Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Inne informacje


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarząd Powiatu w Myśliborzu podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą: wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. 2024-06-04 13:39:33
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdów w trybie art. 108 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2024-05-07 11:19:28
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2024-05-07 10:36:37
Ogłoszenie Nr 4/2024 w sprawie sprzedaży samochodów osobowych w trybie art. 108 § 2 i 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2024-04-02 14:53:10
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie z wolnej ręki - Peugeot 206 2024-03-25 10:13:04
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie z wolnej ręki - Volkswagen Passat 2024-03-25 10:12:28
Ogłoszenie Nr 2/2024 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2024-03-11 10:08:24
Ogłoszenie Nr 1/2024 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2024-03-11 10:07:00
PROTOKÓŁ Z DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Volkswagen Passat 2024-03-07 13:25:05
PROTOKÓŁ Z DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Peugeot 206 2024-03-07 13:23:45
Zawiadomienie o prowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy metodą wizji w terenie na obszarze powiatu myśliborskiego 2024-02-27 14:13:09
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Volkswagen Passat B5 2024-02-20 09:20:54
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Peugeot 206 2024-02-20 09:18:10
PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Volkswagen Passat B5 2024-02-16 09:50:20
PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Peugeot 206 2024-02-16 09:47:53
Starosta Myśliborski informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „Play” nr MSB0106C w Dębnie 2024-02-08 10:26:02
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Peugeot 206 2024-01-29 12:23:37
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Volkswagen Passat 2024-01-29 12:21:31
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególnej korzystanie z wód - dz. ewid. nr 542/1, 542/2, 543, 550, 555, obr. Myślibórz 2024-01-22 07:51:46
Ogłoszenie na złożenie do depozytu sądowego 2024-01-11 10:42:22
Starosta Myśliborski zawiadamia, że prowadzi na wniosek spółki Barlinek Inwestycje Sp. z o. o.postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 1, w Barlinku 2024-01-05 10:27:42
Informacja o terminach polowań zbiorowych 2023-12-21 14:22:09
Protokół z przebiegu drugiego pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego Mercedes Benz Vito nr rejestracyjny ZMY60LK 2023-11-15 12:21:37
Informacja o terminach polowań zbiorowych 2023-11-10 08:42:53
Protokół z przebiegu przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego Mercedes Benz Vito nr rejestracyjny ZMY60LK 2023-11-03 13:30:44
OGŁOSZENIE O DRUGIM PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM - Mercedes Benz Vito 2023-10-25 07:43:54
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2023-10-23 08:42:57
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Renault Laguna 2023-10-17 07:55:18
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Skoda Fabia 2023-10-17 07:54:43
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Renault Laguna 2023-10-13 07:49:11
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Skoda Fabia 2023-10-13 07:48:38
Zgłaszanie obszarów problemowych w zakresie nadmiernego hałasu komunikacyjnego. 2023-09-21 14:34:52
Ogłoszenie Nr 6/2023 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 2 i 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2023-09-21 14:34:43
Ogłoszenie Nr 5/2023 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 2 i 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2023-09-21 14:34:06
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM - Mercedes Benz Vito 2023-09-21 14:32:16
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie z wolnej ręki - Renault Laguna 2023-09-18 13:52:11
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie z wolnej ręki - Skoda Fabia 2023-09-18 13:51:42
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2023-09-05 10:32:41
Ogłoszenie Nr 4/2023 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2023-09-04 14:58:35
Ogłoszenie Nr 3/2023 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2023-09-04 14:57:51
PROTOKÓŁ Z DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Skoda Fabia 2023-09-04 07:51:00
PROTOKÓŁ Z DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Renault Laguna 2023-09-04 07:50:31
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Skoda Fabia 2023-08-22 11:33:19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Renault Laguna 2023-08-22 11:28:43
Komunikat Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem budżetu na 2024 rok 2023-08-21 13:40:39
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 825/3, obr. Ściechów, gm. Lubiszyn 2023-08-03 10:56:30
Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. 2023-07-20 14:30:37
Starosta Myśliborski informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” nr MSB0207A, przy ul. Św. Bonifacego, w miejscowości Barlinek, gmina Barlinek 2023-07-20 10:34:43
PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Renault Laguna 2023-07-13 08:03:31
PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Skoda Fabia 2023-07-13 08:02:25
