Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny - Aneta Janusz
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 21

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

  1. Planowanie audytu wewnętrznego w oparciu o przeprowadzone analizy (tj. identyfikację obszarów działalności jednostki oraz ocenę ryzyka tych obszarów) i na tej podstawie sporządzenie w porozumieniu ze Starostą Powiatu Myśliborskiego planu rocznego audytu.
  2. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Powiatu  planem rocznym audytu, a w uzasadnionych przypadkach poza planem i sporządzanie sprawozdań  z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
  3. Wykonywanie czynności doradczych na wniosek Starosty Powiatu Myśliborskiego lub z własnej inicjatywy i przedstawienie opinii lub zaleceń.
  4. Przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie podjętych działań przez komórki/jednostki organizacyjne Starostwa w celu realizacji zaleceń wynikających z przeprowadzonych audytów. 
  5. Składanie Staroście sprawozdania z wykonania planu audytu z podaniem stopnia jego realizacji oraz informacji o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej.
  6. Informowanie Starosty o stwierdzonych przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  7. Prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu wewnętrznego.
  8. Współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej.
  9. Prowadzenie własnej ewidencji wniosków pokontrolnych NIK i innych organów kontroli zewnętrznej oraz ich analiza.
  10. Aktualizowanie Karty Audytu Wewnętrznego oraz Książki procedur AW.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
11 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
11 sty 2012, godz. 12:43

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Szóstka

Data aktualizacji:
30 wrz 2022, godz. 12:36