Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Tag: interpelacja


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
180/2017 w sprawie inwestycji remontu drogi powiatowej nr 2111Z 2022-05-26 12:21:14
212/2017 w sprawie zastępstwa Dyrektora CUW Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
203/2017 w sprawie zatrudnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
207/2017 w sprawie przekazania dokumentów i składników majątkowych jednostki DWDz w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
208/2017 w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej 2022-05-26 12:21:14
216/2017 w sprawie wzrostu środków pieniężnych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników CUW Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
215/2017 w sprawie zwrotu subwencji pobranej przez MOW Renice 2022-05-26 12:21:14
33/2015 w sprawie zmiany wpisu do KRS dot. Zarządu Spółki Szpital w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
225/2017 w sprawie pokoi wychowanków RPOT w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
224/2017 w sprawie wychowanka RPOT w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
226/2017 w sprawie zamykania wychowanków RPOT w pokojach na klucz 2022-05-26 12:21:14
227/2017 w sprawie zaleceń pokontrolnych w RPOT w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
230/2017 w sprawie interwencji Policji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
231/2017 w sprawie funkcjonowania Spółki Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
233/2017 w sprawie przyczyny strat poniesionych w poradniach i na oddziałach Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
234/2017 w sprawie podjętych działań na rzecz zmniejszenia strat Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
250/2017 w sprawie wniosku do WOŚP 2022-05-26 12:21:14
251/2017 w sprawie poradni geriatrycznej 2022-05-26 12:21:14
252/2017 w sprawie budowy dodatkowej klatki przeciwpożarowej 2022-05-26 12:21:14
253/2017 w sprawie zasobów archiwalnych IPN-u 2022-05-26 12:21:14
254/2017 w sprawie publikacji interpelacji i zapytań radnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 2022-05-26 12:21:14
238/2017 w sprawie ilości godzin przyjęć pacjentów w poradni onkologicznej 2022-05-26 12:21:14
239/2017 w sprawie kontraktu onkologicznego 2022-05-26 12:21:14
246/2017 w sprawie agregatorów prądotwórczych 2022-05-26 12:21:14
247/2017 w sprawie umowy zawartej z NFZ dotyczącej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 2022-05-26 12:21:14
245/2017 w sprawie zapewnienia poprawy jakości wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
248/2017 w sprawie kary nałożonej przez NFZ 2022-05-26 12:21:14
249/2017 w sprawie działalności poradni urologicznej 2022-05-26 12:21:14
258/2017 w sprawie stanowiska i składników wynagrodzenia Dyrektora CUW Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
278/2018 w sprawie wykazu firm realizujących poszczególne etapy remontowo ? adaptacyjne w budynku po byłej bursie przy ul. Północnej 15 2022-05-26 12:21:14
1057/2014 w sprawie bezpieczeństwa uczniów i pracowników ZS w Smolnicy 2022-05-26 12:21:14
807/2013 w sprawie anonimu dot. nieprawidłowości w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
813/2013 w sprawie zobowiązań finansowych Spółek - "Szpital w Dębnie" i "Szpital Barlinek" 2022-05-26 12:21:14
814/2013 w sprawie realizacji inwestycji dot. remontu drogi wojewódzkiej na odcinku Łużycka, Ogrodowa - Celna, wraz z wykonaniem chodników 2022-05-26 12:21:14
816/2013 w sprawie wysokości subwencji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
818/2013 w sprawie remontu mostu i drogi do m. Oborzany 2022-05-26 12:21:14
821/2013 w sprawie sytuacji finansowej Spółki "Szpital w Dębnie Sp. z o.o." 2022-05-26 12:21:14
822/2013 w sprawie sprzedaży usług przez Spółkę "Szpital w Dębnie Sp. z o.o." 2022-05-26 12:21:14
826/2013 w sprawie rejestrów skarg i wniosków znajdujących się w Starostwie Powiatowym 2022-05-26 12:21:14
829/2013 w sprawie wykonania chodnika przy drodze powiatowej nr 2151Z w m. Osina 2022-05-26 12:21:14
832/2013 w sprawie zadłużenia Spółki "Szpital w Dębnie" Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
835/2013 w sprawie prowadzenia obsługi prawnej przez kancelarię prawną 2022-05-26 12:21:14
839/2013 w sprawie kosztów ogólnych zarządu Spółek w Barlinku i w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
867/2013 w sprawie spłaty zobowiązań wobec lekarzy ze Szpitala w Dębnie: 2022-05-26 12:21:14
872/2013 w sprawie przesyłania korespondencji radnym 2022-05-26 12:21:14
874/2013 w sprawie działalności Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
878/2013 w sprawie zmiany sposobu funkcjonowania kuchni w Domu Pomocy Społecznej, w Domu Wczasów Dziecięcych i MOW Renice 2022-05-26 12:21:14
881/2013 w sprawie organizacji wycieczki w ramach Zielony Myślibórz 2022-05-26 12:21:14
882/2013 w sprawie termomodernizacji Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
886/2013 w sprawie sprzedaży budynku przy ul. Piłsudskiego w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
888/2013 w sprawie bezpieczeństwa pracy uczniów, kadry i pracowników szkół 2022-05-26 12:21:14
1089/2014 w sprawie kontroli prędkości w m. Sobienice 2022-05-26 12:21:14
1090/2014 w sprawie złożenia wniosku w zakresie zanieczyszczeń powietrza do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie celem rozpatrzenia 2022-05-26 12:21:14
972/2014 w sprawie wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych i ich uprzątnięcia 2022-05-26 12:21:14
976/2014 w sprawie remontu mostu w m. Oborzany i m. Mostno oraz remontu drogi w m. Różańsko 2022-05-26 12:21:14
977/2014 w sprawie korespondencji dot. postępowania prowadzonego przez Wydział Budownictwa 2022-05-26 12:21:14
890/2014 w sprawie realizacji usług wspólnych w szkołach i placówkach 2022-05-26 12:21:14
892/2014 w sprawie wynagrodzenia inspektora nadzoru przy realizacji remontu sali gimnastycznej przy ul. Za Bramką 2022-05-26 12:21:14
894/2014 w sprawie wyboru Prezesa Spółki z o. o. Szkuner w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
897/2014 w sprawie działalności Spółki ?Szkuner? Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
104/2016 w sprawie wysokości odpraw wypłaconych prezesom Szpitala w Dębnie z tytułu odwołania przed upływem kadencji. 2022-05-26 12:21:14
898/2014 w sprawie dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul. Spokojnej 22 w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
