Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH

W MYŚLIBORZU

74-300 Myślibórz, ul. Celna 23

Tel. 95-747- 30-31, Fax 95 – 747-22-74

e-mail: dps@powiatmysliborski.pl

strona WWW: dpsmysliborz.bip.gov.pl
 

Organ prowadzący:

Rada Powiatu w Myśliborzu ul. Północna 15

Organ nadzorujący;

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Polityki Społecznej

ul. Wały Bolesława Chrobrego 4

Dyrektor - Wioletta Roźniata

Zastępca Dyrektora - Joanna Chmiel

 • Ze względu na okres pobytu mieszkańców jest domem stacjonarnym, pobytu stałego lub okresowego, zapewniającym całodobową opiekę 170 osobom przewlekle somatycznie chorym obojga płci.
 • Całokształtem działalności jednostki kieruje Dyrektor mgr Irena Idzikowska przy pomocy głównego księgowego, kierowników działów i Rady Mieszkańców.
 • Dom położony jest na obrzeżu miasta nad Jeziorem Królewskim,  posiada kompleks wypoczynkowy i rekreacyjny. Usytuowanie obiektu stwarza mieszkańcom możliwość bliskiego kontaktu z naturą oraz daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa.
 • Budynek oraz otoczenie bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windę osobową i instalację przywoławczą w pokojach.
 • Osoba pragnąca uzyskać miejsce w Domu winna złożyć podanie we właściwym ośrodku pomocy społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania. Decyzję kierującą do Domu wydaje Burmistrz gminy (bądź z jego upoważnienia kierownik właściwego ośrodka pomocy społecznej) , natomiast decyzję o umieszczeniu wydaje Starostwa Powiatu Myśliborskiego (bądź z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu).

Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem, do których należą:

W zakresie potrzeb bytowych:

 • miejsce zamieszkania w jedno, dwu i trzyosobowych pokojach mieszkalnych, część z aneksem łazienkowym,
 • wyżywienie przygotowywane jest w miejscowej kuchni: cztery posiłki dziennie z uwzględnieniem indywidualnych zleceń dietetycznych oraz między posiłkami napoje i żywność wg potrzeb,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości,
 • dom posiada salę dziennego pobytu, kawiarnię, kaplicę, kompleks rehabilitacyjny, stołówki, palarnię, 3 kuchenki na potrzeby mieszkańców, kiosk spożywczo - przemysłowy.

Usługi opiekuńcze polegające na:

 • pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego,
 • całodobowa pielęgnacja mieszkańców ze szczególną troską o osoby leżące,
 • pomocy w załatwianiu spraw osobistych, utrzymaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem,
 • umożliwieniu mieszkańcom korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarzy pierwszego kontaktu,
 • umożliwieniu korzystania z poradni specjalistycznych,
 • zapewnieniu mieszkańcom korzystania ze środków pomocniczych, leków i artykułów sanitarnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Usługi wspomagające:

 • organizowanie i umożliwienie udziału w terapii zajęciowej i rehabilitacji,
 • organizowanie i umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,
 • umożliwienie praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem,
 • stworzenie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • umożliwienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych zgodnie z opracowaną instrukcją depozytową,
 • stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości,

Terapia zajęciowa

Formy terapii zajęciowej:

 • terapia zajęciowa
 • muzykoterapia
 • terapia ruchem
 • ludoterapia
 • silwoterapia
 • ergoterapia
 • biblioterapia

Działalność kulturalno-oświatowa

 • organizacja świąt i uroczystości okolicznościowych,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia zespołu „KALINA”,
 • wycieczki i wyjazdy,
 • zajęcia świetlicowe (gry w szachy, karty, itp.),
 • spotkania poetycko-muzyczne,
 • redagowanie kwartalnika „Nasz Dom - Nasz Los”,
 • prowadzenie audycji w radioli
 • utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem (Klub Seniora, Klub Kombatantów, Klubem wędkarskim),
 • spotkania imieninowe,
 • wspólne grillowanie,

Formy współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • Uczestnictwo w festyny, imprezach kulturalnych
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Występy lokalnych grup artystycznych na terenie DPS

Usługi rehabilitacyjne:

 • Fizjoterapia
 • Gimnastyka usprawniająca

Profesjonalna i doświadczona kadra w codziennej pracy przestrzega zasad rzetelności, uczciwości, indywidualnego i podmiotowego traktowania mieszkańców Domu. Dokłada wszelkich starań aby zniwelować wrażenie instytucji i dać poczucie prawdziwie rodzinnej atmosfery.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dmytruszewski

Data wytworzenia:
01 sty 2007

Osoba dodająca informacje

Marek Dmytruszewski

Data publikacji:
30 wrz 2004, godz. 15:15

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Szóstka

Data aktualizacji:
30 wrz 2022, godz. 12:21