAŁA NR 57/193/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-08-26 07:22:29
UCHWAŁA NR 57/194/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-08-26 07:23:30
UCHWAŁA NR 57/195/2019 z dnia 7 sierpnia2019 roku w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2019-08-26 07:26:06
UCHWAŁA NR 57/196/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz trybu pracy komisji konkursowej 2019-08-26 07:27:00
UCHWAŁA NR 57/197/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2019-08-26 07:29:20
UCHWAŁA NR 58/198/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-08-26 07:31:42
UCHWAŁA NR 58/201/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-08-26 07:34:57
UCHWAŁA NR 58/202/2019 z dnia 12 sierpnia2019 roku w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 2019-08-26 07:36:07
UCHWAŁA NR 59/203/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-08-26 07:37:26
UCHWAŁA NR 59/204/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych w związku z rozwiązaniem Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy 2019-08-26 07:41:57
UCHWAŁA NR 59/205/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-26 07:43:00
UCHWAŁA NR 59/206/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2019-08-26 07:43:49
UCHWAŁA NR 59/207/2019 z dnia 19 sierpnia 2019roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-08-26 07:45:37
UCHWAŁA NR 60/208/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania informacji 2019-09-04 07:58:57
UCHWAŁA NR 60/209/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-09-04 07:59:36
UCHWAŁA NR 60/210/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój PO WER (wniosek w ramach Erasmus +) 2019-09-04 08:00:43
UCHWAŁA NR 60/211/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 195/653/2017 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji dożynek powiatowych 2019-09-04 08:01:26
UCHWAŁA NR 60/212/2019 z dnia 26 sierpnia 2019roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-04 08:02:48
UCHWAŁA NR 60/213/2019 z dnia 26 sierpnia 2019roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-04 08:03:44
UCHWAŁA NR 60/214/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2019-09-04 08:05:53
UCHWAŁA NR 60/215/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad odpłatności za posiłki oraz pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2019-09-04 08:07:12
UCHWAŁA NR 61/216/2019 z dnia 28 sierpnia2019roku w sprawie odwołania Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2019-09-04 08:08:13
UCHWAŁA NR 61/217/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie oraz trybu pracy komisji konkursowej 2019-09-04 08:08:58
UCHWAŁA NR 2/13/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-12-17 08:43:45
UCHWAŁA NR 61/218/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie uzgodnienia wysokości i zasad odpłatności za posiłki oraz ustalenia wysokości i zasad odpłatności za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2019-09-04 08:09:41
UCHWAŁA NR 8/39/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-01-15 08:43:24
UCHWAŁA NR 8/40/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2019-01-15 08:44:29
UCHWAŁA NR 110/388/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-06-08 07:15:24
UCHWAŁA NR 111/389/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. 2020-06-08 07:16:11
UCHWAŁA NR 36/125/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-06-04 11:44:36
UCHWAŁA NR 36/126/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-06-04 11:47:55
UCHWAŁA NR 34/117/2019 z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-05-15 13:29:21
UCHWAŁA NR 34/118/2019 z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "SENIORIADA - 2019" 2019-05-15 13:30:32
UCHWAŁA NR 34/119/2019 z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zorganizowanie Dnia Matki, Ojca i Dnia Inwalidy" 2019-05-15 13:32:00
UCHWAŁA NR 34/120/2019 z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-05-15 13:32:58
UCHWAŁA NR 34/121/2019 z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-05-15 13:34:16
UCHWAŁA NR 35/122/2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-05-28 11:11:18
UCHWAŁA NR 35/123/2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-05-28 11:12:16
UCHWAŁA NR 35/124/2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2019-05-28 11:13:07
UCHWAŁA NR 47/166/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2019-07-26 10:43:58
UCHWAŁA NR 47/167/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-07-26 10:45:43
UCHWAŁA NR 47/168/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033. 2019-07-26 10:47:19
UCHWAŁA NR 47/169/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-07-26 10:48:19
UCHWAŁA NR 47/170/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-07-26 10:49:16
UCHWAŁA NR 48/171/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-07-26 10:50:36
UCHWAŁA NR 48/172/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-07-26 10:51:33
UCHWAŁA NR 10/41/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-01-17 13:18:25
UCHWAŁA NR 10/42/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-01-17 13:19:18
UCHWAŁA NR 10/43/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-01-17 13:19:59
UCHWAŁA NR 10/44/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2019-01-17 13:20:52
UCHWAŁA NR 10/45/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2019-01-17 13:22:11
UCHWAŁA NR 11/46/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-01-17 13:22:52
UCHWAŁA NR 36/127/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2019-06-04 11:49:47
UCHWAŁA NR 36/128/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-06-04 11:51:04
UCHWAŁA NR 36/129/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Pora Seniora w powiecie myśliborskim" 2019-06-04 11:51:55
