880 Inne informacje | BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Inne informacje


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja o miesięcznych wysokościach kwot dotacji obowiązujących w 2022 roku na jednego ucznia/wychowanka w szkole/placówce oświatowej niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Myśliborskiego 2022-08-02 07:51:56
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-07-20 12:45:16
Informacja o terminach polowań dewizowych 2022-07-08 13:48:21
PROTOKÓŁ Z DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-07-07 14:34:36
PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-07-07 14:34:06
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-07-07 14:33:23
Informacja o utworzeniu bazy GESUT i BDOT500 2022-06-27 08:48:03
OGŁOSZENIE Nr 4/2022 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 2 i 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-06-24 07:28:33
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-06-24 07:25:16
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-06-24 07:21:21
OGŁOSZENIE Nr 4/2022 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 2 i 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-06-23 09:05:50
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży w trybie z wolnej ręki z dnia 03 czerwca 2022r. 2022-06-07 10:16:30
Zarząd Powiatu w Myśliborzu podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą: wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. 2022-05-31 19:55:57
PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-05-27 13:03:17
Protokół z przebiegu drugiego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu ciężarowego Peugeot Boxer 330 2.0 HDI, nr rejestracyjny ZMY9M55. 2022-05-27 13:02:20
Protokół z przebiegu drugiego przetargu publicznego na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 4514, nr rejestracyjny ZMYF113. 2022-05-27 13:00:57
Ogłoszenie Nr 3/2022 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-05-26 13:55:30
INFORMACJA o rocznych oraz miesięcznych wysokościach kwot dotacji obowiązujących w 2022 roku na jednego ucznia/wychowanka w szkole/placówce oświatowej niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Myśliborskiego 2022-05-25 14:05:12
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-05-12 08:36:04
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2022-05-10 09:48:42
OGŁOSZENIE O DRUGIM PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2022-05-10 09:42:31
Ogłoszenie o zamówieniu do złożenia oferty w sprawie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu” 2022-04-26 09:04:32
Informacja o terminach polowań zbiorowych 2022-04-22 11:03:52
Protokół z przebiegu przetargu publicznego na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 2022-04-20 12:27:17
Protokół z przebiegu przetargu publicznego na sprzedaż samochodu ciężarowego Peugeot Boxer 2022-04-20 12:26:40
Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości oznaczonej numerem działki 174/1 położonej w obr. 0001 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2022-04-14 14:49:09
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok 2022-04-12 11:50:45
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2022-03-31 14:26:13
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2022-03-31 14:16:53
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2022-03-31 12:52:10
Protokół z przebiegu drugiego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego Mercedes Benz Vito nr rejestracyjny ZMY60LK. 2022-03-22 10:22:13
PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-03-22 10:20:43
Pilotażowy projekt partnerski - "AKTYWNY RODZIC" 2022-03-16 07:37:07
OGŁOSZENIE O DRUGIM PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2022-03-02 12:40:36
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2022-03-02 12:34:11
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-03-01 14:43:31
PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-02-25 10:17:06
Zawiadomienie o prowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy metodą wizji w terenie na obszarze powiatu myśliborskiego 2022-02-23 10:23:07
Protokół z przebiegu przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego Mercedes Benz Vito nr rejestracyjny ZMY60LK. 2022-02-23 10:18:18
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-02-16 14:29:53
Archiwum 2022-02-08 13:38:39
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2022-02-09 14:51:28
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - obręb Cychry 2022-01-27 12:04:43
Informacja o terminach polowań zbiorowych 2022-01-25 08:29:15
Starosta Myśliborski informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” nr MSB2201A, w miejscowości Rów, 2021-11-25 10:38:31
Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości (Myślibórz, obr. 3, dz. 198/1) 2021-10-29 12:26:54
Starosta Myśliborski informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Dębnie 2021-10-15 10:32:36
Starosta Myśliborski informuje o dokonaniu sprostowania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Mostkowo 2021-10-07 14:31:24
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków obiektu: teren dawnego cmentarza w Chwarszczanach 2021-10-05 08:20:41
Informacji o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Ławy gm. Myślibórz 2021-08-25 11:09:39
Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2022 rok oraz o przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu 2021-08-13 16:59:44
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - obręb Kruszwin 2021-07-26 10:54:26
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków obiektu: dawny cmenatrz przykościelny w Rychnowie 2021-07-26 10:51:09
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków obiektu: dawny cmentarz przykościelny w Dziedzicach 2021-07-26 10:48:59
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków obiektu: dawny cmentarz przykościelny w Dzikowie 2021-07-26 10:46:41
Zachodniopomorski Wojewódzki Konerwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków obiektu: dawny cmentarz przykościelny w Różańsku 2021-07-26 10:44:08
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków obiektu: dawny cmentarz przykościelny w Czernikowie 2021-07-26 10:41:36
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków : park miejski im. Armii Krajowej w Myśliborzu 2021-07-15 14:11:46
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - obręb Kruszwin 2021-06-29 08:21:10
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Strefy Przyodwiertowej Barnówko-12 oraz Strefy Przyodwiertowej Mostno-8k i Mostno-9H 2021-06-15 11:22:58
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków obiektu : Cmentarz żydowski 2021-06-01 07:10:32
Zarząd Powiatu w Myśliborzu podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą: wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. 2021-06-01 07:03:43
Informacja Dyrektora Zarządu Wód Polskich w Pile o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego 2021-05-04 12:54:04
Informacja WKZ w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2021-04-22 13:23:46
Informacja WKZ w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2021-04-22 13:17:59
Informacja WKZ w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2021-04-22 13:13:31
Zawiadomienie o prowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy - metodą wizji w terenie - na obszarze powiatu myśliborskiego. 2021-04-09 12:37:42
Informacja o obszarowej ocenie jakości wody z terenu powiatu myśliborskiego za rok 2020 2021-04-07 10:26:47
Informacja o rocznych oraz miesięcznych wysokościach kwot dotacji obowiązujących w 2021 roku na jednego ucznia/wychowanka w szkole/placówce oświatowej niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Myśliborskiego, 2021-04-02 11:31:56
Informacji o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Ławy gm. Myślibórz 2021-02-10 10:29:27
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publiczne wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - przepust kolejowy Cychry 2020-12-15 08:55:55
Informacja WKZ w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2020-12-03 12:41:38
Zmiana pozwolenia zintegrowanewgo z Rolmax na Farm Equipment International Sp. z o.o. 2020-08-20 09:11:20
Pozwolenie zintegrowane dla firmy Rolmax Sp. z o.o. 2020-08-20 09:10:37
INFORMACJA STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO o utworzeniu bazy danych BDOT i GESUT 2020-08-17 14:51:57
Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2021 rok oraz o przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu 2020-08-13 13:43:11
Informacja o rocznych oraz miesięcznych wysokościach kwot dotacji obowiązujących w 2020 roku na jednego ucznia/wychowanka w szkole/placówce oświatowej niepublicznej prowadzo-nej przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Myśliborskiego 2020-06-30 13:25:16
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 140/1 położonej w obr. Kinice, gmina Nowogródek 2020-06-30 12:17:19
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publiczne wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Karsko 2020-06-25 14:11:16
Starosta Myśliborski zawiadamia o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Ławy gmina Myślibórz. 2020-06-10 10:30:33
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty 2020-05-29 12:36:33
ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych numerem działki 262/6, 135, 187, 188, 260, położonych w obr. Kinice, gmina Nowogródek Pomorski 2020-04-28 13:54:52
ZGŁOSZENIA HISTORYCZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIERZCHNI ZIEMI 2020-03-26 19:49:38
Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 2020-01-09 14:22:17
Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019 za rok 2016 2017-05-19 10:54:26
Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 2017-01-19 10:31:15
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publiczne wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Cychry 2022-02-08 14:15:40
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publiczne wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Barnówko 2020-07-24 13:42:37
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publiczne wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Barlinek 2020-07-24 13:41:36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Ostrowska-Wolska

Data wytworzenia:
13 sty 2005

Osoba dodająca informacje

Marek Dmytruszewski

Data publikacji:
13 sty 2005, godz. 15:21

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dmytruszewski

Data aktualizacji:
13 sty 2005, godz. 15:21