Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Tag: uchwała zarządu


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA NR 88/334/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie petycji w przedmiocie dokonania analizy możliwości wdrożenia obrotu bezgotówkowego w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu 2020-02-10 15:45:49
UCHWAŁA NR 88/333/2020z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania 2020-02-10 15:45:11
UCHWAŁA NR 86/321/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-01-17 11:36:20
UCHWAŁA NR 66/236/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-09-25 07:27:34
UCHWAŁA NR 38/138/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-06-21 08:12:56
UCHWAŁA NR 38/136/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania 2019-06-21 08:01:08
UCHWAŁA NR 30/110/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-04-26 08:44:06
UCHWAŁA NR 27/100/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania dotacji celowej na zakup samochodu osobowego typu SUV z napędem na cztery koła 2019-04-09 14:11:59
UCHWAŁA NR 25/92/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-03-28 10:22:30
UCHWAŁA NR 24/90/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-03-28 10:19:17
UCHWAŁA NR 24/89/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-03-28 10:17:37
UCHWAŁA NR 24/85/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osób trzecich w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w dniach 21-22.09.2019 roku 2019-03-28 10:10:28
UCHWAŁA NR 21/78/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-03-01 07:35:26
UCHWAŁA NR 20/71/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-03-01 07:15:18
UCHWAŁA NR 18/65/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-02-13 11:07:31
UCHWAŁA NR 16/52/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie lokowania wolnych środków finansowych 2019-02-01 13:00:01
UCHWAŁA NR 13/50/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-02-01 12:54:52
UCHWAŁA NR 7/37/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej 2018-12-31 10:12:43
UCHWAŁA NR 7/34/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-12-31 10:10:15
UCHWAŁA NR 7/35/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-12-31 10:11:05
UCHWAŁA NR 88/336/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2020-02-10 15:47:30
UCHWAŁA NR 88/335/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok 2020-02-10 15:46:45
UCHWAŁA NR 86/322/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-01-17 11:37:17
UCHWAŁA NR 66/237/2019 z dnia 16 września 2019roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-25 07:35:18
UCHWAŁA NR 38/134/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-06-21 07:58:54
UCHWAŁA NR 30/111/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-04-26 08:44:52
UCHWAŁA NR 28/104/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-04-17 14:22:22
UCHWAŁA NR 26/94/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-04-09 14:07:57
UCHWAŁA NR 27/99/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski, ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które może być przyznane dofinansowanie 2019-04-09 14:11:24
UCHWAŁA NR 27/97/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2019-04-09 14:09:58
UCHWAŁA NR 137/491/2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2020-10-29 08:51:09
UCHWAŁA NR 123/438/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2020-08-04 07:30:47
UCHWAŁA NR 123/436/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2020-08-04 07:29:15
UCHWAŁA NR 44/151/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-07-04 09:11:21
UCHWAŁA NR 44/152/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-07-04 09:12:16
UCHWAŁA NR 55/179/2019z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-08-06 11:54:50
UCHWAŁA NR 48/178/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-07-26 11:28:24
UCHWAŁA NR 57/197/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2019-08-26 07:29:20
UCHWAŁA NR 57/195/2019 z dnia 7 sierpnia2019 roku w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2019-08-26 07:26:06
UCHWAŁA NR 60/215/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad odpłatności za posiłki oraz pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2019-09-04 08:07:12
UCHWAŁA NR 61/216/2019 z dnia 28 sierpnia2019roku w sprawie odwołania Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2019-09-04 08:08:13
UCHWAŁA NR 47/167/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-07-26 10:45:43
UCHWAŁA NR 35/124/2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2019-05-28 11:13:07
UCHWAŁA NR 1/9/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2018-12-04 11:29:01
UCHWAŁA NR 2/10/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia czynności kierownika zamawiającego 2018-12-17 08:39:26
UCHWAŁA NR 5/32/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-12-31 10:07:33
UCHWAŁA NR 5/31/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania 2018-12-31 10:06:50
UCHWAŁA NR 134/484/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Powiecie Myśliborskim 2020-10-09 08:57:17
UCHWAŁA NR 17/58/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-02-08 10:56:35
UCHWAŁA NR 17/55/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-02-08 10:53:21
UCHWAŁA NR 130/473/2020 z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok 2020-09-29 09:54:14
UCHWAŁA NR 130/472/2020 z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-09-29 09:52:47
UCHWAŁA NR 129/471/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2020-09-22 07:32:02
UCHWAŁA NR 129/470/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej 2020-09-22 07:31:12
UCHWAŁA NR 20/76/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-03-01 07:32:54
UCHWAŁA NR 20/75/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-03-01 07:28:39
UCHWAŁA NR 127/463/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie oraz trybu pracy komisji konkursowej 2020-09-10 11:25:23
UCHWAŁA NR 127/462/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-09-10 11:24:28
UCHWAŁA NR 26/95/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2019-04-09 14:08:31
UCHWAŁA NR 26/93/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-04-09 14:06:33
UCHWAŁA NR 129/469/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego 2020-09-22 07:30:20
UCHWAŁA NR 129/468/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-09-22 07:29:40
UCHWAŁA NR 129/467/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2020-09-22 07:26:28
UCHWAŁA NR 38/133/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-06-21 07:57:22
UCHWAŁA NR 125/448/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok 2020-08-17 14:37:09
UCHWAŁA NR 125/447/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2020-08-17 14:36:16
UCHWAŁA NR 125/442/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2020-08-17 14:32:15
UCHWAŁA NR 119/425/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2020-07-13 10:35:42
UCHWAŁA NR 116/418/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2020-07-03 13:25:51
UCHWAŁA NR 116/417/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2020-07-03 13:25:16
UCHWAŁA NR 65/231/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-23 10:38:06
UCHWAŁA NR 65/230/2019 z dnia 11 września 2019roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-23 10:34:06
UCHWAŁA NR 113/397/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku 2020-06-23 10:56:02
UCHWAŁA NR 112/396/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-06-08 07:21:55
UCHWAŁA NR 111/394/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-06-08 07:20:24
