Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Tag: uchwała zarządu


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 2128Z 2023-10-03 09:35:24
Petycja w sprawie naprawy drogi powiatowej nr 2116Z 2023-10-02 15:52:06
983/2014 w sprawie zobowiązań Spółki z o.o. Szpital w Dębnie na dzień 31 marca 2014r. 2022-05-26 12:21:14
UCHWAŁA NR 221/959/2014 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Solarza w Smolnicy 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 87/281/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 87/284/2016 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2016 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 180/598/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 184/614/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 184/615/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 185/616/2017 w sprawie udzielenia zgody na przelew wierzytelności 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 263/958/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 140/454/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 150/483/2017 w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 157/505/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 172/564/2017 w sprawie upoważnienia Pana Macieja Urbanowskiego do działania w imieniu Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla zadania: "Wykonanie przedsięwzięć z zakresu rozbudowy i modernizacji następujących infrastruktur komunikacyjnych w granicach adminis 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 177/583/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 182/604/2017 w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora szkoły 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 187/622/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 202/886/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 211/925/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 218/948/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 218/949/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 235/1029/2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo ? Wychowawczej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 172/763/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 68/231/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 103/331/2016 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych w Powiatowym Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 127/411/2016 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 140/456/2016 w sprawie wniesienia skargi 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 234/1025/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat oraz wysokości opłat za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych i Bursie Międzyszkolnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 145/470/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/775/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/812/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 22/79/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 113/354/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 157/501/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 17/57/2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 13/37/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 34/106/2015 w sprawie wyznaczania nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 41/123/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 57/184/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 ? 2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 66/218/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2022-04-21 09:49:44
Protokół Nr 231/2014 2022-04-21 09:49:44
Protokół Nr 196/2014 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 141/462/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 142/464/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 90/291/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 4/11/2014 w sprawie skierowania pod obrady III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 43/133/2015 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 43/134/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr 40/119/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu na Zespół Szkół i Placówek im. S. Dari 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 84/270/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 84/271/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 87/282/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 104/335/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 118/374/2016 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 128/413/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 264/960/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 128/414/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 136/439/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 150/485/2017 w sprawie lokowania wolnych środków finansowych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 172/566/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 188/629/2017 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/696/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 208/715/2017 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 232/1006/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 202/887/2014 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2014 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 203/888/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 203/889/2014 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich w roku 2014 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 203/890/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu do decydowania o zwolnieniu rodziców dzieci z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 203/891/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 203/892/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 203/893/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 203/894/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 190/843/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/899/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/903/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 214/737/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/904/2014 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 199/678/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 191/847/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 232/1008/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 192/849/2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 197/867/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 197/868/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie Bursa Międzyszkolna w Myśliborzu oraz utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 197/869/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 198/872/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 201/880/2014 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 207/908/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 207/909/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 223/971/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady LV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 224/974/2014 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 224/975/2014 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 224/976/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 224/977/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 227/986/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 228/987/2014 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 229/988/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 229/989/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat oraz wysokości opłat za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych i Bursie Międzyszkolnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 229/990/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 230/1003/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo ? Wychowawczej w Dębnie oraz trybu pracy komisji konkursowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1009/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018? 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1012/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Boleszkowice 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1013/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1014/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1015/2014 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1016/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 234/1026/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 239/1035/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 240/1037/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 241/1038/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 172/764/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji ?SZKUNER? w Myśliborzu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 173/765/2013 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 173/767/2013 w sprawie ustanowienia likwidatora zakładu budżetowego Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "SZKUNER" w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/777/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie uczestniczenia Powiatu Myśliborskiego w realizacji projektu "ZSIN ? Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach ? Faza I" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/782/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 83/268/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 176/789/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 176/790/2013 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 177/796/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 128/418/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/806/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej poprzez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. i odstąpienia od jej odwołania 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/807/2013 s prawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku. 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 240/830/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 240/831/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 246/849/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 251/871/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 253/886/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 123/396/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 196/859/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 44/140/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 268/973/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 211/928/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 270/977/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału ZNP w Myśliborzu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 270/981/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 271/983/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 271/985/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 271/986/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 271/987/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 271/988/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 106/339/2016 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 272/989/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 272/990/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Myśliborskiego dla Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 273/992/2018 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 273/993/2018 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Powiatu Myśliborskiego - Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku we wszelkich sprawach dotyczących programu ERASMUS+ w ramach sektora KA219 - Partnerstwo strategiczne- współpraca szkół 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 273/994/2018 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 212/929/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 212/930/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 212/931/2014 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 274/995/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 274/996/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 278/1003/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 279/1004/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 43/135/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 43/131/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 47/146/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 20/66/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 20/67/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych do sporządzenia informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 26/90/2015 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 7/19/2015 w sprawie skierowania pod obrady IV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 9/22/2015 w sprawie skierowania pod obrady IV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 11/24/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 12/26/2015 w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi innej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 12/27/2015 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 12/28/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 12/29/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 212/932/2014 w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Myśliborskiego za 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 13/38/2015 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu ustalenia odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 17/58/2015 w sprawie skierowania do konsultacji społecznych ?Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 - 2020? 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 18/60/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie złożenia oświadczenia i wystosowania apelu w związku z ograniczeniem działalności oraz likwidacją etatów w Komisariatach Policji w Barlinku i Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 23/84/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014 - 2019 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 42/129/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu na Zespół Szkół i Placówek im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 47/147/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 59/190/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik informatyk z Technikum w Smolnicy do Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie z siedzibą w Dębnie przy ulicy Zachodniej 4 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 60/198/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 65/216/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 67/224/2015 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 141/459/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 108/342/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia związanego z realizacją projektu realizowanego w ramach programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 115/362/2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 94/295/2016 uchylająca uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 79/266/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz Nr 137/561/2013 z dnia 7 marca 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 84/269/2016 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2016 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 86/280/2016 w sprawie ustalenia wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu oraz ustalenia wysokości i zasad odpłatności za posiłki a także terminu i sposobu ich wnoszenia przez rodziców dzieci i młodzieży przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 89/289/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 102/320/2016 w sprawie przyjęcia i podpisania sonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Myśliborskiego za 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 104/333/2016 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 116/371/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 117/372/2016 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 120/380/2016 w sprawie wskazania szkoły zobowiązanej do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 123/394/2016 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych osób trzecich 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 129/425/2016 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 207/911/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 192/641/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr 166/546/2017 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powierzenia czynności likwidacyjnych jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 195/651/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 198/669/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 198/670/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/693/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 205/699/2017 w sprawie zatwierdzenia wyniku Konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2020. Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2017-2018 dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 208/714/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 213/735/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 225/772/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 226/782/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Powiatu Myśliborskiego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu, we wszelkich sprawach dotyczących programu ERASMUS+ w ramach sektora FRSE- Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży o nazwie "Polsko-Litewskie tradycje szansą porozumienia młodych pokoleń" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 228/790/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 243/838/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 270/978/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 274/997/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 279/1006/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 r. 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 162/526/2017 w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "III Myśliborskie Sympozjum Miłosierdzia pod hasłem Wychowawca Człowiekiem Miłosierdzia" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 164/531/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 164/532/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 164/532a)/2017 w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku do projektu unijnego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 165/533/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 212/933/2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 213/934/2014 w sprawie skierowania pod obrady LI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania samorządu województwa w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 214/935/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 215/936/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 216/937/2014 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno na lata 2014 -2017 z perspektywą na lata 2018-2021 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 216/938/2014 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 216/939/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 216/942/2014 w sprawie skierowania pod obrady LIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 165/534/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/898/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 115/359/2016 w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 205/906/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 232/1007/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 194/854/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 194/856/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 73/244/2016 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 43/132/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 45/143/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 1/2/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2015 - 2017. 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 1/3/2014 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 12/30/2015 w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika powiatu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 13/40/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 16/50/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 16/52/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 17/54/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 17/55/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 17/56/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 216/941/2014 w sprawie skierowania pod obrady LIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 226/982/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 230/1000/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 230/1002/2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 22/78/2015 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1018/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 243/1041/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 166/541/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 33/101/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 217/943/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 217/944/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 218/945/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 218/946/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 218/947/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 219/950/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 219/951/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 219/952/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 219/953/2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 219/954/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 219/955/2014 w sprawie powołania zespołu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 219/956/2014 w sprawie skierowania pod obrady LIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 57181/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 219/957/2014 w sprawie skierowania pod obrady LIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 220/958/2014 w sprawie skierowania pod obrady LIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 221/961/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 221/962/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 221/963/2014 w sprawie skierowania pod obrady LV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 221/964/2014 w sprawie skierowania pod obrady LV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 221/965/2014 w sprawie skierowania pod obrady LV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 223/968/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 223/969/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 223/970/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 224/972/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 224/978/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 224/979/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 225/980/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 102/325/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 227/983/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie oraz trybu pracy komisji konkursowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 227/984/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 227/985/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie lokali w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 229/991/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 229/992/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 229/993/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 18/62/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 229/994/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 229/995/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 229/996/2014 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 230/997/2014 w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 230/998/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 231/1004/2014 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie planowanego zamknięcia Posterunku Energetycznego (PE) wraz z punktem kasowym w Myśliborzu przy ul. Kamiennej 12 przez ENEA Operator spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 231/1005/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 44/139/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1010/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1011/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1017/2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1020/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1021/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1022/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1023/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019? 