Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 21 wew. 230

 

Główny specjalista - Wojciech Cheba
Pomoc administracyjna - Karolina Łatacz

zko@powiatmysliborski.pl

 

Do zadań Biura ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1. Zapewnienie kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu, w tym:
     1.1. Gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena występujących zagrożeń,
     1.2. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń,
     1.3. Dostarczanie niezbędnych informacji, dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa, Wojewódzkiemu i Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego,
     1.4. Współpraca z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego,
     1.5. Zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i dokumentowanie jego prac;

2. Dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywania czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Starostę Myśliborskiego pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

3. Koordynowania współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji samorządowej i kierowania ich działaniami w przypadku klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń;

4. Realizowania zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
     4.1. Opracowywanie i aktualizowanie powiatowych planów: zarządzania kryzysowego, operacyjnego, ochrony przed powodzią, nadzór nad opracowywaniem gminnych planów zarządzania kryzysowego,
     4.2. Przygotowywanie, na podstawie analizy zagrożeń w poszczególnych gminach, wytycznych Starosty Myśliborskiego do gminnych planów zarządzania kryzysowego,
     4.3. Opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia Staroście Myśliborskiemu gminnych planów zarządzania kryzysowego,
     4.4. Przygotowywanie projektów wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym;
     4.5. Przygotowanie projektów wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego w przypadku planowania użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz związanych z zapobieżeniem skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciem;
     4.6. Planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzenia kryzysowego;

5. Wykonywanie pozostałych zadań wynikających z przepisów ustaw: o zarządzaniu kryzysowym i o stanie klęski żywiołowej;

6. Wykonywanie pozostałych zadań wynikających z przepisów ustaw: o zarządzaniu kryzysowym i o stanie klęski żywiołowej;

7. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów ustawy o stanie wyjątkowym;

8. Współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczenia i unieszkodliwienia materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego;

9. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem oraz koordynowaniem przez Starostę Myśliborskiego działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego”

10. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

11. Opracowywanie powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
12 mar 2015

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
12 mar 2015, godz. 08:54

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Głogowska

Data aktualizacji:
03 mar 2023, godz. 12:31