Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

2020 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr 68 zmieniające zaradzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2021-01-21 08:09:54
Nr 67 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2021-01-11 21:11:24
Nr 66 w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-01-11 21:04:57
Nr 65 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2021-01-11 21:03:00
Nr 64 w sprawie ustalenia trybu wyłonienia reprezentacji osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu na potrzeby przepisów o pracowniczych planach kapitałowych 2021-01-11 21:01:19
Nr 63 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-12-15 08:40:59
Nr 62 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-12-15 08:38:16
Nr 61 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2020-12-15 08:34:36
Nr 60 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań 2020-11-27 09:09:14
Nr 59 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-11-27 09:04:59
Nr 58 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-11-27 09:01:07
Nr 57 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-11-27 08:51:49
Nr 56 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-11-27 08:46:01
Nr 55 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-11-27 08:42:14
Nr 54 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2020-11-27 08:30:41
Nr 53 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-11-27 08:23:27
Nr 52 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-11-27 08:13:15
Nr 51 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2020-11-27 08:03:46
Nr 50 w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2020-11-27 07:54:33
Nr 49 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2020-11-27 07:46:21
Nr 48 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2020-11-27 07:34:15
Nr 47 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2020-09-22 13:09:11
Nr 46 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-09-22 13:07:45
Nr 45 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-09-22 13:02:39
Nr 44 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2020-09-08 11:06:05
Nr 43 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2020-09-08 11:05:08
Nr 42 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-09-08 11:04:02
Nr 41 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-08-05 15:46:44
Nr 40 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu za sporządzenie oceny specjalistycznej i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2020-08-05 15:42:40
Nr 39 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-08-05 15:24:05
Nr 38 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-08-05 15:16:49
Nr 37 w sprawie wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2020-07-14 14:26:47
Nr 36 w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-07-13 15:43:35
Nr 35 w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych 2020-07-13 15:29:37
Nr 34 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-07-13 15:12:14
Nr 33 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań 2020-07-13 15:10:35
Nr 32 w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim 2020-06-10 12:41:29
Nr 31 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-06-10 12:38:50
Nr 30 w sprawie powołania Komisji Odbioru 2020-06-10 12:36:32
Nr 29 w sprawie odwołania konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-06-10 12:31:45
Nr 28 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-06-10 12:23:41
Nr 27 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-06-10 12:19:05
Nr 26 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy 2020-05-19 12:44:02
Nr 25 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w 2020 roku 2020-05-19 12:38:53
Nr 24 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-05-06 12:23:51
Nr 23 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-05-04 21:03:51
Nr 22 w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim 2020-05-04 21:00:14
Nr 21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-05-04 20:58:05
Nr 20 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-04-15 14:35:59
Nr 19 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2020-03-30 07:26:33
Nr 18 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy 2020-03-30 07:22:42
Nr 17 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-03-25 16:21:28
Nr 16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-03-25 15:56:01
Nr 15 w sprawie ograniczenia pracy Wydziału Komunikacji 2020-03-25 15:53:23
Nr 14 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad przekazywania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej 2020-03-18 12:23:10
Nr 13 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-03-11 15:40:07
Nr 12 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dorian II" w Sławnie w 2020 roku 2020-03-11 15:38:52
Nr 11 w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-03-06 10:05:38
Nr 10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-02-18 07:30:12
Nr 9 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Nasz Dom" w Dębnie w 2020 roku 2020-02-18 07:27:40
Nr 8 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-02-18 07:26:08
Nr 7 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-02-18 07:24:14
Nr 6 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-02-18 07:21:24
Nr 5 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu za sporządzenie oceny specjalistycznej i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2020-01-28 14:50:14
Nr 4 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2020 r. 2020-01-28 14:48:57
Nr 3 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok 2020-01-22 12:37:46
Nr 2 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-01-22 12:32:43
Nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy 2020-01-15 14:45:33
. 2020-01-15 14:44:34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
15 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
15 sty 2020, godz. 14:44

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
15 sty 2020, godz. 14:44