Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Konsultacje społeczne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2030 2024-03-22 15:50:06
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2026 2023-12-04 15:41:26
Ogłoszenie w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2026 2023-11-27 15:07:21
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2024 rok 2023-09-28 11:45:49
Konsultacji społecznych „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027” 2023-07-13 07:25:59
Konsultacje społeczne Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie myśliborskim na lata 2022-2026 2022-11-14 12:33:25
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2023 rok 2022-09-23 13:21:22
Konsultacje społeczne Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie myśliborskim na lata 2022-2026 2022-05-24 14:26:11
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2022 rok 2021-09-22 18:53:56
Konsultacje społeczne projektu "Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu" 2021-07-05 09:48:43
Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030 2021-04-29 11:46:29
Konsultacje społeczne Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2024 2021-01-28 12:10:43
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2023 2020-12-07 21:38:50
Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2021 – 2023 2020-11-30 15:14:12
Informuje o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej projektu dokumentu pn. "Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024". 2016-04-27 13:51:40
"Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024". 2016-05-10 14:26:26
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2024-03-19 09:49:46
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020. 2017-11-20 17:41:26
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2019 rok 2018-07-23 15:34:15
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020. 2019-02-07 13:14:52
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020" 2024-03-19 09:50:00
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2020 rok 2019-08-13 07:47:19
Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn."Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2030" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030" 2020-07-10 13:29:27
Zapraszamy do współtworzenia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok" 2020-08-07 13:57:48
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2021 rok 2020-09-15 13:51:33
Archiwum 2022-02-08 13:26:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dmytruszewski

Data wytworzenia:
30 maj 2011

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
30 maj 2011, godz. 14:23

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
30 maj 2011, godz. 14:23