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 234/1024/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 234/1027/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 235/1028/2014 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 236/1030/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 236/1031/2014 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 236/1033/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 243/1040/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 243/1043/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia związanego z realizacją partnerskich projektów systemowych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 243/1044/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 49/157/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 107/341/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 173/769/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 73/246/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 174/770/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "Sprawni w pracy" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 174/771/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu partnerskiego ?Mamy pomysł dla mamy!? 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/778/2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/779/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do zawierania porozumień z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywającego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/780/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu ustalenia odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 86/276/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/784/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/785/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/786/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/787/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 118/376/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 120/381/2016 w sprawie zamiaru udzielenia dotacji dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 123/395/2016 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 124/400/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 125/404/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 176/788/2012 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 182/818/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 177/794/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przystąpienia do partnerskiego, pilotażowego projektu pn.: "Najlepszy w zawodzie" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 177/795/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 129/423/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 134/435/2016 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 177/797/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 178/799/2013 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 178/800/2013 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/801/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/802/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/803/2013 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2013 -2017 z perspektywą na lata 2018-2021 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 176/576/2017 w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Pora Seniora w Powiecie Myśliborskim" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 177/581/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/804/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego. 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/805/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/808/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/814/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/815/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 182/817/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 182/819/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 182/820/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 182/821/2013 w sprawie zatwierdzenia wyniku Konkursu na realizację zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w roku 2014 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 200/680/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 206/704/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 191/848/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2014 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 193/853/2014 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 198/871/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 207/910/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 210/922/2014 w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 216/940/2014 w sprawie skierowania pod obrady LIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 247/858/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 174/772/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 134/432/2016 w sprawie wniesienia skargi 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 183/612/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 197/666/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 61/202/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 68/230/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 74/251/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 75/252/2016 w sprawie odwołania dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 81/260/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 86/275/2016 w sprawie lokowania wolnych środków finansowych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 86/277/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 86/278/2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 86/279/2016 w sprawie ustalenia wysokości i zasad odpłatności za posiłki a także terminu i sposobu ich wnoszenia przez rodziców dzieci i młodzieży przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 87/283/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 109/346/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczona odpowiedzialnością 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 109/347/2016 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 120/383/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 124/401/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 126/406/2016 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 127/407/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 127/408/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 133/431/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 151/486/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 171/561/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 172/569/2017 w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Po zdrowie jedziemy nad morze" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 173/570/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 180/592/2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 180/593/2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 180/594/2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 180/595/2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w przypadku jego nieobecności 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 180/596/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 180/597/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 183/608/2017 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 183/609/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 183/610/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 183/611/2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w przypadku jego nieobecności 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 184/613/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 186/621/2017 w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wyjazd edukacyjno - rekreacyjny wychowanków Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nasz Dom w Dębnie" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 187/623/2017 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 194/644/2017 zmieniająca uchwałę Nr 113/354/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 194/645/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 198/668/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 199/674/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 203/691/2017 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/692/2017 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 208/711/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 208/712/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 214/738/2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2018 r. 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 215/748/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 220/759/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 220/760/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 226/774/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 239/826/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 223/767/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania zespołu kontrolującego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 228/788/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 230/802/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 238/818/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 238/819/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 242/837/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 246/852/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 250/865/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 263/951/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 253/882/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie, zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 255/900/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 255/901/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 256/902/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 259/917/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 157/504/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 157/506/2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 268/974/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 268/975/2018 z dnia 13 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 269/976/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 273/991/2018 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wyjazd edukacyjny - patriotyczny młodzieży Trzy 100-lice na 100-lecie Niepodległej" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 26/89/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 39/117/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu na Zespół Szkół i Placówek w Myśliborzu. 