Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela w Myśliborzu zaprasza do złożenia oferty pn. „Prace remontowo-budowlane przy zabytkowym kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Myśliborzycach”
Termin składania ofert: 2024-06-24 15:00
2024-05-20 13:50:00
Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 – etap II w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”
Minął termin składania ofert
2021-03-01 11:30:19
Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych– lewe skrzydło przyziemia
Minął termin składania ofert
2020-11-25 14:20:00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko
Minął termin składania ofert
2020-10-23 10:20:12
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2020/2021
Minął termin składania ofert
2020-09-25 13:04:58
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, polegająca na budowie pochylni do budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego
Minął termin składania ofert
2020-09-14 15:24:30
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, polegająca na budowie pochylni do budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego
Minął termin składania ofert
2020-08-25 14:25:28
Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi oraz wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie
Minął termin składania ofert
2020-07-06 15:26:48
Zakup i dostawa nowego ciągnika wyposażonego w ładowacz czołowy
Minął termin składania ofert
2020-04-24 11:57:09
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remonterów
Minął termin składania ofert
2020-03-27 12:26:27
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek Ożar
Minął termin składania ofert
2020-02-10 14:42:28
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek Ożar
Minął termin składania ofert
2019-11-22 11:45:57
Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 etap I w ramach zadania pn. Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2019-11-12 13:35:08
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2019/2020
Minął termin składania ofert
2019-11-08 11:06:46
Modernizacja chodnika w Cychrach przy drodze powiatowej nr 2139Z
Minął termin składania ofert
2019-10-31 11:51:31
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2019/2020
Minął termin składania ofert
2019-10-14 15:44:33
Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z
Minął termin składania ofert
2019-10-08 15:13:32
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w miejscowości Moczkowo
Minął termin składania ofert
2019-09-13 08:17:19
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2019-09-09 13:24:45
Zakup dwóch służbowych samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
Minął termin składania ofert
2019-07-26 12:10:35
Wyposażenie miejsca pracy dla stażysty na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy! w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Minął termin składania ofert
2019-07-02 14:38:47
Modernizacja parkingu przed budynkiem głównym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku
Minął termin składania ofert
2019-06-28 13:41:45
Zakup dwóch służbowych samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
Minął termin składania ofert
2019-06-24 15:36:41
Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony na potrzeby projektu "Ze szkoły do pracy!" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Minął termin składania ofert
2019-06-14 13:22:33
Zakup dwóch służbowych samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
Minął termin składania ofert
2019-05-28 14:33:08
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z ma odcinku Barlinek ? Ożar oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Okrętowej do ulicy Dębowej
Minął termin składania ofert
2019-05-21 12:25:46
Powierzchniowe podwójne utrwalenie dróg powiatowych
Minął termin składania ofert
2019-05-13 12:33:06
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego
Minął termin składania ofert
2019-05-09 10:31:50
Zakup dwóch służbowych samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
Minął termin składania ofert
2019-04-25 13:10:12
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno - sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019
Minął termin składania ofert
2019-04-05 13:34:10
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z ma odcinku Barlinek ? Ożar oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Okrętowej do ulicy Dębowej
Minął termin składania ofert
2019-04-05 13:05:17
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno - sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019
Minął termin składania ofert
2019-03-15 12:17:53
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno- sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019
Minął termin składania ofert
2019-02-28 13:26:00
Doposażenie pracowni dla zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń w ramach utworzonego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
Minął termin składania ofert
2019-02-25 21:25:42
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km (II etap)
Minął termin składania ofert
2019-02-14 13:18:41
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek Ożar oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Okrętowej do ulicy Dębowej
Minął termin składania ofert
2019-02-13 14:22:44
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap)
Minął termin składania ofert
2018-12-21 11:22:06
Remont pomieszczeń piwnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie
Minął termin składania ofert
2018-12-18 12:39:27
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie na rok 2019
Minął termin składania ofert
2018-12-17 15:54:57
Świadczenie usługi szkoleniowej wyjazdowej związanej z uczestnictwem uczniów w wizycie zawodoznawczej na wyższej uczelni na potrzeby projektu pn. Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie
Minął termin składania ofert
2018-12-06 14:30:09
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019
Minął termin składania ofert
2018-12-04 14:14:08
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2018-11-14 12:33:56
Remont pomieszczeń sanitariatów i sali lekcyjnej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie
Minął termin składania ofert
2018-11-05 12:20:00
Termomodernizacja wyższej części dachu Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie
Minął termin składania ofert
2018-10-17 13:31:08
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019
Minął termin składania ofert
2018-10-17 13:23:34
Dostawa mialu weglowego oraz wegla orzech na sezon 2018/2019 dla jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego
Minął termin składania ofert
2018-10-16 14:54:34
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budynków oraz zagospodarowania terenu Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2018-10-08 13:30:18
Budowa przyłącza i zewnętrznej instalacji hydrantowej na dz. nr 44/7 obr. Myślibórz
Minął termin składania ofert
2018-10-08 13:26:06
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap)
Minął termin składania ofert
2018-10-01 15:00:28
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019
Minął termin składania ofert
2018-10-01 13:05:49
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2018-09-27 10:36:38
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2018-08-31 09:45:42
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap)
Minął termin składania ofert
2018-08-28 11:19:12
Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych na potrzeby projektu pn. ?Ze szkoły do pracy!? w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Minął termin składania ofert
2018-08-24 13:09:35
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II
Minął termin składania ofert
2018-08-20 11:46:07
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2018-08-08 11:47:24
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km - II etap
Minął termin składania ofert
2018-08-02 13:05:40
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II
Minął termin składania ofert
2018-07-25 14:42:26
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2018-07-18 12:25:07
Wyposażenie miejsca pracy dla stażysty na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy! w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Minął termin składania ofert
2018-07-12 13:41:16
Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej na potrzeby projektu pn. ?Ze szkoły do pracy!? w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Minął termin składania ofert
2018-07-09 14:51:37
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap)
Minął termin składania ofert
2018-07-09 11:51:52
Wyposażenie miejsca pracy stażysty na potrzeby projektu Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie
Minął termin składania ofert
2018-07-05 14:41:43
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II
Minął termin składania ofert
2018-07-03 14:44:55
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo- eksploatacyjną dla jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego
Minął termin składania ofert
2018-06-28 14:15:55
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2018-06-25 09:08:05
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim
Minął termin składania ofert
2018-06-25 08:22:20
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego
Minął termin składania ofert
2018-05-30 14:23:46
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie II etap
Minął termin składania ofert
2018-05-30 14:13:46
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap)
Minął termin składania ofert
2018-05-18 12:21:48
Dostawa materiałów promocyjno-biurowych na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy!