UCHWAŁA NR 101/372/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany terminu realizacji zadania oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku 2020-04-23 11:31:04
UCHWAŁA NR 100/370/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2020-04-07 12:16:58
UCHWAŁA NR 100/369/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro"w Barlinku do projektu unijnego 2020-04-07 12:16:21
UCHWAŁA NR 104/379/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją programu ?Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi? finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2020-05-19 12:18:25
UCHWAŁA NR 70/250/2019 z dnia 25 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-30 12:41:56
UCHWAŁA NR 69/249/2019 z dnia 25 września 2019roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myśliborzu na kadencję w latach 2019-2023 2019-09-30 12:41:01
UCHWAŁA NR 102/375/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie wykonywania zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 2020-05-06 12:35:40
UCHWAŁA NR 102/373/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2020-05-06 12:34:12
UCHWAŁA NR 73/267/2019z dnia 21 października 2019roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myśliborzu na kadencję w latach 2019-2023 2019-11-05 10:15:17
UCHWAŁA NR 73/266/2019z dnia 21 października 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-11-05 10:14:31
UCHWAŁA NR 73/265/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-11-05 10:00:16
UCHWAŁA NR 99/366/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-04-07 12:14:14
UCHWAŁA NR 99/365/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2020-04-07 12:13:32
UCHWAŁA NR 98/363/2020 z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok 2020-03-31 11:10:11
UCHWAŁA NR 81/284/2019 z dnia 29 listopada 2019roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-12-10 09:57:56
UCHWAŁA NR 80/283/2019 z dnia 22 listopada 2019roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-12-02 10:23:41
UCHWAŁA NR 84/302/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania 2019-12-24 09:26:15
UCHWAŁA NR 88/337/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski, ustalenia na rok 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie 2020-02-10 15:48:10
UCHWAŁA NR 86/320/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-01-17 11:35:31
UCHWAŁA NR 85/319/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych dot. obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2019-12-24 10:13:42
UCHWAŁA NR 84/303/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-12-24 09:26:57
UCHWAŁA NR 86/324/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2020-01-17 11:39:50
UCHWAŁA NR 86/323/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu kontrolującego 2020-01-17 11:38:35
UCHWAŁA NR 84/304/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-12-24 09:28:00
UCHWAŁA NR 83/297/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019 - 2033. 2019-12-20 09:27:12
UCHWAŁA NR 83/296/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2020 2019-12-20 09:23:14
UCHWAŁA NR 83/295/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-12-20 09:21:44
UCHWAŁA NR 91/342/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna 2020-02-24 07:10:51
UCHWAŁA NR 90/341/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-02-10 15:51:24
UCHWAŁA NR 89/340/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-02-10 15:50:25
UCHWAŁA NR 79/279/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do zawierania porozumień z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywającego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2019-11-21 12:51:16
UCHWAŁA NR 97/361/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku 2020-03-31 11:08:22
UCHWAŁA NR 97/359/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2020-03-31 11:06:40
UCHWAŁA NR 72/260/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie odstąpienia od umowy nr IZ/9/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. 2019-10-16 07:44:35
UCHWAŁA NR 72/259/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-10-16 07:43:22
UCHWAŁA NR 71/258/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-10-16 07:41:27
UCHWAŁA NR 71/257/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2019-10-16 07:40:50
UCHWAŁA NR 103/378/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok 2020-05-06 12:38:27
UCHWAŁA NR 71/251/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-10-16 07:34:19
UCHWAŁA NR 114/400/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-06-23 10:59:25
UCHWAŁA NR 113/398/2020 z dnia 8 czerwca 2020roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-06-23 10:57:25
UCHWAŁA NR 67/241/2019 z dnia 18 września 2019roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-09-25 07:47:34
UCHWAŁA NR 67/240/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-09-25 07:46:42
UCHWAŁA NR 67/239/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2019-09-25 07:45:39
UCHWAŁA NR 66/238/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2019-09-25 07:44:48
UCHWAŁA NR 66/234/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej 2019-09-25 07:23:16
UCHWAŁA NR 65/229/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-09-23 10:33:15
UCHWAŁA NR 117/420/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-07-03 13:27:52
UCHWAŁA NR 115/407/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-06-23 11:10:47
UCHWAŁA NR 115/406/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-06-23 11:10:02
UCHWAŁA NR 115/405/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 114/400/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-06-23 11:09:11
UCHWAŁA NR 114/404/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-06-23 11:08:29
UCHWAŁA NR 114/403/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2020-06-23 11:07:38
UCHWAŁA NR 118/421/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-07-13 10:28:31
UCHWAŁA NR 38/139/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-06-21 08:14:33
UCHWAŁA NR 38/137/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2019-06-21 08:07:23
UCHWAŁA NR 25/91/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-03-28 10:21:46
UCHWAŁA NR 24/88/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz jednostkach obsługiwanych 2019-03-28 10:15:10
UCHWAŁA NR 24/87/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-03-28 10:14:25
UCHWAŁA NR 20/74/2019 z dnia 11 lutego 2019roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myśliborzu na kadencję w latach 2019-2023 2019-03-01 07:27:50
UCHWAŁA NR 128/466/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-09-10 11:28:48
UCHWAŁA NR 38/135/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-06-21 08:00:19
UCHWAŁA NR 31/112/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok 2019-04-26 08:45:57
UCHWAŁA NR 134/482/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok 2020-10-09 08:49:12
UCHWAŁA NR 19/70/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2019-02-13 11:40:11
UCHWAŁA NR 19/69/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie wykonywania zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 2019-02-13 11:39:24
UCHWAŁA NR 137/488/2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023 2020-10-29 08:41:26
UCHWAŁA NR 19/68/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-02-13 11:38:34
UCHWAŁA NR 19/67/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-02-13 11:34:20
UCHWAŁA NR 19/66/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-02-13 11:19:16
UCHWAŁA NR 137/492/2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego 2020-10-29 08:52:59