UCHWAŁA NR 36/130/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej 2019-06-04 11:52:31
UCHWAŁA NR 37/131/2019 dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-06-04 11:54:49
UCHWAŁA NR 37/132/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Myśliborskiego, nie stanowiących jego własności 2019-06-04 11:55:47
UCHWAŁA NR 62/219/2019 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2019-09-10 09:52:06
UCHWAŁA NR 62/220/2019 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-09-10 09:53:06
UCHWAŁA NR 38/135/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-06-21 08:00:19
UCHWAŁA NR 62/221/2019 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-09-10 09:54:08
UCHWAŁA NR 62/222/2019 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2019-09-10 09:55:27
UCHWAŁA NR 62/223/2019 z dnia 2 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2019-09-10 09:56:22
UCHWAŁA NR 62/224/2019 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2019-09-10 09:57:48
UCHWAŁA NR 62/225/2019 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwaUCHWAŁA NR 62/225/2019 2019-09-10 09:59:44
UCHWAŁA NR 62/226/2019 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-09-10 10:01:07
UCHWAŁA NR 63/227/2019 z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. 2019-09-10 10:04:22
UCHWAŁA NR 1/1/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-12-04 11:21:09
UCHWAŁA NR 1/2/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-12-04 11:22:02
UCHWAŁA NR 1/3/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska kierowniczego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2018-12-04 11:22:52
UCHWAŁA NR 1/4/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2018-12-04 11:23:49
UCHWAŁA NR 1/5/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2018-12-04 11:24:42
UCHWAŁA NR 1/6/2018 z dnia 23 listopada roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-12-04 11:25:37
UCHWAŁA NR 1/7/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-12-04 11:26:30
UCHWAŁA NR 1/8/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-12-04 11:28:02
UCHWAŁA NR 1/9/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2018-12-04 11:29:01
UCHWAŁA NR 2/10/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia czynności kierownika zamawiającego 2018-12-17 08:39:26
UCHWAŁA NR 2/11/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-12-17 08:40:47
UCHWAŁA NR 2/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-12-17 08:42:09
UCHWAŁA NR 3/14/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-12-27 08:29:05
UCHWAŁA NR 3/15/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego 2018-12-27 08:29:40
UCHWAŁA NR 3/16/2018 z dnia 6 grudnia2018roku w sprawie powołania składu Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019r." 2018-12-27 08:31:04
UCHWAŁA NR 3/17/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-12-27 08:31:53
UCHWAŁA NR 3/18/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-12-27 08:33:42
UCHWAŁA NR 3/19/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu kontrolującego 2018-12-27 08:34:16
UCHWAŁA NR 3/20/2018 z dnia 6 grudnia 2018 ROKU w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-12-27 08:35:14
UCHWAŁA NR 4/21/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-12-27 08:36:38
UCHWAŁA NR 5/22/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-12-31 09:59:37
UCHWAŁA NR 5/23/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2018-12-31 10:00:21
UCHWAŁA NR 5/24/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2018-12-31 10:01:01
UCHWAŁA NR 5/25/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia 2018-12-31 10:01:45
UCHWAŁA NR 5/26/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska kierowniczego dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy 2018-12-31 10:02:41
UCHWAŁA NR 5/27/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy 2018-12-31 10:03:33
UCHWAŁA NR 5/28/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2018-12-31 10:04:11
UCHWAŁA NR 5/29/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-12-31 10:05:14
UCHWAŁA NR 5/30/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania 2018-12-31 10:06:07
UCHWAŁA NR 5/31/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania 2018-12-31 10:06:50
UCHWAŁA NR 5/32/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-12-31 10:07:33
UCHWAŁA NR 22/79/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-03-01 07:36:49
UCHWAŁA NR 5/33/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2019 2018-12-31 10:08:40
UCHWAŁA NR 7/34/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-12-31 10:10:15
UCHWAŁA NR 7/35/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-12-31 10:11:05
UCHWAŁA NR 7/36/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-12-31 10:11:56
UCHWAŁA NR 7/37/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej 2018-12-31 10:12:43
UCHWAŁA NR 7/38/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2018-12-31 10:13:25
UCHWAŁA NR 13/47/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-02-01 12:51:46
UCHWAŁA NR 13/48/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-02-01 12:53:02
UCHWAŁA NR 13/49/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz terminu i sposobu wnoszenia opłat przez rodziców i opiekunów prawnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2019-02-01 12:54:05
UCHWAŁA NR 13/50/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-02-01 12:54:52
UCHWAŁA NR 16/51/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-02-01 12:56:53
UCHWAŁA NR 16/52/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie lokowania wolnych środków finansowych 2019-02-01 13:00:01
UCHWAŁA NR 16/53/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-02-01 13:00:48
