Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 21, 95 747 34 31

 

Naczelnik Wydziału - Sebastian Kisielewski
tel. 95 747 20 21, wew. 261
gkn@powiatmysliborski.pl 

Geodeta Powiatowy - Ewa Kucharska
tel. 95 747 20 21, 95 747 34 31, wew. 260
geopow.mysliborz@post.pl

stanowisko ds. gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa - Główny specjalista – Ewa Rawluk – Bińkowska
tel. 95 747 20 21, wew. 265
sp@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych, prowadzenia operatu gleboznawczej klasyfikacji, prowadzenia spraw związanych z nadaniem działek rentowych
Główny specjalista -
Agnieszka Mazurak
tel. 95 747 20 21, wew. 266
grunty@powiatmysliborski.pl

Inspektor - Klaudia Skwierczyńska
tel. 95 747 20 21, wew. 267
grunty@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - Inspektor – Ewa Krzciuk
tel. 95 747 20 21, wew. 273
zud@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. kontroli opracowań geodezyjnych - Podinspektor - Andrzej Śliwiński
tel. 95 747 20 21, wew. 269
podgikmysliborz@post.pl

stanowiska ds. ewidencji gruntów i budynków
Inspektor - Żaneta Ragin
tel. 95 747 20 21, wew. 270
egib@powiatmysliborski.pl

Pomoc administracyjna - Sylwia Falkowska
tel. 95 747 20 21
egib@powiatmysliborski.pl

Pomoc administracyjna- Oliwia Gzela
tel. 95 747 20 21, wew. 271
egib@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podinspektor - Weronika Baryło
tel. 95 747 20 21, wew. 274
podgik@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. sprzedaży map i udostępniania zasobu geodezyjnego
Inspektor -
Anna Świderska
tel. 95 747 20 21, wew. 263
zasob@powiatmysliborski.pl

Inspektor - Magdalena Czerniejewska
tel. 95 747 20 21, wew. 262
wypisy@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – w tym aktualizacji mapy numerycznej
Pomoc administracyjna
-  Emilia Rutkowska
tel. 95 747 20 21, wew. 272
podgik.er@powiatmysliborski.pl

Inspektor - Agnieszka Prus
tel. 95 747 20 21, wew. 268
mapa@powiatmysliborski.pl

 

Do zadań Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1. W zakresie związanym z gospodarką nieruchomościami i innymi ustawami:
     1.1. tworzenie i prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
     1.2. nabywanie i przejmowanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Powiatu
     1.3. regulowanie stanów prawnych nieruchomości
     1.4. dokonywanie podziałów i wycen nieruchomości
     1.5. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości i ich oddawaniem  w użytkowanie wieczyste
     1.6. naliczanie i aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie
     1.7. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
     1.8. organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości
     1.9. prowadzenie postępowań dotyczących wywłaszczenia nieruchomości
     1.10. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego w zakresie gruntów rolnych i leśnych
     1.11. realizacji przepisów o reformie rolnej, osadnictwie i regulowaniu własności gospodarstw rolnych
     1.12. prowadzenie postępowań o przeniesienie własności działek pod budynkami oraz będących w dożywotnim użytkowaniu, na rzecz osób, które przekazały gospodarstwo rolne na Skarb Państwa
     1.13. wywłaszczenia
     1.14. ograniczenia sposobu użytkowania
     1.15. odszkodowania za ograniczenie sposobu użytkowania

2. W zakresie realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii   wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego:
     2.1. planowanie prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:
          a) dla obszarów miast, zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę terenów wiejskich baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze) w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
          b)  ewidencji gruntów i budynków,
          c) geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
          d) rejestru cen i wartości,
          e) szczegółowych osnów geodezyjnych.
     2.2. gromadzenie, prowadzenie i aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), w tym rejestru cen i wartości nieruchomości (RCWN), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500);
     2.3. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania i wydawania dokumentów
     2.4. kontrola techniczna opracowań geodezyjnych
     2.5. ochrona znaków geodezyjnych
     2.6. obsługa osób fizycznych i prawnych korzystających z zasobu, w tym sprzedaż map, informacji i wgląd do dokumentacji zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób
     2.7. przyjmowanie wniosków o udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym i ich udostępnianie w postaci wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej
     2.8. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przeprowadzanie narad koordynacyjnych
     2.9. zakładanie i modernizacja osnów szczegółowych
     2.10. sporządzanie gminnych i powiatowych zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków
     2.11. sporządzanie zestawień, sprawozdań, harmonogramów, ankiet statystycznych związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jakości gromadzonych w nim danych, zgłoszeń prac geodezyjnych itp.
     2.12. wydawanie decyzji administracyjnych związanych z wprowadzaniem zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków
     2.13. prowadzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów
     2.14. prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewa Kucharska

Data wytworzenia:
30 gru 2009

Osoba dodająca informacje

Marek Dmytruszewski

Data publikacji:
05 sty 2005, godz. 10:52

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Głogowska

Data aktualizacji:
09 lut 2024, godz. 12:26