UCHWAŁA NR 18/64/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-02-13 11:06:44
UCHWAŁA NR 18/63/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2019-02-13 11:05:51
UCHWAŁA NR 137/490/2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok 2020-10-29 08:48:36
UCHWAŁA NR 18/60/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020 2019-02-13 10:56:41
Protokół Nr 172/2013 2013-11-12 12:39:07
Protokół Nr 173/2013 2013-11-12 12:39:49
Protokół Nr 231/2014 2014-10-10 14:20:03
Protokół Nr 196/2014 2014-03-24 08:33:11
983/2014 w sprawie zobowiązań Spółki z o.o. Szpital w Dębnie na dzień 31 marca 2014r. 2014-05-20 14:27:41
UCHWAŁA NR 13/48/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-02-01 12:53:02
UCHWAŁA NR 5/22/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-12-31 09:59:37
UCHWAŁA NR 3/19/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu kontrolującego 2018-12-27 08:34:16
UCHWAŁA NR 244/1045/2014 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-12-02 10:31:06
UCHWAŁA NR 232/1006/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-10-15 10:44:03
UCHWAŁA NR 202/881/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-05-07 09:58:17
UCHWAŁA NR 202/882/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-05-07 09:59:32
UCHWAŁA NR 202/883/2014 w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2014-05-07 10:00:26
UCHWAŁA NR 202/884/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-05-07 10:01:39
UCHWAŁA NR 202/885/2014 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych 2014-05-07 10:02:55
UCHWAŁA NR 202/886/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-05-07 10:04:23
UCHWAŁA NR 190/843/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-02-12 12:52:59
UCHWAŁA NR 202/887/2014 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2014 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 2014-05-12 14:17:58
UCHWAŁA NR 203/888/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-05-12 14:19:11
UCHWAŁA NR 203/889/2014 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich w roku 2014 2014-05-12 14:20:52
UCHWAŁA NR 203/890/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu do decydowania o zwolnieniu rodziców dzieci z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2014-05-12 14:21:37
UCHWAŁA NR 203/891/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2014-05-12 14:22:36
UCHWAŁA NR 203/892/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2014-05-12 14:23:21
UCHWAŁA NR 203/893/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2014-05-12 14:24:09
UCHWAŁA NR 203/894/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-05-12 14:25:45
UCHWAŁA NR 204/895/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-05-19 07:42:26
UCHWAŁA NR 204/896/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2014-05-19 07:43:38
UCHWAŁA NR 204/897/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-05-19 07:44:25
UCHWAŁA NR 204/898/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2014-05-20 13:12:27
UCHWAŁA NR 204/899/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-05-20 13:14:19
UCHWAŁA NR 204/901/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 2014-05-20 13:19:11
UCHWAŁA NR 204/902/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2014-05-20 13:20:29
UCHWAŁA NR 204/903/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-05-20 13:21:37
UCHWAŁA NR 204/904/2014 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-05-20 13:23:35
UCHWAŁA NR 205/905/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie wykonywania zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 2014-05-20 13:24:20
UCHWAŁA NR 205/906/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-05-20 13:25:14
UCHWAŁA NR 205/907/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady XLVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2014-05-20 13:26:33
UCHWAŁA NR 188/834/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-02-06 07:57:38
UCHWAŁA NR 190/835/2014 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-02-12 12:38:11
UCHWAŁA NR 190/836/2014 w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi innej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2014 rok 2014-02-12 12:40:27
UCHWAŁA NR 190/837/2014 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej 2014-02-12 12:41:34
UCHWAŁA NR 190/838/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-02-12 12:42:49
UCHWAŁA NR 190/839/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-02-12 12:43:37
UCHWAŁA NR 190/840/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-02-12 12:49:33
UCHWAŁA NR 190/841/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-02-12 12:50:14
UCHWAŁA NR 190/842/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-02-12 12:51:53
UCHWAŁA NR 190/844/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-02-12 12:56:08
UCHWAŁA NR 190/845/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-02-12 12:56:55
UCHWAŁA NR 190/846/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-02-12 12:57:34
UCHWAŁA NR 191/847/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2014-02-18 10:07:38
UCHWAŁA NR 191/848/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2014 2014-02-18 10:10:02
UCHWAŁA NR 232/1007/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-10-15 10:44:36
UCHWAŁA NR 232/1008/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-10-15 10:45:07
UCHWAŁA NR 192/849/2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2014-02-25 10:19:42
UCHWAŁA NR 192/850/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-02-25 10:21:37
UCHWAŁA NR 192/851/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-03-04 08:49:08
UCHWAŁA NR 193/852/2014 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-03-05 08:37:39
UCHWAŁA NR 193/853/2014 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-03-05 08:38:48
UCHWAŁA NR 194/854/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-03-10 11:21:34
UCHWAŁA NR 194/855/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo ? Administracyjnej w Myśliborzu 2014-03-10 11:23:03
UCHWAŁA NR 194/856/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-03-10 11:23:56
UCHWAŁA NR 194/857/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-03-10 11:24:43
UCHWAŁA NR 194/858/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-03-17 11:07:30
UCHWAŁA NR 196/859/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-03-24 08:19:08
UCHWAŁA NR 196/860/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2014-03-24 08:22:11
UCHWAŁA NR 196/861/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2014-03-24 08:23:34
UCHWAŁA NR 196/862/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2014-03-24 08:24:41
UCHWAŁA NR 196/863/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu 2014-03-24 08:25:36
UCHWAŁA NR 196/864/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-03-24 08:26:28
UCHWAŁA NR 196/865/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-03-24 08:30:02
UCHWAŁA NR 197/866/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-03-31 10:26:40
UCHWAŁA NR 197/867/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2014-03-31 10:28:36
UCHWAŁA NR 197/868/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie Bursa Międzyszkolna w Myśliborzu oraz utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2014-03-31 10:29:46
UCHWAŁA NR 197/869/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 2014-03-31 10:35:21
UCHWAŁA NR 198/870/2014 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-04-04 11:30:35
UCHWAŁA NR 198/871/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-04-04 11:32:11