Minął termin składania ofert
2018-04-26 08:36:42
Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz zasileniem baz danych
Minął termin składania ofert
2018-04-09 12:46:04
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018
Minął termin składania ofert
2018-04-05 14:21:35
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap)
Minął termin składania ofert
2018-03-22 12:36:37
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro
Minął termin składania ofert
2018-03-07 14:14:00
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego
Minął termin składania ofert
2018-03-07 13:59:26
Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego
Minął termin składania ofert
2018-02-13 11:35:12
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro
Minął termin składania ofert
2018-02-05 15:38:33
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego
Minął termin składania ofert
2018-02-05 13:38:49
Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego
Minął termin składania ofert
2018-01-23 09:09:15
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018
Minął termin składania ofert
2018-01-17 12:28:18
?Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu ?Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej
Minął termin składania ofert
2018-01-16 16:07:01
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie
Minął termin składania ofert
2018-01-16 11:41:47
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018
Minął termin składania ofert
2018-01-15 14:50:13
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018
Minął termin składania ofert
2017-12-28 13:47:16
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie
Minął termin składania ofert
2017-12-21 15:02:26
Dostawa materiałów promocyjno-biurowych na potrzeby projektu pn. Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie
Minął termin składania ofert
2017-12-06 12:40:56
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Myśliborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2018-2020
Minął termin składania ofert
2017-12-06 11:06:25
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018
Minął termin składania ofert
2017-12-04 15:10:48
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie
Minął termin składania ofert
2017-12-01 13:52:35
Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie
Minął termin składania ofert
2017-11-28 14:16:50
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018
Minął termin składania ofert
2017-11-28 14:14:10
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Barlinek i Nowogródek Pomorski
Minął termin składania ofert
2017-11-21 14:43:45
Wycinka drzew w ciągu drogi powiatowej nr 2111Z na odcinku Rychnów - Barlinek
Minął termin składania ofert
2017-11-16 13:24:29
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych
Minął termin składania ofert
2017-11-14 15:40:28
Budowa i modernizacja chodników przy drogach powiatowych
Minął termin składania ofert
2017-11-14 15:34:46
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Barlinek i Nowogródek Pomorski
Minął termin składania ofert
2017-11-09 14:02:48
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018
Minął termin składania ofert
2017-10-04 15:07:54
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego
Minął termin składania ofert
2017-10-04 14:50:57
Doradztwo zawodowe na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Minął termin składania ofert
2017-09-18 11:17:15
Świadczenie usługi organizacyjnej i transportowej związanej z uczestnictwem uczniów na targach branżowych i w wizytach w zakładach pracy na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Minął termin składania ofert
2017-09-01 12:26:50
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Zw m. Głazów Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z w m. Dalsze Cześć III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice (II postępowanie)
Minął termin składania ofert
2017-08-25 15:14:22
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Zw m. Głazów Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z w m. Dalsze Część III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice
Minął termin składania ofert
2017-08-11 15:46:30
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r
Minął termin składania ofert
2017-08-11 07:24:58
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar
Minął termin składania ofert
2017-08-08 15:28:36
Wyposażenie miejsca pracy dla stażysty na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Minął termin składania ofert
2017-07-21 13:23:20
Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Minął termin składania ofert
2017-07-04 12:40:19
Budowa i modernizacja chodników przy drogach powiatowych
Minął termin składania ofert
2017-06-29 11:09:14
Świadczenie usług personelu projektu "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Minął termin składania ofert
2017-06-21 11:50:50
Skanowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: operaty prawne i sytuacyjno-wysokościowe zasobu
Minął termin składania ofert
2017-05-09 08:25:07
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski
Minął termin składania ofert
2017-04-24 22:09:28
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km - I etap (drugie postępowanie)
Minął termin składania ofert
2017-04-13 10:46:29
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej II piętro
Minął termin składania ofert
2017-04-13 09:02:54
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km - I etap
Minął termin składania ofert
2017-03-21 11:58:34
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI Z ZAKRESU USUWANIA POJAZDÓW Z DRÓG ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA PPRZECHOWANIA USUWANYCH POJAZDÓW Z TERENU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
Minął termin składania ofert
2017-03-13 15:12:03
Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym wraz z zasileniem baz danych
Minął termin składania ofert
2017-03-09 11:47:23
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2017
Minął termin składania ofert
2017-02-23 12:31:13
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ ZIMOWYCH KOLONII TERAPEUTYCZNYCH DLA 40 DZIECI Z TERENU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W RAMACH PROJEKTU "RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA"
Minął termin składania ofert
2017-02-09 14:52:07
Dostawa różnych artykułów spożywczych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2017 w części IX - Ryby i przetwory z ryb
Minął termin składania ofert
2017-01-26 10:23:58
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI Z ZAKRESU USUWANIA POJAZDÓW Z DRÓG ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA PRZECHOWANIA USUWANYCH POJAZDÓW Z TERENU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
Minął termin składania ofert
2017-01-18 09:44:54
Dostawa różnych artykułów spożywczych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2017
Minął termin składania ofert
2017-01-16 11:28:45
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Myśliborskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z przyjmowaniem zapłaty przy użyciu kart płatniczych
Minął termin składania ofert
2016-12-21 14:34:07
ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU USUWANIA POJAZDÓW Z DRÓG I PRZEMIESZCZANIA ICH NA PARKING STRZEŻONY W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH W ART. 130A UST. 1 I 2 PRAWO O RUCHU DROGOWYM (DZ.U. Z 2012 R. POZ. 1137 ZE ZM.) NA OBSZARZE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ORAZ PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO PARKINGU STRZEŻONEGO DLA PARKOWANIA USUWANYCH POJAZDÓW Z TERENU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
Minął termin składania ofert
2016-10-26 10:54:55
Budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Dębno. Zadanie I - Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2139Z w miejscowości Cychry.
