Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

V kadencja


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2018-09-25 09:05:20
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-09-25 09:03:38
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-09-25 09:03:23
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-09-25 09:02:56
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-09-25 09:02:40
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznwego na 2019 rok". 2018-09-25 09:01:54
projekt uchwały w spraiwe zmiany budżetu i w budzecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-09-25 09:00:12
porojekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Fiannsowej na lata 2018-2027 2018-09-25 08:59:24
projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania drogą powiatową 2018-08-16 08:57:48
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-08-16 08:57:16
projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-07-19 08:24:35
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-07-19 08:23:55
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-06-22 08:44:14
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-06-22 08:42:05
projekt uchwały w spraiwe wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny spraedaży nieruchomości stanowiacej własnosć Powiatu myśliborskiego 2018-06-22 08:38:49
projekt uchwaly w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dębnie 2018-06-22 08:18:34
projekt uchwały w sprawie załozenia Centrum Kstzałcenia Ustawicznego w Dębnie 2018-06-22 08:10:03
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 2018-06-13 09:37:12
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-06-13 09:35:24
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-06-13 09:34:53
projekt uchwały w spraiwe ustalenia trybu udzielania dotacji dla szkół i placówek prowadoznych na terenie Powiatu Myśłiborskiego przez inne niz jednostki samorządu terutorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-06-13 09:31:37
projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S.Girenasa w Myśliborzu 2018-06-13 09:17:55
projekt uchwały w spraiwe uchylenia uchwąły dotyczacej utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu 2018-06-13 09:14:17
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Gminie Myślibórz z przeznaczeniem na pomoc finansową na modernizację boiska bocznego stadionu w Myśliborzu 2018-06-13 09:10:47
projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu Powiatu Myśliborksiego na 2018 rok 2018-06-13 09:06:16
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie WPF na lata 2018-2027 2018-06-13 09:04:29
projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarzadu Powiatu w Myśliborzu za 2017 rok 2018-06-13 09:03:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2018-05-28 08:51:50
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2018-05-28 08:51:08
projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkół i placówek pod nazwą Centrum Placówek Oświatowych im. Kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku; 2018-04-18 12:08:37
projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Barlinku; 2018-04-18 12:05:51
projekt uchwały w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Barlinku 2018-04-18 12:04:27
projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Barlinku; 2018-04-18 12:02:11
projekt uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Barlinku; 2018-04-18 12:01:29
projekt uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku 2018-04-18 12:00:52
projekt uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku 2018-04-18 12:00:49
projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt.hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku 2018-04-18 12:00:07
projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2018-04-18 11:58:49
projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu 2018-04-18 11:57:33
projekt uchwały w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myśliborzu 2018-04-18 11:56:55
projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Myśliborzu 2018-04-18 11:55:52
projekt uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Myśliborzu 2018-04-18 11:55:16
projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2018-04-18 11:54:25
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości; 2018-04-18 10:16:44
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-04-18 10:15:19
projekt uchwały w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji w zakresie ratownictwa wodnego. 2018-04-18 10:13:41
projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego instrumentem płatniczym 2018-04-18 10:12:42
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-04-18 10:10:15
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-04-18 10:08:02
projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku 2018-04-18 10:06:44
projekt uchwały w spraiwe określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2018 roku 2018-04-18 10:05:53
projekt uchwały w sprawie dokonania rocznej oceny działaności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2018-04-18 10:04:31
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2018-02-23 09:38:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2018-02-23 09:37:49
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2021" 2018-01-22 10:55:39
Projekt uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2018-01-22 09:03:54
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2018 rok 2018-01-22 09:03:01
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2018-01-22 09:01:02
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-01-22 09:00:11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-01-22 08:59:26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2018-01-22 08:56:35
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-01-22 08:54:44
Projekt uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2017-12-12 12:00:34
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2018 rok 2017-12-12 11:59:55
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok 2017-12-12 11:59:01
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-12-12 11:57:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2017-12-12 11:56:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu 2017-12-12 11:56:13
Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku 2017-12-12 11:55:22
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020 2017-12-12 11:54:19
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 2017-12-12 11:52:45
Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017 - 2027 2017-12-12 11:50:59
