Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Biuro ds. Kontroli

Biuro ds. Kontroli
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 21 wew. 216
fax. 95 747 31 53

 

Główny specjalista - Dagmara Gembiak

Inspektor - Katarzyna Ostrowska - Wolska

kontrola@powiatmysliborski.pl

 

Do zadań Biura ds. Kontroli należy w szczególności:

1. Sporządzanie rocznych planów kontroli.

2. Dokonywanie na polecenie Starosty analizy, kontroli wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu według kryterium legalności, gospodarności, celowości, rzetelności prowadzonej dokumentacji oraz skuteczności podjętych działań i czynności.

3. Gromadzenie informacji w zakresie przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych dot. zadań Starosty, Zarządu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego, a w szczególności za gromadzenie protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych, zaleceń.

4. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne - na podstawie projektów odpowiedzi opracowanych i przekazanych do Biura przez kierowników wydziałów merytorycznych Urzędu.

5. Gromadzenie zaleceń pokontrolnych i wniosków z kontroli wykonywanych przez inne wydziały starostwa.

6. Dokonywanie na polecenie Starosty kontroli celowości i prawidłowości wydatkowania dotacji udzielanych z budżetu powiatu.

7. Przygotowywanie dokumentów w ramach nadzoru nad działalnością Spółek i ich przekazywanie Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

8. Udział w kształtowaniu zasad polityki właścicielskiej Powiatu w spółkach.

9. Wspomaganie Starosty Myśliborskiego przy wykonywaniu praw i obowiązków Powiatu wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego.

10. Monitorowanie sytuacji organizacyjnej i wraz ze skarbnikiem – ekonomiczno – finansowej spółek.

11. Monitorowanie procesów restrukturyzacji i naprawczych w spółkach.

12. Formułowanie wystąpień pokontrolnych.

13. Kontrola zadań pokontrolnych.

14. Prowadzenie dokumentacji, rejestru oraz sporządzanie wniosków w ramach czynności kontrolnych.

15. Inicjowanie i opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu.

16. Sprawozdawczość z zakresu realizacji Strategii Rozwoju Powiatu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dmytruszewski

Data wytworzenia:
01 sty 2007

Osoba dodająca informacje

Marek Dmytruszewski

Data publikacji:
23 kwi 2004, godz. 10:30

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Szóstka

Data aktualizacji:
30 wrz 2022, godz. 12:37