Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Tag: uchwała rady


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr LXXI/469/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi 2024-04-12 12:02:42
Uchwała Nr LXXI/468/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawierozpatrzenia skargi na działanie Starosty Myśliborskiego 2024-04-12 12:01:20
Uchwała Nr LXXI/467/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawierozpatrzenia wniosku złożonego przez Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli 2024-04-12 11:59:14
Uchwała Nr LXXI/466/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 2024-04-12 11:57:49
Uchwała Nr LXXI/465/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 2024-04-12 11:56:11
Uchwała Nr LXXI/464/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 2024-04-12 11:52:59
Uchwała Nr LXXI/463/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 2024-04-12 11:50:29
Uchwała Nr LXXI/462/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka 2024-04-12 11:48:16
Uchwała Nr LXXI/461/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2024 roku 2024-04-12 11:41:17
Uchwała Nr LXXI/460/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Myślibórz nieruchomości położonych w obrębie Renice, gmina Myślibórz, z przeznaczeniem na działalność rekreacyjną 2024-04-12 11:39:03
Uchwała Nr LXXI/459/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2024-04-12 11:37:22
Uchwała Nr LXXI/458/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2024-04-12 11:35:25
Uchwała Nr LXXI/457/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok 2024-04-12 11:33:00
Uchwała Nr LXXI/456/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033 2024-04-12 11:31:33
Uchwała Nr LXX/455/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie rozwiązania komisji doraźnej ds. opracowania projektu zmian Statutu Powiatu Myśliborskiego 2024-02-08 07:51:36
Uchwała Nr LXX/454/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Powiatu Myśliborskiego 2024-02-08 07:50:56
Uchwała Nr LXIX/450/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2024 rok 2024-01-05 13:10:09
Uchwała Nr LXIX/453/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej w 2024 roku 2024-01-04 10:35:27
Uchwała Nr LXIX/452/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych w 2024 roku 2024-01-04 10:34:43
Uchwała Nr LXIX/451/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w 2024 roku 2024-01-04 10:33:58
Uchwała Nr LXIX/450/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2024 rok 2024-01-04 10:31:42
Uchwała Nr LXIX/449/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2023 roku 2024-01-04 10:30:39
Uchwała Nr LXIX/448/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2026 2024-01-04 10:29:56
Uchwała Nr LXIX/447/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku 2024-01-04 10:23:06
Uchwała Nr LXIX/446/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 2024-01-04 10:21:50
Uchwała Nr LXIX/445/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2024-01-04 10:21:01
Uchwała Nr LXIX/444/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 2024-01-04 10:19:54
Uchwała Nr LXIX/443/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok 2024-01-04 10:18:59
Uchwała Nr LXIX/442/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033 2024-01-04 10:16:31
Uchwała Nr LXVIII/441/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 2023-12-21 10:08:35
Uchwała Nr LXVII/439/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2023-11-15 07:43:40
Uchwała Nr LXVII/438/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr LII/345/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2108Z i odcinkiem drogi powiatowej nr 2109Z na odcinku Giżyn – Nowogródek Pomorski w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2023-11-15 07:43:02
Uchwała Nr LXVII/437/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” 2023-11-15 07:42:12
Uchwała Nr LXVII/436/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2023-11-15 07:41:15
Uchwała Nr LXVII/435/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2023-11-15 07:40:26
Uchwała Nr LXVII/434/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-11-15 07:39:41
Uchwała Nr LXVII/433/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-11-15 07:38:56
Uchwała Nr LXVII/432/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 października 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 2023-11-15 07:38:11
Uchwała Nr LXVI/431/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2023-10-18 07:36:39
Uchwała Nr LXVI/430/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2023-10-18 07:35:46
Uchwała Nr LXVI/429/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2023-10-18 07:34:18
Uchwała Nr LXVI/428/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027 2023-10-18 07:33:32
Uchwała Nr LXVI/427/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2024 2023-10-18 07:32:28
Uchwała Nr LXVI/426/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2023 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2024 2023-10-18 07:31:41
Uchwała Nr LXVI/425/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 2023-10-18 07:30:53
Uchwała Nr LXVI/424/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego 2023-10-18 07:30:08
Uchwała Nr LXVI/423/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 2023-10-18 07:29:26
Uchwała Nr LXVI/422/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-10-18 07:28:38
Uchwała Nr LXVI/421/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 2023-10-18 07:27:49
Uchwała Nr LXV/420/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Myśliborskiego 2023-09-04 07:37:56
Uchwała Nr LXV/419/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie nadania numeru porządkowego Branżowej Szkole I Stopnia w Myśliborzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Myśliborzu wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu 2023-09-04 07:37:16
Uchwała Nr LXV/418/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2023-09-04 07:33:26
Uchwała Nr LXIV/417/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 2 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2023 roku 2023-08-30 08:08:44
Uchwała Nr LXIV/416/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-08-30 08:08:05
Uchwała Nr LXIV/415/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 2 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023 – 2033 2023-08-30 08:07:24
Uchwała Nr LXIII/414/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych w planie budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2024 na zadanie związane z wykonaniem nowej nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2105Z wraz z przebudową przepustu 2023-07-05 13:37:48
Uchwała Nr LXIII/413/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Myśliborskiego na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2116Z na odcinku Chocień-Trzcinna (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 119) 2023-07-05 13:37:06
Uchwała Nr LXIII/412/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w sprawie modernizacji drogi powiatowej 2116Z na odcinku Karsko-Okunie – DW151 oraz drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Karsko-Łubianka 2023-07-05 13:36:23
Uchwała Nr LXIII/411/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania remontu drogi powiatowej nr 2116Z na odcinku Trzcinna – Karsko – do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW151 2023-07-05 13:31:48
Uchwała Nr LXIII/410/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej 2023-07-05 13:31:08
