Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Tag: interpelacja


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
806/2013 w sprawie użyczenia nieruchomości dla Szpitala w Dębnie 2013-11-07 14:17:03
807/2013 w sprawie anonimu dot. nieprawidłowości w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie 2013-11-07 14:27:32
808/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Szpitala w Dębnie 2013-11-07 14:28:37
809/2013 w sprawie ekspertyz w zakresie przekształcenia Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie w spółki 2013-11-07 14:29:23
810/2013 w sprawie ugod zawartych z kontrahentami w związku z przekształceniem Szpitali w Spółki 2013-11-07 14:30:12
811/2013 w sprawie powołania Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej w spółkach szpitalnych w Barlinku i w Dębnie 2013-11-07 14:30:55
812/2013 w sprawie kontroli nad finansami spółek szpitalnych przez Wspólnika 2013-11-07 14:31:30
813/2013 w sprawie zobowiązań finansowych Spółek - "Szpital w Dębnie" i "Szpital Barlinek" 2013-11-07 14:32:05
814/2013 w sprawie realizacji inwestycji dot. remontu drogi wojewódzkiej na odcinku Łużycka, Ogrodowa - Celna, wraz z wykonaniem chodników 2013-11-07 14:32:47
817/2013 w sprawie udzielanych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 2013-11-07 14:42:25
113/2016 w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa 2016-04-19 09:43:05
114/2016 w sprawie zakresu obowiązków na stanowisku Asystenta Starosty oraz wysokości wynagrodzenia 2016-05-24 08:49:31
815/2013 w sprawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy w związku z utworzeniem Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo Administracyjnej w Myśliborzu 2013-11-07 14:33:37
816/2013 w sprawie wysokości subwencji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2013-11-07 14:34:30
818/2013 w sprawie remontu mostu i drogi do m. Oborzany 2013-11-07 14:43:16
819/2013 w sprawie remontu drogi w m. Różańsko i m. Dyszno 2013-11-07 14:43:57
820/2013 w sprawie funkcjonowania organizatora pieczy zastępczej 2013-11-07 14:44:44
1080/2014 w sprawie odejścia z pracy Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2014-09-18 13:53:48
821/2013 w sprawie sytuacji finansowej Spółki "Szpital w Dębnie Sp. z o.o." 2013-11-07 14:45:29
822/2013 w sprawie sprzedaży usług przez Spółkę "Szpital w Dębnie Sp. z o.o." 2013-11-07 14:46:14
823/2013 w sprawie funkcjonowania TAWERNY "Szkuner" w Myśliborzu 2013-11-07 14:47:40
824/2013 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na remonty w Domu Wczasów Dziecięcych w latach 2010 - 2013 r 2013-11-07 14:48:29
825/2013 w sprawie udostępnienia protokołu z sesji Rady Powiatu oraz innych informacji publicznych 2013-11-07 14:49:20
115/2016 w sprawie wysokości wynagrodzenia Wicestarosty Powiatu i Sekretarza Powiatu 2016-05-24 08:51:34
205/2017 w sprawie odwołania Dyrektora DWDz w Myśliborzu 2017-08-04 09:02:16
826/2013 w sprawie rejestrów skarg i wniosków znajdujących się w Starostwie Powiatowym 2013-11-07 14:50:08
827/2013 w sprawie w anonimu dot. nieprawidłowości w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębnie 2013-11-07 14:50:56
828/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Szpitala w Dębnie 2013-11-07 14:51:49
829/2013 w sprawie wykonania chodnika przy drodze powiatowej nr 2151Z w m. Osina 2013-11-12 14:48:03
830/2013 w sprawie harmonogramu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 128 w Myśliborzu, a w szczególności ulicy Łużyckiej 2013-11-15 12:16:59
831/2013 w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2013-11-15 12:25:49
116/2016 w sprawie zakresu obowiązków i odpowiedzialności Wicestarosty Powiatu 2016-05-24 08:52:51
117/2016 w sprawie poradni specjalistycznych 2016-05-24 08:54:12
832/2013 w sprawie zadłużenia Spółki "Szpital w Dębnie" Sp. z o.o. 2013-11-15 12:27:39
833/2013 w sprawie niewykonania planu dochodów Powiatu Myśliborskiego 2013-11-15 12:29:42
834/2013 w sprawie obniżenia wydatków bieżących o kwotę 2.300.000 zł 2013-11-15 12:31:05
835/2013 w sprawie prowadzenia obsługi prawnej przez kancelarię prawną 2013-11-15 12:32:28
836/2013 w sprawie wdrożenia budżetu zadaniowego w Powiecie Myśliborskim 2013-11-15 12:34:49
837/2013 w sprawie odsetek karnych z tytułu nieterminowych spłat zobowiązań Spółek "Szpital Barlinek Sp. z o.o." i "Szpital w Dębnie Sp. z o.o." 2013-11-15 12:41:19
118/2016 w sprawie opieki świątecznej/nocnej w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. 2016-05-24 08:55:33
119/2016 w sprawie posiadanych zobowiązań w Szpitalu w Dębnie Sp z o.o. 2016-05-24 08:57:01
838/2013 w sprawie przejęcia przez Powiat zobowiązań Szpitali w związku z przekształcenie w spółkę 2013-11-15 12:43:22
839/2013 w sprawie kosztów ogólnych zarządu Spółek w Barlinku i w Dębnie 2013-11-15 12:45:52
840/2013 w sprawie zmiany organizacji ruchu w obrębie skrzyżowań drogi krajowej Nr 26 z drogą wojewódzką Nr 128 (ulice Łużycka i Ogrodowa) oraz drogą krajową Nr 23 (ul. Piłsudskiego) w Myśliborzu 2013-11-15 12:50:35
120/2016 w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej prezesa Szpitala w Dębnie Sp. z o.o 2016-05-24 08:58:34
121/2016 w sprawie zajmowanego stanowiska przez prezesa spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-05-24 09:00:32
122/2016 w sprawie podejmowania decyzji w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-05-24 09:01:56
867/2013 w sprawie spłaty zobowiązań wobec lekarzy ze Szpitala w Dębnie: 2014-02-19 13:23:46
868/2013 w sprawie zaprzestania dalszego remontu budynku przy ul. Północnej 15, a budowy nowej siedziby Starostwa: 2014-02-19 13:26:55
866/2013 w sprawie powołania władz Spółki ?Szkuner? Sp. z o.o.: 2014-02-19 13:21:35
206/2017 w sprawie odwołania Dyrektora DWDz w Myśliborzu 2017-08-04 09:03:01
1059/2014 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. 2014-09-18 12:50:21
1081/2014 w sprawie zmian Dyrektorów w PCPR w Myśliborzu w trakcie trwania IV kadencji Rady Powiatu 2014-09-18 13:56:44
869/2013 w sprawie zaprzestania dalszego remontu budynku przy ul. Północnej 15, a budowy nowej siedziby Starostwa: 2014-02-19 13:29:30
870/2013 w sprawie odpowiedzi na wnioski złożone na posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: 2014-02-19 13:31:17
871/2013 w sprawie budowy wyciągu narciarskiego na Jeziorze Myśliborskim 2014-02-19 13:33:15