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - dz. nr 729/16 obr. Barlinek 2 2023-07-11 14:50:22
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Renault Laguna 2023-07-03 09:25:38
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU - Skoda Fabia 2023-07-03 09:21:08
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - węzeł Myślibórz w ciągu drogi krajowej S3 w KM 54+000 2023-06-13 08:48:12
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2023-06-07 10:41:58
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2023-05-29 08:23:26
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie z wolnej ręki 2023-05-12 10:04:33
Ogłoszenie Nr 2/2023 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 2 i 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2023-05-10 13:21:20
Starosta Myśliborski informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” nr MSB 0206 A przy ul. Kombatantów, w miejscowości Barlinek 2023-05-10 10:03:05
Starosta Myśliborski informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” nr MSB 0203 E w miejscowości Osina, gmina Barlinek, 2023-05-10 09:53:57
Informacja o rocznych oraz miesięcznych wysokościach kwot dotacji obowiązujących w 2023 roku na jednego ucznia/wychowanka w szkole/placówce oświatowej niepublicznej prowadzo-nej przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Myśliborskiego 2023-04-28 11:06:37
Protokół z przebiegu przetargu publicznego na sprzedaż samochodu ciężarowego Peugeot Boxer 330 2.0 HDI, nr rejestracyjny ZMY9M55. 2023-04-21 09:19:57
Ogłoszenie Nr 1/2023 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2023-04-21 09:18:59
Starosta Myśliborski informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” nr MSB 0203 E w miejscowości Osina, gmina Barlinek, 2023-04-20 13:13:21
Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dz. nr 334/2, nr 334/2, nr 334/4 obr. Dziedzice, gm. Barlinek 2023-04-13 09:23:15
Protokół z przebiegu przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego Honda CR-V 2.0, nr rejestracyjny ZMY55MS. 2023-04-11 13:31:28
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2023-03-29 14:07:44
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2023-03-29 14:03:16
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji przejęciea praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 114/9 obr. Barnówko 2023-03-27 10:44:35
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do pubicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 114/9 obr. Barnówko 2023-03-27 10:41:13
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej w m. Barnówko gm. Dębno 2023-03-27 10:39:13
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte post.ępowanie administracyjnew sprawie zmiany decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - działka ewid. nr 768/3 obr. Boleszkowice, gm. Boleszkowice 2023-03-23 09:26:00
Zawiadomienie o prowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy metodą wizji w terenie na obszarze powiatu myśliborskiego 2023-03-22 12:51:51
Protokół z przebiegu drugiego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego Honda CR-V 2.0, nr rejestracyjny ZMY55MS. 2023-03-20 15:36:16
Protokół z przebiegu drugiego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu ciężarowego Peugeot Boxer 330 2.0 HDI, nr rejestracyjny ZMY9M55 2023-03-20 15:35:47
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2023-03-20 15:34:56
PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2023-03-13 15:57:36
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - obszar jeziora Rościńskiego, dz. nr 399, obr. Nawrocko, gm. Myślibórz, powiat myśliborski 2023-03-02 10:42:24
OGŁOSZENIE O DRUGIM PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2023-03-01 10:45:12
OGŁOSZENIE O DRUGIM PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2023-02-23 14:53:07
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2023-02-17 08:57:15
Protokół z przebiegu przetargu publicznego na sprzedaż samochodu ciężarowego Peugeot Boxer 330 2.0 HDI, nr rejestracyjny ZMY9M55. 2023-02-03 11:12:42
Protokół z przebiegu przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego Honda CR-V 2.0, nr rejestracyjny ZMY55MS. 2023-02-03 11:12:15
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dz. nr ewid. 208/2 oraz 255/3, obręb Barnówko, jednostka Dębno - obszar wiejski) 2023-01-27 09:10:29
Terminy dodatkowych polowań interwencyjnych koła łowieckiego "Sokół" 2023-01-12 12:57:04
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2023-01-12 09:11:31
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2023-01-12 09:04:53
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-12-30 09:15:39
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-12-16 08:10:37
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie przetargu ustnego (aukcji) 2022-12-12 08:24:49
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-11-30 10:45:52
Ogłoszenie nr 10/2022 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 2 i 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-11-29 12:48:16
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM (AUKCJI) 2022-11-24 12:42:24
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szcwcinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - dz. nr 15/27 obr. Sitno gm. Myślibórz 2022-11-22 12:54:54
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - dz. nr 16/5 obr. Sitno gm. Myślibórz 2022-11-21 13:36:26
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-11-18 12:54:25
