Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Konsultacje społeczne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2022 rok 2021-09-22 18:53:56
Konsultacje społeczne projektu "Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu" 2021-07-05 09:48:43
Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030 2021-04-29 11:46:29
Konsultacje społeczne Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2024 2021-01-28 12:10:43
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2023 2020-12-07 21:38:50
Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2021 – 2023 2020-11-30 15:14:12
Konsultacje społeczne 2011-05-30 14:23:36
Propozycje zmian do "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012" 2012-08-16 14:58:46
Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji społecznych ws projektu i prognozy Powiatowego Programu Ochrony Środowiska (PPOŚ) 2013-04-12 10:40:39
Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu 2014 2013-10-16 08:46:39
Protokół w przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-11-04 14:53:19
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych nt. "Dostosowania kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych do lokalnego rynku pracy" 2014-07-22 07:12:16
Konsultacje społeczne nad "Wieloletnim Programem współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018" 2014-09-25 14:30:47
KONSULTACJE w sprawie przyjęcia projektu ?Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018? 2014-10-03 09:28:15
Protokół z konsultacji w sprawie przyjęcia projektu "Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018" 2014-10-24 12:28:22
INFORMACJA o konsultacjach społecznych nad "Programem Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020" 2015-03-16 14:53:17
"Programem Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020" 2015-03-23 06:52:27
Protokół z konsultacji społecznych "Programem Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020" 2015-04-27 15:07:51
Program współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2016-01-07 11:29:13
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016 - 2018 2016-02-04 10:14:38
Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2016-03-15 19:32:47
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2016-04-13 16:47:18
Informuje o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej projektu dokumentu pn. "Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024". 2016-04-27 13:51:40
"Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024". 2016-05-10 14:26:26
Założenia do Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2020 2016-06-01 13:25:30
"Program współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-09-13 14:59:43
"Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017- 2021" 2017-02-09 12:51:29
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-09-14 13:42:17
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020. 2017-11-20 17:41:26
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2019 rok 2018-07-23 15:34:15
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020. 2019-02-07 13:14:52
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020" 2019-03-07 09:12:28
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2020 rok 2019-08-13 07:47:19
Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn."Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2030" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030" 2020-07-10 13:29:27
Zapraszamy do współtworzenia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok" 2020-08-07 13:57:48
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2021 rok 2020-09-15 13:51:33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dmytruszewski

Data wytworzenia:
30 maj 2011

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
30 maj 2011, godz. 14:23

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
30 maj 2011, godz. 14:23