Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości Powiatu w Myśliborzu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

O G Ł O S Z E N I E

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie wykazu nieruchomości Powiatu w Myśliborzu  przeznaczonej do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm. ) ogłasza się, co następuje:

 

Z zasobu nieruchomości Powiatu Myśliborskiego przeznaczona została do zbycia nieruchomość  :

  • oznaczona Księgą wieczysta Kw  SZ1M/00032335/7– w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu, działka nr 525/1 położona w obr. 5 m. Dębno, gmina Dębno
  • pow. działki 0,0402 ha
  • dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Dębno zatwierdzonym uchwałą nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 r., dla ww. działki w części opisowej brak jest zapisów o jej przeznaczeniu. Zgodnie z załącznikiem nr 2 rys. 1.1 ww. Studium działka 525/1 położona w obr. Dębno 5 oznaczona jest symbolem U i zapisem teren zabudowy usługowej.
  • wartość nieruchomości 20.357,00 zł. ( słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100)

 

Nieruchomość sprzedawana jest w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na parking gminny.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewa Kucharska

Data wytworzenia:
20 wrz 2012

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
20 wrz 2012, godz. 14:05

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
20 wrz 2012, godz. 14:05