Uchwała Nr LXIII/409/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2023 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego 2023-07-05 13:29:44
Uchwała Nr LXIII/408/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-07-05 13:29:02
Uchwała Nr LXIII/407/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023 – 2033 2023-07-05 13:28:12
Uchwała Nr LXIII/406/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok 2023-07-05 13:27:22
Uchwała Nr LXIII/405/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok 2023-07-05 13:25:07
Uchwała Nr LXIII/404/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania 2023-07-05 13:24:18
Uchwała Nr LXII/403/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2023-06-22 12:11:16
Uchwała Nr LXII/402/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-06-22 12:10:38
Uchwała Nr LXII/401/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 maja 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023 – 2033 2023-06-22 12:09:16
Uchwała Nr LXI/400/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-05-15 10:52:04
Uchwała Nr LXI/399/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-05-15 10:51:14
Uchwała Nr LXI/398/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 kwietnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023 – 2033 2023-05-15 10:50:24
Uchwała Nr LX/397/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 2102Z na odcinku Derczewo – granica Powiatu Myśliborskiego 2023-04-14 12:38:08
Uchwała Nr LX/396/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” oraz na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia 2023-04-14 12:37:31
Uchwała Nr LVI/371/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną powiatu 2022-12-15 07:57:11
Uchwała Nr LVI/370/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 2022-12-15 07:56:23
Uchwała Nr LVI/369/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 30 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 2022-12-15 07:55:31
Uchwała Nr LVI/368/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty wkładu pieniężnego 2022-12-15 07:54:37
Uchwała Nr LVI/367/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 30 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku 2022-12-15 07:53:47
Uchwała Nr LVI/366/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Choszczeński zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Choszczeńskiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku 2022-12-15 07:51:05
Uchwała Nr LVI/365/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Stargardzki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Stargardzkiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku 2022-12-15 07:50:20
Uchwała Nr LVI/364/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Pyrzycki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Pyrzyckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku 2022-12-15 07:49:18
Uchwała Nr LVI/363/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Strzelecko – Drezdenecki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku 2022-12-15 07:48:12
Uchwała Nr LIII/347/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 31 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 2022-09-16 07:31:00
Uchwała Nr LII/346/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 10 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski 2022-08-19 11:02:54
Uchwała Nr LII/345/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2108Z i odcinkiem drogi powiatowej nr 2109Z na odcinku Giżyn – Nowogródek Pomorski w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2022-08-19 10:57:58
Uchwała Nr LII/344/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty wkładu pieniężnego 2022-08-19 10:56:26
Uchwała Nr LII/343/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2022-08-19 10:55:09
Uchwała Nr LII/342/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2022-08-19 10:52:27
Uchwała Nr LII/341/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-08-19 10:50:50
Uchwała Nr LII/340/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 10 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 2022-08-19 10:47:44
UCHWAŁA NR LI/339/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-07-12 07:58:48
UCHWAŁA NR LI/338/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego 2022-07-12 07:57:42
UCHWAŁA NR L/337/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022-2026” 2022-07-07 09:56:00
UCHWAŁA NR L/336/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 2022-07-07 09:53:05
UCHWAŁA NR L/335/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-07-07 09:51:46
Uchwała Nr L/334/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 29 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 2022-07-07 09:50:38
UCHWAŁA NR L/333/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 2022-07-07 09:48:19
UCHWAŁA NR L/332/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok 2022-07-07 09:46:07
UCHWAŁA NR L/331/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania 2022-07-07 09:44:36
UCHWAŁA NR XLIX/330/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU Z DNIA 6 CZERWCA 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia "Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza" oraz na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia 2022-06-14 08:03:50
UCHWAŁA NR XLIX/329/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU Z DNIA 6 CZERWCA 2022 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-06-14 08:02:59
UCHWAŁA NR XLIX/328/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU Z DNIA 6 CZERWCA 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 2022-06-14 08:01:45
XXIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2016 roku 2022-05-26 12:21:14
UCHWAŁA NR XLVIII/327/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Myśliborskiego 2022-05-05 09:05:35
UCHWAŁA NR XLVIII/326/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-05-05 09:04:42
UCHWAŁA NR XLVIII/325/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej 2022-05-05 09:03:42
UCHWAŁA NR XLVIII/324/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie odrzucenia w całości stanowiska NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej 2022-05-05 09:02:51
UCHWAŁA NR XLVIII/323/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Myśliborzu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej 2022-05-05 08:59:57
UCHWAŁA NR XLVIII/322/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 R. w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2022-05-05 08:58:42
UCHWAŁA NR XLVIII/321/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 R. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 2022-05-05 08:57:47
UCHWAŁA NR XLVIII/320/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 R. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski 2022-05-05 08:56:14
UCHWAŁA NR XLVIII/319/2022 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 R. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-05-05 08:54:43
Uchwała Nr XLVII/318/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-04-21 10:01:03
Uchwała Nr XLVII/317/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 2022-04-21 10:00:24
Uchwała Nr XLVI/316/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania Gminie Dębno zadań publicznych z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębno 2022-04-11 08:36:01
Uchwała Nr XLVI/315/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy 2022-04-11 08:35:14
Uchwała Nr XLVI/314/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2022-04-11 08:34:31
