Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

2021 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr 68 w sprawie powołania komisji przetragowej 2022-01-27 14:27:35
Nr 67 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-12-27 15:00:26
Nr 66 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w 2022 roku 2021-12-27 14:59:37
Nr 65 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-12-27 14:58:58
Nr 64 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-12-27 14:58:19
Nr 63 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla ciągników rolniczych 2021-12-27 14:57:47
Nr 62 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów 2021-12-27 14:56:50
Nr 61 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-12-27 14:55:52
Nr 60 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2021-12-27 14:54:56
Nr 59 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2021-12-27 14:53:24
Nr 58 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-12-02 08:02:49
Nr 57 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-12-02 08:02:13
Nr 56 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-11-25 12:56:05
Nr 55 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-11-25 12:55:21
Nr 54 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-11-25 12:54:23
Nr 53 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-11-25 12:53:29
Nr 52 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-11-25 12:52:46
Nr 51 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2021-11-25 12:51:21
Nr 50 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania oraz sposobu działania Komisji do oceny przydatności ewidencjonowanych składników rzeczowych majątku ruchomego, w które jest wyposażone Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 2021-11-25 12:49:55
Nr 49 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2021-11-25 11:14:15
Nr 48 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-10-26 10:43:11
Nr 47 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-10-26 10:42:36
Nr 46 w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia weksla oraz deklaracji wekslowej 2021-10-26 10:42:04
Nr 45 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-10-26 10:41:11
Nr 44 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-10-26 10:40:34
Nr 43 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-09-28 14:36:27
Nr 42 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-09-28 14:35:47
Nr 41 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Myśliborski 2021-09-28 14:35:05
Nr 40 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-09-28 14:32:22
Nr 39 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2021-09-28 14:31:25
Nr 38 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Powiatowy Wieniec Dożynkowy" 2021-09-28 14:28:29
Nr 37 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2021-09-28 14:27:17
Nr 36 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. kontaktów z mediami 2021-09-28 14:25:21
Nr 35 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-08-31 15:23:32
Nr 34 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-08-31 15:21:15
Nr 33 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących transport drogowy 2021-08-31 15:20:09
Nr 32 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-08-31 15:11:57
Nr 31 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2021-08-31 15:10:49
Nr 30 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla ciągników rolniczych 2021-08-31 15:09:19
Nr 29 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów 2021-08-31 15:04:18
Nr 28 w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2021-08-31 15:02:47
Nr 27 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2021-07-13 12:51:49
Nr 26 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-06-18 13:49:36
Nr 25 w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Myśliborskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2021-06-18 13:45:38
Nr 24 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-05-06 08:46:15
Nr 23 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących transport drogowy 2021-05-06 08:33:41
Nr 22 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2021-05-06 08:20:49
Nr 21 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-04-26 09:36:05
Nr 20 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2021-04-26 09:31:11
Nr 19 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-04-26 09:21:21
Nr 18 zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnego Rejestru Umów w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2021-04-26 09:17:10
Nr 17 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2021-04-26 09:10:52
Nr 16 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-03-11 16:14:20
Nr 15 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2021-03-11 08:29:30
Nr 14 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-03-11 08:18:28
Nr 13 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w 2021 roku 2021-03-11 07:58:58
Nr 12 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dorian II” w Sławnie w 2021 roku 2021-03-10 15:11:40
Nr 11 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie w 2021 roku 2021-03-10 14:59:40
Nr 10 w sprawie Centralnego Rejestru Umów w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2021-03-10 14:47:33
Nr 9 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2021-03-10 14:45:10
Nr 8 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2021 r. 2021-03-10 13:59:49
Nr 7 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu za sporządzenie oceny specjalistycznej i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2021-03-10 13:43:51
Nr 6 w sprawie wprowadzenia „Księgi procedur audytu wewnętrznego” w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego 2021-03-10 12:35:38
Nr 5 w sprawie regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2021-02-01 07:41:03
Nr 4 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2021-02-01 07:35:27
Nr 3 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok 2021-02-01 07:32:58
Nr 2 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-02-01 07:25:25
Nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących transport drogowy 2021-02-01 07:23:19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
01 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
01 lut 2021, godz. 07:18

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
01 lut 2021, godz. 07:18