Minął termin składania ofert
2016-10-20 14:49:31
Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017
Minął termin składania ofert
2016-09-29 08:34:20
Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz z zasileniem danych - część II
Minął termin składania ofert
2016-09-16 08:05:03
Dostosowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Mickiewicza 33, 74-400 Dębno do potrzeb szkół specjalnych- etap 1
Minął termin składania ofert
2016-07-12 08:21:20
Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500) na terenie jednostki ewidencyjnej miasto Barlinek, miasto Dębno i miasto Myślibórz w systemie SIP GEO-INFO 7
Minął termin składania ofert
2016-06-29 11:25:34
Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz z zasileniem danych
Minął termin składania ofert
2016-06-01 07:58:54
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej
Minął termin składania ofert
2016-05-24 10:39:28
Budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Dębno
Minął termin składania ofert
2016-05-17 11:32:53
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Minął termin składania ofert
2016-03-21 15:57:49
ŚWIADCZENIE USŁUGI Z ZAKRESU USUWANIA I PRZEMIESZCZANIA POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE USUNIĘTYCH Z DRÓG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
Minął termin składania ofert
2015-11-25 09:04:14
ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU USUWANIA POJAZDÓW Z DRÓG I UMIESZCZANIA ICH NA PARKINGU STRZEŻONYM NA OBSZARZE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ORAZ PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO PARKINGU STRZEŻONEGO DLA PARKOWANIA USUWANYCH POJAZDÓW Z TERENU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
Minął termin składania ofert
2015-10-15 13:38:24
Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Minął termin składania ofert
2015-09-22 12:43:40
Przebudowa drogi powiatowej nr 1575Z w m. Sulimierz na dł. 0,47 km
Minął termin składania ofert
2015-07-06 09:39:35
Przebudowa drogi powiatowej nr 1575Z w m. Sulimierz na dł. 0,47 km
Minął termin składania ofert
2015-06-16 12:12:49
ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU PRZECHOWYWANIA NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE USUNIĘTYCH Z DRÓG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
Minął termin składania ofert
2015-05-18 07:20:21
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia przebiegu oraz pomiaru granic działek ewidencyjnych w tym aktualizacja baz danych dla obrębów ewidencyjnych Warnice gmina Dębno i Listomie gmina Myślibórz
Minął termin składania ofert
2015-04-27 15:12:35
Świadczenie usługi przesyłek pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w okresie od 02.04.2015 r. do 30.04.2016 r.
Minął termin składania ofert
2015-03-18 11:53:31
"Zakup i dostawa artykułów szkolnych i biurowych dla jednostek oświatowych w powiecie myśliborskim na rok 2015 "
Minął termin składania ofert
2014-12-16 10:50:28
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na rok 2015 dla jednostek oświatowych Powiatu Myśliborskiego- Załącznik 1C - Warzywa i owoce mrożone
Minął termin składania ofert
2014-12-12 09:48:17
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na rok 2015 dla jednostek oświatowych Powiatu Myśliborskiego- Załącznik 1K - Ryby przetworzone.
Minął termin składania ofert
2014-12-12 09:46:38
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na rok 2015 dla jednostek oświatowych Powiatu Myśliborskiego - w częściach: Załącznik 1C - Warzywa, owoce mrożone oraz Załącznik 1K - Ryby przetworzone.
Minął termin składania ofert
2014-12-03 09:11:41
Szkolenie z zakresu pisania i rozliczania projektów unijnych w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.
Minął termin składania ofert
2014-11-27 15:00:39
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na rok 2015 dla jednostek oświatowych Powiatu Myśliborskiego
Minął termin składania ofert
2014-11-21 12:05:03
Szkolenie z zakresu pisania i rozliczania projektów unijnych w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.