UCHWAŁA NR 198/872/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2014-04-04 11:33:22
UCHWAŁA NR 198/873/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-04-04 11:34:09
UCHWAŁA NR 199/874/2014 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych 2014-04-25 09:18:10
UCHWAŁA NR 199/875/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 2014-04-25 09:19:36
UCHWAŁA NR 199/877/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-04-25 09:23:38
UCHWAŁA NR 199/878/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-04-25 09:24:41
UCHWAŁA NR 200/879/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-04-25 09:25:37
UCHWAŁA NR 201/880/2014 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-04-25 09:26:34
UCHWAŁA NR 207/908/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2014-05-30 12:45:30
UCHWAŁA NR 207/909/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-05-30 12:48:43
UCHWAŁA NR 207/910/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 2014-05-30 12:50:01
UCHWAŁA NR 207/911/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-05-30 12:51:24
UCHWAŁA NR 207/912/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-05-30 12:52:24
UCHWAŁA NR 207/913/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-05-30 12:53:23
UCHWAŁA NR 208/914/2014 w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zielono nam - żyjemy zdrowo i sportowo" 2014-05-30 12:54:28
UCHWAŁA NR 208/915/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych pn.: ?Dostosowanie kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych do lokalnego rynku pracy? 2014-05-30 12:55:32
UCHWAŁA NR 208/916/2014 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych 2014-05-30 12:56:22
UCHWAŁA NR 208/917/2014 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-05-30 12:57:17
UCHWAŁA NR 209/918/2014 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-06-05 11:58:33
UCHWAŁA NR 210/919/2014 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Myślibórz na lata 2014 -2017 z perspektywą na lata 2018-2021 2014-06-16 13:01:00
UCHWAŁA NR 210/920/2014 w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2014-06-16 13:01:55
UCHWAŁA NR 210/921/2014 w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Nowogródek Pomorski 2014-06-16 13:03:21
UCHWAŁA NR 210/922/2014 w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2014-06-16 13:04:45
UCHWAŁA NR 210/923/2014 w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 2014-06-16 13:05:36
UCHWAŁA NR 211/924/2014 w sprawie skierowania pod obrady LI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie oświadczenia w przedmiocie uczczenia 15 ? lecia utworzenia Powiatu Myśliborskiego 2014-06-16 13:06:25
UCHWAŁA NR 211/925/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2014-06-16 13:07:55
UCHWAŁA NR 211/926/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-06-16 13:09:10
UCHWAŁA NR 211/927/2014 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych 2014-06-16 13:09:47
UCHWAŁA NR 211/928/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-06-20 09:33:52
UCHWAŁA NR 212/929/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-07-10 10:29:58
UCHWAŁA NR 212/930/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-07-10 10:31:54
UCHWAŁA NR 212/931/2014 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego 2014-07-10 10:34:06
UCHWAŁA NR 212/932/2014 w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Myśliborskiego za 2013 rok 2014-07-10 10:35:11
UCHWAŁA NR 212/933/2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2014-07-10 10:36:05
UCHWAŁA NR 213/934/2014 w sprawie skierowania pod obrady LI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania samorządu województwa w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2014-07-10 11:30:22
UCHWAŁA NR 214/935/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-07-10 11:31:54
UCHWAŁA NR 215/936/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-07-15 14:01:54
UCHWAŁA NR 216/937/2014 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno na lata 2014 -2017 z perspektywą na lata 2018-2021 2014-07-18 12:11:13
UCHWAŁA NR 216/938/2014 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych 2014-07-18 12:12:54
UCHWAŁA NR 216/939/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2014-07-18 12:14:02
UCHWAŁA NR 216/940/2014 w sprawie skierowania pod obrady LIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu 2014-07-18 12:15:58
UCHWAŁA NR 216/941/2014 w sprawie skierowania pod obrady LIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2014-07-18 12:17:37
UCHWAŁA NR 216/942/2014 w sprawie skierowania pod obrady LIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-07-18 12:20:30
UCHWAŁA NR 217/943/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-07-29 13:39:53
UCHWAŁA NR 217/944/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-07-29 13:40:48
UCHWAŁA NR 218/945/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-07-29 13:41:32
UCHWAŁA NR 218/946/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy 2014-07-29 13:45:39
UCHWAŁA NR 218/947/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2014-07-29 13:47:17
UCHWAŁA NR 218/948/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-07-29 13:48:50
UCHWAŁA NR 218/949/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-08-04 07:51:56
UCHWAŁA NR 219/950/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-08-08 13:38:55
UCHWAŁA NR 219/951/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-08-08 13:39:31
UCHWAŁA NR 219/952/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-08-08 13:40:08
UCHWAŁA NR 219/953/2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2014-08-08 13:41:24
UCHWAŁA NR 219/954/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-08-08 13:42:29
UCHWAŁA NR 219/955/2014 w sprawie powołania zespołu 2014-08-08 13:43:39
UCHWAŁA NR 219/956/2014 w sprawie skierowania pod obrady LIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu 2014-08-08 13:44:21
UCHWAŁA NR 219/957/2014 w sprawie skierowania pod obrady LIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2014-08-08 13:46:26
UCHWAŁA NR 220/958/2014 w sprawie skierowania pod obrady LIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-08-20 09:18:13
UCHWAŁA NR 221/959/2014 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Solarza w Smolnicy 2014-08-20 09:18:54
UCHWAŁA NR 221/960/2014 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2014-08-20 09:19:31
UCHWAŁA NR 221/961/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy 2014-08-20 09:20:01
UCHWAŁA NR 221/962/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2014-08-20 09:20:32
UCHWAŁA NR 221/963/2014 w sprawie skierowania pod obrady LV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-08-20 09:21:07
UCHWAŁA NR 221/964/2014 w sprawie skierowania pod obrady LV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-08-20 09:21:47
UCHWAŁA NR 221/965/2014 w sprawie skierowania pod obrady LV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2014-08-20 09:22:41
UCHWAŁA NR 221/966/2014 w sprawie przekazania informacji 2014-08-20 09:23:42
UCHWAŁA NR 223/967/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-08-27 10:48:23
UCHWAŁA NR 223/968/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-08-27 10:48:51
UCHWAŁA NR 223/969/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-08-27 10:49:21
UCHWAŁA NR 223/970/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-08-27 10:50:11
UCHWAŁA NR 223/971/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady LV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2014-08-27 10:51:15
UCHWAŁA NR 224/972/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2014-09-05 13:24:43