903/2014 w sprawie zwrotu dotacji termomodernizacyjnej 2022-05-26 12:21:14
908/2014 w sprawie obowiązku Przewodniczącego Rady w zakresie czuwania nad wniesionymi interpelacjami i odpowiedziami na nie 2022-05-26 12:21:14
914/2014 w sprawie harmonogramu naprawy drogi wojewódzkiej w Myśliborzu wzdłuż ul. Łużyckiej, Ogrodowej i Celnej 2022-05-26 12:21:14
917/2014 w sprawie przyszłości Spółki Szkuner Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
918/2014 w sprawie zmiany formy grzewczej w Domu Wczasów Dziecięcych i w Szkunerze 2022-05-26 12:21:14
825/2013 w sprawie udostępnienia protokołu z sesji Rady Powiatu oraz innych informacji publicznych 2022-05-26 12:21:14
919/2014 w sprawie rozliczenia projektu termomodernizacji 2022-05-26 12:21:14
924/2014 w sprawie zagospodarowania budynku przy ul. Piłsudskiego w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
929/2014 w sprawie wycinki kasztanowców w pasie drogowym 2022-05-26 12:21:14
931/2014 w sprawie spowolnienia ruchu w miejscowości Lutówko 2022-05-26 12:21:14
937/2014 w sprawie zaplanowanych inwestycji remontowych w obiektach oświatowych 2022-05-26 12:21:14
943/2014 w sprawie zalewania wodami opadowymi z ul. Gorzowskiej mieszkańców Myśliborza przy ul. Broniewskiego 2022-05-26 12:21:14
949/2014 w sprawie pracowników POSiR Szkuner 2022-05-26 12:21:14
955/2014 w sprawie wynajmu pomieszczeń w Spółce Szkuner 2022-05-26 12:21:14
958/2014 w sprawie wysokości dofinansowania do modernizacji budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
963/2014 w sprawie pomocy nocnej i weekendowej dla mieszkańców Gminy Dębno i Boleszkowice 2022-05-26 12:21:14
965/2014 w sprawie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych 2022-05-26 12:21:14
969/2014 w sprawie zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu 2022-05-26 12:21:14
979/2014 w sprawie mienia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu: 2022-05-26 12:21:14
980/2014 w sprawie dotacji uzyskanej w tytułu przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie w Spółkę z o.o. 2022-05-26 12:21:14
984/2014 w sprawie modernizacji w budynku głównym i sali sportowej w ZSP Nr 2 w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
987/2014 w sprawie skargi dot. działalności Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
990/2014 w sprawie uruchomienia punktu pomocy weekendowej i nocnej dla mieszkańców Dębna i Boleszkowic 2022-05-26 12:21:14
993/2014 w sprawie zwolnień nauczycieli w związku z planowaną mniejszą liczbą oddziałów 2022-05-26 12:21:14
995/2014 w sprawie podjęcia uchwały o likwidacji Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2022-05-26 12:21:14
998/2014 w sprawie prac inwestycyjnych drogi nr 128 na odcinku ulic Łużyckiej, Ogrodowej i Celnej w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1000/2014 w sprawie procesu poszerzenia oferty edukacyjnej w Powiecie Myśliborskim 2022-05-26 12:21:14
1003/2014 w sprawie założeń do arkusza organizacyjnego i zatwierdzonych kierunkach naboru do klas pierwszych 2022-05-26 12:21:14
1027/2014 w sprawie funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie Powiatu 2022-05-26 12:21:14
1028/2014 w sprawie planu i jego wykonania w poszczególnych placówkach oświatowych Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
1033/2014 w sprawie naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego na rok szkolny 2014/2015 2022-05-26 12:21:14
1038/2014 w sprawie działalności Koła Łowieckiego NEMROD 2022-05-26 12:21:14
1130/2014 w sprawie ilości wychowanków w MOS na dzień 30 września 2014r. 2022-05-26 12:21:14
1039/2014 w sprawie kontraktu ambulatoryjnego świadczonego przez Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
1046/2014 w sprawie przetargów dla szkół i jednostek oświatowo-wychowawczych przeprowadzonych przez PCOFA w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1047/2014 w sprawie kosztów zakupów artykułów papierowych w szkołach i jednostkach oświatowych w 2013 i 2014 roku 2022-05-26 12:21:14
1052/2014 w sprawie realnej kontroli działalności Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
1053/2014 w sprawie oceny aktualnego poziomu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym 2022-05-26 12:21:14
1056/2014 w sprawie remontu ZS w Smolnicy w trakcie roku szkolnego 2022-05-26 12:21:14
1065/2014 w sprawie prowadzonych mediacji w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
1066/2014 w sprawie remontu dachu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1073/2014 w sprawie rocznego podatku od nieruchomości Spółki z o.o. Szkuner 2022-05-26 12:21:14
1084/2014 w sprawie zwolnionych dyrektorów jednostek powiatowych w trakcie IV kadencji Rady Powiatu 2022-05-26 12:21:14
1085/2014 w sprawie kosztów najmu pomieszczeń od Gminy Myślibórz na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz PUP przy ul. Spokojnej 22 w latach 2012-2014 2022-05-26 12:21:14
1096/2014 w sprawie przyczyn przekształcenia jednostki budżetowej ?Szkuner? w Spółkę z o.o. ? Szkuner? 2022-05-26 12:21:14
1097/2014 w sprawie wysokości środków finansowych niezbędnych na trzymanie Spółki z o.o. ??Szkuner?? do końca br. 2022-05-26 12:21:14
206/2017 w sprawie odwołania Dyrektora DWDz w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1100/2014 w sprawie wizji Zarządu Powiatu na dalszą działalność Spółki z o.o. Szkuner w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1101/2014 w sprawie remontu dróg wojewódzkich i dróg krajowych na terenie Powiatu 2022-05-26 12:21:14
1107/2014 w sprawie koncepcji budowy parkingu przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1114/2014 w sprawie roszczeń firmy ESPANA wobec Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
1118/2014 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę 100% odszkodowań 2022-05-26 12:21:14
1120/2014 w sprawie liczby wniosków o zwrot zawyżonej opłaty za kartę pojazdu 2022-05-26 12:21:14
1125/2014 w sprawie działalności Bursy Szkolnej w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1126/2014 w sprawie sytuacji finansowej Spółki ?Szkuner? w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1127/2014 w sprawie remontu MOS w Smolnicy 2022-05-26 12:21:14
1134/2014 w sprawie realizacji programu edukacyjnego w MOS w Smolnicy 2022-05-26 12:21:14
1/2015 w sprawie priorytetów inwestycyjnych Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. i źródeł ich finansowania 2022-05-26 12:21:14
