Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Tag: uchwała zarządu


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr LXVIII/440/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-12-21 10:07:50
Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 2128Z 2023-10-03 09:35:24
Petycja w sprawie naprawy drogi powiatowej nr 2116Z 2023-10-02 15:52:06
983/2014 w sprawie zobowiązań Spółki z o.o. Szpital w Dębnie na dzień 31 marca 2014r. 2022-05-26 12:21:14
UCHWAŁA NR 87/281/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 87/284/2016 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2016 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 180/598/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 184/614/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 184/615/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 185/616/2017 w sprawie udzielenia zgody na przelew wierzytelności 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 263/958/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 140/454/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 150/483/2017 w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 157/505/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 172/564/2017 w sprawie upoważnienia Pana Macieja Urbanowskiego do działania w imieniu Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla zadania: "Wykonanie przedsięwzięć z zakresu rozbudowy i modernizacji następujących infrastruktur komunikacyjnych w granicach adminis 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 177/583/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 182/604/2017 w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora szkoły 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 187/622/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 202/886/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 211/925/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 218/948/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 218/949/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 235/1029/2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo ? Wychowawczej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 172/763/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 68/231/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 103/331/2016 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych w Powiatowym Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 127/411/2016 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 140/456/2016 w sprawie wniesienia skargi 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 234/1025/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat oraz wysokości opłat za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych i Bursie Międzyszkolnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 145/470/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/775/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/812/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 22/79/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 113/354/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 157/501/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 17/57/2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 13/37/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 34/106/2015 w sprawie wyznaczania nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 41/123/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 57/184/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 ? 2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 66/218/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2022-04-21 09:49:44
Protokół Nr 231/2014 2022-04-21 09:49:44
Protokół Nr 196/2014 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 141/462/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 142/464/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 90/291/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 4/11/2014 w sprawie skierowania pod obrady III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 43/133/2015 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 43/134/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr 40/119/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu na Zespół Szkół i Placówek im. S. Dari 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 84/270/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 84/271/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 87/282/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 104/335/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 118/374/2016 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 128/413/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 264/960/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 128/414/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 136/439/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 150/485/2017 w sprawie lokowania wolnych środków finansowych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 172/566/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 188/629/2017 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/696/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 208/715/2017 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 232/1006/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 202/887/2014 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2014 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 203/888/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 203/889/2014 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich w roku 2014 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 203/890/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu do decydowania o zwolnieniu rodziców dzieci z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 203/891/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 203/892/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 203/893/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 203/894/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 190/843/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/899/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/903/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 214/737/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/904/2014 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 199/678/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 191/847/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 232/1008/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 192/849/2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 197/867/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 197/868/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie Bursa Międzyszkolna w Myśliborzu oraz utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 197/869/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 198/872/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 201/880/2014 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 207/908/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 207/909/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 223/971/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady LV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 224/974/2014 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 224/975/2014 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 224/976/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 224/977/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 227/986/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 228/987/2014 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 229/988/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 229/989/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat oraz wysokości opłat za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych i Bursie Międzyszkolnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 229/990/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 230/1003/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo ? Wychowawczej w Dębnie oraz trybu pracy komisji konkursowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1009/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018? 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1012/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Boleszkowice 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1013/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1014/2014 w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1015/2014 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 233/1016/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 234/1026/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 239/1035/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 240/1037/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 241/1038/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 172/764/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji ?SZKUNER? w Myśliborzu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 173/765/2013 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 173/767/2013 w sprawie ustanowienia likwidatora zakładu budżetowego Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "SZKUNER" w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/777/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie uczestniczenia Powiatu Myśliborskiego w realizacji projektu "ZSIN ? Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach ? Faza I" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/782/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 83/268/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 176/789/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 176/790/2013 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 177/796/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 128/418/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/806/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej poprzez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. i odstąpienia od jej odwołania 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/807/2013 s prawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku. 