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-12-12 11:49:11
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-10-13 11:08:32
Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2017-10-13 11:07:21
Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2017-10-13 11:06:37
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-10-13 11:05:00
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 2017-10-13 11:03:54
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-10-13 11:02:23
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-10-13 11:00:55
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 2017-09-20 11:09:23
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 2017-09-20 11:08:47
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego 2017-09-20 11:06:01
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2017-09-20 11:05:08
Projekt uchwały w sprawie "Przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020" 2017-09-20 11:03:31
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-09-20 11:01:54
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-09-20 10:59:45
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku 2017-08-28 08:48:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-08-28 08:46:38
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-08-28 08:45:16
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2017-07-21 08:10:23
Projekt uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2017-07-21 07:58:31
Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-10 15:51:57
Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-10 15:50:57
Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-10 15:50:03
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 2017-07-10 15:47:59
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/204/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2018 2017-07-10 15:46:36
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/172/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wstrzymania wykonywania niektórych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2017-07-10 15:44:23
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/138/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 października 2016 roku w sprawie kierunku działań Zarządu Powiatu w Myśliborzu w zakresie nie obsadzania stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-07-10 15:43:05
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/202/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 marca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2017-07-10 15:41:22
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku 2017-07-10 15:40:00
Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2017-07-10 15:37:57
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2017-07-10 15:36:45
Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2017-07-10 15:35:33
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2017-07-10 15:33:15
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Barlinku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Barlinku 2017-07-10 15:31:31
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dębnie w Branżową Szkołę I stopnia w Dębnie 2017-07-10 15:30:15
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Myśliborzu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Myśliborzu 2017-07-10 15:28:40
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 15:26:35
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/168/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" 2017-06-20 14:00:56
projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-06-20 13:57:22
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-06-20 13:56:08
projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów o podwyższonym kapitale 2017-04-19 12:52:14
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-04-19 12:50:28
projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-04-19 12:49:07
projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-04-19 12:46:54
projekt uchwały zmieniajacy uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-04-19 12:46:15
projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-04-19 12:43:54
projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunku działania Zarządu Powiatu Myśliborskiego 2017-03-08 14:10:13
projekt uchwały w sprawie odwołania Starosty Myśliborskiego 2017-03-08 14:09:24
projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do zorganizowania dowozu uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski 2017-02-23 14:01:35
projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu Powiatu Mysliborskiego na 2017 rok 2017-02-23 13:59:58
projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu Powiatu Mysliborskiego na 2017 rok 2017-02-23 13:59:43
projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu Powiatu Mysliborskiego na 2017 rok 2017-02-23 13:59:02
projekt uchwały w spraiwe wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2017-02-22 09:38:25
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku 2017-02-22 09:37:03
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-02-15 08:48:12
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-02-03 09:17:03
projekt uchwały zmieniajacy uchwałę w spraiwe uchwalenia budżetu Powiatu Myśłiborskiego na 2017 rok 2017-02-03 09:16:09
projekt uchwały zmieniajacy uchwałę w spraiwe uchwalenia budżetu Powiatu Myśłiborskiego na 2017 rok 2017-02-03 09:15:54
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027; 2017-02-03 09:14:31
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027; 2017-02-03 09:13:37
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-01-31 09:38:15
projekt uchwąły w sprawie wurażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości dla Gminy Barlinek. 2017-01-20 10:43:21
projekt uchwąły w spraiwe zmiany budzetu Powiatu Mysliborskiego na 2017 rok 2017-01-20 10:42:21
zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-01-20 10:41:47
zmieniająca uchwałę w spraiwe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-01-20 10:40:45
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości dla Gminy Barlinek 2017-01-11 11:36:01
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-01-11 11:35:08
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-01-11 11:33:33
projekt uchwały w spraiwe uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2029. 2016-12-14 09:36:55
projekt uchwały w spraiwe uchwalenia budżetu Powiatu Mysliborskiego na 2017 rok 2016-12-14 09:19:48
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości na rzecz gminy Barlinek 2016-12-14 09:18:14