902/2014 w sprawie wynagrodzenia psychologów i pedagogów w placówkach oświatowych 2014-02-20 08:36:59
150/2017 w sprawie przewidywanego wyniku finansowego spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2017-03-28 12:16:09
151/2017 w sprawie podjętych kroków przez Zarząd Spółki i Zarząd Powiatu w celu zapobiegnięcia przesłankom upadłości Szpitala w Dębnie 2017-03-28 12:16:59
152/2017 w sprawie oddziałów spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. generujących straty 2017-03-28 12:17:54
882/2013 w sprawie termomodernizacji Szpitala w Dębnie 2014-02-19 14:07:31
872/2013 w sprawie przesyłania korespondencji radnym 2014-02-19 13:34:57
873/2013 w sprawie korespondencji pomiędzy Gminą Dębno a Naczelnikiem Wydziału Budownictwa 2014-02-19 13:38:15
874/2013 w sprawie działalności Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2014-02-19 13:42:25
875/2013 w sprawie powołania Komisji ds. restrukturyzacji oświaty 2014-02-19 13:44:32
876/2013 w sprawie działań podejmowanych przez Zarząd w zakresie oszczędności na wydatkach bieżących 2014-02-19 13:50:24
877/2013 w sprawie powołania Prezesa Spółki ?Szkuner? Sp. z o.o. 2014-02-19 13:53:37
878/2013 w sprawie zmiany sposobu funkcjonowania kuchni w Domu Pomocy Społecznej, w Domu Wczasów Dziecięcych i MOW Renice 2014-02-19 13:55:12
879/2013 w sprawie współpracy radnego z organami bezpieczeństwa 2014-02-19 14:01:04
880/2013 w sprawie odpowiedzi na wnioski złożone na posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2014-02-19 14:03:33
881/2013 w sprawie organizacji wycieczki w ramach Zielony Myślibórz 2014-02-19 14:05:15
883/2013 w sprawie budowy nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-02-19 14:09:16
884/2013 w sprawie zaprzestania dalszego remontu budynku przy ul. Północnej 15, a budowy nowej siedziby Starostwa 2014-02-19 14:11:20
153/2017 w sprawie zobowiązań wymagalnych spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na koniec 2016 roku 2017-03-28 12:18:45
885/2013 w sprawie termomodernizacji sali gimnastycznej w ZSP Nr 3 w Myśliborzu 2014-02-19 14:12:48
886/2013 w sprawie sprzedaży budynku przy ul. Piłsudskiego w Myśliborzu 2014-02-19 14:16:37
887/2013 w sprawie zaprzestania dalszego remontu budynku przy ul. Północnej 15, a budowy nowej siedziby dla Starostwa oraz MOW Renice 2014-02-19 14:18:18
888/2013 w sprawie bezpieczeństwa pracy uczniów, kadry i pracowników szkół 2014-02-19 14:20:19
889/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli w PCPR w Myśliborzu 2014-02-19 14:21:35
1094/2014 w sprawie bieżącej sytuacji finansowej Spółki Szkuner w Myśliborzu Sp. z o.o. 2014-12-03 13:12:14
1088/2014 w sprawie remontu dróg krajowych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2014-12-03 10:55:02
1089/2014 w sprawie kontroli prędkości w m. Sobienice 2014-12-03 11:43:00
1090/2014 w sprawie złożenia wniosku w zakresie zanieczyszczeń powietrza do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie celem rozpatrzenia 2014-12-03 11:46:51
1091/2014 w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Myślibórz-Sobienice 2014-12-03 11:55:56
1093/2014 w sprawie wyniku finansowego Spółki z o.o. Szkuner w Myśliborzu za okres trzech kwartałów w roku bieżącym 2014-12-03 13:09:29
972/2014 w sprawie wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych i ich uprzątnięcia 2014-05-07 15:04:04
973/2014 w sprawie opracowywania koncepcji 2014-05-07 15:08:38
974/2014 w sprawie wydawania środków finansowych na konferencje prasowe Starosty 2014-05-07 15:10:29
975/2014 w sprawie publikacji samorządowej pn. Czas zmian 2014-05-07 15:13:36
976/2014 w sprawie remontu mostu w m. Oborzany i m. Mostno oraz remontu drogi w m. Różańsko 2014-05-07 15:16:50
977/2014 w sprawie korespondencji dot. postępowania prowadzonego przez Wydział Budownictwa 2014-05-07 15:18:36
978/2014 w sprawie kursu na członka Rady Nadzorczej 2014-05-20 14:13:31
1042/2014 w sprawie naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego na rok szkolny 2014/2015 2014-09-04 14:49:34
1092/2014 w sprawie wyniku finansowego Spółki z o.o. Szpital w Dębnie za okres ostatnich trzech kw. 2014-12-03 12:09:42
890/2014 w sprawie realizacji usług wspólnych w szkołach i placówkach 2014-02-19 14:42:04
891/2014 w sprawie zaplanowanych remontów w szkołach i placówkach oświatowych 2014-02-19 14:46:51
892/2014 w sprawie wynagrodzenia inspektora nadzoru przy realizacji remontu sali gimnastycznej przy ul. Za Bramką 2014-02-19 14:50:20
893/2014 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2014-02-19 14:54:26
894/2014 w sprawie wyboru Prezesa Spółki z o. o. Szkuner w Myśliborzu 2014-02-19 14:58:00
895/2014 w sprawie liczby dzieci przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w okresie od 01.10.2013r. do 31.01.2014r. 2014-02-19 15:00:37
896/2014 w sprawie wykorzystania Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w osobodniach w okresie od 01.10.2013r. do 31.01.2014r. 2014-02-19 15:03:13
154/2017 w sprawie terminowości opłacania składki ZUS przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:19:44
897/2014 w sprawie działalności Spółki ?Szkuner? Sp. z o.o. 2014-02-19 15:06:16
898/2014 w sprawie dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul. Spokojnej 22 w Myśliborzu 2014-02-19 15:09:08
899/2014 w sprawie kontroli w Placówce Wielofunkcyjnej w Dębnie 2014-02-20 08:31:52
900/2014 w sprawie remontu mostu w m. Oborzany i drogi w m. Różańsko 2014-02-20 08:33:44
901/2014 w sprawie opieki nocnej i weekendowej w Dębnie 2014-02-20 08:35:18
155/2017 w sprawie ryzyka nie wypłacenia w terminie wynagrodzeń dla pracowników spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:20:51
156/2017 w sprawie wstrzymania dostawy leków i niezbędnych materiałów przez dostawców 2017-03-28 12:21:53
903/2014 w sprawie zwrotu dotacji termomodernizacyjnej 2014-02-20 08:39:02
904/2014 w sprawie realizacji zadań sanepidowskich w placówkach oświatowych 2014-02-20 08:40:37
905/2014 w sprawie zmniejszenia etatów w szkołach w związku z utworzeniem PCOFA w Myśliborzu 2014-02-20 08:42:09
906/2014 w sprawie programu restrukturyzacyjnego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2014-02-20 08:43:24
907/2014 w sprawie realizacji inwestycji dot. budowy budynku pasywnego 2014-02-20 08:44:55
908/2014 w sprawie obowiązku Przewodniczącego Rady w zakresie czuwania nad wniesionymi interpelacjami i odpowiedziami na nie 2014-02-20 08:46:24