Uchwała Nr XLVI/313/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2022-04-11 08:33:48
Uchwała Nr XLVI/312/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-04-11 08:32:52
Uchwała Nr XLVI/311/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 2022-04-11 08:32:11
Uchwała Nr XLVI/310/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku 2022-04-11 08:31:32
Uchwała Nr XLV/309/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej jednego odcinka drogi powiatowej 2022-03-01 11:42:16
Uchwała Nr XLV/308/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-03-01 11:41:35
Uchwała Nr XLV/307/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 2022-03-01 11:40:52
Uchwała Nr XLV/306/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej w Renicach i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Renicach 2022-03-01 11:39:42
Uchwała Nr XLIV/305/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Warnice (Gmina Dębno) przy drodze powiatowej nr 1384Z 2022-02-11 09:20:50
Uchwała Nr XLIV/304/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania projektu i remontu drogi powiatowej nr 2109Z i 2112Z w miejscowości Giżyn 2022-02-11 09:20:09
Uchwała Nr XLIV/303/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Myśliborzu w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej 2022-02-11 09:18:43
Uchwała Nr XLIV/302/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 2022-02-11 09:18:01
Uchwała Nr XLIV/301/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogródek Pomorski 2022-02-11 09:16:51
Uchwała Nr XLIV/300/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-02-11 09:16:08
Uchwała Nr XLIV/299/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033 2022-02-11 09:14:41
Uchwała Nr XLIV/298/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zaopiniowania Raportu ewaluacyjnego o stanie realizacji programu rozwoju Powiatu Myśliborskiego za lata 2015-2020 2022-02-11 09:13:40
Uchwała Nr XLIII/297/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka 2022-01-10 14:33:52
Uchwała Nr XLIII/296/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2022 – 2026” 2022-01-10 14:32:27
Uchwała Nr XLIII/295/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2022 roku 2022-01-10 14:30:45
Uchwała Nr XLIII/294/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2022 rok 2022-01-10 14:29:38
Uchwała Nr XLIII/293/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2022 rok 2022-01-10 14:27:47
Uchwała Nr XLIII/292/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 2022-01-10 14:25:04
Uchwała Nr XLIII/291/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok 2022-01-10 14:22:56
Uchwała Nr XLIII/290/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 2022-01-10 14:21:18
Uchwała Nr XLIII/289/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok 2022-01-10 14:17:35
Uchwała Nr XLIII/288/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 2022-01-10 14:14:45
Uchwała Nr XLIII/287/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-01-10 14:12:50
Uchwała Nr XLIII/286/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 2022-01-10 14:11:15
Uchwała Nr XLII/285/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok 2021-12-27 10:51:47
Uchwała Nr XLII/284/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 13 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 2021-12-27 10:51:06
Uchwała Nr XLI/283/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia 2021-12-06 16:01:55
Uchwała Nr XLI/282/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 2021-12-06 15:59:43
Uchwała Nr XLI/281/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2021-12-06 15:58:26
Uchwała Nr XLI/280/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu 2021-12-06 15:57:12
Uchwała Nr XLI/279/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2021-12-06 15:55:57
Uchwała Nr XLI/278/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok 2021-12-06 15:50:09
Uchwała Nr XLI/277/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 2021-12-06 15:48:33
Uchwała Nr XL/276/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 2124Z w miejscowości Trzcinna 2021-11-09 13:43:59
Uchwała Nr XL/275/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. 2021-11-09 13:43:11
Uchwała Nr XL/274/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” 2021-11-09 13:42:31
Uchwała Nr XL/273/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 października 2021 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych 2021-11-09 13:41:31
Uchwała Nr XL/272/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej 2021-11-09 13:40:42
Uchwała Nr XL/271/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku 2021-11-09 13:39:33
Uchwała Nr XL/270/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2021-11-09 13:38:40
Uchwała Nr XL/269/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok 2021-11-09 13:37:53
Uchwała Nr XL/268/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 2021-11-09 13:36:21
Uchwała Nr XXXIX/267/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 października 2021 roku w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej 2021-10-26 12:21:25
Uchwała Nr XXXIX/266/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXVIII/261/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok 2021-10-26 12:18:11
Uchwała Nr XXXIX/265/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok 2021-10-26 12:10:55
Uchwała Nr XXXIX/264/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 października 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 2021-10-26 12:06:52
Uchwała Nr XXXVIII/263/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2021 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2022 2021-10-07 12:59:55
Uchwała Nr XXXVIII/262/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2022 2021-10-07 12:56:17
Uchwała Nr XXXVIII/261/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok 2021-10-07 12:54:03
Uchwała Nr XXXVIII/260/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 2021-10-07 12:52:38
Uchwała Nr XXXVII/259/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok 2021-09-03 11:41:43
Uchwała Nr XXXVII/258/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 sierpnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021–2033 2021-09-03 11:39:02
Uchwała Nr XXXVII/257/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/250/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 2021-09-03 11:37:02
Uchwała Nr XXXVI/256/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogródek Pomorski na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2113Z” 2021-07-31 09:40:20
Uchwała Nr XXXVI/255/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok 2021-07-31 09:37:43
Uchwała Nr XXXVI/254/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 lipca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 2021-07-31 09:35:29
Uchwała Nr XXXV/253/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Boleszkowice oraz użytkowników drogi powiatowej nr 2137Z 2021-07-06 15:06:57
Uchwała Nr XXXV/252/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zrealizowania przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2152Z odcinek Ożar-Dziedzice 2021-07-06 15:05:21
Uchwała Nr XXXV/251/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Myśliborskiego w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim” 2021-07-06 15:03:24
Uchwała Nr XXXV/250/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 2021-07-06 15:00:56
Uchwała Nr XXXV/249/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2021-07-06 14:59:19
Uchwała Nr XXXV/248/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” 2021-07-06 14:57:49