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 73/247/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w przypadku jego nieobecności 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 89/287/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 135/436/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 183/607/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 187/627/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 194/648/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/809/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2018 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 162/525/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 163/528/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 202/881/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 13/39/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 210/923/2014 w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 221/960/2014 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 89/288/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 89/290/2016 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 97/310/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 174/774/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 176/792/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/810/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 202/685/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 114/355/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 22/80/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 17/59/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 18/61/2015 w sprawie odwołania dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 23/85/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 23/86/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zamiaru zbycia udziałów Powiatu Myśliborskiego w Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 33/104/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 33/105/2015 w sprawie powołania do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o. o. 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 47/148/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 57/180/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 57/183/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 60/199/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 65/217/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 108/345/2016 w sprawie rozwiązania zespołu do spraw utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 73/248/2016 w sprawie ustalenia wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 104/334/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 118/373/2016 w sprawie przekazania informacji 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 123/393/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 135/437/2016 w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Trzeźwe życie sposobem na nowe życie" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 150/484/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 171/563/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 177/584/2017 w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora szkoły 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 183/605/2017 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 183/606/2017w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Myśliborskiego za 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 188/628/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 195/649/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 195/650/2017 w sprawie przekazania informacji 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 198/671/2017 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 199/672/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/694/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/695/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 208/713/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 213/736/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 202/882/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 218/753/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 190/842/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 225/773/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 226/775/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 226/776/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 228/791/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 234/810/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 237/1034/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 173/768/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 246/848/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Program specjalny: ODKRYJ SIEBIE - POKONAJ BARIERY" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 251/867/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 262/938/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 243/1039/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu. 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 264/961/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 270/979/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 275/998/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 276/999/2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 276/1000/2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń użytkowych przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 276/1001/2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 277/1002/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 158/512/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 160/513/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 5/12/2014 w sprawie skierowania pod obrady III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 6/17/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 14/42/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 37/113/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 115/357/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 120/382/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 129/422/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 172/568/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 189/634/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 206/702/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 226/777/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 229/796/2018 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 246/851/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Cykl plenerów malarskich" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 251/872/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 255/894/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 266/970/2018 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 11/25/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 164/530/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 16/51/2015 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2015 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 16/53/2015 w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika powiatu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 207/912/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 210/921/2014 w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Nowogródek Pomorski 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 192/850/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 200/879/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 41/125/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/783/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 230/999/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 165/536/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 5/14/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 171/556/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 95/299/2016 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 144/469/2016 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 201/682/2017 w sprawie wniesienia skargi 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 147/476/2017 w sprawie powołania zespołu kontrolującego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 33/100/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 36/111/2015 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 57/185/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 142/465/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 90/292/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 69/232/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 73/240/2016 w sprawie skierowania do konsultacji z instytucjami i organizacjami projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia ?Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016-2018? 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 139/452/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 180/599/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 260/928/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie przekazania informacji 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 189/635/2017 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 196/657/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 196/660/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 202/688/2017 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 213/734/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 44/141/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 226/783/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Powiatu Myśliborskiego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu, we wszelkich sprawach dotyczących programu ERASMUS+ w ramach sektora "Kształcenie i szkolenie zawodowe"- Akcja 1. Mobilność edukacyjna o nazwie "Praktyka czyni mistrza" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 226/784/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Powiatu Myśliborskiego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu, we wszelkich sprawach dotyczących programu ERASMUS+ w ramach sektora "Kształcenie i szkolenie zawodowe" - Akcja 1. Mobilność edukacyjna o nazwie "Stawiam na mobilność" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 227/786/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
Protokół Nr 172/2013 2022-04-21 09:49:44
Protokół Nr 173/2013 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 229/797/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 230/800/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 239/828/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 248/859/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 257/910/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 264/965/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 270/980/2018 z dnia 20 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 271/984/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 33/103/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 56/179/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 244/841/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 246/847/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 248/861/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski, ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które może być przyznane dofinansowanie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 250/866/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 251/868/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Myśliborskiego za 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 253/885/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska kierowniczego dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 259/920/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 259/924/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 262/939/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 164/529/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/781/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją partnerskich projektów systemowych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 98/311/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 140/457/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 176/793/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44