UCHWAŁA NR 17/54/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-02-08 10:52:33
UCHWAŁA NR 17/55/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-02-08 10:53:21
UCHWAŁA NR 17/56/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2019-02-08 10:53:59
UCHWAŁA NR 17/57/2019z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-02-08 10:55:48
UCHWAŁA NR 17/58/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-02-08 10:56:35
UCHWAŁA NR 18/59/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-02-13 10:55:27
UCHWAŁA NR 18/60/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020 2019-02-13 10:56:41
UCHWAŁA NR 18/61/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2019 roku 2019-02-13 10:58:14
UCHWAŁA NR 18/62/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku 2019-02-13 10:59:04
UCHWAŁA NR 18/63/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-02-13 11:05:51
UCHWAŁA NR 18/64/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-02-13 11:06:44
UCHWAŁA NR 18/65/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-02-13 11:07:31
UCHWAŁA NR 19/66/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-02-13 11:19:16
UCHWAŁA NR 19/67/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-02-13 11:34:20
UCHWAŁA NR 19/68/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-02-13 11:38:34
UCHWAŁA NR 19/69/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie wykonywania zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 2019-02-13 11:39:24
UCHWAŁA NR 19/70/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2019-02-13 11:40:11
UCHWAŁA NR 20/71/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-03-01 07:15:18
UCHWAŁA NR 20/72/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-03-01 07:16:18
UCHWAŁA NR 20/73/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-03-01 07:17:17
UCHWAŁA NR 20/74/2019 z dnia 11 lutego 2019roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myśliborzu na kadencję w latach 2019-2023 2019-03-01 07:27:50
UCHWAŁA NR 20/75/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-03-01 07:28:39
UCHWAŁA NR 20/76/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-03-01 07:32:54
UCHWAŁA NR 21/77/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-03-01 07:34:33
UCHWAŁA NR 21/78/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-03-01 07:35:26
UCHWAŁA NR 22/80/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2019 rok 2019-03-01 07:37:27
UCHWAŁA NR 22/81/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-03-01 07:38:09
UCHWAŁA NR 23/82/2019z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-03-19 07:26:44
UCHWAŁA NR 23/83/2019 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku 2019-03-19 07:43:24
UCHWAŁA NR 23/84/2019 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości drogowej na rzecz Gminy Boleszkowice 2019-03-19 07:46:24
UCHWAŁA NR 24/85/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osób trzecich w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w dniach 21-22.09.2019 roku 2019-03-28 10:10:28
UCHWAŁA NR 24/86/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania interesów Powiatu Myśliborskiego - Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku, we wszelkich sprawach dotyczących programu ERASMUS+ w ramach sektora ?Edukacja szkolna?- Akcja 2. Współpraca szkół : "Migracja europejska okiem dziennikarskim". 2019-03-28 10:11:46
UCHWAŁA NR 24/87/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-03-28 10:14:25
UCHWAŁA NR 24/88/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz jednostkach obsługiwanych 2019-03-28 10:15:10
UCHWAŁA NR 24/89/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-03-28 10:17:37
UCHWAŁA NR 24/90/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-03-28 10:19:17
UCHWAŁA NR 25/91/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-03-28 10:21:46
UCHWAŁA NR 25/92/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-03-28 10:22:30
UCHWAŁA NR 26/93/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-04-09 14:06:33
UCHWAŁA NR 26/94/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-04-09 14:07:57
UCHWAŁA NR 26/95/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2019-04-09 14:08:31
UCHWAŁA NR 26/96/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku 2019-04-09 14:09:15
UCHWAŁA NR 27/97/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2019-04-09 14:09:58
UCHWAŁA NR 27/98/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-04-09 14:10:50
UCHWAŁA NR 27/99/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski, ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które może być przyznane dofinansowanie 2019-04-09 14:11:24
UCHWAŁA NR 27/100/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania dotacji celowej na zakup samochodu osobowego typu SUV z napędem na cztery koła 2019-04-09 14:11:59
UCHWAŁA NR 27/101/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-04-09 14:15:16
UCHWAŁA NR 28/102/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-04-17 14:19:50
UCHWAŁA NR 28/103/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-04-17 14:21:19
UCHWAŁA NR 28/104/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-04-17 14:22:22
UCHWAŁA NR 28/105/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-04-17 14:23:06
UCHWAŁA NR 29/106/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-04-17 14:24:04
UCHWAŁA NR 29/107/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-04-17 14:24:50
UCHWAŁA NR 30/108/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-04-26 08:41:23
UCHWAŁA NR 30/109/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019- 2027 2019-04-26 08:42:23
UCHWAŁA NR 30/110/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-04-26 08:44:06
UCHWAŁA NR 30/111/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-04-26 08:44:52
