Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

OTWARTE KONKURSY OFERT


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Konferencja "Poznajemy nasze dziedzictwo - dzieje powiatu myśliborskiego" 2024-06-19 14:18:50
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Turniej koszykówki ulicznej 3x3" 2024-06-12 10:26:57
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Organizacja festynu taneczno - sportowego dla dzieci i młodzieży" 2024-06-12 10:25:35
Informacji o wyborze oferty na przeprowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową oraz Programu psychologiczno terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową 2024-04-24 14:14:53
zapytania ofertowego na przeprowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową oraz Programu psychologiczno terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową 2024-04-11 14:51:47
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową oraz Programu psychologiczno terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową 2024-04-11 13:13:39
Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024 - 2027 2024-04-11 11:08:10
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024 - 2027 2024-04-11 11:07:08
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W 2024 ROKU 2024-03-28 10:47:15
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2024-02-01 14:40:11
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2024 2024-02-01 13:04:38
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU: PROWADZENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA MAKSYMALNIE 14 WYCHOWANKÓW W LATACH 2024-2026 2023-11-28 08:32:05
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2024 2023-11-28 08:28:50
Unieważnienie zapytania ofertowego na przeprowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową (zamieszczonego w dniu 05.10.2023) 2023-11-10 08:39:19
Unieważnienie zapytania ofertowego na przeprowadzenie Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową (zamieszczonego w dniu 02.10.2023) 2023-11-10 08:37:09
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2023-10-24 14:32:12
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu Prowadzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026 2023-10-24 14:27:51
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2023-10-23 13:31:12
Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2024 2023-10-23 13:22:51
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową 2023-10-05 07:09:27
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową 2023-10-02 14:29:33
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - dotyczy zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową 2023-10-02 14:23:22
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu korekcyjno edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową 2023-09-22 09:37:04
Informacja z otwarcia ofert - otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu 2023-07-04 14:37:42
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Dni Morza w Oborzanach" 2023-06-28 14:58:49
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu 2023-06-13 07:41:07
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Bezpieczne wakacje" 2023-05-22 13:33:03
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Integracja nad wodą" 2023-05-22 13:32:07
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W 2023 ROKU 2023-04-27 11:11:53
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2023-03-17 13:56:56
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku 2023-03-17 13:50:16
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2023 2022-11-29 21:32:39
Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2023r. 2022-10-26 17:25:24
Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2023 2022-10-26 17:21:34
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Biwak wędrowniczy z okazji Narodowego Święta Niepodległości" 2022-10-11 09:25:02
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Barlinku” 2022-07-05 13:11:02
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2022-07-01 12:43:16
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „XVI Festyn historyczny – Słowianie i Templariusze” 2022-06-22 13:37:31
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W 2022 ROKU 2022-05-30 15:30:39
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2022-04-20 13:40:22
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2022 roku 2022-04-08 11:35:08
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Nowy ład dla Przedsiębiorców" 2022-01-24 14:51:46
Uchwała nr 227/744/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2022 2021-12-01 11:44:59
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2022 2021-12-01 11:41:37
Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej 2021-10-12 15:55:44
Otwarty konkurs ofert na powierzenie orgnanizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2022 2021-10-12 15:50:43
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W 2021 ROKU 2021-07-07 09:48:19
Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej 2021-07-06 14:07:33
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024” 2021-07-06 14:06:02
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021 - 2024 2021-07-06 14:03:19
Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-05-31 14:10:43
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku 2021-05-24 13:16:18
Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej 2021-05-18 14:21:27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024” 2021-05-18 14:17:06
Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej 2020-11-06 10:44:52
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2021 2020-11-06 10:44:00
Nabór na członków komisji konkursowej 2020-10-15 10:29:16
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023 2020-10-15 09:47:47
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie programu psychologiczno-terapetycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2020-08-25 08:18:27
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2020-08-25 08:09:33
Zapytanie ofertowe Program korekcyjno-edukacyjny 2020-07-16 11:44:10
Zapytanie ofertowe Program psychologiczno-terapeutyczny 2020-07-16 11:43:28
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2020-06-09 14:50:54
Zmiana terminu realizacji zadań oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku 2020-04-14 11:24:25
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2020-02-19 09:53:39
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2020-02-19 09:39:44
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2020 2019-12-11 08:11:50
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2020 2019-11-05 08:46:38
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2019-08-20 08:59:25
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Pora Seniora w powiecie myśliborskim" 2019-05-23 08:11:46
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowania Dnia Matki, Ojca i Dnia Inwalidy" 2019-05-08 14:10:41
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "SENIORIADA - 2019" 2019-05-08 14:08:16
Oferta realizacji zadania publicznego "Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym" 2018-10-30 09:42:08
Oferta realizacji zadania publicznego "Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego" 2018-10-17 09:54:58
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018 - 2021." 2018-08-27 14:10:02
Prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2021 - okres realizacji zadania od dnia 01.09.2018r. do dnia 31.08.2021r. 2018-07-19 10:58:18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
12 kwi 2012

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
12 kwi 2012, godz. 09:02

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
12 kwi 2012, godz. 09:02