Minął termin składania ofert
2014-11-12 15:03:22
Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015
Minął termin składania ofert
2014-10-16 12:25:33
Roboty remontowe pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2014-10-02 09:15:11
II przetarg - zakup sprzętu do Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie
Minął termin składania ofert
2014-09-29 15:47:12
Zakup sprzętu do Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie
Minął termin składania ofert
2014-09-16 14:22:50
Dostarczenie urządzeń biurowych do jednostek edukacyjnych w Powiecie Myśliborskim, wraz z 36 miesięczną gwarancją i usługą serwisową
Minął termin składania ofert
2014-09-12 11:22:10
Dostawy posiłków dla uczestników projektu POKL 9.1.2
Minął termin składania ofert
2014-09-04 15:09:19
Zakup sprzetu komputerowego
Minął termin składania ofert
2014-08-19 13:42:12
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ZNAK SPRAWY: PCPR/447/2014/7.1.2 Numer ogłoszenia: 267456 - 2014
Minął termin składania ofert
2014-08-11 15:58:32
Usługi szkoleniowe - POKL 9.1.2
Minął termin składania ofert
2014-08-07 07:59:52
Wykonanie remontu i modernizacja Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30B
Minął termin składania ofert
2014-07-16 21:58:01
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obr. Wysoka gm. Boleszkowice - II przetarg
Minął termin składania ofert
2014-07-07 08:10:46
Usługi ubezpieczeniowe
Minął termin składania ofert
2014-07-01 14:39:18
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn "Pomocna Dłoń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu"
Minął termin składania ofert
2014-06-30 19:26:11
Zakup sprzętu komputerowego i RTV - II przetarg
Minął termin składania ofert
2014-06-20 21:00:48
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obr. Zgoda gm. Myślibórz
Minął termin składania ofert
2014-06-17 17:56:51
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obr. Wysoka gm. Boleszkowice
Minął termin składania ofert
2014-06-17 17:32:33
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek
Minął termin składania ofert
2014-06-12 14:31:06
Zakup testera do kompleksowej diagnostyki pojazdów
Minął termin składania ofert
2014-05-21 22:09:02
Zakup materiałów biurowych
Minął termin składania ofert
2014-05-20 22:52:43
Dostawa energii elektrycznej
Minął termin składania ofert
2014-05-16 20:48:46
Zakup sprzętu komputerowego i RTV
Minął termin składania ofert
2014-05-16 11:31:04
Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2014-05-08 17:20:57
Pełnienie funkcji opiekuna podczas wizyty studyjnej w dniu 30.04.2014 r. w ZS w Smolnicy
Minął termin składania ofert
2014-04-22 12:18:00
Pełnienie funkcji opiekuna podczas wizyty studyjnej w dniu 30.04.2014 r. w ZSP Nr 3 w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2014-04-22 12:16:47
Pełnienie funkcji opiekuna podczas wizyty studyjnej w dniu 30.04.2014 r. w ZSP Nr 1 w Barlinku
Minął termin składania ofert
2014-04-22 12:15:57
Pełnienie funkcji opiekuna podczas wizyty studyjnej w dniu 30.04.2014 r. w ZSP Nr 1 w Dębnie
Minął termin składania ofert
2014-04-22 12:14:31
Pełnienie funkcji Kierownika wizyty studyjnej w dniu 30.04.2014 r. w ZS w Smolnicy
Minął termin składania ofert
2014-04-22 12:01:26
Pełnienie funkcji Kierownika wizyty studyjnej w dniu 30.04.2014 r. w ZSP Nr 1 w Dębnie
Minął termin składania ofert
2014-04-22 12:00:39
Pełnienie funkcji Kierownika wizyty studyjnej w dniu 30.04.2014 r. w ZSP Nr 1 w Barlinku
Minął termin składania ofert
2014-04-22 11:59:55
Pełnienie funkcji Kierownika wizyty studyjnej w dniu 30.04.2014 r. w ZSP Nr 3 w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2014-04-22 11:59:00
Zakup emulsji asfaltowej
Minął termin składania ofert
2014-04-07 11:08:37
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w m. Karsko wraz towarzyszącą infrastrukturą drogową na długości 1,73 km
Minął termin składania ofert
2014-03-13 16:51:17
ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Minął termin składania ofert
2014-03-07 13:12:34
Dzierżawa systemu do druku masowego
Minął termin składania ofert
2014-03-05 15:38:02
Dostawy posiłków dla uczestników projektu POKL 9.1.2.
Minął termin składania ofert
2014-02-21 19:52:51
Usługi szkoleniowe w ramach konkursu nr 1/9.1.2/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego - II Przetarg
Minął termin składania ofert
2014-02-11 15:50:46
Usługi szkoleniowe w ramach konkursu nr 1/9.1.2/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego.
Minął termin składania ofert
2014-01-28 18:14:10
Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi na rzecz Powiatu Myśliborskiego
Minął termin składania ofert
2013-12-24 11:19:50
Wykonanie dokumentacji technicznych, obejmujących koncepcje architektoniczne budowy budynków pasywnych siedziby Starostwa Powiatowego oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - I etap
Minął termin składania ofert
2013-12-16 18:21:50
Zakup paliwa do pojazdów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2013-12-16 11:23:21
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Myśliborskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z przyjmowaniem zapłaty przy użyciu kart płatniczych
Minął termin składania ofert
2013-12-06 12:27:25
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczno administracyjną przy ZSP Nr 1 w Barlinku, ul. Gorzowska 63
Minął termin składania ofert
2013-12-03 16:36:54
Zakup serwera
Minął termin składania ofert
2013-11-21 09:57:04
Kurs języka angielskiego oraz terapia psychologiczna i psychospołeczna w ramach projektu pn Pomocna dłoń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2013-11-19 12:18:40
WYKONANIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2013/2014
Minął termin składania ofert
2013-11-04 09:18:42
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy - kat. B w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2013-10-17 12:46:55
Kurs wizażu i charakteryzacji w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2013-10-11 14:02:39
Dostawy posiłków dla uczestników projektu POKL 9.2
Minął termin składania ofert
2013-09-20 11:46:41
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. Znak sprawy: PCPR/1037/2013/7.1.2.