UCHWAŁA NR 31/112/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-04-26 08:45:57
UCHWAŁA NR 38/133/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-06-21 07:57:22
UCHWAŁA NR 38/134/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-06-21 07:58:54
UCHWAŁA NR 38/136/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania 2019-06-21 08:01:08
UCHWAŁA NR 38/137/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2019-06-21 08:07:23
UCHWAŁA NR 38/138/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-06-21 08:12:56
UCHWAŁA NR 38/139/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-06-21 08:14:33
UCHWAŁA NR 38/140/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-06-21 08:15:22
UCHWAŁA NR 39/141/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-06-21 08:17:00
UCHWAŁA NR 40/142/2019z dnia 12 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-06-21 08:18:00
UCHWAŁA NR 42/143/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-06-21 08:22:12
UCHWAŁA NR 42/144/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-06-21 08:23:49
UCHWAŁA NR 42/145/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-06-21 08:24:49
UCHWAŁA NR 42/146/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku 2019-06-21 08:25:46
UCHWAŁA NR 43/147/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-06-21 08:28:51
UCHWAŁA NR 43/148/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu aneksu do umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 20 listopada 2013 roku 2019-06-21 08:29:48
UCHWAŁA NR 43/149/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-06-21 08:58:38
UCHWAŁA NR 83/289/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-12-20 08:56:51
UCHWAŁA NR 65/228/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-09-23 10:32:30
UCHWAŁA NR 65/229/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-09-23 10:33:15
UCHWAŁA NR 65/230/2019 z dnia 11 września 2019roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-23 10:34:06
UCHWAŁA NR 65/231/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-23 10:38:06
UCHWAŁA NR 66/232/2019 z dnia 16 września 2019roku w sprawie przyjęcia projektu uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-25 07:21:47
UCHWAŁA NR 66/233/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-09-25 07:22:32
UCHWAŁA NR 66/234/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej 2019-09-25 07:23:16
UCHWAŁA NR 66/235/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-09-25 07:26:05
UCHWAŁA NR 66/236/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-09-25 07:27:34
UCHWAŁA NR 66/237/2019 z dnia 16 września 2019roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-25 07:35:18
UCHWAŁA NR 66/238/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2019-09-25 07:44:48
UCHWAŁA NR 67/239/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2019-09-25 07:45:39
UCHWAŁA NR 67/240/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-09-25 07:46:42
UCHWAŁA NR 67/241/2019 z dnia 18 września 2019roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-25 07:47:34
UCHWAŁA NR 67/242/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-09-25 07:48:25
UCHWAŁA NR 68/243/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-09-30 12:36:03
UCHWAŁA NR 68/244/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-09-30 12:36:49
UCHWAŁA NR 68/245/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-09-30 12:37:30
UCHWAŁA NR 69/246/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-30 12:38:37
UCHWAŁA NR 69/247/2019 z dnia 25 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-30 12:39:23
UCHWAŁA NR 69/248/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-30 12:40:07
UCHWAŁA NR 69/249/2019 z dnia 25 września 2019roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myśliborzu na kadencję w latach 2019-2023 2019-09-30 12:41:01
UCHWAŁA NR 70/250/2019 z dnia 25 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-30 12:41:56
UCHWAŁA NR 71/251/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-10-16 07:34:19
UCHWAŁA NR 71/252/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania interesów Powiatu Myśliborskiego - Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku, we wszelkich sprawach dotyczących programu ERASMUS+ w ramach sektora "Edukacja szkolna" - Akcja 2. Współpraca szkół : " Migracja europejska okiem dziennikarskim". 2019-10-16 07:36:17
UCHWAŁA NR 71/753/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Zespołu Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2019-10-16 07:37:09
UCHWAŁA NR 71/254/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w zakresie prowadzenia gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przy drogach powiatowych 2019-10-16 07:38:03
UCHWAŁA NR 71/255/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Biwak wędrowniczy z okazji Narodowego Święta Niepodległości" 2019-10-16 07:39:08
UCHWAŁA NR 71/256/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie odwołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2019-10-16 07:40:06
UCHWAŁA NR 71/257/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2019-10-16 07:40:50
UCHWAŁA NR 71/258/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-10-16 07:41:27
UCHWAŁA NR 72/259/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-10-16 07:43:22
UCHWAŁA NR 72/260/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie odstąpienia od umowy nr IZ/9/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. 2019-10-16 07:44:35
UCHWAŁA NR 72/261/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2019-10-16 07:45:28
UCHWAŁA NR 72/262/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2019-10-16 07:46:06
UCHWAŁA NR 72/263/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomoc