Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Obwieszczenia 2023 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1575Z w miejscowości Mostkowo 2024-01-05 10:21:55
Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn. Wymiana rurociągu DN500 pomiędzy 17 000 a 38 390 km na odcinku Łupowo-Barlinek 2023-12-12 13:58:45
Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne 2023-12-07 13:41:38
Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn. "Wymiana rurociągu DN500 pomiędzy 17 000 a 38 390 km na odcinku Łupowo-Barlinek" 2023-11-06 10:25:07
OBWIESZCZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Pszczelnik w granicach działek nr 1 i 5/1 o łącznej powierzchni 15,9400 ha, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie na okres 01.01.2024 r. do 31.12.2033 r. 2023-10-02 15:43:30
OBWIESZCZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Boleszkowice w granicach działek nr 1716/13, 1716/14, 1716/15 i 1716/17 o łącznej powierzchni 72,7647 ha, gmina Boleszkowice, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie na okres 01.01.2024 r. do 31.12.2033 r. 2023-10-02 15:39:48
OBWIESZCZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Karsko w granicach działek nr 610/3, 610/4 i 610/5 o łącznej powierzchni 63,2400 ha, gmina Nowogródek Pomorski, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie na okres 01.01.2024 r. do 31.12.2033 r. 2023-10-02 15:38:48
Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydanie decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych 2023-07-26 10:47:51
Starosta Myśliborski podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję nr 137/2023, znak: WB.6740.1.173.2023.MF, z dnia 20 czerwca 2023r. o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającego na budowie drogi – ul. Polana Lecha w Barlinku, 2023-06-22 12:49:53
Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem pozwoleń wodnoprawnych 2023-06-20 14:19:08
Starosta Myśliborski podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 77/2022, dotyczącej budowy drogi – ul. Polana Lecha w Barlinku 2023-05-30 08:51:07
Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2023-05-23 14:11:37
Starosta Myśliborski podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi, ul. Spacerowa, w miejscowości Boleszkowice, 2023-03-07 14:23:19
Starosta Myśliborski podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi, ul. Spacerowa, w miejscowości Boleszkowice 2023-02-09 08:32:26

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
09 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
09 lut 2023, godz. 08:30

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
09 lut 2023, godz. 08:30