UCHWAŁA NR 224/973/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy 2014-09-05 13:25:20
UCHWAŁA NR 224/974/2014 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2014-09-05 13:25:58
UCHWAŁA NR 224/975/2014 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-09-05 13:27:00
UCHWAŁA NR 224/976/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-09-05 13:27:38
UCHWAŁA NR 224/977/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-09-05 13:28:08
UCHWAŁA NR 224/978/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-09-05 13:28:36
UCHWAŁA NR 224/979/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-09-05 13:31:17
UCHWAŁA NR 225/980/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie 2014-09-12 12:07:43
UCHWAŁA NR 225/981/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-09-12 12:09:03
UCHWAŁA NR 226/982/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2014-09-12 12:09:43
UCHWAŁA NR 227/983/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie oraz trybu pracy komisji konkursowej 2014-09-17 08:33:23
UCHWAŁA NR 227/984/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-09-17 08:34:30
UCHWAŁA NR 227/985/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie lokali w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2014-09-17 08:35:12
UCHWAŁA NR 227/986/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-09-17 08:38:52
UCHWAŁA NR 228/987/2014 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-09-23 11:58:00
UCHWAŁA NR 229/988/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2014-09-29 08:20:32
UCHWAŁA NR 229/989/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat oraz wysokości opłat za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych i Bursie Międzyszkolnej w Myśliborzu 2014-09-29 08:21:29
UCHWAŁA NR 229/990/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2014-09-29 08:22:07
UCHWAŁA NR 229/991/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2014-09-29 08:22:46
UCHWAŁA NR 229/992/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2014-09-29 08:23:19
UCHWAŁA NR 229/993/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2014-09-29 08:23:56
UCHWAŁA NR 229/994/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2014-09-29 08:24:34
UCHWAŁA NR 229/995/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2014-09-29 08:25:05
UCHWAŁA NR 229/996/2014 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-09-29 08:25:55
UCHWAŁA NR 230/997/2014 w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018" 2014-10-06 15:39:55
UCHWAŁA NR 230/998/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2014-10-06 15:42:25
UCHWAŁA NR 230/999/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2014-10-06 15:43:06
UCHWAŁA NR 230/1000/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-10-06 15:43:33
UCHWAŁA NR 230/1001/2014 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-10-06 15:44:34
UCHWAŁA NR 230/1002/2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2014-10-06 15:45:09
UCHWAŁA NR 230/1003/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo ? Wychowawczej w Dębnie oraz trybu pracy komisji konkursowej 2014-10-06 15:46:56
UCHWAŁA NR 231/1004/2014 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie planowanego zamknięcia Posterunku Energetycznego (PE) wraz z punktem kasowym w Myśliborzu przy ul. Kamiennej 12 przez ENEA Operator spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 2014-10-06 15:47:33
UCHWAŁA NR 231/1005/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-10-06 15:48:28
UCHWAŁA NR 233/1009/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018? 2014-10-22 10:00:38
UCHWAŁA NR 233/1010/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-10-22 10:01:15
UCHWAŁA NR 233/1011/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2014-10-22 10:01:45
UCHWAŁA NR 233/1012/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Boleszkowice 2014-10-22 10:02:16
UCHWAŁA NR 233/1013/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-10-22 10:02:49
UCHWAŁA NR 233/1014/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2014-10-22 10:03:46
UCHWAŁA NR 233/1015/2014 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-10-22 10:04:25
UCHWAŁA NR 233/1016/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-10-22 10:05:13
UCHWAŁA NR 233/1017/2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2014-10-22 10:05:37
UCHWAŁA NR 233/1018/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2014-10-22 10:06:38
UCHWAŁA NR 233/1019/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-10-22 10:07:11
UCHWAŁA NR 233/1020/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-10-22 10:08:21
UCHWAŁA NR 233/1021/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-10-22 10:08:56
UCHWAŁA NR 233/1022/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2014-10-22 10:09:47
UCHWAŁA NR 233/1023/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019? 2014-10-22 10:11:23
UCHWAŁA NR 234/1024/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-10-31 13:22:52
UCHWAŁA NR 234/1025/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat oraz wysokości opłat za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych i Bursie Międzyszkolnej w Myśliborzu 2014-10-31 13:23:39
UCHWAŁA NR 234/1026/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2014-10-31 13:24:10
UCHWAŁA NR 234/1027/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 2014-10-31 13:24:59
UCHWAŁA NR 235/1028/2014 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym 2014-10-31 13:25:23
UCHWAŁA NR 235/1029/2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo ? Wychowawczej w Dębnie 2014-10-31 13:25:53
UCHWAŁA NR 236/1030/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2014-11-07 08:42:02
UCHWAŁA NR 236/1031/2014 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-11-07 09:00:51
UCHWAŁA NR 236/1032/2014 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa 2014-11-07 09:01:40
UCHWAŁA NR 236/1033/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-11-07 09:04:13
UCHWAŁA NR 237/1034/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-11-07 09:05:16
UCHWAŁA NR 239/1035/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2014-11-19 11:50:45
UCHWAŁA NR 240/1037/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-11-19 11:52:22
UCHWAŁA NR 241/1038/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-11-27 13:13:43
UCHWAŁA NR 243/1039/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu. 2014-11-27 13:15:21
UCHWAŁA NR 243/1040/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-11-27 13:16:58
UCHWAŁA NR 243/1041/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-11-27 13:18:02
UCHWAŁA NR 243/1042/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-11-27 13:19:14
UCHWAŁA NR 243/1043/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia związanego z realizacją partnerskich projektów systemowych 2014-11-27 13:20:01
UCHWAŁA NR 243/1044/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2014-11-27 13:20:45
UCHWAŁA NR 177/798/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli doraźnej 2013-12-03 12:16:58
UCHWAŁA NR 172/763/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-11-12 12:19:22
UCHWAŁA NR 172/764/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji ?SZKUNER? w Myśliborzu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-11-12 12:20:25
UCHWAŁA NR 173/765/2013 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-11-12 12:21:35
UCHWAŁA NR 173/766/2013 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych 2013-11-12 12:22:34
