Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
942/2014 w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 128 w Myśliborzu na odcinku ulic Łużyckiej, Ogrodowej i Celnej 2022-05-26 12:21:14
Nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-07-10 12:00:40
Nr 45 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-07-10 11:52:47
Nr 44 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2019-07-10 11:50:07
Nr 43 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-07-10 11:48:33
Nr 42 uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-07-10 11:45:06
Nr 41 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-07-10 11:41:45
Nr 40 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. kontaktów z mediami 2019-07-10 11:36:44
Nr 39 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. promocji powiatu 2019-07-10 11:22:22
Nr 15 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-02-16 09:53:34
Nr 10 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej - III i IV piętro". 2018-02-15 10:00:40
Nr 9 w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-02-15 09:10:13
Nr 7 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2018 roku 2018-02-15 09:00:44
Nr 6 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Modernizację Energetyczną obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu". 2018-02-14 11:38:03
Nr 5 w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-02-14 11:34:36
Nr 4 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2018-02-14 11:30:48
Nr 3 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2018-02-14 11:17:00
Nr 1 w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2018-02-14 09:40:50
Nr 65 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-10-26 16:02:46
Nr 64 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów 2011-10-26 16:00:55
Nr 63 w sprawie powołania Komisji Odbioru 2011-10-26 15:59:32