Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz;
tel. 95 747 90 69, 95 747 20 21

pzon@powiatmysliborski.pl

 

Skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

Przewodniczący – Jacek Mazurowski wew. 255

Członkowie:

Łukasz Tarnowski – Sekretarz wew. 256
Karolina Rutkowska - Pomoc administracyjna
Grażyna Jeżewska – lekarz
Michał Karczmarski - lekarz
Artur Bednarz - lekarz
Helena Franków - lekarz
Leokadia Gosek – lekarz
Julian Witkowski – lekarz
Ewa Ligęza – pracownik socjalny, doradca zawodowy
Małgorzata Bratkowska – pracownik socjalny
Joanna Galimska – pracownik socjalny
Dorota Pietruk – psycholog
Anna Sobańska – psycholog
Bożena Wierucka – pedagog

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy w szczególności:

1. Zespół realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

2. Orzekanie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wykonywane jest do celów:
     2.1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
     2.2. szkolenia, w tym specjalistycznego,
     2.3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
     2.4. uczestnictwa w terapii zajęciowej,
     2.5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
     2.6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
     2.7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
     2.8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
     2.9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
     2.10. prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

3. Ponadto Zespół zajmuje się:
     3.1. wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
     3.2. wydawaniem kart parkingowych,
     3.3. wspieraniem osób niepełnosprawnych w zakresie udzielania informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach.

4. Zespół współdziała z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
     4.1. pomocy społecznej, rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawności zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dmytruszewski

Data wytworzenia:
01 sty 2009

Osoba dodająca informacje

Marek Dmytruszewski

Data publikacji:
23 sty 2007, godz. 13:39

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Głogowska

Data aktualizacji:
28 paź 2022, godz. 10:29