Uchwała Nr XXXV/247/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Myślibórz, z przeznaczeniem na odtworzenie budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru w miejscowości Golczew gmina Myślibórz 2021-07-06 14:53:00
Uchwała Nr XXXV/246/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok 2021-07-06 14:50:46
Uchwała Nr XXXV/245/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 2021-07-06 14:48:51
Uchwała Nr XXXV/244/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030 2021-07-06 14:46:23
Uchwała Nr XXXV/243/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2020 rok 2021-07-06 14:41:40
Uchwała Nr XXXV/242/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok 2021-07-06 14:39:24
Uchwała Nr XXXV/241/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania 2021-07-06 14:36:17
Uchwała Nr XXXIV/240/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej 2021-05-20 13:48:40
Uchwała Nr XXXIII/239/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2021-05-07 12:43:10
Uchwała Nr XXXIII/237/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 2021-05-07 12:36:51
Uchwała Nr XXXII/236/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku 2021-04-08 12:38:27
Uchwała Nr XXXII/235/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2021 – 2024 2021-04-08 12:37:16
Uchwała Nr XXXII/234/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myśliborzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myśliborzu 2021-04-08 12:36:19
Uchwała Nr XXXII/233/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży 2021-04-08 12:35:23
Uchwała Nr XXXII/232/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 2021-04-08 12:34:09
Uchwała Nr XXXII/231/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski 2021-04-08 12:32:55
Uchwała Nr XXXII/230/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok 2021-04-08 12:31:56
Uchwała Nr XXXII/229/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033 2021-04-08 12:30:25
Uchwała Nr XXXI/228/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Myśliborskiego 2021-02-11 08:07:20
Uchwała Nr XXXI/227/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok 2021-02-11 08:06:17
Uchwała Nr XXXI/226/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 stycznia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 2021-02-11 08:04:39
Uchwała Nr XXVII/212/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku 2020-12-23 14:42:28
Uchwała Nr XXVII/211/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-12-23 14:39:59
Uchwała Nr XXVI/210/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2020-11-13 09:41:52
Uchwała Nr XXVI/209/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października 2020 roku w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020-11-13 09:38:10
Uchwała Nr XXVI/208/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021 2020-11-13 09:35:47
Uchwała Nr XXVI/207/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 2020-11-13 09:32:24
Uchwała Nr XXVI/206/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” 2020-11-13 09:29:03
Uchwała Nr XXVI/205/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-11-13 09:24:35
Uchwała Nr XXVI/204/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-11-12 14:51:36
Uchwała Nr XXV/203/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat 2020-10-12 15:47:02
Uchwała Nr XXV/202/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu Powiatu Myśliborskiego 2020-10-12 15:43:44
Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji organizacji Zakładowej NSZZ ?Solidarność? Szpitala w Dębnie im Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 2020-10-12 15:32:09
Uchwała Nr XXV/200/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2020-10-12 15:27:33
Uchwała Nr XXV/199/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-10-12 15:24:09
Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-10-12 15:14:14
Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie uchwalenia ?Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030? 2020-10-12 15:12:42
Uchwała Nr XXIV/196/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-09-21 14:03:39
Uchwała Nr XXIV/195/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 14 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-09-21 14:03:10
Uchwała Nr XXIII/194/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2020-08-07 08:06:16
Uchwała Nr XXIII/193/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego 2020-08-07 08:05:20
Uchwała Nr XXIII/192/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-08-07 08:04:27
Uchwała Nr XXIII/191/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033. 2020-08-07 08:03:01
Uchwała Nr XXIII/190/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dębno 2020-08-07 08:01:03
Uchwała Nr XXII/189/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2020-07-13 09:25:56
Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-07-13 09:25:22
Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-07-13 09:24:25
Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2019 rok 2020-07-13 09:23:37
Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok 2020-07-13 09:23:02
Uchwała Nr XXII/184/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania 2020-07-13 09:21:40
Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku 2020-06-02 10:36:30
Uchwała Nr XXI/182/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2020-06-02 10:34:53
Uchwała Nr XXI/181/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 2020-06-02 10:27:53
Uchwała Nr XXI/180/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-06-02 10:27:19
Uchwała Nr XX/179/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej 2020-05-13 08:30:36
Uchwała Nr XX/178/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2020-05-13 08:29:16
Uchwała Nr XX/177/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza Komisji Rewizyjnej 2020-05-13 08:28:47
Uchwała Nr XX/176/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2020-05-13 08:28:14
Uchwała Nr XX/175/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2020-05-13 08:27:43
Uchwała Nr XX/174/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2020-05-13 08:27:05
Uchwała Nr XX/173/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 2020-05-13 08:26:34
Uchwała Nr XX/172/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-05-13 08:26:03
Uchwała Nr XX/171/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-05-13 08:25:29
Uchwała Nr XVIII/165/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok 2020-05-08 11:01:44
Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 2020-02-13 13:44:25
Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok 2020-02-13 13:43:55
Uchwała Nr XIX/168/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-02-13 13:43:13
Uchwała Nr XVIII/167/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok 2020-01-08 08:53:20
Uchwała Nr XVIII/166/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2020 rok 2020-01-08 08:52:59
Uchwała Nr XVIII/165/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok 2020-01-08 08:52:34
Uchwała Nr XVIII/164/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego 2020-01-08 08:52:04
Uchwała Nr XVIII/163/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2020-01-08 08:51:34
Uchwała Nr XVIII/162/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku 2020-01-08 08:51:01
Uchwała Nr XVIII/161/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 2020-01-08 08:50:34
Uchwała Nr XVIII/160/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2020 2020-01-08 08:48:53