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-12-14 09:15:21
projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024". 2016-12-14 09:12:38
projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok 2016-12-14 09:09:19
projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2016-11-28 10:23:50
projekt uchwały w spraiwe ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2016-11-28 10:22:54
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-10-21 14:09:08
projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2016-10-21 14:07:52
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania stalych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2016-10-21 14:06:53
projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy apotek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku 2016-10-21 14:05:11
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017." 2016-10-21 14:04:06
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i wyskości środków PFRON przeznaczonych do realizacji w 2016 roku 2016-10-21 14:02:15
projekt uchwały zmieniający uchwałę w spraiwe uchwalenia WPF Powiatu Myśliborskiego na lata 2016 - 2027. 2016-10-21 14:00:36
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powaitu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-10-21 13:58:26
projekt uchwały w spraiwe przyjęcia rezygnacji 2016-10-21 13:57:00
projekt uchwały w spraiwe przyjęcia rezygnacji 2016-10-21 13:56:46
projekt uchwały w spraiwe powołania członka Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2016-10-21 13:56:15
projekt uchwały w spraiwe powołania członka Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2016-10-21 13:55:59
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-09-21 09:11:36
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-09-21 09:07:47
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski 2016-09-21 09:03:33
Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2017 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usunietego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2016-09-21 08:51:25
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia odwołania Radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-08-22 12:29:02
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2016-07-26 13:53:15
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2016-07-26 13:52:35
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2016-07-26 13:52:00
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-07-26 13:51:08
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-07-26 13:49:29
projekt uchwały w sprawie likwidacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie 2016-07-26 13:48:32
projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-06-16 09:00:34
projekt uchwały w sprawie rozwiazania stałej komisji rady oraz zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2016-06-14 12:24:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-06-14 10:47:29
Projekt Uchwały Rady Powiaty w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-06-14 10:44:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2016-06-14 10:42:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2016-06-14 10:40:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2016-06-14 10:38:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 2016-06-14 10:20:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2016-06-14 10:13:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2016-06-14 10:11:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat 2016-06-14 10:09:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-06-14 10:03:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2016-06-14 09:53:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za rok 2015 2016-06-14 09:50:37
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 2016-06-14 09:47:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-04-26 09:45:40
Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-04-19 08:21:18
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2016-04-19 08:19:40
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu myśliborskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 2016-04-19 08:17:19
projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2016-03-10 13:45:22
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mysliborskiego 2016-03-10 13:44:30
projekt uchwały w sprawie rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Debnie za 2015 rok 2016-03-10 13:42:30
projekt uchwały w sprawie przyjecia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016-2018 2016-03-10 13:38:35
projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Strarosty Myśliborskiego 2016-02-24 08:51:40
projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej (na funkcję Sekretarza Komisji) 2016-02-24 08:50:56
projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej (na funkcję Przewodniczącego Komisji) 2016-02-24 08:50:17
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-02-24 08:49:16
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-02-24 08:48:21
projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-02-24 08:47:39
projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-02-24 08:46:26
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2016-01-19 11:04:24
Projekt uchwał w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016-2018 2016-01-15 12:44:07
Projekt ustawy w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz nowego prawa jazdy, osób zobowiązanych do ich wymiany z powodu zmian administracyjnych 2016-01-15 12:42:54
Projekt ustawy w sprawie powołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-01-15 12:41:11
Projekt ustawy w sprawie powołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-01-15 12:40:47
Projekt ustawy w sprawie powołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-01-15 12:39:02
Projekt ustawy w sprawie powołania Wicestarosty Myśliborskiego 2016-01-15 12:37:58
Projekt uchwały w sprawie powołania Starosty Myśliborskiego 2016-01-15 12:36:01
Projekt uchwały w spawie odwołania Starosty Myśliborskiego 2016-01-15 12:34:01
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2016 rok 2015-12-23 09:02:37
projekt uchwały w sprawie w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2015-12-23 09:01:12
projekt uchwały w sprawie w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok 2015-12-23 08:59:23
projekt uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Myśliborskiego z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie 2015-12-23 08:58:14
