Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel./fax. 95 747 20 21

Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska
tel. 95 747 20 21, wew. 205
skarbnik@powiatmysliborski.pl

Główny księgowy - Ewa Zawadzka
tel. 95 747 20 21, wew. 207
sprawozdania@powiatmysliborski.pl

Pomoc administracyjna - Irena Ananicz
tel. 95 747 20 21, wew. 207
sprawozdania@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. ewidencji dochodów Skarbu Państwa - Główny specjalista - Maria Binkowska
tel. 95 747 20 21, wew. 208
fn1@powiatmysliborski.pl

Inspektor - Katarzyna Pasternak
tel. 95 747 20 21, wew. 208
finanse@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. ewidencji dochodów budżetu Starostwa - Główny specjalista - Ewelina Biesiadecka – Babij
tel. 95 747 20 21, wew. 206
fn@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. księgowości budżetowej - Referent - Julia Falkowska
tel. 95 747 20 21, wew. 206
fn@powiatmysliborski.pl

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1. Prace związane z planowaniem budżetu Powiatu i przygotowaniem projektu budżetu Powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Prace związane z opracowaniem i zatwierdzaniem planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.

3. Prowadzenie rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego.

4. Bieżąca analiza wykonania wydatków i dochodów Powiatu.

5. Przyjmowanie wniosków budżetowych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

6. Przedkładanie w/w wniosków wraz z propozycją rozstrzygnięcia na posiedzenie Zarządu Powiatu w sposób określony w odrębnym Zarządzeniu.

7. Przedkładanie do zaopiniowania w/w wniosków wydziałom sprawującym nadzór merytoryczny nad działalnością danej jednostki organizacyjnej, zgodnie z właściwością określoną w odrębnym Zarządzeniu.

8. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki samorządu terytorialnego.

9. Przyjmowanie oraz analiza okresowych sprawozdań jednostek organizacyjnych Powiatu.

10. Sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz sprawozdań z zakresu udzielonej pomocy publicznej i zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych.

11. Sporządzanie półrocznych informacji oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu.

12. Prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

13. Bieżąca analiza wykonania dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego.

14. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

15. Ewidencja i windykacja należności budżetowych i należności Skarbu Państwa.

16. Współdziałanie z bankami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami publicznymi w sprawach finansowych dotyczących jednostki budżetowej – Starostwa.

17. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
09 kwi 2015

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
09 kwi 2015, godz. 13:27

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Głogowska

Data aktualizacji:
11 paź 2023, godz. 09:52