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 240/830/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 240/831/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 246/849/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 251/871/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 253/886/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 256/905/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 256/906/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 244/1045/2014 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/896/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 225/981/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 230/1001/2014 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 259/921/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Letnie spotkania tenisowe" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 259/926/2018 z dnia 6 sierpnia2018roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 174/773/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 176/791/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 263/941/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 256/904/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 157/507/2017 w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert w 2017 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 157/508/2017 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2017 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 157/509/2017 w sprawie powołania zespołu do spraw rozwoju Szpitali Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 157/511/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 160/514/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 160/515/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/895/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 161/516/2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 161/517/2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 161/518/2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 161/519/2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 161/520/2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 162/521/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 165/535/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 165/537/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 165/538/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania szkoły zobowiązanej do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 165/539/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 165/540/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 2/4/2014 w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 2/5/2014 w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 2/6/2014 w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 2/7/2014 w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 2/8/2014 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2015-2017 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 3/9/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 4/10/2014 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 5/15/2014 w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 6/16/2014 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 6/18/2014 w sprawie skierowania pod obrady III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 12/31/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 13/32/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 13/33/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją partnerskich projektów systemowych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 13/34/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 13/35/2015 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 13/36/2015 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do zawierania porozumień z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywającego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 13/37/2015 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 50/162/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 51/163/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 52/164/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 53/165/2015 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 53/167/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 54/169/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 54/170/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 55/171/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2016 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 14/41/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 14/44/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 15/45/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 16/46/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 16/47/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie wykonywania zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 16/48/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 16/49/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 55/172/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. ?Kontrakt Samorządowy - Lider Pojezierzy? 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 55/173/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 55/174/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 55/175/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 56/176/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 56/177/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 166/542/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 166/543/2017 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 166/544/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 166/545/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z zamiarem uczestnictwa jako beneficjent w programie Erasmus+, akcja KA2 "Wynalazcy i innowatorzy ? nasze dziedzictwo i przyszłość", który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 166/546/2017 w sprawie powierzenia czynności likwidacyjnych jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 166/547/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 167/548/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 168/549/2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 169/550/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 170/551/2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 170/552/2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 170/553/2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 170/554/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 171/555/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 171/557/2017 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 171/558/2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 91/293/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 92/294/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 95/296/2016 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 95/297/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 95/298/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 95/300/2016 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 95/301/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Założenia do Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2020" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 96/302/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "Szansa na sukces" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 96/303/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu partnerskiego "Dobra zmiana" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 96/304/2016 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 96/305/2016 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 96/306/2016 w sprawie powołania Powiatowej Rady Seniorów 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 96/307/2016 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 97/308/2016 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 171/559/2017 uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 98/312/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie. 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 98/313/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 98/314/2016 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 98/315/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 98/316/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 99/317/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 101/318/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 102/319/2016 w sprawie sporzadzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 102/321/2016 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 102/322/2016 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo ? Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 102/323/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz trybu pracy komisji konkursowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 102/324/2016 w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 102/326/2016 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 102/327/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 103/328/2016 w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 14/43/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 103/329/2016 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Dyrektora umowy najmu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 103/330/2016 w sprawie powołania zespołu do spraw utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 140/458/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 143/466/2016 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 143/467/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 143/468/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 145/471/2016 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 211/926/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR UZ 145/472/2016 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 145/473/2016 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 146/474/2016 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 221/761/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 221/763/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 147/475/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 147/477/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 147/478/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 147/479/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 18/63/2015 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 19/64/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie oraz trybu pracy komisji konkursowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 19/65/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 20/68/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 20/69/2015 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 20/70/2015 w sprawie odwołania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 21/71/2015 w sprawie cofnięcia wypowiedzenia Dyrektorowi Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 21/72/2015 w sprawie odwołania konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 21/73/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 224/973/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 22/74/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 22/75/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości drogowych od Gminy Boleszkowice 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 22/76/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 22/77/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 23/83/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 24/87/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 29/91/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2014 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 29/92/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 30/93/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będącej własnością Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 32/95/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Smolnicy 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 32/96/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale o przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 32/97/2015 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 236/1032/2014 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 32/98/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 32/99/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 33/102/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2015 ? 2017 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 35/107/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych i Bursie Międzyszkolnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 35/108/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 35/110/2015 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w projekcie uchwały w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Smolnicy 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 36/112/2015 w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Myśliborskiego za 2014 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 37/114/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 38/115/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 39/118/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie i Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz utworzenia Zespołu Szkół i Placówek w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 57/182/2015 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 41/124/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 41/126/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 42/127/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 42/128/2015 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 42/130/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr 39/118/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie i Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz utworzenia Zespołu Szkół i Placówek w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 54/168/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 44/136/2015 w sprawie zmiany okresu piastowania stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo ? Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 44/137/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 44/138/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 46/144/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 46/145/2015 w sprawie przekazania informacji 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 141/461/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 47/148/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 47/149/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 47/150/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 47/151/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 48/152/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 48/153/2015 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 48/154/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 48/155/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 48/156/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 49/158/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 50/159/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 50/160/2015 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 50/161/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 56/178/2015 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 56/178/2015 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 57/187/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 57/188/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 59/189/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 59/191/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 221/762/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 59/192/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 59/193/2015 w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 60/194/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 60/195/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 60/196/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na Zespół Szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/811/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 60/197/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 60/200/2015 w sprawie zbycia udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 183/822/2013 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 60/201/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 61/203/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 61/204/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku 2016 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 61/205/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 63/206/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 63/207/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 63/208/2015 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 63/209/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 63/210/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 63/211/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Myśliborskiego z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 63/212/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 63/213/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 65/214/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 65/215/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 66/219/2015 w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Makowskiej-Kociemby ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 66/220/2015 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2016 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 67/221/2015 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do zawierania porozumień z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywającego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 67/222/2015 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu ustalenia odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 67/223/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 67/226/2015 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 67/227/2015 w sprawie ustalenia w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu wysokości opłat za posiłki, a także terminu i sposobu ich wnoszenia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 67/228/2015 w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących nieobecnego dyrektora w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 67/229/2015 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 62/206/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Myśliborski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 62/207/2015 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 142/463/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 76/256/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie oraz trybu pracy komisji konkursowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 79/257/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 79/258/2016 w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego stanowiska Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 129/420/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 106/338/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 106/340/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 108/343/2016 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 108/344/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 113/352/2016 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 113/353/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 115/360/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 115/361/2016 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 69/233/2016 w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016? 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 70/234/2016 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016-2018 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 70/235/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłata za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 70/236/2016 w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 70/237/2016 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 72/238/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 72/239/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 73/241/2016 w sprawie zmiany numeru porządkowego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 35/109/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 73/242/2016 w sprawie zmiany numeru porządkowego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 73/243/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 73/245/2016 w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 74/249/2016 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 74/250/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 75/253/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 75/254/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 75/255/2016 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 81/259/2016 w sprawie ustalenia wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez kadrę towarzyszącą dzieciom i młodzieży przebywającej w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 81/261/2016 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016-2018 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 81/262/2016 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 115/356/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 81/263/2016 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 81/264/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 81/265/2016 w sprawie udzielenia Panu Jackowi Szkwarkowi - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 82/266/2015 w sprawie ponownego skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016? 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 82/267/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 84/272/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego stanowiska Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 85/273/2016 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 86/274/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy dzierżawy 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 87/285/2016 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 89/286/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 67/225/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 104/332/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 104/336/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 105/337/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 109/348/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 109/349/2016 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 109/350/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 112/351/2016 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 115/363/2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 115/364/2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 115/365/2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektor Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Barlinku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 115/366/2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 115/367/2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych nr 1 im. J.Słowackiego w Dębnie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 116/368/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 116/369/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 116/370/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 118/375/2016 w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 118/377/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 119/378/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 119/379/2016 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 120/384/2016 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 120/385/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 121/387/2016 w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017? 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 121/388/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 121/389/2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 122/390/2016 w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 122/391/2016 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej i zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 123/392/2016 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 123/396/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 123/397/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mysliborskiego na lata 2016-2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 123/398/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz trybu pracy komisji konkursowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 124/402/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 124/403/2016 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 125/405/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 177/798/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli doraźnej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 127/410/2016 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 128/412/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 156/499/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 128/415/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 128/416/2016 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 128/417/2016 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 129/421/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 129/424/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 129/426/2016 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 130/427/2016 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 132/428/2016 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 132/429/2016 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 132/430/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 134/433/2016 w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2017 r. 