3/2015 w sprawie przeznaczenia wkładu pieniężnego wniesionego do Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. przez Gminę Dębno 2022-05-26 12:21:14
7/2015 w sprawie kosztów wypłacenia odprawy dla byłej Prezes Zarządu Spółki Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
14/2015 w sprawie badania stanu dróg w Powiecie Myśliborskim 2022-05-26 12:21:14
18/2015 w sprawie nowego Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
22/2015 w sprawie świąteczno-weekendowej pomocy doraźnej dla mieszkańców Gminy Dębno i Boleszkowice 2022-05-26 12:21:14
24/2015 w sprawie realizacji i rozliczenia projektów POKL realizowanych przez Powiat Myśliborski 2022-05-26 12:21:14
29/2015 w sprawie realizacji przez placówki oświatowe zaleceń pokontrolnych inspektora sanitarnego 2022-05-26 12:21:14
186/2017 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
187/2017 w sprawie dodatku do wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek Spółki Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
188/2017 w sprawie wyniku finansowego Spółki Szpital w Dębnie na koniec kwietnia 2017 roku 2022-05-26 12:21:14
197/2017 w sprawie kopii raportu i opinii biegłego rewidenta 2022-05-26 12:21:14
198/2017 w sprawie kopii protokołów spotkań Rady Nadzorczej 2022-05-26 12:21:14
200/2017 w sprawie kopii szczegółowego sprawozdania finansowego Spółki Szpital w Dębnie za 2016 rok 2022-05-26 12:21:14
201/2017 w sprawie zatrudnienia w CUW Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
202/2017 w sprawie zatrudnienia w CUW Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
1068/2014 w sprawie strat poniesionych przez Powiat w związku z przygotowaniem dokumentacji na remont sali gimnastycznej przy ZS w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
244/2017 w sprawie zakupu tomografu komputerowego dla Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
220/2017 w sprawie przekazania kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej 2022-05-26 12:21:14
221/2017 w sprawie przekazania kopii protokołów z posiedzeń Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
1076/2014 w sprawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w 2013 roku 2022-05-26 12:21:14
228/2017 w sprawie szczegółowego sprawozdania dot. realizacji Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXVI/201/2017 z dnia 17 marca 2017 roku. 2022-05-26 12:21:14
229/2017 w sprawie interwencji Policji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
235/2017 w sprawie zobowiązań wymagalnych Spółki Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
237/2017 w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
241/2017 w sprawie ordynatora oddziału wewnętrznego Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
242/2017 w sprawie wykonalności zabiegów na oddziale chirurgicznym Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
243/2017 w sprawie pacjentów Szpitala w Dębnie wymagających zaopatrzenia ortopedycznego 2022-05-26 12:21:14
1062/2014 w sprawie kwalifikacji nauczycieli pracujących we wszystkich placówkach oświatowych 2022-05-26 12:21:14
1063/2014 w sprawie przygotowania i rozpoczęcia roku szkolnego w ZS w Smolnicy 2022-05-26 12:21:14
1072/2014 w sprawie kosztów działalności Spółki z o.o. Szkuner za okres 8 m-cy 2022-05-26 12:21:14
1074/2014 w sprawie kontroli w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie w grudniu 2012 roku przeprowadzonej przez pracowników Wojewody 2022-05-26 12:21:14
1075/2014 w sprawie pracy koordynatorów pieczy zastępczej 2022-05-26 12:21:14
1077/2014 w sprawie współpracy koordynatorów pieczy zastępczej z rodzinami zastępczymi 2022-05-26 12:21:14
1078/2014 w sprawie liczby wychowanków w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
1079/2014 w sprawie harmonogramu działań związanych z dostosowaniem Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie do wymogów ustawowych 2022-05-26 12:21:14
1083/2014 w sprawie toczących się spraw sądowych w związku ze zmianami kadrowymi w PCPR w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
100/2016 w sprawie wykazu sprzętu medycznego zakupionego do Szpitala w Dębnie w 2015r. i podania informacji na jakie oddziały trafił. 2022-05-26 12:21:14
1123/2014 w sprawie wysokości subwencji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
101/2016 w sprawie nowoutworzonych poradni specjalistycznych w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
812/2013 w sprawie kontroli nad finansami spółek szpitalnych przez Wspólnika 2022-05-26 12:21:14
806/2013 w sprawie użyczenia nieruchomości dla Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
1080/2014 w sprawie odejścia z pracy Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
205/2017 w sprawie odwołania Dyrektora DWDz w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
810/2013 w sprawie ugod zawartych z kontrahentami w związku z przekształceniem Szpitali w Spółki 2022-05-26 12:21:14
811/2013 w sprawie powołania Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej w spółkach szpitalnych w Barlinku i w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
1071/2014 w sprawie struktury zatrudnienia w Spółce Szkuner Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
113/2016 w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa 2022-05-26 12:21:14
114/2016 w sprawie zakresu obowiązków na stanowisku Asystenta Starosty oraz wysokości wynagrodzenia 2022-05-26 12:21:14
838/2013 w sprawie przejęcia przez Powiat zobowiązań Szpitali w związku z przekształcenie w spółkę 2022-05-26 12:21:14
831/2013 w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2022-05-26 12:21:14
836/2013 w sprawie wdrożenia budżetu zadaniowego w Powiecie Myśliborskim 2022-05-26 12:21:14
118/2016 w sprawie opieki świątecznej/nocnej w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
119/2016 w sprawie posiadanych zobowiązań w Szpitalu w Dębnie Sp z o.o. 2022-05-26 12:21:14
120/2016 w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej prezesa Szpitala w Dębnie Sp. z o.o 2022-05-26 12:21:14
121/2016 w sprawie zajmowanego stanowiska przez prezesa spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
122/2016 w sprawie podejmowania decyzji w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
1059/2014 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
1081/2014 w sprawie zmian Dyrektorów w PCPR w Myśliborzu w trakcie trwania IV kadencji Rady Powiatu 2022-05-26 12:21:14