909/2014 w sprawie realizacji projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2014-02-20 08:48:36
910/2014 w sprawie wzrostu wynagrodzeń i pochodnych w 2013 roku 2014-02-20 08:50:12
911/2014 w sprawie dochodów i wydatków w poszczególnych latach III i IV kadencji oraz ich wydatkowania 2014-02-20 08:51:31
912/2014 w sprawie działalności Spółki Szkuner Sp. z o.o. 2014-02-20 08:56:25
913/2014 w sprawie oświadczenia majątkowego Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2014-02-20 08:57:43
918/2014 w sprawie zmiany formy grzewczej w Domu Wczasów Dziecięcych i w Szkunerze 2014-02-20 09:05:26
914/2014 w sprawie harmonogramu naprawy drogi wojewódzkiej w Myśliborzu wzdłuż ul. Łużyckiej, Ogrodowej i Celnej 2014-02-20 08:59:19
915/2014 w sprawie prośby mieszkańców ul. Gorzowskiej o interwencję 2014-02-20 09:00:51
916/2014 w sprawie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2014-02-20 09:02:16
917/2014 w sprawie przyszłości Spółki Szkuner Sp. z o.o. 2014-02-20 09:03:27
928/2014 w sprawie utrzymania chodników w okresie zimowym 2014-02-20 09:40:33
919/2014 w sprawie rozliczenia projektu termomodernizacji 2014-02-20 09:09:09
920/2014 w sprawie obligacji i zaciągania kredytów 2014-02-20 09:10:18
921/2014 w sprawie kontroli w Placówce Wielofunkcyjnej w Dębnie 2014-02-20 09:24:15
922/2014 w sprawie programu naprawczego Powiatu Myśliborskiego 2014-02-20 09:25:20
923/2014 w sprawie dochodów i wydatków bieżących w III kadencji i w IV kadencji 2014-02-20 09:31:52
935/2014 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia księgowych w związku z utworzeniem PCOFA w Myśliborzu 2014-04-24 12:29:32
924/2014 w sprawie zagospodarowania budynku przy ul. Piłsudskiego w Myśliborzu 2014-02-20 09:35:02
925/2014 w sprawie organizacji dowozu do szkół ponadgimnazjalnych 2014-02-20 09:36:11
926/2014 w sprawie przygotowania dróg powiatowych w związku z rozpoczęciem działalności kopalni kruszywa w m. Chłopowo 2014-02-20 09:37:36
927/2014 w sprawie budowy obwodnicy i interwencji dot. wykonania sygnalizacji świetlnej w Myśliborzu 2014-02-20 09:39:12
946/2014 w sprawie opracowania programu naprawczego 2014-04-25 07:43:04
929/2014 w sprawie wycinki kasztanowców w pasie drogowym 2014-02-20 09:42:23
930/2014 w sprawie działania sekcji tanecznej przy Spółce Szkuner w Myśliborzu 2014-04-24 12:01:29
931/2014 w sprawie spowolnienia ruchu w miejscowości Lutówko 2014-04-24 12:10:11
932/2014 w sprawie wyników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Sp. z o.o. w Dębnie 2014-04-24 12:17:02
933/2014 w sprawie Kościoła filialnego w m. Płonno 2014-04-24 12:21:23
934/2014 w sprawie odwołania Powiatowego Organizatora Pieczy Zastępczej 2014-04-24 12:25:24
936/2014 w sprawie wspólnych zamówień na usługi w szkołach i placówkach oświatowych 2014-04-24 12:32:42
937/2014 w sprawie zaplanowanych inwestycji remontowych w obiektach oświatowych 2014-04-24 12:41:57
938/2014 sprawie pozyskiwania środków finansowych przez dyrektorów szkół wspólnie z Dyrektorem PCOFA 2014-04-24 12:45:36
939/2014 w sprawie funkcjonowania Wydziału Finansowego w związku z utworzeniem PCOFA w Myśliborzu 2014-04-24 12:48:09
940/2014 w sprawie źródła danych ujętych w programie naprawczym 2014-04-24 12:50:33
157/2017 w sprawie pokrycia straty przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2015 rok 2017-03-28 12:23:26
158/2017 w sprawie planowanego pokrycia straty przez Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2017-03-28 12:25:01
941/2014 w sprawie dokształcania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-04-24 12:53:34
943/2014 w sprawie zalewania wodami opadowymi z ul. Gorzowskiej mieszkańców Myśliborza przy ul. Broniewskiego 2014-04-24 13:01:02
944/2014 sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Starostwa 2014-04-24 13:05:29
945/2014 w sprawie wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2014-04-25 07:40:00
232/2017 w sprawie wyniku finansowego Spółki Szpital w Dębnie w 2017 roku 2017-12-05 10:58:57
947/2014 w sprawie zasadności utworzenia PCOFA w Myśliborzu 2014-04-25 07:46:12
948/2014 w sprawie poniesionych kosztów z tytułu utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej 2014-04-25 07:48:28
949/2014 w sprawie pracowników POSiR Szkuner 2014-04-25 07:51:22
950/2014 w sprawie dochodów, wydatków i bilansu zamknięcia Spółki Szkuner 2014-04-25 07:55:29
951/2014 w sprawie przeznaczenia aportu przekazanego Spółce Szkuner 2014-04-25 07:57:48
952/2014 w sprawie utworzenia grup tanecznych przy Spółce Szkuner 2014-04-25 08:00:45
260/2017 w sprawie składników wynagrodzenia Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2018-01-15 09:02:08
953/2014 w sprawie dochodów uzyskanych z ferii zimowych w Szkunerze 2014-04-25 08:04:16
954/2014 w sprawie współpracy Spółki Szkuner z MKS Szkuner 2014-04-25 08:07:36
955/2014 w sprawie wynajmu pomieszczeń w Spółce Szkuner 2014-04-25 08:11:31
956/2014 w sprawie kredytu przejętego od SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie w wyniku przekształcenia w spółkę 2014-04-25 08:14:31
957/2014 w sprawie kosztu biletu lotniczego z tyt. wystawionej delegacji 2014-04-25 08:17:06
985/2014 w sprawie dochodów z tytułu dzierżawy pomieszczeń w Spółce z o.o. Szkuner 2014-05-20 14:32:15
958/2014 w sprawie wysokości dofinansowania do modernizacji budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2014-04-25 08:19:25
959/2014 w sprawie zobowiązań szpitali powiatowych przy przekształcaniu w spółki prawa handlowego 2014-04-25 08:22:00
960/2014 w sprawie nowych poradni specjalistycznych w Szpitalu w Dębnie 2014-04-25 08:26:32
961/2014 w sprawie odrębnego wynagrodzenia Prezesa Szpitala i Członków Zarządu Powiatu w związku z pełnieniem funkcji w Spółce Szpital w Dębnie 2014-04-25 08:30:05
962/2014 w sprawie działalności Spółki Szpital w Dębnie 2014-04-25 08:32:47
159/2017 w sprawie konsekwencji nie pokrycia straty przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2017-03-28 12:26:10
160/2017 w sprawie kosztów poniesionych przez spółkę Szpital w Dębnie z tytułu zmiany nazwy 2017-03-28 12:27:14
963/2014 w sprawie pomocy nocnej i weekendowej dla mieszkańców Gminy Dębno i Boleszkowice 2014-04-25 08:43:33
964/2014 w sprawie rozliczenia Zarządu Szpitala w Dębnie z poczynionych działań 2014-04-25 08:45:56
965/2014 w sprawie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych 2014-04-25 08:47:55
