Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

?Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu ?Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

 

Załącznik nr 13 do SIWZ

 

 

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI /

BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

(w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

 

Modernizację Energetyczną obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 w Myśliborzu

 

 

  1. Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie przynależy do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.

 

 

..............................., dn. ............................... ...............................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

 

0x08 graphic

 

  1. Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) przynależy do tej samej grupy kapitałowej z niżej wymienionymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa

Adres

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

..............................., dn. ............................... ...............................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

 

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

 

 

Projekt pn: “Modernizacja energetyczna obiektu zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Myśliborzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna działanie 2.5 Modernizacja
energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.01.2018.16.07.01 OgA oszenie o zamA wieniu (PDF, 11.05Mb) 2018-01-16 16:07:01 0

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.01.2018.16.12.16_Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia (PDF, 1.38Mb) 2018-01-16 16:12:16 64
16.01.2018.16.22.24_Zalacznik_Nr_1-_Formularz_ofertowy (DOC, 82.00Kb) 2018-01-16 16:22:24 23
16.01.2018.16.22.49_Zalacznik_Nr_1-_Formularz_ofertowy (PDF, 899.85Kb) 2018-01-16 16:22:49 26
16.01.2018.16.23.11_ZaA_A_cznik_nr_2_-_OA_wiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (PDF, 673.67Kb) 2018-01-16 16:23:11 16
16.01.2018.16.23.47_ZaA_A_cznik_nr_2_-_OA_wiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (DOCX, 53.36Kb) 2018-01-16 16:23:47 51
16.01.2018.16.24.03_ZaA_A_cznik_nr_3_-_OA_wiadczenie_o_speA_nianiu_warunkA_w_udziaA_u_w_postA_powaniu (PDF, 694.90Kb) 2018-01-16 16:24:03 15
16.01.2018.16.24.39_ZaA_A_cznik_nr_3_-_OA_wiadczenie_o_speA_nianiu_warunkA_w_udziaA_u_w_postA_powaniu (DOCX, 55.44Kb) 2018-01-16 16:24:39 12
16.01.2018.16.25.04_Zalacznik_Nr_4_-_Wzor_umowy (PDF, 668.68Kb) 2018-01-16 16:25:04 38
16.01.2018.16.25.40_ZaA_A_cznik_nr_5_Dokumentacja_projektowa (ZIP, 8.86Mb) 2018-01-16 16:25:40 43
16.01.2018.16.26.17_ZaA_A_cznik_nr_6_-_Przedmiary_robA_t (ZIP, 2.22Mb) 2018-01-16 16:26:17 40
16.01.2018.16.26.40_ZaA_A_cznik_nr_7_-Specyfikacje_techniczne_(ST) (ZIP, 1.00Mb) 2018-01-16 16:26:40 27
16.01.2018.16.27.02_Zalacznik_Nr_8_-_PrzykA_adowe_zobowiazanie_do_oddania_zasobow (PDF, 653.75Kb) 2018-01-16 16:27:02 15
16.01.2018.16.27.15_Zalacznik_Nr_8_-_PrzykA_adowe_zobowiazanie_do_oddania_zasobow (DOC, 69.50Kb) 2018-01-16 16:27:15 18
16.01.2018.16.27.52_Zalacznik_Nr_9_-_Gwarancja_nalezytego_wykonania_umowy (PDF, 965.52Kb) 2018-01-16 16:27:52 13
16.01.2018.16.28.04_Zalacznik_Nr_9_-_Gwarancja_nalezytego_wykonania_umowy (DOC, 90.50Kb) 2018-01-16 16:28:04 32
16.01.2018.16.28.23_Zalacznik_Nr_10_-_Wykaz_robot_budowlanych (PDF, 343.68Kb) 2018-01-16 16:28:23 17
16.01.2018.16.28.53_Zalacznik_Nr_10_-_Wykaz_robot_budowlanych (DOC, 69.50Kb) 2018-01-16 16:28:53 18
16.01.2018.16.29.43_Zalacznik_Nr_11_-_Wykaz_osob (PDF, 598.02Kb) 2018-01-16 16:29:43 28
16.01.2018.16.30.07_Zalacznik_Nr_11_-_Wykaz_osob (DOC, 71.50Kb) 2018-01-16 16:30:07 15
16.01.2018.16.30.23_zaA_acznik_nr_12-karta_gwarancyjna (PDF, 903.71Kb) 2018-01-16 16:30:23 16
16.01.2018.16.30.42_zaA_acznik_nr_12-karta_gwarancyjna (DOC, 90.00Kb) 2018-01-16 16:30:42 19
16.01.2018.16.31.03_Zalacznik_nr_13_grupa_kapitalowa (PDF, 633.99Kb) 2018-01-16 16:31:03 13
16.01.2018.16.31.19_Zalacznik_nr_13_grupa_kapitalowa (DOC, 78.00Kb) 2018-01-16 16:31:19 12

Wyjaśnienia i modyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02.02.2018.14.39.45 Informacja z otwarcia ofert (PDF, 888.37Kb) 2018-02-02 14:39:45 1

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.02.2018.10.03.02 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 833.52Kb) 2018-02-20 10:03:03 1

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.03.2018.11.37.25 OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (PDF, 1.77Mb) 2018-03-05 11:37:25 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Wojciechowska

Data wytworzenia:
16 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Marta Wojciechowska

Data publikacji:
16 sty 2018, godz. 16:07

Osoba aktualizująca informacje

Marta Wojciechowska

Data aktualizacji:
05 mar 2018, godz. 11:37