1082/2014 w sprawie rotacji pracowników w PCPR w Myśliborzu w trakcie trwania IV kadencji Rady Powiatu 2022-05-26 12:21:14
109/2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016 2022-05-26 12:21:14
953/2014 w sprawie dochodów uzyskanych z ferii zimowych w Szkunerze 2022-05-26 12:21:14
869/2013 w sprawie zaprzestania dalszego remontu budynku przy ul. Północnej 15, a budowy nowej siedziby Starostwa: 2022-05-26 12:21:14
870/2013 w sprawie odpowiedzi na wnioski złożone na posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: 2022-05-26 12:21:14
153/2017 w sprawie zobowiązań wymagalnych spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na koniec 2016 roku 2022-05-26 12:21:14
178/2017 w sprawie wniosku mieszkańców wsi Płonno dotyczącego modernizacji drogi powiatowej nr 2116Z i 2158Z 2022-05-26 12:21:14
902/2014 w sprawie wynagrodzenia psychologów i pedagogów w placówkach oświatowych 2022-05-26 12:21:14
885/2013 w sprawie termomodernizacji sali gimnastycznej w ZSP Nr 3 w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
150/2017 w sprawie przewidywanego wyniku finansowego spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2022-05-26 12:21:14
876/2013 w sprawie działań podejmowanych przez Zarząd w zakresie oszczędności na wydatkach bieżących 2022-05-26 12:21:14
1094/2014 w sprawie bieżącej sytuacji finansowej Spółki Szkuner w Myśliborzu Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
975/2014 w sprawie publikacji samorządowej pn. Czas zmian 2022-05-26 12:21:14
891/2014 w sprawie zaplanowanych remontów w szkołach i placówkach oświatowych 2022-05-26 12:21:14
896/2014 w sprawie wykorzystania Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w osobodniach w okresie od 01.10.2013r. do 31.01.2014r. 2022-05-26 12:21:14
962/2014 w sprawie działalności Spółki Szpital w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
904/2014 w sprawie realizacji zadań sanepidowskich w placówkach oświatowych 2022-05-26 12:21:14
905/2014 w sprawie zmniejszenia etatów w szkołach w związku z utworzeniem PCOFA w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
906/2014 w sprawie programu restrukturyzacyjnego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
907/2014 w sprawie realizacji inwestycji dot. budowy budynku pasywnego 2022-05-26 12:21:14
912/2014 w sprawie działalności Spółki Szkuner Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
160/2017 w sprawie kosztów poniesionych przez spółkę Szpital w Dębnie z tytułu zmiany nazwy 2022-05-26 12:21:14
913/2014 w sprawie oświadczenia majątkowego Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
928/2014 w sprawie utrzymania chodników w okresie zimowym 2022-05-26 12:21:14
921/2014 w sprawie kontroli w Placówce Wielofunkcyjnej w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
922/2014 w sprawie programu naprawczego Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
935/2014 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia księgowych w związku z utworzeniem PCOFA w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
926/2014 w sprawie przygotowania dróg powiatowych w związku z rozpoczęciem działalności kopalni kruszywa w m. Chłopowo 2022-05-26 12:21:14
927/2014 w sprawie budowy obwodnicy i interwencji dot. wykonania sygnalizacji świetlnej w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
946/2014 w sprawie opracowania programu naprawczego 2022-05-26 12:21:14
933/2014 w sprawie Kościoła filialnego w m. Płonno 2022-05-26 12:21:14
934/2014 w sprawie odwołania Powiatowego Organizatora Pieczy Zastępczej 2022-05-26 12:21:14
179/2017 w sprawie realizacji wniosku mieszkańców wsi Płonno dotyczącego modernizacji drogi powiatowej nr 2116Z i 2158Z 2022-05-26 12:21:14
939/2014 w sprawie funkcjonowania Wydziału Finansowego w związku z utworzeniem PCOFA w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
940/2014 w sprawie źródła danych ujętych w programie naprawczym 2022-05-26 12:21:14
941/2014 w sprawie dokształcania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
158/2017 w sprawie planowanego pokrycia straty przez Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2022-05-26 12:21:14
948/2014 w sprawie poniesionych kosztów z tytułu utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej 2022-05-26 12:21:14
991/2014 w sprawie wynagrodzenia właścicieli Szpitali za nadzór nad szpitalami w 2014 roku 2022-05-26 12:21:14
950/2014 w sprawie dochodów, wydatków i bilansu zamknięcia Spółki Szkuner 2022-05-26 12:21:14
952/2014 w sprawie utworzenia grup tanecznych przy Spółce Szkuner 2022-05-26 12:21:14
954/2014 w sprawie współpracy Spółki Szkuner z MKS Szkuner 2022-05-26 12:21:14
957/2014 w sprawie kosztu biletu lotniczego z tyt. wystawionej delegacji 2022-05-26 12:21:14
263/2017 w sprawie wypadku pensjonariuszki DPS w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1110/2014 w sprawie kosztu utworzenia drugiego stanowiska wicedyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku 2022-05-26 12:21:14
968/2014 w sprawie przygotowania koncepcji Kontraktu Samorządowego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2022-05-26 12:21:14
985/2014 w sprawie dochodów z tytułu dzierżawy pomieszczeń w Spółce z o.o. Szkuner 2022-05-26 12:21:14
986/2014 w sprawie dochodów i kosztów Spółki z o.o. Szkuner w I kwartale 2014r. 2022-05-26 12:21:14
960/2014 w sprawie nowych poradni specjalistycznych w Szpitalu w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
961/2014 w sprawie odrębnego wynagrodzenia Prezesa Szpitala i Członków Zarządu Powiatu w związku z pełnieniem funkcji w Spółce Szpital w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
992/2014 w sprawie utworzenia poradni specjalistycznych w Szpitalu w Dębnie Spółka z o.o. 2022-05-26 12:21:14
162/2017 w sprawie wysokości pensji zasadniczej pielęgniarki w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
997/2014 w sprawie złożonej skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
164/2017 w sprawie odpłatności za wizyty w Poradni Urologicznej spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
261/2017 w sprawie stanu zatrudnienia w PCPR w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1002/2014 w sprawie naboru do klas I w ZS w Smolnicy 2022-05-26 12:21:14
1031/2014 w sprawie wyniku finansowego Szpitala w Dębnie Spółka z o.o. oraz Szpitala Barlinek Spółka z o.o. na dzień 30.04.2014r. 2022-05-26 12:21:14
1032/2014 w sprawie realizacji inwestycji dot. rozbudowy Szpitala Barlinek Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
1045/2014 w sprawie reorganizacji Wydziału Finansowego w związku z utworzeniem PCOFA w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1035/2014 w sprawie uzupełnienia nasadzeń wzdłuż ul. Zielonej w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
1133/2014 w sprawie wyciągniętych konsekwencji służbowych wobec Dyrektora Zespołu za stwierdzony brak nadzoru 2022-05-26 12:21:14
1043/2014 w sprawie budżetu Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1044/2014 w sprawie wyciągniętych konsekwencji służbowych w związku z uchyleniem uchwały Rady Powiatu przez nadzór Wojewody 2022-05-26 12:21:14
1050/2014 w sprawie przyczyn odwołania Skarbnika Powiatu 2022-05-26 12:21:14
1060/2014 w sprawie liczby zwolnionych nauczycieli w poszczególnych szkołach na dzień 31.08.2014r. 2022-05-26 12:21:14
1069/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania udziałów Spółki Sp. z o.o. Szkuner Burmistrzowi MiG Myślibórz 2022-05-26 12:21:14
1124/2014 w sprawie ilości uczniów oraz wysokości subwencji w porównaniu do roku ubiegłego 2022-05-26 12:21:14
174/2017 w sprawie pełnomocnictwa do podpisania umowy z Prezesem Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
267/2017 w sprawie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2022-05-26 12:21:14
1105/2014 w sprawie kosztów utrzymania budynków zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu w okresie do 01.01. do 30.10.2014 r. 2022-05-26 12:21:14
1112/2014 w sprawie wykonania decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 08.05.20141r. 2022-05-26 12:21:14
1109/2014 w sprawie zaległości z tytułu najmu pomieszczeń przy ZSP Nr 1 w Barlinku 2022-05-26 12:21:14
1111/2014 w sprawie wysokości nagród przyznanych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2022-05-26 12:21:14
1113/2014 w sprawie opłaty wynikającej z decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dotyczącej usunięcia drzew i krzewów 2022-05-26 12:21:14
175/2017 w sprawie wykazu opracowanej dokumentacji technicznej remontu dróg powiatowych 2022-05-26 12:21:14
1116/2014 w sprawie okresu, za jaki można dochodzić o zwrot zawyżonej opłaty za karty pojazdu 2022-05-26 12:21:14
23/2015 w sprawie umów zawartych przez od dnia 02.12.2014r. do dnia 30.01.2015r. 2022-05-26 12:21:14
1122/2014 w sprawie nowoutworzonej Bursy Szkolnej w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
102/2016 w sprawie trybu wybrania prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o 2022-05-26 12:21:14
1132/2014 w sprawie kontroli doraźnej przeprowadzonej w MOS w Smolnicy 2022-05-26 12:21:14
1136/2014 w sprawie sytuacji finansowej Spółki Szpital w Dębnie na dzień 30 września 2014r. 2022-05-26 12:21:14
1137/2014 w sprawie ZFŚS w Spółce Szpital w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
2/2015 w sprawie kierunków rozwoju Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na lata 2015-2020 2022-05-26 12:21:14
10/2015 w sprawie wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2022-05-26 12:21:14
34/2015 w sprawie wyboru nowego Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
11/2015 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na działalność Feeling Sun 2022-05-26 12:21:14
12/2015 w sprawie przeznaczenia środków finansowych wypracowanych przez jednostki powiatowe 2022-05-26 12:21:14
13/2015 w sprawie przebudowy dróg powiatowych nr 2130z, 2146z w m. Różańsko 2022-05-26 12:21:14
15/2015 w sprawie stanu dróg w Powiecie oraz planu remontów i inwestycji 2022-05-26 12:21:14
16/2015 w sprawie konsultacji z Gminami w zakresie inwestycji i remontów na drogach powiatowych 2022-05-26 12:21:14
17/2015 w sprawie prezentowania na zewnątrz oferty Regionalnego Ośrodka Opiekuńczo - Terapeutycznego w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
268/2017 w sprawie zmiany WPF Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
21/2015 w sprawie planu i harmonogramu działań w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
26/2015 w sprawie sprawozdania z rozliczenia projektów realizowanych przez PCPR w roku 2014 tj. ?Pomocna dłoń?, ?Schematom STOP!? 2022-05-26 12:21:14
27/2015 w sprawie zakazu pełnienia funkcji Członka Zarządu Powiatu przez podejrzanego o popełnienie przestępstwa 2022-05-26 12:21:14
28/2015 w sprawie dokumentu dotyczącego przygotowania posiłków i ich realizacji w MOW w Renicach 2022-05-26 12:21:14
107/2016 w sprawie zakresu obowiązków i odpowiedzialności Wicestarosty Powiatu 2022-05-26 12:21:14
111/2016 w sprawie realizacji funduszu zdrowotnego 2022-05-26 12:21:14
98/2016 w sprawie przedstawienia priorytetów inwestycyjnych w latach 2016 ? 2020 Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. i źródeł ich finansowania 2022-05-26 12:21:14
809/2013 w sprawie ekspertyz w zakresie przekształcenia Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie w spółki 2022-05-26 12:21:14
183/2017 w sprawie przyczyny odwołania Pani K. Czerwińskiej z funkcji Dyrektora DWDz 2022-05-26 12:21:14
184/2017 w sprawie przyczyny braku odpowiedzi na interpelacje na stronie BIP Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
192/2017 w sprawie zmniejszenia strat na oddziałach w Spółce Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
190/2017 w sprawie wskazania przyczyn strat poniesionych przez Szpital w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
191/2017 w sprawie pogłębiającego się długu Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
181/2017 w sprawie zwolnień pracowników 2022-05-26 12:21:14
182/2017 w sprawie działań podjętych na rzecz wsparcia Dyrektora DWDz 2022-05-26 12:21:14
193/2017 w sprawie zobowiązań wymagalnych Spółki Szpital w Dębnie na koniec maja 2017 roku 2022-05-26 12:21:14
195/2017 w sprawie straty poniesionej przez Spółkę Szpital w Dębnie za 2016 rok 2022-05-26 12:21:14
194/2017 w sprawie straty poniesionej przez Spółkę Szpital w Dębnie za 2015 rok 2022-05-26 12:21:14
196/2017 w sprawie konsekwencji nie pokrycia strat przez Spółkę Szpital w Dębnie za 2015 i 2016 rok 2022-05-26 12:21:14
199/2017 w sprawie kopii protokołów spotkań Zgromadzenia Wspólników 2022-05-26 12:21:14
223/2017 w sprawie Prezesa Zarządu Spółki Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
222/2017 w sprawie szczegółowego sprawozdania finansowego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2022-05-26 12:21:14
255/2017 w sprawie zasądzonych kosztów sądowych w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu II instancji 2022-05-26 12:21:14
256/2017 w sprawie podwyżki wynagrodzenia Prezesa Spółki Szpital w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
1061/2014 w sprawie liczby nauczycieli w poszczególnych szkołach, którym obniżono pensum 2022-05-26 12:21:14
257/2017 w sprawie składników wynagrodzenia Dyrektora DPS w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
259/2017 w sprawie składników wynagrodzenia Zastępcy Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
270/2018 w sprawie dokumentacji dotyczącej remontu i modernizacji drogi we wsi Różańsko 2022-05-26 12:21:14
271/2018 w sprawie dokumentacji dotyczącej remontu i modernizacji drogi we wsi Płonno 2022-05-26 12:21:14
272/2018 w sprawie decyzji dotyczącej adaptacji budynku po byłej bursie na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
273/2018 w sprawie sprzedaży budynku po byłej siedzibie Starostwa przy ul. Ks. M. Sopoćki 2022-05-26 12:21:14
274/2018 w sprawie wyceny budynku byłej siedziby Starostwa przy ul. Ks. M. Sopoćki 2022-05-26 12:21:14
275/2018 w sprawie wyceny budynku byłej siedziby Starostwa przy ul. Ks. M. Sopoćki 2022-05-26 12:21:14
276/2018 w sprawie projektu adaptacji byłej bursy przy ul. Północnej 15 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
277/2018 w sprawie adaptacji budynku po byłej bursie przy ul. Północnej 15 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
279/2018 w sprawie zawartych umów na prace remontowo ? adaptacyjne w budynku po byłej bursie przy ul. Północnej 15 2022-05-26 12:21:14
280/2018 w sprawie zawartych umów przez RPOT w Dębnie dotyczących wynajmu pomieszczeń 2022-05-26 12:21:14
281/2018 w sprawie przedstawienia działań dotyczących inwestycji 2022-05-26 12:21:14
1064/2014 w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji w ZS w Smolnicy 2022-05-26 12:21:14
99/2016 w sprawie przedstawienia kierunków rozwoju Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na lata 2016 ? 2020. 2022-05-26 12:21:14
171/2017 w sprawie kryteriów wyboru szkoły dla której zlecono wykonanie reklamy w TVB 24 2022-05-26 12:21:14
1058/2014 w sprawie korzystania z Zielonej Szkoły przez uczniów ZS w Smolnicy 2022-05-26 12:21:14
169/2017 w sprawie opracowanej dokumentacji technicznej remontu drogi powiatowej z Różańska do Dyszna 2022-05-26 12:21:14
1067/2014 w sprawie wyłączenia z użytkowania sali gimnastycznej przy ZS w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
170/2017 w sprawie zaproponowanej formy reklamy w postaci spotu w TVB24 dla wszystkich szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
901/2014 w sprawie opieki nocnej i weekendowej w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
936/2014 w sprawie wspólnych zamówień na usługi w szkołach i placówkach oświatowych 2022-05-26 12:21:14
945/2014 w sprawie wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
1070/2014 w sprawie wyniku finansowego Spółki z o.o. Szkuner na dzień 31.07.2014r. 2022-05-26 12:21:14
8/2015 w sprawie wypowiedzeń dla pracowników po rozwiązaniu Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
31/2015 w sprawie harmonogramu działań w zakresie Spółki Szkuner Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
871/2013 w sprawie budowy wyciągu narciarskiego na Jeziorze Myśliborskim 2022-05-26 12:21:14
264/2017 w sprawie zawartej ugody przez Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
210/2017 w sprawie utworzenia stanowisk w DWDz w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
236/2017 w sprawie finansowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
282/2018 w sprawie przedstawienia stanowiska 2022-05-26 12:21:14
232/2017 w sprawie wyniku finansowego Spółki Szpital w Dębnie w 2017 roku 2022-05-26 12:21:14
167/2017 w sprawie pobierania wynagrodzenia przez Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
172/2017 w sprawie wysokości wynagrodzeń Prezesów Szpitali w Dębnie oraz w Barlinku 2022-05-26 12:21:14
265/2017 w sprawie ryczałtu za 2017 rok 2022-05-26 12:21:14
209/2017 w sprawie kopii protokołu zdawczo ? odbiorczego z przekazania dokumentów i składników majątkowych jednostki DWDz w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
176/2017 w sprawie wysokości podwyżek wynagrodzenia dla pracowników CUW Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
1051/2014 w sprawie korzystania z usług Bursy Międzyszkolnej w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
112/2016 w sprawie środków finansowych w budżetach placówek oświatowych 2022-05-26 12:21:14
185/2017 w sprawie etapu postępowania dotyczącego wypadku przy pracy 2022-05-26 12:21:14
189/2017 w sprawie wysokości strat poniesionych przez Szpital w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
211/2017 w sprawie realizacji wniosku mieszkańców wsi Dyszno o przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 2130Z 2022-05-26 12:21:14
213/2017 w sprawie interwencji Policji w CUW Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
214/2017 w sprawie zastępstwa Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
217/2017 w sprawie wyniku finansowego Szpitala w Dębnie na koniec czerwca 2017 roku 2022-05-26 12:21:14
218/2017 w sprawie wysokości straty poniesionej przez Szpital w Dębnie na koniec czerwca 2017 roku 2022-05-26 12:21:14
219/2017 w sprawie przekazania kopii raportu i opinii biegłego rewidenta za 2016 rok 2022-05-26 12:21:14
240/2017 w sprawie obsady kadry chirurgicznej Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
1104/2014 w sprawie dokończenia remontu pałacu w Smolnicy 2022-05-26 12:21:14
808/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
817/2013 w sprawie udzielanych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 2022-05-26 12:21:14
815/2013 w sprawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy w związku z utworzeniem Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo Administracyjnej w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
819/2013 w sprawie remontu drogi w m. Różańsko i m. Dyszno 2022-05-26 12:21:14
820/2013 w sprawie funkcjonowania organizatora pieczy zastępczej 2022-05-26 12:21:14
823/2013 w sprawie funkcjonowania TAWERNY "Szkuner" w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
824/2013 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na remonty w Domu Wczasów Dziecięcych w latach 2010 - 2013 r 2022-05-26 12:21:14
115/2016 w sprawie wysokości wynagrodzenia Wicestarosty Powiatu i Sekretarza Powiatu 2022-05-26 12:21:14
827/2013 w sprawie w anonimu dot. nieprawidłowości w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
828/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
830/2013 w sprawie harmonogramu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 128 w Myśliborzu, a w szczególności ulicy Łużyckiej 2022-05-26 12:21:14
116/2016 w sprawie zakresu obowiązków i odpowiedzialności Wicestarosty Powiatu 2022-05-26 12:21:14
117/2016 w sprawie poradni specjalistycznych 2022-05-26 12:21:14
833/2013 w sprawie niewykonania planu dochodów Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
834/2013 w sprawie obniżenia wydatków bieżących o kwotę 2.300.000 zł 2022-05-26 12:21:14
837/2013 w sprawie odsetek karnych z tytułu nieterminowych spłat zobowiązań Spółek "Szpital Barlinek Sp. z o.o." i "Szpital w Dębnie Sp. z o.o." 2022-05-26 12:21:14
840/2013 w sprawie zmiany organizacji ruchu w obrębie skrzyżowań drogi krajowej Nr 26 z drogą wojewódzką Nr 128 (ulice Łużycka i Ogrodowa) oraz drogą krajową Nr 23 (ul. Piłsudskiego) w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
868/2013 w sprawie zaprzestania dalszego remontu budynku przy ul. Północnej 15, a budowy nowej siedziby Starostwa: 2022-05-26 12:21:14
866/2013 w sprawie powołania władz Spółki ?Szkuner? Sp. z o.o.: 2022-05-26 12:21:14
989/2014 w sprawie przedłożenia bilansu Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. za 2013 rok 2022-05-26 12:21:14
163/2017 w sprawie problemu braku pielęgniarek na oddziałach w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
151/2017 w sprawie podjętych kroków przez Zarząd Spółki i Zarząd Powiatu w celu zapobiegnięcia przesłankom upadłości Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
152/2017 w sprawie oddziałów spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. generujących straty 2022-05-26 12:21:14
873/2013 w sprawie korespondencji pomiędzy Gminą Dębno a Naczelnikiem Wydziału Budownictwa 2022-05-26 12:21:14
875/2013 w sprawie powołania Komisji ds. restrukturyzacji oświaty 2022-05-26 12:21:14
877/2013 w sprawie powołania Prezesa Spółki ?Szkuner? Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
879/2013 w sprawie współpracy radnego z organami bezpieczeństwa 2022-05-26 12:21:14
880/2013 w sprawie odpowiedzi na wnioski złożone na posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2022-05-26 12:21:14
883/2013 w sprawie budowy nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
884/2013 w sprawie zaprzestania dalszego remontu budynku przy ul. Północnej 15, a budowy nowej siedziby Starostwa 2022-05-26 12:21:14
887/2013 w sprawie zaprzestania dalszego remontu budynku przy ul. Północnej 15, a budowy nowej siedziby dla Starostwa oraz MOW Renice 2022-05-26 12:21:14
889/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli w PCPR w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1088/2014 w sprawie remontu dróg krajowych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
1091/2014 w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Myślibórz-Sobienice 2022-05-26 12:21:14
1093/2014 w sprawie wyniku finansowego Spółki z o.o. Szkuner w Myśliborzu za okres trzech kwartałów w roku bieżącym 2022-05-26 12:21:14
973/2014 w sprawie opracowywania koncepcji 2022-05-26 12:21:14
974/2014 w sprawie wydawania środków finansowych na konferencje prasowe Starosty 2022-05-26 12:21:14
978/2014 w sprawie kursu na członka Rady Nadzorczej 2022-05-26 12:21:14
1042/2014 w sprawie naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego na rok szkolny 2014/2015 2022-05-26 12:21:14
1092/2014 w sprawie wyniku finansowego Spółki z o.o. Szpital w Dębnie za okres ostatnich trzech kw. 2022-05-26 12:21:14
893/2014 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
895/2014 w sprawie liczby dzieci przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w okresie od 01.10.2013r. do 31.01.2014r. 2022-05-26 12:21:14
154/2017 w sprawie terminowości opłacania składki ZUS przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
899/2014 w sprawie kontroli w Placówce Wielofunkcyjnej w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
900/2014 w sprawie remontu mostu w m. Oborzany i drogi w m. Różańsko 2022-05-26 12:21:14
155/2017 w sprawie ryzyka nie wypłacenia w terminie wynagrodzeń dla pracowników spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
156/2017 w sprawie wstrzymania dostawy leków i niezbędnych materiałów przez dostawców 2022-05-26 12:21:14
909/2014 w sprawie realizacji projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2022-05-26 12:21:14
910/2014 w sprawie wzrostu wynagrodzeń i pochodnych w 2013 roku 2022-05-26 12:21:14
911/2014 w sprawie dochodów i wydatków w poszczególnych latach III i IV kadencji oraz ich wydatkowania 2022-05-26 12:21:14
915/2014 w sprawie prośby mieszkańców ul. Gorzowskiej o interwencję 2022-05-26 12:21:14
916/2014 w sprawie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2022-05-26 12:21:14
920/2014 w sprawie obligacji i zaciągania kredytów 2022-05-26 12:21:14
923/2014 w sprawie dochodów i wydatków bieżących w III kadencji i w IV kadencji 2022-05-26 12:21:14
947/2014 w sprawie zasadności utworzenia PCOFA w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
925/2014 w sprawie organizacji dowozu do szkół ponadgimnazjalnych 2022-05-26 12:21:14
930/2014 w sprawie działania sekcji tanecznej przy Spółce Szkuner w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
932/2014 w sprawie wyników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Sp. z o.o. w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
938/2014 sprawie pozyskiwania środków finansowych przez dyrektorów szkół wspólnie z Dyrektorem PCOFA 2022-05-26 12:21:14
157/2017 w sprawie pokrycia straty przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2015 rok 2022-05-26 12:21:14
944/2014 sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Starostwa 2022-05-26 12:21:14
951/2014 w sprawie przeznaczenia aportu przekazanego Spółce Szkuner 2022-05-26 12:21:14
260/2017 w sprawie składników wynagrodzenia Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
956/2014 w sprawie kredytu przejętego od SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie w wyniku przekształcenia w spółkę 2022-05-26 12:21:14
959/2014 w sprawie zobowiązań szpitali powiatowych przy przekształcaniu w spółki prawa handlowego 2022-05-26 12:21:14
159/2017 w sprawie konsekwencji nie pokrycia straty przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2022-05-26 12:21:14
964/2014 w sprawie rozliczenia Zarządu Szpitala w Dębnie z poczynionych działań 2022-05-26 12:21:14
966/2014 w sprawie naboru do klas I w Zespole Szkół w Smolnicy 2022-05-26 12:21:14
967/2014 w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów 2022-05-26 12:21:14
970/2014 w sprawie uruchomienia poradni diabetologicznej w Szpitalu w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
971/2014 w sprawie zaplanowanego remontu w Domu Wczasów Dziecięcych 2022-05-26 12:21:14
981/2014 w sprawie zobowiązań przejętych przez Powiat z tytułu przekształcenia SPZOZ w Dębnie w Spółkę z o.o 2022-05-26 12:21:14
982/2014 w sprawie wyniku finansowego Spółki z o.o. Szpital w Dębnie po I kwartale 2014r. 2022-05-26 12:21:14
161/2017 w sprawie zmian w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
988/2014 w sprawie anonimu dot. nieprawidłowości panujących w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
994/2014 w sprawie uzgodnień dot. zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli 2022-05-26 12:21:14
996/2014 w sprawie uczestnictwa w kursie na członków Rady Nadzorczej 2022-05-26 12:21:14
999/2014 w sprawie dokumentacji dotyczącej złożonych skarg przez 2022-05-26 12:21:14
1001/2014 w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie w Placówkę Terapeutyczną 2022-05-26 12:21:14
165/2017 w sprawie dostępu do nocnej i świątecznej opieki w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
1030/2014 w sprawie realizacji inwestycji w związku z uchwalonym programem naprawczym Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
166/2017 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
262/2017 w sprawie wniosków dotyczących remontu i modernizacji dróg 2022-05-26 12:21:14
1029/2014 sprawie spływu części wód opadowych z ulicy Gorzowskiej, która stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 128 w ulicę Broniewskiego stanowiącą ciąg drogi gminnej 2022-05-26 12:21:14
1034/2014 w sprawie odnowy oznakowania poziomego w pasach dróg powiatowych 2022-05-26 12:21:14
168/2017 w sprawie umowy dotyczącej wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
1048/2014 w sprawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015 2022-05-26 12:21:14
1049/2014 w sprawie oszczędności finansowych powstałych w szkołach i jednostkach oświatowo-wychowawczych w związku z przejęciem części zadań przez PCOFA 2022-05-26 12:21:14
1106/2014 w sprawie wysokości poszczególnych kondygnacji w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1054/2014 w sprawie danych dotyczących liczby uczniów korzystających ze zmodernizowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1055/2014 w sprawie kosztów odpraw i spraw sądowych zwalnianych pracowników 2022-05-26 12:21:14
1087/2014 w sprawie złej opinii o Szpitalu w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
1095/2014 w sprawie prowadzonych wyliczeń finansowych uzasadniających podział funkcjonującej jednostki na dwa oddzielne podmioty budżetowe 2022-05-26 12:21:14
173/2017 w sprawie uzasadnienia pobierania wysokiego wynagrodzenia przez Prezesa Szpitala w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
266/2017 w sprawie planowanych działań Zarządu Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
1098/2014 w sprawie wypłaty wynagrodzeń w Spółce Szkuner w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1099/2014 w sprawie planów Zarządu Spółki Szkuner w zakresie zwolnień pracowników 2022-05-26 12:21:14
1102/2014 w sprawie budowy budynków pasywnych na siedzibę Starostwa 2022-05-26 12:21:14
1103/2014 w sprawie koncepcji rozbudowy budynku Starostwa przy ul. Spokojnej w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
1108/2014 w sprawie remontu dróg wojewódzkich i dróg krajowych na terenie Powiatu 2022-05-26 12:21:14
1115/2014 w sprawie wypłaty odszkodowań z tytułu pobierania zawyżonej opłaty z tytułu wydania karty pojazdu 2022-05-26 12:21:14
1117/2014 w sprawie liczby wydanych kart pojazdu 2022-05-26 12:21:14
1119/2014 w sprawie spraw sądowych i kosztów poniesionych z tego tytułu 2022-05-26 12:21:14
1121/2014 w sprawie ugód zawartych z tytułu pobieranych opłat za karty pojazdu 2022-05-26 12:21:14
1128/2014 w sprawie wysokości środków finansowych niezbędnych do utrzymania MOS w Smolnicy 2022-05-26 12:21:14
1129/2014 w sprawie kosztów utrzymania MOS w Smolnicy do końca 2014r. 2022-05-26 12:21:14
1131/2014 w sprawie publikacji prasowych na temat działalności MOS w Smolnicy 2022-05-26 12:21:14
1135/2014 w sprawie działalności MOS w Smolnicy i sytuacji wychowanków 2022-05-26 12:21:14
4/2015 w sprawie zakupu sprzętu medycznego do Spółki Szpital w Dębnie 2022-05-26 12:21:14
5/2015 w sprawie kosztów utrzymania Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o 2022-05-26 12:21:14
6/2015 w sprawie finansowania Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
105/2016 w sprawie stopnia pogłębienia zadłużenia szpitala w związku z wypłaconą byłemu prezesowi odprawą 2022-05-26 12:21:14
9/2015 w sprawie sytuacji pracowników po rozwiązaniu Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2022-05-26 12:21:14
177/2017 w sprawie podpisanych umów z instytucjami zewnętrznymi na korzystanie z pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Północnej 2022-05-26 12:21:14
19/2015 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
20/2015 w sprawie planu i harmonogramu działań w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
25/2015 w sprawie realizacji programu naprawczego Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku 2022-05-26 12:21:14
30/2015 w sprawie realizacji i rozliczenia projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego 2022-05-26 12:21:14
32/2015 w sprawie objęcia stanowiska przez nowego Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
204/2017 w sprawie zatrudnienia Sekretarza Powiatu 2022-05-26 12:21:14
106/2016 w sprawie planów przejęcia spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2022-05-26 12:21:14
269/2017 w sprawie dyrektorów CUW 2022-05-26 12:21:14
108/2016 w sprawie składu powiatowej rady rynku pracy 2022-05-26 12:21:14
110/2016 w sprawie środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli 2022-05-26 12:21:14
UCHWAŁA NR 199/876/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom powołanym do udziału w jej pracach 2022-04-21 09:49:44