Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi


Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 10 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok” przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 8

Imię i nazwisko Głos
Robert Dudek przeciw
Józef Faliński za
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek wstrzymał się
Arkadiusz Mazepa przeciw
Mariusz Norsesowicz przeciw
Waldemar Pacewicz przeciw
Mirosław Piwowarczyk przeciw
Andrzej Potyra za
Alicja Prill przeciw
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski przeciw
Ryszard Wiśniak za
Krystyna Wyszyńska za
Wojciech Ciechanowicz przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 26-10-2022


Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 11 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o." przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 1 5

Imię i nazwisko Głos
Robert Dudek za
Józef Faliński przeciw
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel przeciw
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz przeciw
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki przeciw
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak przeciw
Krystyna Wyszyńska wstrzymał się
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 26-10-2022


Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 2 0

Imię i nazwisko Głos
Robert Dudek za
Józef Faliński za
Tomasz Jarema wstrzymał się
Andrzej Królikowski wstrzymał się
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak za
Krystyna Wyszyńska za
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 26-10-2022


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 wraz z autopoprawką przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 1 1

Imię i nazwisko Głos
Robert Dudek za
Józef Faliński za
Tomasz Jarema przeciw
Andrzej Królikowski wstrzymał się
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak za
Krystyna Wyszyńska za
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 26-10-2022


Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 1 0

Imię i nazwisko Głos
Robert Dudek za
Józef Faliński za
Tomasz Jarema wstrzymał się
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak za
Krystyna Wyszyńska za
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 26-10-2022


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 1

Imię i nazwisko Głos
Robert Dudek za
Józef Faliński za
Tomasz Jarema przeciw
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak za
Krystyna Wyszyńska za
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 26-10-2022


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
6 1 11

Imię i nazwisko Głos
Robert Dudek przeciw
Józef Faliński za
Tomasz Jarema przeciw
Andrzej Królikowski przeciw
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa przeciw
Mariusz Norsesowicz przeciw
Waldemar Pacewicz przeciw
Mirosław Piwowarczyk przeciw
Andrzej Potyra za
Alicja Prill przeciw
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka przeciw
Henryk Szpakowski przeciw
Ryszard Wiśniak za
Krystyna Wyszyńska wstrzymał się
Wojciech Ciechanowicz przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 26-10-2022


Wniosek radnego Ryszarda Wiśniaka o zmianę porządku obrad poprzez wycofanie punktu 11 dot. podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
4 3 11

Imię i nazwisko Głos
Robert Dudek przeciw
Józef Faliński za
Tomasz Jarema przeciw
Andrzej Królikowski przeciw
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek wstrzymał się
Arkadiusz Mazepa przeciw
Mariusz Norsesowicz przeciw
Waldemar Pacewicz przeciw
Mirosław Piwowarczyk przeciw
Andrzej Potyra wstrzymał się
Alicja Prill przeciw
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka przeciw
Henryk Szpakowski przeciw
Ryszard Wiśniak za
Krystyna Wyszyńska wstrzymał się
Wojciech Ciechanowicz przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 26-10-2022


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 2 5

Imię i nazwisko Głos
Robert Dudek za
Józef Faliński przeciw
Tomasz Jarema wstrzymał się
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel przeciw
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra przeciw
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki przeciw
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak przeciw
Krystyna Wyszyńska wstrzymał się
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 26-10-2022


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia stanowiska o utworzeniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 2 5

Imię i nazwisko Głos
Robert Dudek za
Józef Faliński przeciw
Tomasz Jarema przeciw
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel przeciw
Zbigniew Marszałek wstrzymał się
Arkadiusz Mazepa za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz wstrzymał się
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki przeciw
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak przeciw
Krystyna Wyszyńska za
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 26-10-2022


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 2 0

Imię i nazwisko Głos
Robert Dudek za
Józef Faliński za
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak wstrzymał się
Krystyna Wyszyńska wstrzymał się
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 26-10-2022


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2023 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 1 1

Imię i nazwisko Głos
Robert Dudek za
Józef Faliński wstrzymał się
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak przeciw
Krystyna Wyszyńska za
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 26-10-2022


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2023 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 0

Imię i nazwisko Głos
Robert Dudek za
Józef Faliński za
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak za
Krystyna Wyszyńska za
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 26-10-2022


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 1

Imię i nazwisko Głos
Robert Dudek za
Józef Faliński za
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak przeciw
Krystyna Wyszyńska za
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 26-10-2022