Minął termin składania ofert
2013-09-09 18:32:41
Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu w ramach Konkursu nr 1/9.2/12 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie!- program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim. Numer wniosku WND-POKL.09.02.00-32-030/12
Minął termin składania ofert
2013-08-23 10:39:16
Przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych i psychospołecznych w ramach projektu pn. Pomocna dłoń
Minął termin składania ofert
2013-08-20 21:39:01
Zapytanie ofertowe - dotyczy zamówienia publicznego poniżej kwoty 14 000 Euro na świadczenie usług w ramach Projektu pn. "Pomocna Dłoń " - usługa udostępnienia bazy noclegowo-szkoleniowej wraz z zapewnieniem calodziennego wyżywienia dla uczestników warsztatów w miejscowości nadmorskiej
Minął termin składania ofert
2013-08-06 13:55:16
Zapytanie ofertowe - dotyczy zamówienia publicznego poniżej kwoty 14 000 Euro na świadczenie usług w ramach Projektu pn. "Pomocna Dłoń " - usługa udostępnienia bazy noclegowo-szkoleniowej wraz z zapewnieniem calodziennego wyżywienia dla uczestników warsztatów
Minął termin składania ofert
2013-08-05 09:22:53
Termomodernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2013-07-12 10:37:45
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Golenice gm. Myślibórz
Minął termin składania ofert
2013-06-27 13:17:24
zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i RTV do realizacji projektu ?Chcę być najlepszy w swoim zawodzie!- program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim?, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Minął termin składania ofert
2013-06-04 14:35:39
Wykonanie usług szkoleniowych w ramach Konkursu nr 1/9.2/12 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie!- program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim. Numer wniosku WND-POKL.09.02.00-32-030/12
Minął termin składania ofert
2013-05-17 12:33:04
Zakup samochodu
Minął termin składania ofert
2013-04-25 09:22:47
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z siedzibą: Myślibórz ul.Północna 15 ogłasza nabór specjalistów do prowadzenia "Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie"
Minął termin składania ofert
2013-04-15 13:45:37
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU ul. Północna 15 OGŁASZA KONKURS OFERT NA PROWADZENIE USŁUG NADZORU BUDOWLANEGO
Minął termin składania ofert
2013-04-15 13:44:27
Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu w ramach Konkursu nr 1/9.2/12 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie!- program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim. Numer wniosku WND-POKL.09.02.00-32-030/12
Minął termin składania ofert
2013-04-03 13:40:10
Dostawa emulsji asfaltowej
Minął termin składania ofert
2013-03-29 15:30:14
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Grzymiradz gm. Dębno
Minął termin składania ofert
2013-03-29 14:53:25
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Golenice gm. Myślibórz
Minął termin składania ofert
2013-03-29 11:49:18
Usługi szkoleniowe w ramach Konkursu nr 1/9.2/12 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie!- program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim. Numer wniosku WND-POKL.09.02.00-32-030/12
Minął termin składania ofert
2013-03-11 07:59:23
Zakup samochodu
Minął termin składania ofert
2013-03-01 07:43:44
Prowadzenie postępowań sądowych oraz przed organami administracji publicznej na rzecz Powiatu Myśliborskiego wraz z bieżącym doradztwem prawnym powiązanym z powyższymi postępowaniami
Minął termin składania ofert
2013-01-18 13:47:16
Utworzenie i prowadzenie strony internetowej, związanej z realizowanym przez Powiat Myśliborskim projektem pn.: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie!- program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnict
Minął termin składania ofert
2013-01-18 12:03:18
Zakup tablic rejestracyjnych
Minął termin składania ofert
2013-01-09 10:10:52
Zakup Paliwa
Minął termin składania ofert
2012-12-13 14:56:02
Zakup energii elektrycznej
Minął termin składania ofert
2012-12-10 10:30:24
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń, etap III
Minął termin składania ofert
2012-11-23 17:38:31
Zakup materiałów biurowych
Minął termin składania ofert
2012-11-22 14:44:47
WYKONANIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2012/2013
Minął termin składania ofert
2012-11-09 13:04:51
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń, etap II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Minął termin składania ofert
2012-10-10 18:40:23
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu dla uczestników warsztatów pn. "Warsztaty psychoedukacyjne i psychospołeczne" dla uczestników usamodzielnianych oraz opiekunów, realizowanych w ramach projektu "Pomocna Dłoń", finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe
Minął termin składania ofert
2012-10-03 17:56:49
Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia bazy noclegowo-szkoleniowej wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia dla uczestników warsztatów pn. "Warsztaty psychoedukacyjne i psychospołeczne" w terminie od 8 października 2012 r. do 13 października 2012r., realizowanych w ramach projektu "Pomocna Dłoń", finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet: VII.