Uchwała Nr XVIII/159/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-01-08 08:48:20
Uchwała Nr XVII/158/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-12-10 08:35:12
Uchwała Nr XVII/157/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2020 2019-12-10 08:34:46
Uchwała Nr XVII/156/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020 2019-12-10 08:34:18
Uchwała Nr XVII/155/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/411/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 2019-12-10 08:33:47
Uchwała Nr XVII/154/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku 2019-12-10 08:33:14
Uchwała Nr XVII/153/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2019-12-10 08:32:44
Uchwała Nr XVII/152/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2019 roku 2019-12-10 08:32:10
Uchwała Nr XVII/151/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-12-10 08:31:34
Uchwała Nr XVI/150/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-11-14 13:40:55
Uchwała Nr XVI/149/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 2019-11-14 13:40:23
Uchwała Nr XV/148/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie oświadczenia w przedmiocie uczczenia 20-lecia utworzenia Powiatu Myśliborskiego 2019-11-14 13:39:48
Uchwała Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2019-10-17 14:51:57
Uchwała Nr XIV/146/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 2019-10-17 14:51:37
Uchwała Nr XIV/145/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w powiecie myśliborskim" 2019-10-17 14:51:05
Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ?Rodzina jest najważniejsza 2019-2023? 2019-10-17 14:50:40
Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31.07.2019 r. radcy prawnego 2019-10-17 14:49:58
Uchwała Nr XIV/142/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2019-10-17 14:49:31
Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2019-10-17 14:49:07
Uchwała Nr XIV/140/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-10-17 14:48:42
Uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2019-10-17 14:48:19
Uchwała Nr XIV/138/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego 2019-10-17 14:47:39
Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego w Smolnicy 2019-10-17 14:47:15
Uchwała Nr XIV/136/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Renicach 2019-10-17 14:00:00
Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 w Myśliborzu 2019-10-17 13:59:35
Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-10-17 13:59:11
Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-10-17 13:58:46
Uchwała Nr XIV/132/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Barlinku i Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Barlinku 2019-10-17 13:58:19
Uchwała Nr XIV/131/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku 2019-10-17 13:57:55
Uchwała Nr XIV/130/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku 2019-10-17 13:57:29
Uchwała Nr XIV/129/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myśliborzu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Myśliborzu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Myśliborzu 2019-10-17 13:56:59
Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2019-10-17 13:56:35
Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2019-10-17 13:55:55
Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2019-10-17 13:55:18
Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 2019-10-17 13:44:15
Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok? 2019-10-17 13:43:46
Uchwała Nr XIII/123/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-10-16 13:08:03
Uchwała Nr XIII/122/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 2019-10-16 13:07:23
Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-09-24 10:01:30
Uchwała Nr XII/120/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-09-24 10:01:03
Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2019-09-24 10:00:30
Uchwała Nr XII/118/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2019-09-24 10:00:02
Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej przy PZW Zarząd Okręgu w Gorzowie Wlkp., działającej na terenie Powiatu Myśliborskiego 2019-08-14 12:22:03
Uchwała Nr XI/116/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Szpitala w Dębnie im Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 2019-08-14 12:21:30
Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-08-14 12:20:31
Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-08-14 12:20:02
Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:19:32
Uchwała Nr XI/112/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:19:03
Uchwała Nr XI/111/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:18:08
Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:17:38
Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-08-14 12:17:09
Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:15:37
Uchwała Nr XI/107/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Królikowskiego z członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:15:09
Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:14:43
Uchwała Nr XI/105/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Rudnickiego z członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:14:13
Uchwała Nr XI/104/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-08-14 12:13:44
Uchwała Nr XI/103/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego 2019-08-14 12:13:14
Uchwała Nr XI/102/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia odwołania Wicestarosty Myśliborskiego 2019-08-14 12:12:38
Uchwała Nr X/101/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Myśliborskiego od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-01 12:26:05
Uchwała Nr X/100/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2019-08-01 12:25:26
Uchwała Nr X/99/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Boleszkowice oraz użytkowników drogi nr 2142Z Namyślin ? Kaleńsko (do granicy powiatu) 2019-08-01 12:24:54
Uchwała Nr X/98/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Technikum w Smolnicy 2019-08-01 12:24:22
Uchwała Nr X/97/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2019-08-01 12:23:56
Uchwała Nr X/96/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole i Placówek Oświatowych im. kpt. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku 2019-08-01 12:23:27
Uchwała Nr X/95/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-08-01 12:22:54
Uchwała Nr X/94/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku 2019-08-01 12:22:18
Uchwała Nr X/93/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego 2019-08-01 12:21:49
Uchwała Nr X/92/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej 2019-08-01 12:21:06
Uchwała Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 2019-08-01 12:19:25
Uchwała Nr X/90/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2018 rok 2019-08-01 12:18:46
Uchwała Nr X/89/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-08-01 12:18:06
Uchwała Nr X/88/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nieudzielenia dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania 2019-08-01 12:17:32
Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2019-06-21 10:12:01
Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2019-06-21 10:11:34
Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2019-06-21 10:10:49
Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-06-21 10:10:19
Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019 ? 2027 2019-06-21 10:09:40
Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej 2019-06-21 10:09:06
Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-06-21 10:08:13
Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-06-21 10:07:15
Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2019-06-21 10:06:45
Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-05-21 08:05:27
Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 2019-05-21 08:04:43
Uchwała Nr VII/76/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku 2019-04-16 12:45:17
Uchwała Nr VII/75/2019 w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania droga powiatową 2019-04-16 12:44:31
Uchwała Nr VII/74/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2019-04-16 12:44:00
Uchwała Nr VII/73/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2019-04-16 12:43:12
Uchwała Nr VII/72/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-04-16 12:33:13
Uchwała Nr VI/71/2019 w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2019-04-03 07:47:05
Uchwała Nr VI/70/2019 w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2019-04-03 07:46:33
Uchwała Nr VI/69/2019 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-04-03 07:46:04
Uchwała Nr VI/68/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Myśliborzu 2019-04-03 07:45:14
Uchwała Nr VI/67/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-04-03 07:44:33
Uchwała Nr VI/66/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2019-04-03 07:43:57
Uchwała Nr VI/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2019-04-03 07:43:21
Uchwała Nr VI/64/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski 2019-04-03 07:42:30
Uchwała Nr VI/63/2019 w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania ?Raportu o stanie Powiatu Myśliborskiego? 2019-04-03 07:41:38
Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2019-04-03 07:41:00
Uchwała Nr VI/61/2019 w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku 2019-04-03 07:38:56
Uchwała Nr VI/60/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020 2019-04-03 07:38:07
Uchwała Nr VI/59/2019 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego 2019-04-03 07:37:07
Uchwała Nr VI/58/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2019-04-03 07:36:34
Uchwała Nr VI/57/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-04-03 07:35:56
Uchwała Nr VI/56/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 2019-04-03 07:35:16
Uchwała Nr V/55/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2019-02-19 10:54:55
Uchwała Nr V/54/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-02-19 10:54:21
Uchwała Nr V/53/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 2019-02-19 10:53:50
Uchwała Nr V/52/2019 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku, wniesienie wkładu pieniężnego, podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale 2019-02-19 10:53:05
Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok 2019-02-01 09:44:20
Uchwała Nr IV/51/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2019-02-01 07:57:12
Uchwała Nr IV/50/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do pracy w Zespole ds. opracowania programu naprawczego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im św. Matki Teresy z Kalkuty 2019-02-01 07:56:31
Uchwała Nr IV/49/2019 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok 2019-02-01 07:55:37
Uchwała Nr IV/48/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-02-01 07:54:40
Uchwała Nr IV/47/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Smolnicy 2019-02-01 07:54:06
Uchwała Nr IV/46/2019 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy 2019-02-01 07:53:05
Uchwała Nr IV/45/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-02-01 07:52:31
Uchwała Nr IV/44/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2019-02-01 07:51:51
Uchwała Nr IV/43/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2019-02-01 07:50:55
Uchwała Nr IV/42/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-02-01 07:50:11
Uchwała Nr IV/41/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 2019-02-01 07:49:03
Uchwała Nr III/40/2018 w sprawie przyjęcia od Wojewody Zachodniopomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 2019-01-22 13:22:58
Uchwała Nr III/39/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2019-01-22 13:22:17
Uchwała Nr III/38/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-01-22 13:21:36
Uchwała Nr III/37/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2019-01-22 13:20:47
Uchwała Nr III/36/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-01-22 13:20:17
Uchwała Nr III/35/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-01-22 13:19:44
Uchwała Nr III/34/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-01-22 13:19:13
Uchwała Nr III/33/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-01-22 13:18:36
Uchwała Nr III/32/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-01-22 13:17:25
Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-01-22 13:15:53
Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2019-01-22 13:15:09
Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2019-01-22 13:14:14
Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2019-01-22 13:13:45
Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2019-01-22 13:13:11
Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2019-01-22 13:12:36
Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2019-01-22 13:11:40
Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 2019-01-22 13:10:31
Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2019-01-22 13:09:48
Uchwała Nr II/22/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2019-01-22 13:01:14
Uchwała Nr II/21/2018 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2019-01-22 13:00:43
Uchwała Nr II/20/2018 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku 2019-01-22 13:00:11
Uchwała Nr II/19/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku 2019-01-22 12:59:34
Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie wysokości obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2019-01-22 12:58:54
Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 2019-01-22 12:58:21
Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-01-22 12:57:47
Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2019-01-22 12:57:09
Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-01-22 12:52:03
Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2019-01-22 12:50:00
Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2019-01-22 12:48:38
Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu oraz ustalenia przedmiotu ich działania 2019-01-22 12:48:00
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2019-01-22 12:47:10
Uchwała Nr LVII/384/2018 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-12-31 10:29:12
Uchwała Nr LVII/383/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-12-31 10:28:00
projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania drogą powiatową 2018-08-16 08:57:48
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-08-16 08:57:16
UCHWAŁA NR XLIX/332/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia zespołu szkół i placówek pod nazwą Centrum Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2018-05-07 15:46:03
UCHWAŁA NR XLIX/331/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Barlinku 2018-05-07 15:39:26
UCHWAŁA NR XLIX/330/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Barlinku 2018-05-07 15:34:46
UCHWAŁA NR XLIX/329/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Barlinku 2018-05-07 15:31:24
