Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Informacja Administratora dotycząca przetwarzania danych w związku z udzieleniem zamówienia poniżej kwoty 130 tysięcy złotych

Klauzula informacyjna dotycząca udzielenia zamówienia poniżej kwoty 130 tys. zł

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– dalej RODO, informujemy że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu (74-300) przy ulicy Północnej 15, adres e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl. tel. 95 747 20 21.

2.    Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@powiatmysliborski.pl..

3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza 130 tysięcy złotych na podstawie:

  • obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
  • wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykraczających poza niezbędne, np. dodatkowe dane kontaktowe. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

4.    Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania, tzn. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, operatorzy pocztowi, instytucje z którymi została zawarta umowa powierzenia danych osobowych.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres pięciu lat od momentu poinformowania uczestników postępowania o wyłonieniu najlepszej oferty.

6.    Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

8.    Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.

      

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza niezbędne dane ( w tym danych kontaktowych) w celu udziału w procedurze zamówienia publicznego nieprzekraczającego równowartości kwoty 130 tysięcy złotych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu.

podpis………………………………….


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Klauzula informacyjna dotycząca zamówień poniżej kwoty 130 tys (PDF, 434.17Kb) 2021-04-14 15:02:56 11
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Szóstka

Data wytworzenia:
14 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Szóstka

Data publikacji:
14 kwi 2021, godz. 15:02

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Szóstka

Data aktualizacji:
14 kwi 2021, godz. 15:02