966/2014 w sprawie naboru do klas I w Zespole Szkół w Smolnicy 2014-04-25 08:51:22
967/2014 w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów 2014-04-25 08:54:14
991/2014 w sprawie wynagrodzenia właścicieli Szpitali za nadzór nad szpitalami w 2014 roku 2014-05-20 14:49:06
968/2014 w sprawie przygotowania koncepcji Kontraktu Samorządowego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-04-25 08:57:42
969/2014 w sprawie zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu 2014-04-25 09:00:25
970/2014 w sprawie uruchomienia poradni diabetologicznej w Szpitalu w Dębnie 2014-04-25 09:02:01
971/2014 w sprawie zaplanowanego remontu w Domu Wczasów Dziecięcych 2014-04-25 09:04:57
979/2014 w sprawie mienia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu: 2014-05-20 14:16:52
980/2014 w sprawie dotacji uzyskanej w tytułu przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie w Spółkę z o.o. 2014-05-20 14:20:21
981/2014 w sprawie zobowiązań przejętych przez Powiat z tytułu przekształcenia SPZOZ w Dębnie w Spółkę z o.o 2014-05-20 14:22:50
982/2014 w sprawie wyniku finansowego Spółki z o.o. Szpital w Dębnie po I kwartale 2014r. 2014-05-20 14:25:03
984/2014 w sprawie modernizacji w budynku głównym i sali sportowej w ZSP Nr 2 w Myśliborzu 2014-05-20 14:30:13
161/2017 w sprawie zmian w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:29:01
162/2017 w sprawie wysokości pensji zasadniczej pielęgniarki w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:30:14
986/2014 w sprawie dochodów i kosztów Spółki z o.o. Szkuner w I kwartale 2014r. 2014-05-20 14:35:55
987/2014 w sprawie skargi dot. działalności Szpitala w Dębnie 2014-05-20 14:38:50
988/2014 w sprawie anonimu dot. nieprawidłowości panujących w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Dębnie 2014-05-20 14:41:07
989/2014 w sprawie przedłożenia bilansu Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. za 2013 rok 2014-05-20 14:45:10
990/2014 w sprawie uruchomienia punktu pomocy weekendowej i nocnej dla mieszkańców Dębna i Boleszkowic 2014-05-20 14:47:28
163/2017 w sprawie problemu braku pielęgniarek na oddziałach w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:31:38
992/2014 w sprawie utworzenia poradni specjalistycznych w Szpitalu w Dębnie Spółka z o.o. 2014-05-20 14:52:17
993/2014 w sprawie zwolnień nauczycieli w związku z planowaną mniejszą liczbą oddziałów 2014-05-20 14:54:57
994/2014 w sprawie uzgodnień dot. zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli 2014-05-20 14:57:01
995/2014 w sprawie podjęcia uchwały o likwidacji Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-06-26 08:51:25
996/2014 w sprawie uczestnictwa w kursie na członków Rady Nadzorczej 2014-06-26 08:54:05
997/2014 w sprawie złożonej skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-06-26 08:59:55
164/2017 w sprawie odpłatności za wizyty w Poradni Urologicznej spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:33:40
261/2017 w sprawie stanu zatrudnienia w PCPR w Myśliborzu 2018-01-15 09:04:20
998/2014 w sprawie prac inwestycyjnych drogi nr 128 na odcinku ulic Łużyckiej, Ogrodowej i Celnej w Myśliborzu 2014-06-26 09:03:38
999/2014 w sprawie dokumentacji dotyczącej złożonych skarg przez 2014-06-26 09:08:14
1000/2014 w sprawie procesu poszerzenia oferty edukacyjnej w Powiecie Myśliborskim 2014-06-26 09:10:10
1001/2014 w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie w Placówkę Terapeutyczną 2014-06-26 09:12:52
1002/2014 w sprawie naboru do klas I w ZS w Smolnicy 2014-06-26 09:21:16
165/2017 w sprawie dostępu do nocnej i świątecznej opieki w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:34:36
1003/2014 w sprawie założeń do arkusza organizacyjnego i zatwierdzonych kierunkach naboru do klas pierwszych 2014-06-26 09:24:38
166/2017 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:35:49
262/2017 w sprawie wniosków dotyczących remontu i modernizacji dróg 2018-01-15 09:06:50
263/2017 w sprawie wypadku pensjonariuszki DPS w Myśliborzu 2018-01-15 09:07:51
1027/2014 w sprawie funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie Powiatu 2014-07-14 08:52:41
264/2017 w sprawie zawartej ugody przez Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2018-01-15 09:09:33
1028/2014 w sprawie planu i jego wykonania w poszczególnych placówkach oświatowych Powiatu Myśliborskiego 2014-07-14 08:55:49
1029/2014 sprawie spływu części wód opadowych z ulicy Gorzowskiej, która stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 128 w ulicę Broniewskiego stanowiącą ciąg drogi gminnej 2014-07-14 09:01:33
1030/2014 w sprawie realizacji inwestycji w związku z uchwalonym programem naprawczym Powiatu Myśliborskiego 2014-07-14 09:04:35
1031/2014 w sprawie wyniku finansowego Szpitala w Dębnie Spółka z o.o. oraz Szpitala Barlinek Spółka z o.o. na dzień 30.04.2014r. 2014-07-14 09:07:16
1032/2014 w sprawie realizacji inwestycji dot. rozbudowy Szpitala Barlinek Sp. z o.o. 2014-07-14 09:10:33
1045/2014 w sprawie reorganizacji Wydziału Finansowego w związku z utworzeniem PCOFA w Myśliborzu 2014-09-18 12:02:39
1033/2014 w sprawie naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego na rok szkolny 2014/2015 2014-07-14 09:13:02
1034/2014 w sprawie odnowy oznakowania poziomego w pasach dróg powiatowych 2014-07-14 09:18:04
1035/2014 w sprawie uzupełnienia nasadzeń wzdłuż ul. Zielonej w Dębnie 2014-07-14 09:21:49
1038/2014 w sprawie działalności Koła Łowieckiego NEMROD 2014-07-28 11:10:04
1039/2014 w sprawie kontraktu ambulatoryjnego świadczonego przez Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2014-07-28 11:18:07
1043/2014 w sprawie budżetu Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2014-09-18 11:44:05
1044/2014 w sprawie wyciągniętych konsekwencji służbowych w związku z uchyleniem uchwały Rady Powiatu przez nadzór Wojewody 2014-09-18 11:54:22
167/2017 w sprawie pobierania wynagrodzenia przez Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:36:46
168/2017 w sprawie umowy dotyczącej wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:38:08
1046/2014 w sprawie przetargów dla szkół i jednostek oświatowo-wychowawczych przeprowadzonych przez PCOFA w Myśliborzu 2014-09-18 12:07:08
1047/2014 w sprawie kosztów zakupów artykułów papierowych w szkołach i jednostkach oświatowych w 2013 i 2014 roku 2014-09-18 12:09:36