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie z wolnej ręki 2022-11-18 12:53:29
Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - obr. Czarnołęka gm. Trzcińsko-Zdrój 2022-11-17 12:26:35
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowanian administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - jezioro Myśliborskie (dz. nr 1, obr. nr 1 Miasto Myślibórz gmina Myślibórz) 2022-11-16 09:07:00
Informacja o terminach polowań zbiorowych (koło łowieckie Sokół) 2022-11-07 15:54:10
Starosta Myśliborski informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” nr MSB 1802 C w miejscowości Karsko 2022-11-04 09:21:20
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-11-04 07:30:05
OGŁOSZENIE Nr 9/2022 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-11-02 12:30:34
OGŁOSZENIE Nr 8/2022 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 2 i 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-11-02 12:28:50
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2022-10-31 12:04:42
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-10-26 08:01:03
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie z wolnej ręki 2022-10-26 08:00:19
PROTOKÓŁ Z DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-10-26 07:59:51
Informacja o terminach polowań zbiorowych 2022-10-11 12:29:00
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-10-05 14:17:15
OGŁOSZENIE Nr 7/2022 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-10-05 08:38:37
OGŁOSZENIE Nr 6/2022 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 2 i 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-10-05 08:37:57
PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-09-29 07:29:43
PROTOKÓŁ Z DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-09-29 07:28:51
PROTOKÓŁ ZE SPRZEDAŻY POJAZDU W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI 2022-09-29 07:28:20
Starosta Myśliborski informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” nr MSB2701A, w miejscowości Dalsze 2022-09-21 12:33:11
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-09-21 10:33:55
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-09-21 10:29:21
OGŁOSZENIE Nr 5/2022 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-09-19 08:51:54
Informacja o miesięcznej wysokości kwoty dotacji obowiązującej w 2022 roku na jednego ucznia w szkole oświatowej niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną na tere-nie Powiatu Myśliborskiego - II AKTUALIZACJA 2022-09-12 13:04:09
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dz. ewid. nr 768/3 obr. Boleszkowice, gm. Boleszkowice) 2022-09-06 11:02:49
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2022-09-02 10:02:49
Informacja o miesięcznych wysokościach kwot dotacji obowiązujących w 2022 roku na jednego ucznia/wychowanka w szkole/placówce oświatowej niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Myśliborskiego 2022-08-02 07:51:56
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-07-20 12:45:16
Informacja o terminach polowań dewizowych 2022-07-08 13:48:21
PROTOKÓŁ Z DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-07-07 14:34:36
PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-07-07 14:34:06
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu w trybie art. 108 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-07-07 14:33:23
Informacja o utworzeniu bazy GESUT i BDOT500 2022-06-27 08:48:03
OGŁOSZENIE Nr 4/2022 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 2 i 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-06-24 07:28:33
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-06-24 07:25:16
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-06-24 07:21:21
OGŁOSZENIE Nr 4/2022 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 2 i 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-06-23 09:05:50
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży w trybie z wolnej ręki z dnia 03 czerwca 2022r. 2022-06-07 10:16:30
Zarząd Powiatu w Myśliborzu podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą: wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. 2022-05-31 19:55:57
PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-05-27 13:03:17
Protokół z przebiegu drugiego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu ciężarowego Peugeot Boxer 330 2.0 HDI, nr rejestracyjny ZMY9M55. 2022-05-27 13:02:20
Protokół z przebiegu drugiego przetargu publicznego na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 4514, nr rejestracyjny ZMYF113. 2022-05-27 13:00:57
Ogłoszenie Nr 3/2022 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-05-26 13:55:30
INFORMACJA o rocznych oraz miesięcznych wysokościach kwot dotacji obowiązujących w 2022 roku na jednego ucznia/wychowanka w szkole/placówce oświatowej niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Myśliborskiego 2022-05-25 14:05:12
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-05-12 08:36:04
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2022-05-10 09:48:42
OGŁOSZENIE O DRUGIM PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2022-05-10 09:42:31
Ogłoszenie o zamówieniu do złożenia oferty w sprawie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu” 2022-04-26 09:04:32
Informacja o terminach polowań zbiorowych 2022-04-22 11:03:52
Protokół z przebiegu przetargu publicznego na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 2022-04-20 12:27:17
Protokół z przebiegu przetargu publicznego na sprzedaż samochodu ciężarowego Peugeot Boxer 2022-04-20 12:26:40
Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości oznaczonej numerem działki 174/1 położonej w obr. 0001 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2022-04-14 14:49:09
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok 2022-04-12 11:50:45
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2022-03-31 14:26:13
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2022-03-31 14:16:53
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2022-03-31 12:52:10
Protokół z przebiegu drugiego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego Mercedes Benz Vito nr rejestracyjny ZMY60LK. 2022-03-22 10:22:13
PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-03-22 10:20:43
Pilotażowy projekt partnerski - "AKTYWNY RODZIC" 2022-03-16 07:37:07
OGŁOSZENIE O DRUGIM PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2022-03-02 12:40:36
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2022-03-02 12:34:11
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-03-01 14:43:31
PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-02-25 10:17:06
Zawiadomienie o prowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy metodą wizji w terenie na obszarze powiatu myśliborskiego 2022-02-23 10:23:07
Protokół z przebiegu przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego Mercedes Benz Vito nr rejestracyjny ZMY60LK. 2022-02-23 10:18:18
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 2022-02-16 14:29:53
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM 2022-02-09 14:51:28
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - obręb Cychry 2022-01-27 12:04:43
Informacja o terminach polowań zbiorowych 2022-01-25 08:29:15
Starosta Myśliborski informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” nr MSB2201A, w miejscowości Rów, 2021-11-25 10:38:31
Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości (Myślibórz, obr. 3, dz. 198/1) 2021-10-29 12:26:54
Starosta Myśliborski informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Dębnie 2021-10-15 10:32:36
Starosta Myśliborski informuje o dokonaniu sprostowania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Mostkowo 2021-10-07 14:31:24
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków obiektu: teren dawnego cmentarza w Chwarszczanach 2021-10-05 08:20:41
Informacji o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Ławy gm. Myślibórz 2021-08-25 11:09:39
Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2022 rok oraz o przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu 2021-08-13 16:59:44
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - obręb Kruszwin 2021-07-26 10:54:26
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków obiektu: dawny cmenatrz przykościelny w Rychnowie 2021-07-26 10:51:09
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków obiektu: dawny cmentarz przykościelny w Dziedzicach 2021-07-26 10:48:59
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków obiektu: dawny cmentarz przykościelny w Dzikowie 2021-07-26 10:46:41
Zachodniopomorski Wojewódzki Konerwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków obiektu: dawny cmentarz przykościelny w Różańsku 2021-07-26 10:44:08
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków obiektu: dawny cmentarz przykościelny w Czernikowie 2021-07-26 10:41:36
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków : park miejski im. Armii Krajowej w Myśliborzu 2021-07-15 14:11:46
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - obręb Kruszwin 2021-06-29 08:21:10
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Strefy Przyodwiertowej Barnówko-12 oraz Strefy Przyodwiertowej Mostno-8k i Mostno-9H 2021-06-15 11:22:58
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków obiektu : Cmentarz żydowski 2021-06-01 07:10:32
Zarząd Powiatu w Myśliborzu podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą: wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. 2021-06-01 07:03:43
Informacja Dyrektora Zarządu Wód Polskich w Pile o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego 2021-05-04 12:54:04
Informacja WKZ w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2021-04-22 13:23:46
Informacja WKZ w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2021-04-22 13:17:59
Informacja WKZ w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2021-04-22 13:13:31
Zawiadomienie o prowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy - metodą wizji w terenie - na obszarze powiatu myśliborskiego. 2021-04-09 12:37:42
Informacja o obszarowej ocenie jakości wody z terenu powiatu myśliborskiego za rok 2020 2021-04-07 10:26:47
Informacja WKZ w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2020-12-03 12:41:38
Zmiana pozwolenia zintegrowanewgo z Rolmax na Farm Equipment International Sp. z o.o. 2020-08-20 09:11:20
Pozwolenie zintegrowane dla firmy Rolmax Sp. z o.o. 2020-08-20 09:10:37
INFORMACJA STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO o utworzeniu bazy danych BDOT i GESUT 2020-08-17 14:51:57
Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2021 rok oraz o przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu 2020-08-13 13:43:11
Archiwum 2022-02-08 13:38:39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Ostrowska-Wolska

Data wytworzenia:
13 sty 2005

Osoba dodająca informacje

Marek Dmytruszewski

Data publikacji:
13 sty 2005, godz. 15:21

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dmytruszewski

Data aktualizacji:
13 sty 2005, godz. 15:21