Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Informacja Administratora - monitoring wizyjny

Informacja Administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.   Administratorem Pani/a danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 20 21

2.   Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować telefonicznie pod numerem 95 747 20 21 wew. 240 oraz poprzez email: iod@powiatmysliborski.pl.

3.   Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa informacji oraz mienia administratora zgodnie art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. w świetle art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4.   Monitoring obejmuje hol na parterze budynku ( od Wydziału Komunikacji oraz od strony stadionu) przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu, wejścia do siedziby, parking znajdujący się przy głównym wejściu do Budynku od strony Wydziału Komunikacji.

5.   Upoważnionymi podmiotami, mogącymi zwracać się o udostępnienie fragmentów nagrań są w szczególności organy zajmujące się zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości, np. w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań Policja, Sądy, Prokuratura, ABW, Straż Miejska, ale także podmioty uprawnione do tego na podstawie odrębnych przepisów, np. komornicy, firmy ubezpieczeniowe, czy ośrodki pomocy społecznej, a także upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego zgodnie z obowiązującym regulaminem.

6.   Dane będą przechowywane przez okres trzydziestu dni. Mogą być także przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, do czasu ich przedawnienia.

7.   Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

O udostępnienie fragmentu nagrania może zwrócić się także osoba, której dane dotyczą, powołując się na uprawnienie do uzyskania kopii danych osobowych zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO. Administrator każdorazowo, w zależności od okoliczności, podejmuje decyzję o formie udostępnienia danych osobowych, tzn. czy udostępni fragment nagrania, czy jedynie informacje o przetwarzanych danych (data, czas, miejsce, wizerunek, nr rejestracyjny, itd.). 

8.   Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

9.   Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektów Administratora.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
monitoring główna Klauzula.docx (PDF, 615.42Kb) 2021-01-11 12:05:54 17
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Szóstka

Data wytworzenia:
11 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Szóstka

Data publikacji:
11 sty 2021, godz. 12:05

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Szóstka

Data aktualizacji:
11 sty 2021, godz. 12:07