Minął termin składania ofert
2012-09-26 14:23:58
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia bazy noclegowo-szkoleniowej wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia dla uczestników warsztatów pn. "Warsztaty psychoedukacyjne i psychospołeczne" w terminie od 1 października 2012 r. do 6 października 2012r., realizowanych w ramach projektu "Pomocna Dłoń"
Minął termin składania ofert
2012-09-17 15:54:45
Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z, 2146Z w m. Różańsko wraz z niezbędną infrastrukturą drogową - budowa chodnika na długości 176m
Minął termin składania ofert
2012-09-13 12:52:06
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń, etap I - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Minął termin składania ofert
2012-09-07 16:14:55
Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia bazy noclegowo-szkoleniowej wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia dla uczestników warsztatów pn. "Warsztaty psychoedukacyjne i psychospołeczne" w terminie od 3 września do 8 września, realizowanych w ramach projektu "Pomocna Dłoń", finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie
Minął termin składania ofert
2012-08-27 13:19:25
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu dla uczestników warsztatów pn. "Warsztaty psychoedukacyjne i psychospołeczne" dla uczestników usamodzielnianych oraz opiekunów, realizowanych w ramach projektu "Pomocna Dłoń", finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe
Minął termin składania ofert
2012-08-23 20:11:35
Dotyczy: zamówienia publicznego poniżej kwoty 14,000 Euro na świadczenie usług w ramach Projektu pn.: "Pomocna Dłoń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Minął termin składania ofert
2012-08-17 11:42:01
Przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych i psychospołecznych w ramach projektu pn. Pomocna dłoń współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Minął termin składania ofert
2012-08-13 19:56:10
Zapytanie ofertowe - dotyczy zamówienia publicznego poniżej kwoty 14.000 Euro na świadczenie usług w ramach Projektu pn.: "Pomocna Dłoń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Minął termin składania ofert
2012-07-31 18:38:49
Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu - II przetarg
Minął termin składania ofert
2012-07-26 13:03:54
Ubezpieczenie
Minął termin składania ofert
2012-07-25 13:52:14
Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu
Minął termin składania ofert
2012-07-17 17:34:50
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
Minął termin składania ofert
2012-07-13 07:38:34
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Dalsze, gm. Myślibórz
Minął termin składania ofert
2012-07-09 14:30:29
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2012-06-14 14:36:46
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Krężelin gm. Dębno
Minął termin składania ofert
2012-06-01 10:07:01
Założenie i pomiar szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze powiatu myśliborskiego z wyłączeniem terenów miejskich
Minął termin składania ofert
2012-05-16 13:12:57
Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Dębnie - Budynek A wraz z wykonaniem cokołów na budynku B i biurowym
Minął termin składania ofert
2012-04-27 08:23:44
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
Minął termin składania ofert
2012-04-12 17:12:01
Dostawa materiałów biurowych
Minął termin składania ofert
2012-04-12 16:49:37
ZAKUP EMULSJI ASFALTOWEJ
Minął termin składania ofert
2012-03-14 12:40:21
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2011-12-19 16:22:24
Zakup materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2011-12-15 16:11:30
Zakup sprzętu komputerowego
Minął termin składania ofert
2011-11-23 12:11:53
Adaptacja pomieszczeń na pokoje dla wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach
Minął termin składania ofert
2011-10-28 08:06:20
Zakup materiałów biurowych
Minął termin składania ofert
2011-10-21 11:59:25
Warsztaty psychoedukacyjne i psychospołeczne dla osób niepełnosprawnych - transport
Minął termin składania ofert
2011-09-26 12:44:24
Warsztaty psychoedukacyjne i psychospołeczne dla osób niepełnosprawnych - nocleg i wyżywienie
Minął termin składania ofert
2011-09-26 12:40:12
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu Myśliborskiego
Minął termin składania ofert
2011-09-15 07:58:53
Wykonanie inwentaryzacji poziomej osnowy szczegółowej III klasy i opracowanie projektu technicznego tej osnowy na terenie powiatu myśliborskiego z wyłączeniem miast: Barlinek, Dębno, Myślibórz
Minął termin składania ofert
2011-08-18 18:51:25
Udzielenie kredytu bankowego - II przetarg
Minął termin składania ofert
2011-08-18 14:43:24
II postępowanie na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Pomocna dłoń"
Minął termin składania ofert
2011-08-18 08:37:43
WYZNACZENIE JEDNOSTKI DO USUWANIA I PRZEMIESZCZANIA POJAZDÓW ORAZ JEDNOSTKI DO PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO DLA USUWANYCH POJAZDÓW
Minął termin składania ofert
2011-08-12 13:26:09
Warsztaty szkoleniowe dla usób usamodzielnionych w ramach projektu Pomocna Dłoń
Minął termin składania ofert
2011-08-04 13:10:22
Przeprowadzenie szkoleń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w ramach projektu POMOCNA DŁOŃ
Minął termin składania ofert
2011-07-27 12:31:31
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego - docieplenie budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15
Minął termin składania ofert
2011-07-14 15:38:39
Zakup soli drogowej
Minął termin składania ofert
2011-07-14 09:03:17
Zakup sprzętu komputerowego
Minął termin składania ofert
2011-07-14 08:12:49
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO
Minął termin składania ofert
2011-07-01 14:27:42
Zakup pomocy dydaktycznych i literatury
Minął termin składania ofert
2011-05-31 16:58:15
Zakup materiałów biurowych
Minął termin składania ofert
2011-05-26 14:41:39
Zakup tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2011-05-26 14:11:24
Zakup pomocy dydaktycznych i literatury
Minął termin składania ofert
2011-05-12 09:12:46
Zakup mebli
Minął termin składania ofert
2011-05-06 20:04:48
Zakup sprzętu i drobnego AGD do ZSP Nr 3 w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2011-05-06 19:44:25
Zakup emulsji asfaltowej
Minął termin składania ofert
2011-04-28 20:06:54
ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy : zamówienia publicznego poniżej kwoty 14.000 Euro , prowadzonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych , na świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na rzecz Projektu pn.: " Pomocna Dłoń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działania 7.1 Rozwój i upowszechn
Minął termin składania ofert
2011-04-22 10:22:12
II Przetarg na zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do ZSP Nr 1 w Barlinku
Minął termin składania ofert
2011-04-21 18:32:26
Zakup sprzętu do pracowni napraw pojazdów samochodowych ZSP Nr 1 w Barlinku
Minął termin składania ofert
2011-04-05 18:48:23
Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do ZSP Nr 1 w Barlinku
Minął termin składania ofert
2011-04-05 14:31:16
Zakup sprzętu komputerowego i RTV
Minął termin składania ofert
2011-04-01 18:11:38
Przebudowa ulicy Chojeńskiej w Dębnie w ciągu drogi powiatowej N 2136Z.
