Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

O G Ł O S Z E N I E Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia lipca 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości Powiatu Myśliborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm. ) ogłasza się, co następuje:

 

Z zasobu nieruchomości Powiatu Myśliborskiego przeznaczona została do zbycia nieruchomość  :

 

-          oznaczona Księgą wieczysta Kw 36806 – w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu, działka nr 431/10 położona w obr. Renice, gmina Myślibórz w udziale 128/1000

-          pow. 0,1018 ha

-          dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Myślibórz przyjętym uchwałą nr LXV/511/2010 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2010 r., zapis dla przedmiotowych działek jest następujący: UT usługi turystyki w obszarze chronionego krajobrazu, obiekty w rejestrze zabytków.

-          Wartość nieruchomości 61.600,00 zł. ( słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100 )

 

Sprzedaż ww. nieruchomości w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewa Kucharska

Data wytworzenia:
01 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
01 sie 2012, godz. 08:26

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
01 sie 2012, godz. 08:26