1048/2014 w sprawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015 2014-09-18 12:13:22
1049/2014 w sprawie oszczędności finansowych powstałych w szkołach i jednostkach oświatowo-wychowawczych w związku z przejęciem części zadań przez PCOFA 2014-09-18 12:19:38
1050/2014 w sprawie przyczyn odwołania Skarbnika Powiatu 2014-09-18 12:22:31
1051/2014 w sprawie korzystania z usług Bursy Międzyszkolnej w Myśliborzu 2014-09-18 12:27:27
1052/2014 w sprawie realnej kontroli działalności Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2014-09-18 12:31:08
1053/2014 w sprawie oceny aktualnego poziomu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym 2014-09-18 12:34:26
1054/2014 w sprawie danych dotyczących liczby uczniów korzystających ze zmodernizowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Myśliborzu 2014-09-18 12:36:33
1055/2014 w sprawie kosztów odpraw i spraw sądowych zwalnianych pracowników 2014-09-18 12:41:06
1056/2014 w sprawie remontu ZS w Smolnicy w trakcie roku szkolnego 2014-09-18 12:43:12
1057/2014 w sprawie bezpieczeństwa uczniów i pracowników ZS w Smolnicy 2014-09-18 12:45:08
1058/2014 w sprawie korzystania z Zielonej Szkoły przez uczniów ZS w Smolnicy 2014-09-18 12:48:43
169/2017 w sprawie opracowanej dokumentacji technicznej remontu drogi powiatowej z Różańska do Dyszna 2017-03-28 12:39:16
170/2017 w sprawie zaproponowanej formy reklamy w postaci spotu w TVB24 dla wszystkich szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego 2017-05-30 13:47:02
1060/2014 w sprawie liczby zwolnionych nauczycieli w poszczególnych szkołach na dzień 31.08.2014r. 2014-09-18 12:52:40
1061/2014 w sprawie liczby nauczycieli w poszczególnych szkołach, którym obniżono pensum 2014-09-18 12:59:30
1062/2014 w sprawie kwalifikacji nauczycieli pracujących we wszystkich placówkach oświatowych 2014-09-18 13:01:36
1063/2014 w sprawie przygotowania i rozpoczęcia roku szkolnego w ZS w Smolnicy 2014-09-18 13:07:38
1064/2014 w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji w ZS w Smolnicy 2014-09-18 13:16:58
1065/2014 w sprawie prowadzonych mediacji w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. 2014-09-18 13:20:00
1072/2014 w sprawie kosztów działalności Spółki z o.o. Szkuner za okres 8 m-cy 2014-09-18 13:35:20
171/2017 w sprawie kryteriów wyboru szkoły dla której zlecono wykonanie reklamy w TVB 24 2017-05-30 13:48:54
1066/2014 w sprawie remontu dachu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Myśliborzu 2014-09-18 13:22:35
1067/2014 w sprawie wyłączenia z użytkowania sali gimnastycznej przy ZS w Myśliborzu 2014-09-18 13:24:22
1068/2014 w sprawie strat poniesionych przez Powiat w związku z przygotowaniem dokumentacji na remont sali gimnastycznej przy ZS w Myśliborzu 2014-09-18 13:26:03
1069/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania udziałów Spółki Sp. z o.o. Szkuner Burmistrzowi MiG Myślibórz 2014-09-18 13:28:28
1070/2014 w sprawie wyniku finansowego Spółki z o.o. Szkuner na dzień 31.07.2014r. 2014-09-18 13:31:54
1071/2014 w sprawie struktury zatrudnienia w Spółce Szkuner Sp. z o.o. 2014-09-18 13:33:35
172/2017 w sprawie wysokości wynagrodzeń Prezesów Szpitali w Dębnie oraz w Barlinku 2017-05-30 13:50:14
265/2017 w sprawie ryczałtu za 2017 rok 2018-01-15 09:12:18
1073/2014 w sprawie rocznego podatku od nieruchomości Spółki z o.o. Szkuner 2014-09-18 13:39:09
1074/2014 w sprawie kontroli w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie w grudniu 2012 roku przeprowadzonej przez pracowników Wojewody 2014-09-18 13:41:12
1075/2014 w sprawie pracy koordynatorów pieczy zastępczej 2014-09-18 13:43:28
1076/2014 w sprawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w 2013 roku 2014-09-18 13:44:49
1077/2014 w sprawie współpracy koordynatorów pieczy zastępczej z rodzinami zastępczymi 2014-09-18 13:46:55
1078/2014 w sprawie liczby wychowanków w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie 2014-09-18 13:50:31
1079/2014 w sprawie harmonogramu działań związanych z dostosowaniem Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie do wymogów ustawowych 2014-09-18 13:52:05
1082/2014 w sprawie rotacji pracowników w PCPR w Myśliborzu w trakcie trwania IV kadencji Rady Powiatu 2014-09-18 13:58:36
1083/2014 w sprawie toczących się spraw sądowych w związku ze zmianami kadrowymi w PCPR w Myśliborzu 2014-09-18 14:00:02
1084/2014 w sprawie zwolnionych dyrektorów jednostek powiatowych w trakcie IV kadencji Rady Powiatu 2014-09-18 14:01:49
1085/2014 w sprawie kosztów najmu pomieszczeń od Gminy Myślibórz na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz PUP przy ul. Spokojnej 22 w latach 2012-2014 2014-09-18 14:05:16
1087/2014 w sprawie złej opinii o Szpitalu w Dębnie 2014-09-18 14:25:59
173/2017 w sprawie uzasadnienia pobierania wysokiego wynagrodzenia przez Prezesa Szpitala w Dębnie 2017-05-30 13:50:58
266/2017 w sprawie planowanych działań Zarządu Powiatu Myśliborskiego 2018-01-15 09:14:38
1095/2014 w sprawie prowadzonych wyliczeń finansowych uzasadniających podział funkcjonującej jednostki na dwa oddzielne podmioty budżetowe 2014-12-03 13:15:54
1096/2014 w sprawie przyczyn przekształcenia jednostki budżetowej ?Szkuner? w Spółkę z o.o. ? Szkuner? 2014-12-03 13:20:38
1097/2014 w sprawie wysokości środków finansowych niezbędnych na trzymanie Spółki z o.o. ??Szkuner?? do końca br. 2014-12-03 13:23:10
1098/2014 w sprawie wypłaty wynagrodzeń w Spółce Szkuner w Myśliborzu 2014-12-03 13:30:57
1099/2014 w sprawie planów Zarządu Spółki Szkuner w zakresie zwolnień pracowników 2014-12-03 13:37:51
1100/2014 w sprawie wizji Zarządu Powiatu na dalszą działalność Spółki z o.o. Szkuner w Myśliborzu 2014-12-03 13:42:09
174/2017 w sprawie pełnomocnictwa do podpisania umowy z Prezesem Szpitala w Dębnie 2017-05-30 13:51:57
267/2017 w sprawie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-01-15 09:26:34
1101/2014 w sprawie remontu dróg wojewódzkich i dróg krajowych na terenie Powiatu 2014-12-03 13:44:48
1102/2014 w sprawie budowy budynków pasywnych na siedzibę Starostwa 2014-12-03 13:46:50
1103/2014 w sprawie koncepcji rozbudowy budynku Starostwa przy ul. Spokojnej w Myśliborzu 2014-12-03 13:48:57
1104/2014 w sprawie dokończenia remontu pałacu w Smolnicy 2014-12-03 13:56:25
1105/2014 w sprawie kosztów utrzymania budynków zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu w okresie do 01.01. do 30.10.2014 r. 2014-12-03 14:01:08
1112/2014 w sprawie wykonania decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 08.05.20141r. 2014-12-03 14:20:29
1106/2014 w sprawie wysokości poszczególnych kondygnacji w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2014-12-03 14:04:44
1107/2014 w sprawie koncepcji budowy parkingu przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu 2014-12-03 14:09:25
1108/2014 w sprawie remontu dróg wojewódzkich i dróg krajowych na terenie Powiatu 2014-12-03 14:11:36
1109/2014 w sprawie zaległości z tytułu najmu pomieszczeń przy ZSP Nr 1 w Barlinku 2014-12-03 14:13:40
1110/2014 w sprawie kosztu utworzenia drugiego stanowiska wicedyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku 2014-12-03 14:16:57
1111/2014 w sprawie wysokości nagród przyznanych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2014-12-03 14:19:00
175/2017 w sprawie wykazu opracowanej dokumentacji technicznej remontu dróg powiatowych 2017-05-30 13:52:54
1113/2014 w sprawie opłaty wynikającej z decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dotyczącej usunięcia drzew i krzewów 2014-12-04 08:34:15
1114/2014 w sprawie roszczeń firmy ESPANA wobec Powiatu Myśliborskiego 2014-12-04 08:36:48
1115/2014 w sprawie wypłaty odszkodowań z tytułu pobierania zawyżonej opłaty z tytułu wydania karty pojazdu 2014-12-04 08:40:35
1116/2014 w sprawie okresu, za jaki można dochodzić o zwrot zawyżonej opłaty za karty pojazdu 2014-12-04 08:43:21
1117/2014 w sprawie liczby wydanych kart pojazdu 2014-12-04 08:45:16
23/2015 w sprawie umów zawartych przez od dnia 02.12.2014r. do dnia 30.01.2015r. 2015-02-20 11:12:45
1118/2014 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę 100% odszkodowań 2014-12-04 08:47:20
1119/2014 w sprawie spraw sądowych i kosztów poniesionych z tego tytułu 2014-12-04 08:49:57
1120/2014 w sprawie liczby wniosków o zwrot zawyżonej opłaty za kartę pojazdu 2014-12-04 08:52:43
1121/2014 w sprawie ugód zawartych z tytułu pobieranych opłat za karty pojazdu 2014-12-04 08:54:54
1122/2014 w sprawie nowoutworzonej Bursy Szkolnej w Myśliborzu 2014-12-04 09:02:25
1123/2014 w sprawie wysokości subwencji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2014-12-04 09:04:32
104/2016 w sprawie wysokości odpraw wypłaconych prezesom Szpitala w Dębnie z tytułu odwołania przed upływem kadencji. 2016-03-14 14:33:14
1124/2014 w sprawie ilości uczniów oraz wysokości subwencji w porównaniu do roku ubiegłego 2014-12-04 09:06:53
1125/2014 w sprawie działalności Bursy Szkolnej w Myśliborzu 2014-12-04 09:12:28
1126/2014 w sprawie sytuacji finansowej Spółki ?Szkuner? w Myśliborzu 2014-12-04 09:16:31
1127/2014 w sprawie remontu MOS w Smolnicy 2014-12-04 09:18:08
1128/2014 w sprawie wysokości środków finansowych niezbędnych do utrzymania MOS w Smolnicy 2014-12-04 09:20:26
1129/2014 w sprawie kosztów utrzymania MOS w Smolnicy do końca 2014r. 2014-12-04 09:23:37
1130/2014 w sprawie ilości wychowanków w MOS na dzień 30 września 2014r. 2014-12-04 09:26:41
1131/2014 w sprawie publikacji prasowych na temat działalności MOS w Smolnicy 2014-12-04 09:29:53
1132/2014 w sprawie kontroli doraźnej przeprowadzonej w MOS w Smolnicy 2014-12-04 09:33:24
1133/2014 w sprawie wyciągniętych konsekwencji służbowych wobec Dyrektora Zespołu za stwierdzony brak nadzoru 2014-12-04 09:36:33
1134/2014 w sprawie realizacji programu edukacyjnego w MOS w Smolnicy 2014-12-04 09:39:25
1135/2014 w sprawie działalności MOS w Smolnicy i sytuacji wychowanków 2014-12-04 09:50:53
1136/2014 w sprawie sytuacji finansowej Spółki Szpital w Dębnie na dzień 30 września 2014r. 2014-12-04 10:48:58
1137/2014 w sprawie ZFŚS w Spółce Szpital w Dębnie 2014-12-04 10:51:31
176/2017 w sprawie wysokości podwyżek wynagrodzenia dla pracowników CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-05-30 13:53:38
1/2015 w sprawie priorytetów inwestycyjnych Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. i źródeł ich finansowania 2015-02-20 09:17:45
2/2015 w sprawie kierunków rozwoju Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na lata 2015-2020 2015-02-20 09:23:02
3/2015 w sprawie przeznaczenia wkładu pieniężnego wniesionego do Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. przez Gminę Dębno 2015-02-20 09:26:07
4/2015 w sprawie zakupu sprzętu medycznego do Spółki Szpital w Dębnie 2015-02-20 09:28:04
5/2015 w sprawie kosztów utrzymania Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o 2015-02-20 09:30:23
6/2015 w sprawie finansowania Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-02-20 09:32:23
105/2016 w sprawie stopnia pogłębienia zadłużenia szpitala w związku z wypłaconą byłemu prezesowi odprawą 2016-03-14 14:37:29
7/2015 w sprawie kosztów wypłacenia odprawy dla byłej Prezes Zarządu Spółki Szpitala w Dębnie 2015-02-20 09:35:24
8/2015 w sprawie wypowiedzeń dla pracowników po rozwiązaniu Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2015-02-20 09:38:17
9/2015 w sprawie sytuacji pracowników po rozwiązaniu Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2015-02-20 09:42:33
10/2015 w sprawie wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-02-20 09:47:41
11/2015 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na działalność Feeling Sun 2015-02-20 09:54:28
12/2015 w sprawie przeznaczenia środków finansowych wypracowanych przez jednostki powiatowe 2015-02-20 09:56:53
13/2015 w sprawie przebudowy dróg powiatowych nr 2130z, 2146z w m. Różańsko 2015-02-20 10:04:34
14/2015 w sprawie badania stanu dróg w Powiecie Myśliborskim 2015-02-20 10:08:45
15/2015 w sprawie stanu dróg w Powiecie oraz planu remontów i inwestycji 2015-02-20 10:12:07
16/2015 w sprawie konsultacji z Gminami w zakresie inwestycji i remontów na drogach powiatowych 2015-02-20 10:14:51
17/2015 w sprawie prezentowania na zewnątrz oferty Regionalnego Ośrodka Opiekuńczo - Terapeutycznego w Dębnie 2015-02-20 10:36:55
177/2017 w sprawie podpisanych umów z instytucjami zewnętrznymi na korzystanie z pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Północnej 2017-05-30 13:54:18
268/2017 w sprawie zmiany WPF Powiatu Myśliborskiego 2018-01-15 09:27:52
18/2015 w sprawie nowego Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-02-20 10:40:36
19/2015 w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-02-20 10:43:20
20/2015 w sprawie planu i harmonogramu działań w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-02-20 10:47:15
