Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Tag: Wydział Organizacji i Spraw Społecznych


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-11-02 10:04:52
Starosta Myśliborski ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji 2020-10-12 15:01:39
Starosta Myśliborski ogłasza nabór na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO 1/4 etatu 2020-09-01 13:40:07
ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - TERAPEUTYCZNEJ W DĘBNIE 2020-09-01 10:44:43
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-08-26 20:36:49
Informacja Administratora dotycząca przetwarzania danych pracowników/byłych pracowników/emerytów/rencistów 2019-02-06 10:02:07
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-09-14 13:42:17
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH BĘDĄCYCH POD NADZOREM STAROSTY MYŚLIBOSKIEGO 2016-09-06 12:48:30
WYKAZ STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI wg ewidencji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2009-05-06 12:54:45
Rzeczy znalezione 2007-11-26 09:06:01
Nr 22 w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim 2020-05-04 21:00:14
Nr 38 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-08-05 15:16:49
Nr 39 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-08-05 15:24:05
Nr 40 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu za sporządzenie oceny specjalistycznej i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2020-08-05 15:42:40
Nr 41 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-08-05 15:46:44
Nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy 2020-01-15 14:45:33
Nr 2 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-01-22 12:32:43
Nr 4 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2020 r. 2020-01-28 14:48:57
Nr 5 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu za sporządzenie oceny specjalistycznej i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2020-01-28 14:50:14
Nr 11 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-03-06 10:05:38
Nr 12 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dorian II" w Sławnie w 2020 roku 2020-03-11 15:38:52
Nr 13 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-03-11 15:40:07
Nr 14 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad przekazywania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej 2020-03-18 12:23:10
Nr 17 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-03-25 16:21:28
Nr 18 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy 2020-03-30 07:22:42
Nr 19 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2020-03-30 07:26:33
Nr 20 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-04-15 14:35:59
Nr 21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-05-04 20:58:05
Nr 23 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-05-04 21:03:51
Nr 24 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-05-06 12:23:51
Nr 25 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w 2020 roku 2020-05-19 12:38:53
Nr 26 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy 2020-05-19 12:44:02
Nr 27 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-06-10 12:19:05
Nr 29 w sprawie odwołania konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-06-10 12:31:45
Nr 30 w sprawie powołania Komisji Odbioru 2020-06-10 12:36:32
Nr 31 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-06-10 12:38:50
Nr 32 w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim 2020-06-10 12:41:29
Nr 33 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań 2020-07-13 15:10:35
Nr 34 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-07-13 15:12:14
Nr 35 w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych 2020-07-13 15:29:37
Nr 36 w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-07-13 15:43:35
Nr 37 w sprawie wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2020-07-14 14:26:47
Nr 36 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań. 2019-07-10 11:06:58
Nr 37 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy. 2019-07-10 11:10:49
Nr 38 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2019-07-10 11:17:22
Nr 39 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. promocji powiatu 2019-07-10 11:22:22
Nr 40 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. kontaktów z mediami 2019-07-10 11:36:44
Nr 41 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-07-10 11:41:45
Nr 42 uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-07-10 11:45:06
Nr 43 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-07-10 11:48:33
Nr 44 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2019-07-10 11:50:07
Nr 45 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-07-10 11:52:47
Nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-07-10 12:00:40
Nr 50 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-08-20 14:34:06
Nr 51 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2019-08-20 14:35:37
Nr 52 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-08-20 14:37:51
Nr 53 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2019-08-26 07:27:01
Nr 54 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Powiatowy Wieniec Dożynkowy" 2019-09-02 08:54:56
Nr 1 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2019-01-10 09:38:55
Nr 2 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-01-10 09:40:10
Nr 32 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-05-14 08:52:38
Nr 33 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-05-14 08:55:28
Nr 34 w sprawie powołania Komisji ds. nieodpłatnego przejęcia składników majątkowych 2019-05-28 10:17:26
Nr 35 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-05-29 11:05:20
Nr 47 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu 2019-07-24 16:04:37
Nr 48 w sprawie wprowadzenia procedury retencji danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-07-24 16:06:15
Nr 49 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-07-24 16:07:59
Nr 3 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2019-01-16 15:26:44
Nr 4 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy 2019-01-16 15:31:24
Nr 55 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-09-11 15:13:14
Nr 13 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-02-14 14:05:58
Nr 14 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dorian II" w Sławnie w 2019 roku 2019-02-28 09:18:28
Nr 15 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-02-28 10:14:42
Nr 16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2019-02-28 10:16:51
Nr 17 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2019-02-28 10:23:07
Nr 18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2019-03-11 15:55:39
Nr 19 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu za sporządzenie oceny specjalistycznej i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2019-03-11 15:57:47
Nr 20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania grupy samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2019-03-28 09:30:41
Nr 23 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. promocji powiatu 2019-05-02 08:04:32
Nr 24 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. kontaktów z mediami 2019-05-02 08:06:44
Nr 25 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy 2019-05-02 08:13:44
Nr 26 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 2019-05-02 08:23:39
Nr 27 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2019-05-02 08:37:55
Nr 28 w sprawie powołania Komisji Odbioru 2019-05-02 08:46:00
Nr 29 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-05-02 08:48:05
Nr 30 w sprawie inwentaryzacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-05-02 08:49:49
Nr 56 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów i wykonujących krajowy transport drogowy 2019-09-30 12:00:56
Nr 57 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-09-30 12:01:57
Nr 58 w sprawie instrukcji obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-09-30 12:02:43
nr 59 w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2019-10-02 07:30:11
Nr 60 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2019-2023 2019-10-02 07:45:28
Nr 61 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-10-02 07:48:03
Nr 62 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu za sporządzenie oceny specjalistycznej i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2019-11-04 07:37:45
Nr 63 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-11-04 08:29:36
Nr 64 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-11-04 09:26:10
Nr 65 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-11-04 09:28:54
Nr 66 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2019-2023 2019-11-07 11:54:39
Nr 67 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-12-03 14:23:49
Nr 68 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu, ustnym, nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Myślibórz 2019-12-03 14:25:53
Nr 69 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z" 2019-12-03 14:29:26
Nr 70 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-12-03 14:37:04
Nr 71 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-12-03 14:40:04
Nr 72 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-12-09 09:17:51
Nr 73 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2020-01-08 10:48:50
Nr 74 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-01-08 11:08:15
Nr 75 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020-01-08 11:10:39
Nr 76 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-01-08 11:12:35
Marek Zdzisław Stankiewicz - Prezes spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2019-07-10 12:06:32
Krzysztof Prętnicki - Prezes spółki Szpital w Dębnie Spółka z o.o. - 01.06.2020 2020-07-01 10:43:09
Iwona Andrzejczyk-Szawerdo - Prezes spółki Szpital w Dębnie Spółka z o.o. 2020-07-13 09:58:22
Krzysztof Prętnicki - Prezes spółki Szpital w Dębnie Spółka z o.o. - za 2019 rok 2020-08-21 12:59:04
Nr 55 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Myśliborski 2018-10-29 14:52:39
Nr 68 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-01-10 08:23:05
Nr 69 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-01-10 08:48:01
Nr 1 w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2018-02-14 09:40:50
Nr 3 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2018-02-14 11:17:00
Nr 4 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2018-02-14 11:30:48
Nr 5 w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-02-14 11:34:36
Nr 6 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Modernizację Energetyczną obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu". 2018-02-14 11:38:03
Nr 7 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2018 roku 2018-02-15 09:00:44
Nr 9 w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-02-15 09:10:13
Nr 10 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej - III i IV piętro". 2018-02-15 10:00:40
Nr 15 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-02-16 09:53:34
Nr 24 w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań operacyjnych na terenie Powiatu Myśliborskiego. 2018-03-19 14:40:49
Nr 25 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-04-09 13:52:41
Nr 26 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-04-09 14:13:24
Nr 27 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Myśliborski 2018-04-09 14:17:52
Nr 28 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-04-09 14:21:38
Nr 29 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2018-04-09 14:24:58
Nr 30 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-04-09 14:31:38
Nr 32 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-05-11 15:34:05
Nr 33 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-05-11 15:36:41
Nr 35 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-05-23 21:23:30
Nr 43 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-07-11 10:59:30
Nr 44 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2018-07-24 08:11:51
Nr 48 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-08-08 14:41:05
Nr 54 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok 2018-10-29 14:38:53
Nr 57 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-11-15 19:20:10
Nr 58 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-11-20 09:01:01
Nr 59 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok 2018-11-20 09:03:10
Nr 60 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty. 2018-11-28 13:06:05
Nr 61 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. 2018-11-28 13:09:11
Nr 66 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2018-12-20 07:37:21
Nr 67 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-12-20 07:50:01
Nr 48 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2018-02-14 09:32:58
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "SENIORIADA - 2019" 2019-05-08 14:08:16
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2016-08-03 12:22:23
OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2018 2017-10-26 12:02:45
Oferta realizacji zadania publicznego 2017-08-21 14:07:31
Tadeusz Henryk Tomasik - 07.03.2018 2018-03-12 08:30:17
Informacja WKZ w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2019-10-16 13:22:52
Mariusz Grzegorz Norsesowicz 2018-12-10 08:59:13
Maria Żukrowska-Mróz - Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie - 28.08.2020 2020-09-03 12:55:52
Elżbieta Zofia Urbaniak-Durka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu - 26.08.2020 2020-09-03 12:56:39
Krzysztof Srokowski - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach. 2018-11-15 20:26:15
Krzysztof Maciaszek - Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 2019-02-14 13:57:27
Joanna Sławomira Krzyżowska - Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie 2019-09-20 09:55:01
Maria Żukrowska-Mróz - Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie 2019-09-25 14:31:45
Ewelina Mazurak-Januchowska - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2019-10-03 14:08:26
Piotr Krawczyk - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach. 2019-10-08 14:12:59
Iwona Maria Madajczak - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2019-10-08 14:15:54
Małgorzata Cheba - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Barlinku 2019-12-03 09:05:33
Wioletta Roźniata - Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2020-06-15 09:19:03
Maria Żukrowska-Mróz - Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie 2020-06-17 10:40:01
Agnieszka Izabela Troszczyńska - Wydział Komunikacji 2019-02-05 08:08:45
Iga Klaudia Myka - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2019-10-03 14:09:50
Katarzyna Poźniak-Gradowska - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2019-10-16 11:58:15
Joanna Zofia Pławucka - Wydział Komunikacji 2018-10-02 08:03:41
Joanna Szatanik-Buś - Wydział Komunikacji 2020-02-24 15:25:12
Ewa Makowska - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-03-03 10:08:01
Anna Klesta - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-03-06 10:03:01
Anna Maria Wylegała - Wydział Komunikacji 2020-04-06 11:47:11
Ewa Elżbieta Kucharska - Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału 2020-06-02 09:17:51
Magdalena Agnieszka Jodko - Naczelnik Wydziału Dróg 2020-06-02 09:19:43
Ewa Elżbieta Kucharska - Geodeta Powiatowy 2020-07-13 15:06:33
Kamila Chrobot - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 07:56:58
Monika Bogumiła Koszałka - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 07:58:14
Aneta Sawicka - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:02:31
Urszula Barbara Mamzer - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:04:58
Sabina Maria Szczepanowska - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:09:17
Magdalena Kuziel - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:14:05
Robert Remberger - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:18:09
Katarzyna Stefanowicz - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:19:20
Grażyna Dąbrowska - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:20:52
Ewa Ligęza - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:35:02
Monika Dusińska - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:36:11
Izabella Iwona Balcerzak - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:38:02
Małgorzata Joanna Wróblewska - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:41:20
Urszula Danuta Łukasz - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:42:36
Ewa Małgorzata Bajerska - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:50:24
Ewa Makowska - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:51:25
Sławomir Dżon - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:53:59
Ewa Burdziuk - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:55:30
Agnieszka Ewa Zygała - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 08:56:29
Danuta Kaźmierczak - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 09:03:07
Marta Balcerczyk - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 09:04:57
Monika Kurach - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 2020-06-15 09:06:22
Anna Norsesowicz - Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2020-06-15 09:26:17
Joanna Zofia Pławucka - Wydział Komunikacji 2020-06-15 09:33:55
Joanna Szatanik-Buś - Wydział Komunikacji 2020-06-15 09:35:26
Ewa Szczepko - Wydział Komunikacji 2020-06-15 09:41:48
Aleksandra Zalewska - Wydział Komunikacji 2020-06-15 09:43:33
Marzena Katarzyna Michalewicz - Wydział Komunikacji 2020-06-15 09:57:31
Mariusz Paweł Kasprzyk - Wydział Komunikacji 2020-06-15 10:05:40
Wojciech Kustorz - Wydział Komunikacji 2020-06-15 10:07:48
Krzysztof Maciej Miśkiewicz - Wydział Komunikacji 2020-06-15 10:08:54
Ewa Maria Krzyszowska - Wydział Komunikacji 2020-06-15 10:10:25
Małgorzata Mazurowska - Wydział Komunikacji 2020-06-15 10:11:49
Magdalena Leszke-Zarzycka - Wydział Komunikacji 2020-06-15 10:25:38
Małgorzata Ludwikowska - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji 2020-06-15 10:29:19
Małgorzata Popławska - Naczelnik Wydziału Komunikacji 2020-06-15 10:39:06
Sebastian Kisielewski - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2020-06-15 10:44:44
Ewa Elżbieta Kucharska - Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału 2020-06-15 10:49:45
Wioletta Agnieszka Waliłko - Geolog Powiatowy, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 2020-06-15 10:50:42
Marcin Fus - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska 2020-06-15 10:52:57