UCHWAŁA NR XLIX/328/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Barlinku 2018-05-07 15:28:00
UCHWAŁA NR XLIX/327/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku 2018-05-07 15:22:56
UCHWAŁA NR XLIX/326/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2018-05-07 15:19:27
UCHWAŁA NR XLIX/325/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2018-05-07 15:17:39
UCHWAŁA NR XLIX/324/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu 2018-05-07 15:13:32
UCHWAŁA NR XLIX/323/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myśliborzu 2018-05-07 15:07:44
UCHWAŁA NR XLIX/322/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Myśliborzu 2018-05-07 15:03:13
UCHWAŁA NR XLIX/321/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Myśliborzu 2018-05-07 14:59:21
UCHWAŁA NR XLIX/320/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2018-05-07 14:52:46
UCHWAŁA NR XLIX/319/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2018-05-07 14:51:04
UCHWAŁA NR XLIX/318/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-05-07 14:49:23
UCHWAŁA NR XLIX/317/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji w zakresie ratownictwa wodnego 2018-05-07 14:46:52
UCHWAŁA NR XLIX/316/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego instrumentem płatniczym 2018-05-07 14:45:16
UCHWAŁA NR XLIX/315/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-05-07 14:43:17
UCHWAŁA NR XLIX/314/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-05-07 14:40:44
UCHWAŁA NR XLIX/313/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku 2018-05-07 14:39:13
UCHWAŁA NR XLIX/312/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku 2018-05-07 14:36:51
UCHWAŁA NR XLIX/311/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2018-05-07 14:34:18
UCHWAŁA NR XLVIII/310/2018 w sprawie złożenia oświadczenia dotyczącego utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Barlinku 2018-03-02 09:05:39
UCHWAŁA NR XLVIII/309/2018 w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2018-03-02 09:03:00
UCHWAŁA NR XLVIII/308/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2018-03-02 09:02:01
UCHWAŁA NR XLVII/307/2018 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2018-02-08 10:30:38
UCHWAŁA NR XLVII/306/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2018 rok 2018-02-08 10:29:21
UCHWAŁA NR XLVII/305/2018 w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2018-02-08 10:26:48
UCHWAŁA NR XLVII/304/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2018-02-08 10:22:46
UCHWAŁA NR XLVII/303/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2018-02-08 10:20:52
UCHWAŁA NR XLVII/302/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2018-02-08 10:19:14
UCHWAŁA NR XLVII/301/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-02-08 10:17:37
UCHWAŁA NR XLVII/300/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-02-08 10:15:09
UCHWAŁA NR XLVII/299/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-02-08 10:05:52
UCHWAŁA NR XLVII/298/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2018-02-08 10:04:00
UCHWAŁA NR XLVII/297/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-02-08 10:02:35
UCHWAŁA NR XLVII/296/2018 w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2021" 2018-02-08 10:01:14
Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/295/2017 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok 2018-01-22 08:51:32
UCHWAŁA NR XLVI/295/2017 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok 2017-12-28 14:49:20
UCHWAŁA NR XLVI/294/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-12-28 14:48:11
UCHWAŁA NR XLVI/293/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2017-12-28 14:46:48
UCHWAŁA NR XLVI/292/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu 2017-12-28 14:45:35
UCHWAŁA NR XLVI/291/2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku 2017-12-28 14:44:15
UCHWAŁA NR XLVI/290/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020 2017-12-28 14:42:30
UCHWAŁA NR XLVI/289/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 2017-12-28 14:38:45
UCHWAŁA NR XLVI/288/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-12-28 14:36:57
UCHWAŁA NR XLVI/287/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-12-28 14:33:13
UCHWAŁA NR XLVI/286/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2017-12-28 14:31:39
UCHWAŁA NR XLVI/285/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2017-12-28 14:28:28
UCHWAŁA NR XLV/284/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2017-11-03 08:18:40
UCHWAŁA NR XLV/283/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2017-11-03 08:17:25
UCHWAŁA NR XLV/282/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 2017-11-03 08:12:15
UCHWAŁA NR XLV/281/2017 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-11-03 08:10:31
UCHWAŁA NR XLV/280/2017 w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2017-11-03 08:07:38
UCHWAŁA NR XLV/279/2017 w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2017-11-03 08:03:42
UCHWAŁA NR XLV/278/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-11-03 08:00:21
UCHWAŁA NR XLV/277/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 2017-11-03 07:57:09
UCHWAŁA NR XLV/276/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-11-03 07:49:43
UCHWAŁA NR XLV/275/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-11-03 07:46:47
UCHWAŁA NR XLIV/274/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 2017-10-11 08:25:49
UCHWAŁA NR XLIV/273/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 2017-10-11 08:23:38
UCHWAŁA NR XLIV/272/2017 w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego 2017-10-11 08:22:05
UCHWAŁA NR XLIV/271/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2017-10-11 08:19:22
UCHWAŁA NR XLIV/270/2017 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020" 2017-10-11 08:16:07
UCHWAŁA NR XLIV/269/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-10-11 08:11:55
UCHWAŁA NR XLIV/268/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-10-11 08:09:26
UCHWAŁA NR XLIV/267/2017 w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tucholskiemu, województwo kujawsko - pomorskie z przeznaczeniem na pomoc w usuwaniu skutków materialnych i społecznych powstałych w wyniku nawałnicy 2017-10-11 08:07:19
UCHWAŁA NR XLIII/266/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2017-09-18 15:38:18
UCHWAŁA NR XLIII/265/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku 2017-09-18 15:35:52
UCHWAŁA NR XLIII/264/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-09-18 15:33:56
UCHWAŁA NR XLIII/263/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-09-18 15:15:30
UCHWAŁA NR XLII/262/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2017-08-04 09:44:36
UCHWAŁA NR XLII/261/2017 w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2017-08-04 09:42:12
UCHWAŁA NR XLI/260/2017 w sprawie powołania Członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2017-07-19 11:42:32
UCHWAŁA NR XLI/259/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2017-07-19 11:40:34
UCHWAŁA NR XLI/258/2017 w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-19 11:38:16
UCHWAŁA NR XLI/257/2017 w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-19 11:37:32
UCHWAŁA NR XLI/256/2017 w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-19 11:36:06
UCHWAŁA NR XLI/255/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 2017-07-19 11:34:56
UCHWAŁA NR XLI/254/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/204/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2018 2017-07-19 11:32:56