21/2015 w sprawie planu i harmonogramu działań w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2015-02-20 10:49:27
22/2015 w sprawie świąteczno-weekendowej pomocy doraźnej dla mieszkańców Gminy Dębno i Boleszkowice 2015-02-20 10:52:23
24/2015 w sprawie realizacji i rozliczenia projektów POKL realizowanych przez Powiat Myśliborski 2015-02-20 11:19:03
25/2015 w sprawie realizacji programu naprawczego Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku 2015-02-20 11:21:26
26/2015 w sprawie sprawozdania z rozliczenia projektów realizowanych przez PCPR w roku 2014 tj. ?Pomocna dłoń?, ?Schematom STOP!? 2015-02-20 11:24:54
27/2015 w sprawie zakazu pełnienia funkcji Członka Zarządu Powiatu przez podejrzanego o popełnienie przestępstwa 2015-02-20 11:27:28
28/2015 w sprawie dokumentu dotyczącego przygotowania posiłków i ich realizacji w MOW w Renicach 2015-02-20 11:30:53
34/2015 w sprawie wyboru nowego Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-02-20 11:49:29
29/2015 w sprawie realizacji przez placówki oświatowe zaleceń pokontrolnych inspektora sanitarnego 2015-02-20 11:32:59
30/2015 w sprawie realizacji i rozliczenia projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego 2015-02-20 11:36:34
31/2015 w sprawie harmonogramu działań w zakresie Spółki Szkuner Sp. z o.o. 2015-02-20 11:40:16
32/2015 w sprawie objęcia stanowiska przez nowego Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2015-02-20 11:45:08
33/2015 w sprawie zmiany wpisu do KRS dot. Zarządu Spółki Szpital w Dębnie 2015-02-20 11:47:35
204/2017 w sprawie zatrudnienia Sekretarza Powiatu 2017-08-04 09:01:21
106/2016 w sprawie planów przejęcia spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-03-14 14:41:58
269/2017 w sprawie dyrektorów CUW 2018-01-15 09:29:00
107/2016 w sprawie zakresu obowiązków i odpowiedzialności Wicestarosty Powiatu 2016-04-19 09:36:15
108/2016 w sprawie składu powiatowej rady rynku pracy 2016-04-19 09:39:36
109/2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016 2016-04-19 09:40:23
110/2016 w sprawie środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli 2016-04-19 09:41:08
111/2016 w sprawie realizacji funduszu zdrowotnego 2016-04-19 09:41:50
98/2016 w sprawie przedstawienia priorytetów inwestycyjnych w latach 2016 ? 2020 Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. i źródeł ich finansowania 2016-03-14 14:13:53
99/2016 w sprawie przedstawienia kierunków rozwoju Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na lata 2016 ? 2020. 2016-03-14 14:18:46
100/2016 w sprawie wykazu sprzętu medycznego zakupionego do Szpitala w Dębnie w 2015r. i podania informacji na jakie oddziały trafił. 2016-03-14 14:20:47
101/2016 w sprawie nowoutworzonych poradni specjalistycznych w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. 2016-03-14 14:22:53
102/2016 w sprawie trybu wybrania prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o 2016-03-14 14:28:33
112/2016 w sprawie środków finansowych w budżetach placówek oświatowych 2016-04-19 09:42:24
178/2017 w sprawie wniosku mieszkańców wsi Płonno dotyczącego modernizacji drogi powiatowej nr 2116Z i 2158Z 2017-05-30 13:55:14
179/2017 w sprawie realizacji wniosku mieszkańców wsi Płonno dotyczącego modernizacji drogi powiatowej nr 2116Z i 2158Z 2017-05-30 13:55:56
180/2017 w sprawie inwestycji remontu drogi powiatowej nr 2111Z 2017-05-30 13:56:30
181/2017 w sprawie zwolnień pracowników 2017-07-04 10:03:37
182/2017 w sprawie działań podjętych na rzecz wsparcia Dyrektora DWDz 2017-07-04 10:04:12
183/2017 w sprawie przyczyny odwołania Pani K. Czerwińskiej z funkcji Dyrektora DWDz 2017-07-04 10:05:00
184/2017 w sprawie przyczyny braku odpowiedzi na interpelacje na stronie BIP Powiatu Myśliborskiego 2017-07-04 10:06:10
185/2017 w sprawie etapu postępowania dotyczącego wypadku przy pracy 2017-07-04 10:06:54
186/2017 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Szpitala w Dębnie 2017-08-04 08:17:23
187/2017 w sprawie dodatku do wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek Spółki Szpitala w Dębnie 2017-08-04 08:18:32
188/2017 w sprawie wyniku finansowego Spółki Szpital w Dębnie na koniec kwietnia 2017 roku 2017-08-04 08:20:58
189/2017 w sprawie wysokości strat poniesionych przez Szpital w Dębnie 2017-08-04 08:22:32
190/2017 w sprawie wskazania przyczyn strat poniesionych przez Szpital w Dębnie 2017-08-04 08:25:34
191/2017 w sprawie pogłębiającego się długu Szpitala w Dębnie 2017-08-04 08:27:23
192/2017 w sprawie zmniejszenia strat na oddziałach w Spółce Szpitala w Dębnie 2017-08-04 08:28:55
193/2017 w sprawie zobowiązań wymagalnych Spółki Szpital w Dębnie na koniec maja 2017 roku 2017-08-04 08:29:58
194/2017 w sprawie straty poniesionej przez Spółkę Szpital w Dębnie za 2015 rok 2017-08-04 08:32:39
195/2017 w sprawie straty poniesionej przez Spółkę Szpital w Dębnie za 2016 rok 2017-08-04 08:35:09
196/2017 w sprawie konsekwencji nie pokrycia strat przez Spółkę Szpital w Dębnie za 2015 i 2016 rok 2017-08-04 08:37:31
197/2017 w sprawie kopii raportu i opinii biegłego rewidenta 2017-08-04 08:44:28
198/2017 w sprawie kopii protokołów spotkań Rady Nadzorczej 2017-08-04 08:52:28
199/2017 w sprawie kopii protokołów spotkań Zgromadzenia Wspólników 2017-08-04 08:54:55
200/2017 w sprawie kopii szczegółowego sprawozdania finansowego Spółki Szpital w Dębnie za 2016 rok 2017-08-04 08:55:57
201/2017 w sprawie zatrudnienia w CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-08-04 08:58:22
202/2017 w sprawie zatrudnienia w CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-08-04 08:59:31
203/2017 w sprawie zatrudnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-08-04 09:00:36
207/2017 w sprawie przekazania dokumentów i składników majątkowych jednostki DWDz w Myśliborzu 2017-08-04 09:03:44
208/2017 w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej 2017-08-04 09:04:33
209/2017 w sprawie kopii protokołu zdawczo ? odbiorczego z przekazania dokumentów i składników majątkowych jednostki DWDz w Myśliborzu 2017-08-04 09:05:44
210/2017 w sprawie utworzenia stanowisk w DWDz w Myśliborzu 2017-08-04 09:06:38
211/2017 w sprawie realizacji wniosku mieszkańców wsi Dyszno o przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 2130Z 2017-08-04 09:07:33
212/2017 w sprawie zastępstwa Dyrektora CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-08-04 09:08:28