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 134/434/2016 w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Z tenisem sportowo i zdrowo" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 136/440/2016 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 138/451/2016 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 140/453/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 140/455/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Myśliborski 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 149/480/2017 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 149/481/2017 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 149/482/2017 w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy konwersji długu na kapitał 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 153/487/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 153/488/2017 w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert na wyznaczenie jednostki do całodobowego usuwania pojazdów z dróg w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla przechowywania usuwanych pojazdów z terenu Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 153/489/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 154/490/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 154/491/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 154/492/2017 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 154/493/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z zamiarem uczestnictwa jako beneficjent w programie Erasmus+, akcja KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej", który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 155/494/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 155/495/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 155/496/2017 w sprawie skierowania do konsultacji z instytucjami i organizacjami projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 155/497/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 155/498/2017 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 156/500/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 171/560/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 171/562/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 172/567/2017 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 173/571/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 174/572/2017 w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017-2021" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 175/573/2017 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 176/574/2017 w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Domu Wczasów Dzieciecych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 176/575/2017 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dzieciecych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 176/577/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania oświadczenia o podjęciu współpracy partnerskiej oraz innych dokumentów niezbędnych do współpracy z Myśliborskim Ośrodkiem Kultury w ramach realizowanego projektu pn. "KULTURA DOSTĘPNA 2017", wniosek nr: 94421/16 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 176/578/2017 w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 176/579/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 176/580/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 177/582/2017 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 177/585/2017 w sprawie zmiany okresu piastowania stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 177/587/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 178/588/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 179/590/2017 w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej ciąg drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 180/591/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 181/600/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 181/601/2017w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 181/602/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017 - 2027 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 136/438/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 181/603/2017 w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017-2021". 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 162/522/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 185/617/2017 w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 185/618/2017 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 185/619/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 185/620/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 187/624/2017 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 187/625/2017 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 187/626/2017w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 189/630/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 189/631/2017 w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych, który będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 189/632/2017 w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 189/633/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 189/636/2017 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 189/637/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 190/638/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 190/639/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 191/640/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 193/642/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 193/643/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 172/565/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 194/646/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 178/589/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 194/647/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 195/652/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 195/654/2017 w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Warsztaty polsko - litewskie pod hasłem Pszczelnik 2018" 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 196/655/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 196/656/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 196/658/2017 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 196/659/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 197/661/2017 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 197/662/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 197/663/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 197/664/2017 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 197/665/2017 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 197/667/2017 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu organizacji i przeprowadzania w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. ), konkursu mającego na celu realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 202/884/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 199/673/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 199/675/2017w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 199/676/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 199/677/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 200/679/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 200/681/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 201/683/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 201/684/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 202/686/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 202/687/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 202/689/2017 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 202/690/2017 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 204/697/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 202/883/2014 w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 202/885/2014 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 205/698/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 206/700/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 206/701/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 206/703/2017 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2020 oraz prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2017-2018 dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 267/972/2018 z dnia 11 września 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 207/705/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 207/706/2017 w sprawie udzielenia zgody właściciela na realizację zadania 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 207/707/2017 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 207/708/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 208/709/2017 w sprawie ustanowienia regulaminu przeprowadzania licytacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Myśliborskiego na podstawie postanowień sądowych o ich przepadku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 208/710/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 270/982/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 209/716/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 209/718/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 209/719/2017 w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 209/720/2017 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 210/721/2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 211/722/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 211/723/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2017 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 211/724/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 211/725/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 211/726/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 211/727/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 211/728/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 211/729/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 211/730/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 211/731/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 212/732/2017 w sprawie powierzenia czynności kierownika zamawiającego 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 213/733/2017 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 214/739/2017 w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018 - 2020 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 215/740/2017 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2018 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 215/741/2017 w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 215/742/2017 w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 215/743/2017 w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 215/744/2017 w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 215/745/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 215/746/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 215/747/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44
UCHWAŁA NR 45/142/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2022-04-21 09:49:44