Minął termin składania ofert
2011-03-16 14:56:03
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego " Docieplenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie"
Minął termin składania ofert
2011-03-14 15:49:03
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego - Docieplenie budynku szpitala w Dębie przy ul. Kościuszki 58
Minął termin składania ofert
2011-03-14 15:41:56
Przebudowa ulicy Chojeńskiej w Dębnie w ciągu drogi powiatowej N 2136Z
Minął termin składania ofert
2011-02-15 10:37:19
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego - Docieplenie budynków Szpitala w Dębnie przy ul. Kościuszki 58
Minął termin składania ofert
2011-01-25 10:10:55
Dostawa paliw
Minął termin składania ofert
2010-12-23 15:08:37
Prace remontowe korytarza i pomieszczeń w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym z wymianą instalacji elektrycznej
Minął termin składania ofert
2010-11-15 15:14:13
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
Minął termin składania ofert
2010-11-09 14:21:03
WYKONANIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2010/2011
Minął termin składania ofert
2010-10-15 09:47:41
Termomodernizacja części B i C budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2010-10-12 09:04:43
Remont chodnika przy ul. Sw. Bonifacego w Barlinku w ciagu drogi powiatowej Nr 2155Z
Minął termin składania ofert
2010-10-06 13:54:30
Nadzór inwestorski
Minął termin składania ofert
2010-09-27 12:35:12
III przetarg na zakup wyposażenia sali informatycznej w ZSP Nr 2 w Barlinku
Minął termin składania ofert
2010-09-14 09:42:05
Sporzadzenie numerycznej mapy zasadniczej dla 2 obrebów powiatu mysliborskiego: Moczkowo gm. Barlinek i Nowogródek Pom. gm. Nowogródek Pom.
Minął termin składania ofert
2010-09-10 09:17:40
Przebudowa budynku przy ulicy Północnej 15 w Myśliborzu - III etap
Minął termin składania ofert
2010-09-06 13:55:36
Przebudowa budynku przy ulicy Północnej 15 w Myśliborzu - II etap
Minął termin składania ofert
2010-08-27 14:27:55
II przetarg na zakup wyposażenia sali informatycznej w ZSP Nr 2 w Barlinku
Minął termin składania ofert
2010-08-26 13:46:55
Zakup wyposażenia sali informatycznej w ZSP Nr 2 w Barlinku
Minął termin składania ofert
2010-08-11 14:38:33
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Powiatu Mysliborskiego
Minął termin składania ofert
2010-08-05 13:28:18
Remont chodnika w m. Sitno w ciągu drogi powiatowej Nr 1565Z
Minął termin składania ofert
2010-07-09 08:01:44
II przetarg na przebudowę dwóch mostów na rzece Mysli w ciagu drogi powiatowej 2142Z w Namyslinie
Minął termin składania ofert
2010-06-30 12:03:53
Sporzadzenie numerycznej mapy zasadniczej
Minął termin składania ofert
2010-06-25 13:58:34
Przebudowa dwóch mostów na rzece Myśli w ciągu drogi powiatowej 2142Z w Namyślinie
Minął termin składania ofert
2010-05-12 10:05:36
Instalacja kolektorów słonecznych budynku DPS w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2010-05-06 10:34:31
Przebudowa chodnika w miejscowości Mostkowo
Minął termin składania ofert
2010-04-29 07:28:15
Remont chodnika w m. Dziedzice w ciągu drogi powiatowej Nr 1575Z
Minął termin składania ofert
2010-04-02 09:06:21
Budowa chodnika w miejscowości Otanów
Minął termin składania ofert
2010-03-24 14:39:24
Dostawa emulsji asfaltowej K-1 65 kationowej, szybkorozpadowej, zwykłej
Minął termin składania ofert
2010-03-18 17:53:55
Wykonanie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji
Minął termin składania ofert
2010-02-25 14:15:41
OGŁOSZENIE PRZETARGU NA WYMIANĘ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTŁOWNIĄ NA PALIWO STAŁE W ZESPOLE SZKÓŁ im. IGNACEGO SOLARZA W SMOLNICY
Minął termin składania ofert
2010-02-23 11:41:45
WYKONANIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH W 2010 R.