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku 2016, 2015-12-23 08:55:34
projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku 2015-12-23 08:54:38
projekt uchwały w przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020 2015-12-23 08:53:33
projekt uchwały w sprawie w zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-12-23 08:52:34
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2016. 2015-12-23 08:50:41
projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2015-12-23 08:48:25
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2015-12-16 12:46:31
projekt uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2015-12-16 12:45:08
projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-12-16 12:41:11
projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-12-16 12:40:56
projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania etatowego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-12-16 12:39:36
projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru Wicestarosty Myśliborskiego 2015-12-16 12:38:27
projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-12-16 12:36:25
projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-12-16 12:36:10
projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2015-12-16 12:34:23
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 2015-12-03 09:21:23
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miśliborzu w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na Zespół Szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2015-12-03 09:19:32
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt hm.Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku. 2015-12-03 09:15:16
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Juliusza Słowackiego w Dębnie. 2015-12-03 09:07:31
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik informatyk z Technikum w Smolnicy do Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie z siedzibą w Dębnie przy ul. Zachodniej 4. 2015-12-03 09:04:17
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2015-12-03 08:58:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-10-19 12:22:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-10-19 12:20:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. ?Kontrakt Samorządowy - Lider Pojezierzy? 2015-10-19 12:18:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości obowiązujących w 2016 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów 2015-10-19 12:16:54
projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2015-09-01 11:37:43
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027. 2015-08-31 10:49:06
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-08-31 10:45:38
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-08-31 10:40:32
projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2015-08-31 10:30:11
projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2015-08-31 10:23:17
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2015 - 2017 2015-06-12 08:21:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 - 2027 2015-06-12 08:19:03
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikającego z umowy o pracę radnego 2015-06-12 08:17:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2015-06-12 08:15:43
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Smolnicy 2015-06-12 08:13:47
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale o przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-06-12 08:12:13
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2014 rok 2015-06-12 08:10:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-12 08:09:39
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok 2015-04-21 08:01:21
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2015-04-21 07:24:15
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości drogowych od Gminy Boleszkowice 2015-04-21 07:23:41
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2015-04-21 07:23:04
Projekt ucyhwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-04-21 07:22:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2015-03-12 11:03:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2015-03-12 11:02:58
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku 2015-03-12 10:37:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania skarbnika powiatu 2015-03-12 10:35:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2015-03-12 10:34:40
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-02-11 09:33:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2015-02-11 09:32:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2015-02-11 09:31:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu 2015-02-11 09:30:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu 2015-02-11 09:30:19
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2015-02-11 09:29:37
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu 2015-02-11 08:53:22
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na Uchwałę Nr LIV/438/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2015-02-11 08:52:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej wchodzącej w jego skład 2015-01-21 08:10:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2015-01-21 08:09:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2015 rok 2015-01-21 08:07:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 2015-01-21 08:01:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok 2015-01-21 08:00:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-01-05 07:52:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2014-12-30 09:14:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-12-09 14:52:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-12-09 14:50:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2014-12-09 14:48:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości obowiązujących w 2015 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów 2014-12-09 14:46:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2014-12-09 14:43:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2014-12-09 14:42:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2014-12-09 14:40:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2014-12-09 14:38:13
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego 2014-12-09 14:35:37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dagmara Gembiak

Data wytworzenia:
09 gru 2014

Osoba dodająca informacje

Dagmara Gembiak

Data publikacji:
09 gru 2014, godz. 14:32

Osoba aktualizująca informacje

Dagmara Gembiak

Data aktualizacji:
09 gru 2014, godz. 14:32