UCHWAŁA NR XLI/253/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/172/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wstrzymania wykonywania niektórych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2017-07-19 11:28:28
UCHWAŁA NR XLI/252/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/138/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 października 2016 roku w sprawie kierunku działań Zarządu Powiatu w Myśliborzu w zakresie nie obsadzania stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-07-19 11:26:38
UCHWAŁA NR XLI/251/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/202/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 marca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2017-07-19 11:25:08
UCHWAŁA NR XLI/250/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Barlinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2017-07-19 11:23:27
UCHWAŁA NR XLI/249/2017 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-07-19 11:20:38
UCHWAŁA NR XLI/248/2017 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku 2017-07-19 11:19:11
UCHWAŁA NR XLI/247/2017 w sprawie zamiaru założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2017-07-19 11:17:54
UCHWAŁA NR XLI/246/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2017-07-19 11:16:29
UCHWAŁA NR XLI/245/2017 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2017-07-19 11:15:14
UCHWAŁA NR XLI/244/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2017-07-19 11:13:52
UCHWAŁA NR XLI/243/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Barlinku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Barlinku 2017-07-19 11:12:45
UCHWAŁA NR XLI/242/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dębnie w Branżową Szkołę I stopnia w Dębnie 2017-07-19 11:11:29
UCHWAŁA NR XLI/241/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Myśliborzu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Myśliborzu 2017-07-19 11:10:22
UCHWAŁA NR XLI/240/2017 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-07-19 11:09:05
UCHWAŁA NR XLI/239/2017 w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-07-19 11:06:23
UCHWAŁA NR XL/238/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2017-07-10 10:11:13
UCHWAŁA NR XL/237/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-07-10 10:09:57
UCHWAŁA NR XL/236/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-07-10 10:07:36
UCHWAŁA NR XL/235/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 10:05:02
UCHWAŁA NR XL/234/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-07-10 10:03:12
UCHWAŁA NR XL/233/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-07-10 10:00:03
UCHWAŁA NR XL/232/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/168/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" 2017-07-10 09:58:26
UCHWAŁA NR XL/231/2017 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok 2017-07-10 09:54:56
UCHWAŁA NR XL/230/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-07-10 09:52:22
UCHWAŁA NR XL/229/2017 w sprawie wskazania etatowego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:50:35
UCHWAŁA NR XL/228/2017 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:49:05
UCHWAŁA NR XL/227/2017 w sprawie stwierdzenia odwołania Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:47:02
UCHWAŁA NR XL/226/2017 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:45:35
UCHWAŁA NR XL/225/2017 w sprawie stwierdzenia odwołania Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:43:13
UCHWAŁA NR XL/224/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:41:57
UCHWAŁA NR XL/223/2017 w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:40:32
UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:55:02
UCHWAŁA NR XXXVIII/221/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:53:53
UCHWAŁA NR XXXVIII/220/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:52:28
UCHWAŁA NR XXXVIII/219/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku 2017-06-13 10:51:03
UCHWAŁA NR XXXVIII/218/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:48:15
UCHWAŁA NR XXXVIII/217/2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2017-06-13 10:46:35
UCHWAŁA NR XXXVIII/216/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:44:34
UCHWAŁA NR XXXVIII/215/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:42:49
UCHWAŁA NR XXXVIII/214/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-06-13 10:41:13
UCHWAŁA NR XXXVIII/213/2017 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-06-13 10:37:23
UCHWAŁA NR XXXVIII/212/2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-06-13 10:35:40
UCHWAŁA NR XXXVII/211/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/350/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2017-04-20 12:18:38
UCHWAŁA NR XXXVII/210/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-04-20 12:17:23
UCHWAŁA NR XXXVII/209/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-04-20 12:16:09
UCHWAŁA NR XXXVII/208/2017 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2017-04-20 12:14:38
UCHWAŁA NR XXXVII/207/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2017-04-20 12:12:05
UCHWAŁA NR XXXVII/206/2017 w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2017-04-20 12:09:13
UCHWAŁA NR XXXVII/205/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021? 2017-04-20 12:06:06
UCHWAŁA NR XXXVII/204/2017 w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2018 2017-04-20 12:01:50
UCHWAŁA NR XXXVII/203/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-04-20 12:00:21
UCHWAŁA NR XXXVI/202/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2017-04-20 11:58:12
UCHWAŁA NR XXXVI/201/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziałów Gminy Dębno w Spółce pod nazwą Szpital Dębno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2017-04-04 09:45:13
UCHWAŁA NR XXXVI/200/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX1X/350/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2017-04-04 09:42:39
UCHWAŁA NR XXXVI/199/2017 zmieniająca uchwałę ws. Likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-03-16 08:26:07
UCHWAŁA NR XXXVI/198/2017 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021" 2017-03-16 08:22:57
UCHWAŁA NR XXXVI/197/2017 w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku 2017-03-16 08:19:02
UCHWAŁA NR XXXVI/196/2017 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku 2017-03-16 08:15:06
UCHWAŁA NR XXIV/138/2016 w sprawie kierunku działań Zarządu Powiatu w Myśliborzu w zakresie nie obsadzania stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. 2016-10-24 09:24:19
UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Myśliborzu. 2016-10-24 09:22:40
UCHWAŁA NR XXIV/136/2016 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski. 2016-10-24 09:20:51
UCHWAŁA NR XXIV/135/2016 w sprawie wysokości obowiązujących w 2017 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstapienia od usunięcia pojazdu 2016-10-24 09:15:41
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-09-21 09:11:36
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-09-21 09:07:47
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski 2016-09-21 09:03:33
Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2017 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usunietego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2016-09-21 08:51:25
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia odwołania Radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-08-22 12:29:02
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność