Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Wydział Dróg

Wydział Dróg
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 21

Naczelnik Wydziału – Robert Petruk
tel. 95 747 20 21, wew. 739
drogi@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. technicznych - Inspektor - Anna Broniowska
tel. 95 747 20 21, wew. 738
dp@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. utrzymania mostów i zaplecza technicznego - Podinspektor - Mirosław Musiał
tel. 95 747 20 21, wew. 736
dp@powiatmysliborski.pl

stanowisko ds. zarządzania infrastrukturą drogową
Pomoc administracyjna
- Danuta Trybel
tel. 95 747 20 21, wew. 735
drogi@powiatmysliborski.pl

Pomoc administracyjna - Marek Bernacki
tel. 95 747 20 21, wew. 735
drogi@powiatmysliborski.pl

Podinspektor - Michał Wojtkiewicz
tel. 95 747 20 21, wew. 735
drogi@powiatmysliborski.pl

Do zadań Wydziału Dróg należy w szczególności:

1. Opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych rozwoju sieci drogowej w zakresie utrzymania, budowy oraz ochrony dróg i obiektów mostowych,

2. Uzgadnianie i opiniowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,

3. Uzgadnianie dokumentacji projektów budowlanych w zakresie umieszczania urządzeń nie związanych z drogą w pasie drogowym,

4. Koordynowanie robót w pasie drogowym,

5. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających i innych urządzeń związanych z drogą,

6. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i oznakowania,

7. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

8. Planowanie i realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

9. Sporządzanie i opiniowanie projektów stałej - tymczasowej organizacji ruchu,

10. Zabezpieczanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych kraju,

11. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogi, zjazd z drogi oraz naliczanie z tego tytułu opłat,

12. Naliczanie kar pieniężnych za wykonywanie prac w pasie drogowym bez wymaganego zezwolenia,

13. Prowadzenie przeglądów międzygwarancyjnych oraz w okresie rękojmi,

14. Realizacja zakupów poniżej 30 tys. euro zgodnie z przyjętym regulaminem,

15. Obsługa i utrzymanie sprzętu technicznego i środków transportu należącego do wydziału dróg,

16. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

17. Sporządzanie informacji o drogach powiatowych oraz przekazywanie
ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

18. Opracowywanie obowiązujących sprawozdań okresowych oraz rocznych analiz opisowych w zakresie robót utrzymaniowych.

19. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

20. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dla ruchu dróg i obiektów mostowych oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,

21. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

22. Utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

23. Współpraca z innymi zarządami dróg w zakresie budowy, modernizacji dróg oraz organizacji ruchu,

24. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drogach,

25. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych,

26. Zarządzanie, w imieniu Zarządu, powiatowymi drogami publicznymi.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja na temat dróg powiatowych (PDF, 455.90Kb) 2020-11-27 11:56:23 285
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja na temat dróg powiatowych (DOC, 41.00Kb) 2011-04-12 13:41:08 12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
09 cze 2019

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
14 sie 2008, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Głogowska

Data aktualizacji:
09 lut 2024, godz. 12:30