UCHWAŁA NR 173/767/2013 w sprawie ustanowienia likwidatora zakładu budżetowego Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "SZKUNER" w Myśliborzu 2013-11-12 12:23:48
UCHWAŁA NR 173/768/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2013-11-12 12:25:22
UCHWAŁA NR 173/769/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-11-12 12:26:12
UCHWAŁA NR 174/770/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "Sprawni w pracy" 2013-11-12 12:28:10
UCHWAŁA NR 174/771/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu partnerskiego ?Mamy pomysł dla mamy!? 2013-11-12 12:28:57
UCHWAŁA NR 174/772/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2013-11-12 12:30:07
UCHWAŁA NR 174/773/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-11-12 12:31:55
UCHWAŁA NR 174/774/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-11-12 12:32:53
UCHWAŁA NR 175/775/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-11-21 09:31:14
UCHWAŁA NR 175/776/2013 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej 2013-11-21 09:32:19
UCHWAŁA NR 175/777/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie uczestniczenia Powiatu Myśliborskiego w realizacji projektu "ZSIN ? Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach ? Faza I" 2013-11-21 09:33:41
UCHWAŁA NR 175/778/2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-11-21 09:34:58
UCHWAŁA NR 175/779/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do zawierania porozumień z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywającego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2013-11-21 09:35:54
UCHWAŁA NR 182/818/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 2014-01-07 13:36:59
UCHWAŁA NR 175/780/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu ustalenia odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2013-11-21 09:36:42
UCHWAŁA NR 175/781/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją partnerskich projektów systemowych 2013-11-21 09:38:02
UCHWAŁA NR 175/782/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". 2013-11-21 09:39:51
UCHWAŁA NR 175/783/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-11-21 09:40:35
UCHWAŁA NR 175/784/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2013-11-21 09:41:18
UCHWAŁA NR 175/785/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-11-21 09:42:06
UCHWAŁA NR 175/786/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-11-21 09:43:05
UCHWAŁA NR 175/787/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-11-21 10:06:58
UCHWAŁA NR 176/788/2012 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku 2013-12-03 11:53:56
UCHWAŁA NR 176/789/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa 2013-12-03 11:54:52
UCHWAŁA NR 176/790/2013 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji 2013-12-03 11:56:27
UCHWAŁA NR 176/791/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-12-03 11:58:26
UCHWAŁA NR 176/792/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 2013-12-03 12:03:44
UCHWAŁA NR 176/793/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-12-03 12:09:00
UCHWAŁA NR 177/794/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przystąpienia do partnerskiego, pilotażowego projektu pn.: "Najlepszy w zawodzie" 2013-12-03 12:11:09
UCHWAŁA NR 177/795/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-12-03 12:12:44
UCHWAŁA NR 177/796/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-12-03 12:13:56
UCHWAŁA NR 177/797/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 2013-12-03 12:15:52
UCHWAŁA NR 178/799/2013 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-12-03 12:19:00
UCHWAŁA NR 178/800/2013 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-12-03 12:20:56
UCHWAŁA NR 179/801/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-12-16 10:48:26
UCHWAŁA NR 179/802/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-12-16 10:49:48
UCHWAŁA NR 179/803/2013 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2013 -2017 z perspektywą na lata 2018-2021 2013-12-16 10:50:44
UCHWAŁA NR 179/804/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego. 2013-12-16 10:52:11
UCHWAŁA NR 179/805/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2013-12-16 10:53:52
UCHWAŁA NR 179/806/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej poprzez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. i odstąpienia od jej odwołania 2013-12-16 10:59:25
UCHWAŁA NR 179/807/2013 s prawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku. 2013-12-16 11:04:08
UCHWAŁA NR 179/808/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia 2013-12-16 11:06:21
UCHWAŁA NR 179/809/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w 2014 r. 2013-12-16 11:07:29
UCHWAŁA NR 179/810/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-12-16 11:08:01
UCHWAŁA NR 179/811/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-12-16 11:08:47
UCHWAŁA NR 179/812/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-12-16 11:27:37
UCHWAŁA NR 179/813/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-12-16 11:28:55
UCHWAŁA NR 179/814/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego 2013-12-16 11:29:54
UCHWAŁA NR 179/815/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 2013-12-16 11:30:53
UCHWAŁA NR 182/817/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-01-07 13:35:47
UCHWAŁA NR 182/819/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2014-01-07 13:37:56
UCHWAŁA NR 182/820/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2014-01-07 13:39:04
UCHWAŁA NR 182/821/2013 w sprawie zatwierdzenia wyniku Konkursu na realizację zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w roku 2014 2014-01-07 13:40:06
UCHWAŁA NR 183/822/2013 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2014-01-07 13:41:05
UCHWAŁA NR 43/132/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2015-08-12 11:05:33
UCHWAŁA NR 1/1/2014 w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2015 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2014-12-05 15:31:50
UCHWAŁA NR 1/2/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2015 - 2017. 2014-12-05 15:33:26
UCHWAŁA NR 1/3/2014 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-12-05 15:34:22
UCHWAŁA NR 2/4/2014 w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2014-12-11 14:14:14
UCHWAŁA NR 2/5/2014 w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2014-12-11 14:15:32
UCHWAŁA NR 2/6/2014 w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-12-11 14:16:33
UCHWAŁA NR 2/7/2014 w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2014-12-11 14:18:10
UCHWAŁA NR 2/8/2014 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2015-2017 2014-12-11 14:19:40
UCHWAŁA NR 3/9/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2014-12-19 07:43:10
UCHWAŁA NR 4/10/2014 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-12-19 07:45:38
UCHWAŁA NR 4/11/2014 w sprawie skierowania pod obrady III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2014-12-23 11:55:51
UCHWAŁA NR 5/12/2014 w sprawie skierowania pod obrady III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2014-12-24 11:08:47
UCHWAŁA NR 5/13/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-12-24 11:09:44
UCHWAŁA NR 5/14/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-12-24 11:10:35
UCHWAŁA NR 5/15/2014 w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2014-12-24 11:11:24
UCHWAŁA NR 6/16/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2015-01-02 11:54:23
UCHWAŁA NR 6/17/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-01-02 11:55:08
UCHWAŁA NR 6/18/2014 w sprawie skierowania pod obrady III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2015-01-12 14:22:23
