Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

2019 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr 76 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-01-08 11:12:35
Nr 75 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020-01-08 11:10:39
Nr 74 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-01-08 11:08:15
Nr 73 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2020-01-08 10:48:50
Nr 72 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-12-09 09:17:51
Nr 71 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-12-03 14:40:04
Nr 70 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-12-03 14:37:04
Nr 69 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z" 2019-12-03 14:29:26
Nr 68 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu, ustnym, nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Myślibórz 2019-12-03 14:25:53
Nr 67 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-12-03 14:23:49
Nr 66 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2019-2023 2019-11-07 11:54:39
Nr 65 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-11-04 09:28:54
Nr 64 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-11-04 09:26:10
Nr 63 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-11-04 08:29:36
Nr 62 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu za sporządzenie oceny specjalistycznej i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2019-11-04 07:37:45
Nr 61 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-10-02 07:48:03
Nr 60 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2019-2023 2019-10-02 07:45:28
nr 59 w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2019-10-02 07:30:11
Nr 58 w sprawie instrukcji obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-09-30 12:02:43
Nr 57 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-09-30 12:01:57
Nr 56 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów i wykonujących krajowy transport drogowy 2019-09-30 12:00:56
Nr 55 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-09-11 15:13:14
Nr 54 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Powiatowy Wieniec Dożynkowy" 2019-09-02 08:54:56
Nr 53 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2019-08-26 07:27:01
Nr 52 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-08-20 14:37:51
Nr 51 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2019-08-20 14:35:37
Nr 50 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-08-20 14:34:06
Nr 49 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-07-24 16:07:59
Nr 48 w sprawie wprowadzenia procedury retencji danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-07-24 16:06:15
Nr 47 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu 2019-07-24 16:04:37
Nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-07-10 12:00:40
Nr 45 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-07-10 11:52:47
Nr 44 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2019-07-10 11:50:07
Nr 43 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-07-10 11:48:33
Nr 42 uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-07-10 11:45:06
Nr 41 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-07-10 11:41:45
Nr 40 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. kontaktów z mediami 2019-07-10 11:36:44
Nr 39 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. promocji powiatu 2019-07-10 11:22:22
Nr 38 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2019-07-10 11:17:22
Nr 37 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy. 2019-07-10 11:10:49
Nr 36 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań. 2019-07-10 11:06:58
Nr 35 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-05-29 11:05:20
Nr 34 w sprawie powołania Komisji ds. nieodpłatnego przejęcia składników majątkowych 2019-05-28 10:17:26
Nr 33 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-05-14 08:55:28
Nr 32 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-05-14 08:52:38
Nr 31 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Pojazd i Kierowca w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2019-05-14 08:48:44
Nr 30 w sprawie inwentaryzacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-05-02 08:49:49
Nr 29 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-05-02 08:48:05
Nr 28 w sprawie powołania Komisji Odbioru 2019-05-02 08:46:00
Nr 27 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2019-05-02 08:37:55
Nr 26 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 2019-05-02 08:23:39
Nr 25 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy 2019-05-02 08:13:44
Nr 24 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. kontaktów z mediami 2019-05-02 08:06:44
Nr 23 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. promocji powiatu 2019-05-02 08:04:32
Nr 22 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-03-28 10:20:19
Nr 21 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2019-2023 2019-03-28 10:13:12
Nr 20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania grupy samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2019-03-28 09:30:41
Nr 19 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu za sporządzenie oceny specjalistycznej i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2019-03-11 15:57:47
Nr 18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2019-03-11 15:55:39
Nr 17 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2019-02-28 10:23:07
Nr 16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2019-02-28 10:16:51
Nr 15 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-02-28 10:14:42
Nr 14 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dorian II" w Sławnie w 2019 roku 2019-02-28 09:18:28
Nr 13 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-02-14 14:05:58
Nr 12 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo ? Wychowawczej "Nasz Dom" w Dębnie w 2019 roku 2019-02-08 17:13:42
Nr 11 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2019 roku 2019-02-08 17:12:55
Nr 10 w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu"? 2019-02-08 17:12:29
Nr 9 w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu 2019-02-04 08:03:26
Nr 8 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2019-02-04 08:01:41
Nr 7 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-01-22 13:10:39
Nr 6 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania patronatu Starosty Myśliborskiego 2019-01-22 13:09:50
Nr 5 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok 2019-01-22 13:05:24
Nr 4 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy 2019-01-16 15:31:24
Nr 3 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2019-01-16 15:26:44
Nr 2 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-01-10 09:40:10
Nr 1 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2019-01-10 09:38:55

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
10 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
10 sty 2019, godz. 09:37

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
10 sty 2019, godz. 09:37