Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, na powierzchni nie przekraczającej 2ha i o przewidywanym rocznym wydobyciu 20 tys.m3 2005-02-15 15:51:43
Dotacja z budżetu państwa DLA właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów przewidzianych do zalesienia w miejscowym planie zagospoda 2005-01-26 12:54:37
Zatwierdzanie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji 2005-01-26 12:53:03
Wydawanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z terenów gminnych 2005-01-26 12:49:05
Rejestracja sprzętu pływającego 2005-01-26 12:47:17
Karta łowiectwa podwodnego 2005-01-26 12:46:19
Karta wędkarska 2005-01-26 12:45:16
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów 2004-08-12 12:25:47
Pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych 2004-08-11 14:23:54
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 2004-08-10 15:01:44
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla wytwórcy odpadów prowadzącego instalację 2004-08-10 09:05:04
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 2004-08-06 10:45:15
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów 2004-08-05 16:19:07
Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia 2004-08-04 14:42:14
Pozwolenie wodnoprawne 2004-08-04 11:29:43
Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach 2004-08-03 14:35:57

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Ostrowska-Wolska

Data wytworzenia:
04 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Marek Dmytruszewski

Data publikacji:
04 cze 2003, godz. 12:08

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dmytruszewski

Data aktualizacji:
04 cze 2003, godz. 12:08