Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Informacja Administratora -umowy zawierane z Powiatem Myśliborskim

Informacja Administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych ramach umów zawieranych z Powiatem Myśliborskim

Zgodnie z art. 13 i 14 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informuję, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Powiat Myśliborski z siedzibą przy ul. Północnej 15, 74-300 Myślibórz, adres e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl., tel. 95 747 20 21
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Ewelina Szóstka na adres e-mail: iod@powiatmysliborski.pl., lub tel. 95 747 20 21 wew. 240.
 3. Jeżeli Pani/a dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio, otrzymał je od kontrahenta w imieniu, którego Pan/i działa w zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień umownych/zlecenia (dane kontaktowe).
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:
 • analizy ofert, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wraz z prowadzoną korespondencją służbową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze w związku art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 • jawności życia publicznego i udostępniania informacji o sprawach publicznych zgodnie art. 6 ust 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w świetle art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 1. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa w tym, w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym oraz podmiotom, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia.
 2. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych według obowiązujących odrębnych przepisów prawa, oraz według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
 3. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 4. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa, UODO (www.uodo.gov.pl).
 5. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury.

Pełny komunikat na temat obowiązku informacyjnego oraz dostępu do swoich danych osobowych mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej /artykul/ogolna-informacja-administratora-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14 09 2020 08 34 49 klauzula - umowy z pm dotyczace bip (PDF, 87.58Kb) 2020-09-14 08:34:49 8
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Szóstka

Data wytworzenia:
14 wrz 2020

Osoba dodająca informacje

Ewelina Szóstka

Data publikacji:
14 wrz 2020, godz. 08:34

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Szóstka

Data aktualizacji:
12 lis 2020, godz. 12:54