UCHWAŁA NR 43/133/2015 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2015-08-12 11:06:20
UCHWAŁA NR 43/134/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr 40/119/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu na Zespół Szkół i Placówek im. S. Dari 2015-08-12 11:07:14
UCHWAŁA NR 43/135/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2015-08-12 11:08:14
UCHWAŁA NR 43/131/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-08-12 11:04:37
UCHWAŁA NR 47/146/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2015-09-04 07:38:38
UCHWAŁA NR 20/66/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-04-13 12:13:16
UCHWAŁA NR 20/67/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych do sporządzenia informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2015-04-13 12:14:21
UCHWAŁA NR 26/89/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-05-13 09:48:19
UCHWAŁA NR 26/90/2015 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-05-13 09:49:32
UCHWAŁA NR 7/19/2015 w sprawie skierowania pod obrady IV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2015-01-19 12:45:10
UCHWAŁA NR 7/20/2015 w sprawie skierowania pod obrady IV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika powiatu 2015-01-19 12:47:21
UCHWAŁA NR 7/21/2015 w sprawie skierowania pod obrady V sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2015-01-19 12:49:03
UCHWAŁA NR 9/22/2015 w sprawie skierowania pod obrady IV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2015-01-27 14:36:00
UCHWAŁA NR 11/23/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-02-04 09:35:39
UCHWAŁA NR 11/24/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2015-02-04 09:36:42
UCHWAŁA NR 11/25/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-11 10:43:01
UCHWAŁA NR 12/26/2015 w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi innej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2015 rok 2015-02-11 10:43:44
UCHWAŁA NR 12/27/2015 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-02-11 10:45:51
UCHWAŁA NR 12/28/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu 2015-02-11 10:46:41
UCHWAŁA NR 12/29/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2015-02-11 10:47:29
UCHWAŁA NR 12/30/2015 w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika powiatu 2015-02-11 10:48:21
UCHWAŁA NR 12/31/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2015-02-11 10:49:16
UCHWAŁA NR 13/32/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-02-18 09:39:48
UCHWAŁA NR 13/33/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją partnerskich projektów systemowych 2015-02-18 09:40:29
UCHWAŁA NR 13/34/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2015-02-18 09:41:12
UCHWAŁA NR 13/35/2015 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2015-02-18 09:41:54
UCHWAŁA NR 13/36/2015 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do zawierania porozumień z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywającego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2015-02-18 09:42:34
UCHWAŁA NR 13/37/2015 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa 2015-02-18 09:43:15
UCHWAŁA NR 13/38/2015 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu ustalenia odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2015-02-18 09:44:00
UCHWAŁA NR 13/39/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-18 09:44:40
UCHWAŁA NR 13/40/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2015-02-18 09:45:20
UCHWAŁA NR 14/41/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego 2015-03-02 07:49:45
UCHWAŁA NR 14/42/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-03-02 07:50:39
UCHWAŁA NR 14/43/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-03-02 07:51:20
UCHWAŁA NR 14/44/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-03-02 07:53:06
UCHWAŁA NR 15/45/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-03-09 09:37:58
UCHWAŁA NR 16/46/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-03-17 11:34:12
UCHWAŁA NR 16/47/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie wykonywania zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 2015-03-17 11:35:16
UCHWAŁA NR 16/48/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-03-17 11:36:13
UCHWAŁA NR 57181/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2015-11-20 12:03:12
UCHWAŁA NR 16/49/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2015-03-17 11:37:32
UCHWAŁA NR 16/50/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-03-17 11:39:23
UCHWAŁA NR 16/51/2015 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2015 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 2015-03-17 11:40:04
UCHWAŁA NR 16/52/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2015-03-17 11:40:44
UCHWAŁA NR 16/53/2015 w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika powiatu 2015-03-17 11:41:22
UCHWAŁA NR 17/54/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-03-24 15:07:19
UCHWAŁA NR 17/55/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 2015-03-24 15:10:57
UCHWAŁA NR 17/56/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-03-24 15:12:12
UCHWAŁA NR 17/57/2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 13/37/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa 2015-03-24 15:13:10
UCHWAŁA NR 17/58/2015 w sprawie skierowania do konsultacji społecznych ?Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 - 2020? 2015-03-24 15:13:45
UCHWAŁA NR 17/59/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-03-24 15:16:44
UCHWAŁA NR 18/60/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie złożenia oświadczenia i wystosowania apelu w związku z ograniczeniem działalności oraz likwidacją etatów w Komisariatach Policji w Barlinku i Dębnie 2015-03-31 08:36:32
UCHWAŁA NR 18/61/2015 w sprawie odwołania dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 2015-03-31 08:37:14
UCHWAŁA NR 18/62/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-03-31 08:39:35
UCHWAŁA NR 18/63/2015 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-03-31 08:40:51
UCHWAŁA NR 19/64/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie oraz trybu pracy komisji konkursowej 2015-03-31 08:42:46
UCHWAŁA NR 19/65/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-03-31 08:45:16
UCHWAŁA NR 20/68/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2015-04-17 12:29:07
UCHWAŁA NR 20/69/2015 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-04-17 12:30:08
UCHWAŁA NR 20/70/2015 w sprawie odwołania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2015-04-17 12:30:43
UCHWAŁA NR 21/71/2015 w sprawie cofnięcia wypowiedzenia Dyrektorowi Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2015-04-17 12:33:14
UCHWAŁA NR 21/72/2015 w sprawie odwołania konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2015-04-17 12:34:38
UCHWAŁA NR 21/73/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-04-17 12:35:44
UCHWAŁA NR 22/74/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-04-24 13:36:59
UCHWAŁA NR 22/75/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości drogowych od Gminy Boleszkowice 2015-04-24 13:38:21
UCHWAŁA NR 22/76/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2015-04-24 13:39:03
UCHWAŁA NR 22/77/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2015-04-24 13:40:55
UCHWAŁA NR 22/78/2015 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-04-24 13:41:55
UCHWAŁA NR 22/79/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-04-24 13:42:49
UCHWAŁA NR 22/80/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2015-04-24 13:44:18
UCHWAŁA NR 23/81/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-04-29 16:24:06
UCHWAŁA NR 23/82/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2015-04-29 16:25:14
UCHWAŁA NR 23/83/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2015-04-29 16:27:18
UCHWAŁA NR 23/84/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014 - 2019 2015-04-29 16:28:20
UCHWAŁA NR 23/85/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 2015-04-29 16:29:39
UCHWAŁA NR 23/86/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zamiaru zbycia udziałów Powiatu Myśliborskiego w Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2015-04-29 16:30:23
UCHWAŁA NR 24/87/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 2015-05-05 10:06:27
UCHWAŁA NR 25/88/2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 24/87/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 2015-05-05 10:07:00
UCHWAŁA NR 29/91/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2014 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 2015-05-20 11:26:28
UCHWAŁA NR 29/92/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-05-20 11:27:27
UCHWAŁA NR 30/93/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będącej własnością Powiatu Myśliborskiego 2015-05-20 11:28:33
UCHWAŁA NR 32/94/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-06-10 11:08:00
UCHWAŁA NR 32/95/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Smolnicy 2015-06-10 11:08:50
UCHWAŁA NR 32/96/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale o przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-06-10 11:10:44
UCHWAŁA NR 32/97/2015 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2015-06-10 11:11:45
UCHWAŁA NR 32/98/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2015-06-10 11:12:34
UCHWAŁA NR 32/99/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-06-10 11:14:02
UCHWAŁA NR 33/100/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2015-06-15 09:44:41
UCHWAŁA NR 33/101/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-06-15 09:45:41
UCHWAŁA NR 33/102/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2015 ? 2017 2015-06-15 09:46:29
UCHWAŁA NR 33/103/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-15 09:47:36
UCHWAŁA NR 33/104/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 2015-06-15 09:48:46
UCHWAŁA NR 33/105/2015 w sprawie powołania do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o. o. 2015-06-15 09:49:24
UCHWAŁA NR 34/106/2015 w sprawie wyznaczania nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2015-06-22 07:56:35
UCHWAŁA NR 57/182/2015 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-11-20 12:04:56
UCHWAŁA NR 35/107/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych i Bursie Międzyszkolnej w Myśliborzu 2015-06-26 13:50:42
UCHWAŁA NR 35/108/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-06-26 13:51:42
UCHWAŁA NR 35/109/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-06-26 13:52:08
UCHWAŁA NR 35/110/2015 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w projekcie uchwały w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Smolnicy 2015-06-26 13:52:43
UCHWAŁA NR 36/111/2015 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego 2015-06-29 14:51:35
UCHWAŁA NR 36/112/2015 w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Myśliborskiego za 2014 rok 2015-06-29 14:52:46
UCHWAŁA NR 37/113/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-07-03 07:40:04
UCHWAŁA NR 37/114/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-07-03 07:42:56
UCHWAŁA NR 38/115/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-07-07 12:13:57
UCHWAŁA NR 39/116/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-07-08 15:00:16
UCHWAŁA NR 39/117/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu na Zespół Szkół i Placówek w Myśliborzu. 2015-07-08 15:00:58
UCHWAŁA NR 39/118/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie i Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz utworzenia Zespołu Szkół i Placówek w Dębnie 2015-07-08 15:01:42
UCHWAŁA NR 41/123/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-04 10:55:55
UCHWAŁA NR 141/461/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-12-30 12:25:29
UCHWAŁA NR 41/124/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-08-04 11:20:16
UCHWAŁA NR 41/125/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-08-04 11:21:41
UCHWAŁA NR 41/126/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2015-08-04 11:22:57
UCHWAŁA NR 42/127/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 2015-08-04 11:24:57
UCHWAŁA NR 42/128/2015 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-08-04 11:28:36
UCHWAŁA NR 42/129/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu na Zespół Szkół i Placówek im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu 2015-08-04 11:31:49
UCHWAŁA NR 42/130/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr 39/118/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie i Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz utworzenia Zespołu Szkół i Placówek w Dębnie 2015-08-04 11:32:41
UCHWAŁA NR 54/168/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-10-22 11:51:21
UCHWAŁA NR 44/136/2015 w sprawie zmiany okresu piastowania stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo ? Administracyjnej w Myśliborzu 2015-08-19 13:27:49
UCHWAŁA NR 44/137/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-08-19 13:29:18
UCHWAŁA NR 44/138/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2015-08-19 13:30:32
UCHWAŁA NR 44/139/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2015-08-19 13:31:25
UCHWAŁA NR 44/140/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-08-19 13:32:15
UCHWAŁA NR 44/141/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-08-19 13:33:08
UCHWAŁA NR 45/142/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2015-08-19 13:33:56
UCHWAŁA NR 45/143/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2015-08-19 13:35:01
UCHWAŁA NR 46/144/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2015-09-01 12:01:21
UCHWAŁA NR 46/145/2015 w sprawie przekazania informacji 2015-09-01 12:02:00
UCHWAŁA NR 47/147/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-09-04 07:39:40
UCHWAŁA NR 47/148/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-09-04 07:40:28
UCHWAŁA NR 47/148/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-09-04 07:40:38
UCHWAŁA NR 47/149/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 2015-09-04 07:41:51
UCHWAŁA NR 47/150/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-09-04 07:42:56
UCHWAŁA NR 47/151/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2015-09-04 07:43:51
UCHWAŁA NR 48/152/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-09-08 14:17:50
UCHWAŁA NR 48/153/2015 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2015-09-08 14:18:39
UCHWAŁA NR 48/154/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2015-09-08 14:19:49
UCHWAŁA NR 48/155/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2015-09-08 14:20:58
UCHWAŁA NR 48/156/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2015-09-08 14:21:43
UCHWAŁA NR 49/157/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-09-15 13:04:36
UCHWAŁA NR 49/158/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2015-09-15 13:05:25
UCHWAŁA NR 50/159/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2015-09-24 12:38:13
UCHWAŁA NR 50/160/2015 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-09-24 12:39:43
UCHWAŁA NR 50/161/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2015-09-24 12:41:43
UCHWAŁA NR 50/162/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 2015-09-24 12:43:02