Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W 2024 ROKU

Zarząd Powiatu w Myśliborzu Uchwałą Nr 371/1393/2024 z dnia 27 marca 2024 roku dokonał wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, porządku i bezpieczeństwa publicznego, promocji i organizacji wolontariatu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zestawienie ofert oraz kwot udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku

Informacja dla oferentów, którzy otrzymali dotację:

Organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dotacji zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu – także zaktualizowany harmonogram i opis zadania.

W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie.

Przypominamy, że organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje zobowiązane są do informowania, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Myśliborskiego. Informacja ta powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

Starosta Myśliborski

Andrzej Potyra


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wybór ofert 2024 na strone (PDF, 766.02Kb) 2024-03-28 10:47:16 8
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Róża Werocy

Data wytworzenia:
28 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Róża Werocy

Data publikacji:
28 mar 2024, godz. 10:47

Osoba aktualizująca informacje

Róża Werocy

Data aktualizacji:
28 mar 2024, godz. 10:47