213/2017 w sprawie interwencji Policji w CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-08-04 09:09:17
214/2017 w sprawie zastępstwa Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2017-08-04 09:10:06
215/2017 w sprawie zwrotu subwencji pobranej przez MOW Renice 2017-08-04 09:10:45
216/2017 w sprawie wzrostu środków pieniężnych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-08-04 09:11:39
217/2017 w sprawie wyniku finansowego Szpitala w Dębnie na koniec czerwca 2017 roku 2017-09-11 15:15:43
218/2017 w sprawie wysokości straty poniesionej przez Szpital w Dębnie na koniec czerwca 2017 roku 2017-09-11 15:16:19
219/2017 w sprawie przekazania kopii raportu i opinii biegłego rewidenta za 2016 rok 2017-09-11 15:19:42
220/2017 w sprawie przekazania kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej 2017-09-11 15:32:32
221/2017 w sprawie przekazania kopii protokołów z posiedzeń Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2017-09-11 15:36:21
222/2017 w sprawie szczegółowego sprawozdania finansowego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2017-09-11 15:40:38
223/2017 w sprawie Prezesa Zarządu Spółki Szpitala w Dębnie 2017-09-11 15:41:38
224/2017 w sprawie wychowanka RPOT w Dębnie 2017-09-11 15:42:34
225/2017 w sprawie pokoi wychowanków RPOT w Dębnie 2017-09-11 15:44:27
226/2017 w sprawie zamykania wychowanków RPOT w pokojach na klucz 2017-09-11 15:45:52
227/2017 w sprawie zaleceń pokontrolnych w RPOT w Dębnie 2017-09-11 15:47:22
228/2017 w sprawie szczegółowego sprawozdania dot. realizacji Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXVI/201/2017 z dnia 17 marca 2017 roku. 2017-09-11 15:48:40
229/2017 w sprawie interwencji Policji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2017-09-11 15:49:58
230/2017 w sprawie interwencji Policji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2017-09-11 15:51:05
231/2017 w sprawie funkcjonowania Spółki Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2017-12-04 08:43:48
233/2017 w sprawie przyczyny strat poniesionych w poradniach i na oddziałach Szpitala w Dębnie 2017-12-05 10:59:37
234/2017 w sprawie podjętych działań na rzecz zmniejszenia strat Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:00:33
235/2017 w sprawie zobowiązań wymagalnych Spółki Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:01:25
236/2017 w sprawie finansowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu w Dębnie 2017-12-05 11:02:41
237/2017 w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu w Dębnie 2017-12-05 11:04:05
238/2017 w sprawie ilości godzin przyjęć pacjentów w poradni onkologicznej 2017-12-05 11:05:03
239/2017 w sprawie kontraktu onkologicznego 2017-12-05 11:06:15
240/2017 w sprawie obsady kadry chirurgicznej Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:07:24
241/2017 w sprawie ordynatora oddziału wewnętrznego Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:08:20
242/2017 w sprawie wykonalności zabiegów na oddziale chirurgicznym Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:09:39
243/2017 w sprawie pacjentów Szpitala w Dębnie wymagających zaopatrzenia ortopedycznego 2017-12-05 11:10:33
244/2017 w sprawie zakupu tomografu komputerowego dla Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:11:31
245/2017 w sprawie zapewnienia poprawy jakości wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:12:29
246/2017 w sprawie agregatorów prądotwórczych 2017-12-05 11:14:48
247/2017 w sprawie umowy zawartej z NFZ dotyczącej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 2017-12-05 11:21:28
248/2017 w sprawie kary nałożonej przez NFZ 2017-12-05 11:22:36
249/2017 w sprawie działalności poradni urologicznej 2017-12-05 11:24:43
250/2017 w sprawie wniosku do WOŚP 2017-12-05 11:25:46
251/2017 w sprawie poradni geriatrycznej 2017-12-05 11:27:45
252/2017 w sprawie budowy dodatkowej klatki przeciwpożarowej 2017-12-05 11:28:45
253/2017 w sprawie zasobów archiwalnych IPN-u 2017-12-05 11:30:22
254/2017 w sprawie publikacji interpelacji i zapytań radnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 2017-12-05 11:31:19
255/2017 w sprawie zasądzonych kosztów sądowych w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu II instancji 2017-12-05 11:32:32
256/2017 w sprawie podwyżki wynagrodzenia Prezesa Spółki Szpital w Dębnie 2017-12-05 11:33:13
257/2017 w sprawie składników wynagrodzenia Dyrektora DPS w Myśliborzu 2018-01-15 08:53:42
258/2017 w sprawie stanowiska i składników wynagrodzenia Dyrektora CUW Powiatu Myśliborskiego 2018-01-15 08:57:27
259/2017 w sprawie składników wynagrodzenia Zastępcy Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2018-01-15 08:59:48
270/2018 w sprawie dokumentacji dotyczącej remontu i modernizacji drogi we wsi Różańsko 2018-03-05 11:17:51
271/2018 w sprawie dokumentacji dotyczącej remontu i modernizacji drogi we wsi Płonno 2018-03-05 11:21:54
272/2018 w sprawie decyzji dotyczącej adaptacji budynku po byłej bursie na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2018-03-05 11:22:43
273/2018 w sprawie sprzedaży budynku po byłej siedzibie Starostwa przy ul. Ks. M. Sopoćki 2018-03-05 11:23:37
274/2018 w sprawie wyceny budynku byłej siedziby Starostwa przy ul. Ks. M. Sopoćki 2018-03-05 11:25:08
275/2018 w sprawie wyceny budynku byłej siedziby Starostwa przy ul. Ks. M. Sopoćki 2018-03-05 11:26:01
276/2018 w sprawie projektu adaptacji byłej bursy przy ul. Północnej 15 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2018-03-05 11:29:48
277/2018 w sprawie adaptacji budynku po byłej bursie przy ul. Północnej 15 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2018-03-05 11:31:00
278/2018 w sprawie wykazu firm realizujących poszczególne etapy remontowo ? adaptacyjne w budynku po byłej bursie przy ul. Północnej 15 2018-03-05 11:32:34
279/2018 w sprawie zawartych umów na prace remontowo ? adaptacyjne w budynku po byłej bursie przy ul. Północnej 15 2018-03-05 11:33:38
280/2018 w sprawie zawartych umów przez RPOT w Dębnie dotyczących wynajmu pomieszczeń 2018-03-05 11:38:38
281/2018 w sprawie przedstawienia działań dotyczących inwestycji 2018-05-18 11:20:38
282/2018 w sprawie przedstawienia stanowiska 2018-05-18 11:21:14
UCHWAŁA NR 199/876/2014 w sprawie skierowania pod obrady XLVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom powołanym do udziału w jej pracach 2014-04-25 09:21:20