Minął termin składania ofert
2010-02-22 17:09:39
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2121Z w m. Wierzbnica
Minął termin składania ofert
2010-02-01 10:33:49
Dostawa paliw płynnych do pojazdów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2009-12-15 14:16:41
Dostawa kostki brukowej i betonowych elementów drogowych
Minął termin składania ofert
2009-12-14 13:37:51
Instalacja kolektorów słonecznych do c.w.u. w budynku DPS w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2009-11-24 19:17:23
Wymiana stolarki okiennej PCV w części B i C budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2009-11-23 12:33:02
Skanowanie materiałów geodezyjnych
Minął termin składania ofert
2009-10-20 13:54:32
Dostawa ciągnika kołowego
Minął termin składania ofert
2009-10-13 14:47:33
WYKONANIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2009/2010
Minął termin składania ofert
2009-10-06 10:22:17
BUDOWA CHODNIKA w m. Moczkowo
Minął termin składania ofert
2009-10-05 15:51:25
BUDOWA CHODNIKA w m. Nawrocko
Minął termin składania ofert
2009-10-05 15:45:39
Nadzór inwestorski
Minął termin składania ofert
2009-09-22 11:09:07
Przeprowadzenie zestawu szkoleń w zakresie aktywacji społeczno-zawodowej
Minął termin składania ofert
2009-09-10 13:22:27
Budowa i przebudowa dróg łączących północną część Miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156
Minął termin składania ofert
2009-08-17 11:39:01
Przebudowa budynku przy ul. Półnoicnej 15 w Myśliborzu - I etap
Minął termin składania ofert
2009-07-24 13:39:19
REMONT chodnika i ulicy Gorzowskiej w Dębnie
Minął termin składania ofert
2009-07-06 07:48:14
REMONT chodnika przy ul. Świerczewskiego w Boleszkowicach
Minął termin składania ofert
2009-07-06 07:44:36
BUDOWA CHODNIKA w m. Gi?yn w ciągu drogi powiatowej Nr 2109Z
Minął termin składania ofert
2009-06-30 12:08:33
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160Z Jarząbki - Żelice - Dziedzice
Minął termin składania ofert
2009-06-30 12:05:00
Opracowanie dokumentacji projektowej
Minął termin składania ofert
2009-06-02 08:55:01
BUDOWA ZESPOŁU OGÓLNODOSTĘPNYCH BOISK SPORTOWYCH
Minął termin składania ofert
2009-05-12 12:31:02
Prace modernizacyjne w budynku głównym i sali sportowej ZSP Nr 2 w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2009-04-03 12:39:55
Przebudowa dróg powiatowych Nr 2108Z, 2109Z i 1575Z w m. Sulimierz - I etap
Minął termin składania ofert
2009-03-27 09:20:49
Zakup sprzętu komputerowego
Minął termin składania ofert
2009-03-26 09:32:59
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
Minął termin składania ofert
2009-03-19 13:59:08
Przebudowa mostu w m. Zarzecze
Minął termin składania ofert
2009-03-11 09:58:24
POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
Minął termin składania ofert
2009-03-05 10:09:09
REMONT drogi powiatowej Nr 2111Z Ławy-Nowogródek Pom.-Barlinek
Minął termin składania ofert
2009-02-20 09:31:09
Mechaniczne wyrównanie nawierzchni brukowcowej na drogach powiatowych za pomocą walca wibracyjnego ciągnionego
Minął termin składania ofert
2009-02-18 09:36:45
REMONT CHODNIKA w ciągu drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo
Minął termin składania ofert
2009-02-18 09:35:33
II przetarg na zakup samochodu użytkowego do przewozu osób
Minął termin składania ofert
2008-12-24 08:50:35
Dostawa paliw płynnych do pojazdów Starostwa
Minął termin składania ofert
2008-12-17 10:14:17
Zakup samochodu użytkowego do przewozu osób
Minął termin składania ofert
2008-12-05 13:29:26
Zakup sprzętu komputerowego
Minął termin składania ofert
2008-12-02 13:36:54
Przeliczenie punktów osnowy III klasy i osnowy pomiarowej do układu ,,2000? dla Powiatu Myśliborskiego
Minął termin składania ofert
2008-11-18 10:32:20
Wykonanie prac geodezyjnych
Minął termin składania ofert
2008-11-03 13:49:03
Myślibórz: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2117Z w m. Myśliborzyce
Minął termin składania ofert
2008-10-17 13:05:53
Myślibórz: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2136Z w m. Boleszkowice
Minął termin składania ofert
2008-10-17 13:04:39
Myślibórz: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2136Z ul. Chojeńska w m. Dębno
Minął termin składania ofert
2008-10-17 13:03:29
Myślibórz: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2109Z w m. Giżyn
Minął termin składania ofert
2008-10-17 13:02:15
REMONT CHODNIKA w ciągu drogi powiatowej Nr 2155Z ul. Św. Bonifacego w m. Barlinek
Minął termin składania ofert
2008-10-17 13:00:51
Wymiana stolarki okiennej w budynku ZPOW SZKUNER w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2008-10-15 10:08:27
II przetarg na budowe podjazdu dla niepełnosprawnych ZSP Nr 1 w Barlinku
Minął termin składania ofert
2008-10-09 14:58:49
II przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Minął termin składania ofert
2008-10-09 14:56:09
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Myśliborskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2008-10-06 08:35:45
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2117Z ul. Łużycka w m. Myślibórz
Minął termin składania ofert
2008-10-03 09:40:09
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Minął termin składania ofert
2008-09-25 12:05:03
Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2008-09-16 10:08:16
II przetarg na remont korytarzy i klatki schodowej budynku Domu Dziecka w Barlinku
Minął termin składania ofert
2008-09-11 09:58:42
II przetarg na przebudowę mostu i jazu w m. Zarzecze
Minął termin składania ofert
2008-09-04 13:35:51
Remont drogi powiatowej Nr 2111Z
Minął termin składania ofert
2008-09-02 10:53:32
II przetarg na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego
Minął termin składania ofert
2008-08-27 13:25:22
Przebudowa mostu i jazu w m. Zarzecze
Minął termin składania ofert
2008-08-11 13:11:04
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
Minął termin składania ofert
2008-07-07 15:29:17
Remont pomieszczeń w Domu Dziecka w Barlinku
Minął termin składania ofert
2008-07-07 12:46:07
Budowa kompleksu boisk sportowych w Myśliborzu
Minął termin składania ofert
2008-07-03 07:23:49
Budowa zespołu boisk sportowych w Dębnie
Minął termin składania ofert
2008-07-02 14:41:30
Opracowanie dokumentacji technicznej
Minął termin składania ofert
2008-01-30 13:19:46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Super Admin

Data wytworzenia:
12 maj 2003

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
12 maj 2003, godz. 20:21

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
06 lis 2020, godz. 11:30