Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

2018 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr 69 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-01-10 08:48:01
Nr 68 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-01-10 08:23:05
Nr 67 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-12-20 07:50:01
Nr 66 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2018-12-20 07:37:21
Nr 65 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2018-12-10 13:27:11
Nr 64 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2018-12-10 12:48:36
Nr 63 w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2018-12-10 12:33:51
Nr 62 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2018-12-10 12:27:52
Nr 61 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. 2018-11-28 13:09:11
Nr 60 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty. 2018-11-28 13:06:05
Nr 59 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok 2018-11-20 09:03:10
Nr 58 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-11-20 09:01:01
Nr 57 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-11-15 19:20:10
Nr 56 w sprawie powołania Komisji Odbioru. 2018-10-30 14:51:56
Nr 55 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Myśliborski 2018-10-29 14:52:39
Nr 54 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok 2018-10-29 14:38:53
Nr 53 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2018-10-18 00:22:54
Nr 52 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-10-15 21:34:36
Nr 51 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-09-12 12:27:45
Nr 50 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2018-08-17 12:14:44
Nr 49 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-08-08 14:43:20
Nr 48 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-08-08 14:41:05
Nr 47 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Powiatowy Wieniec Dożynkowy" 2018-08-08 14:38:01
Nr 46 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-08-02 10:48:28
Nr 45 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2018-08-02 10:46:58
Nr 44 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2018-07-24 08:11:51
Nr 43 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-07-11 10:59:30
Nr 42 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-07-11 10:24:52
Nr 41 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy oraz niezarobkowy krajowy przewóz drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2018-06-27 14:15:49
Nr 40 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-06-27 14:09:46
Nr 39 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2018-06-21 11:55:32
Nr 38 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy oraz niezarobkowy krajowy przewóz drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2018-06-12 13:18:39
Nr 37 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-06-11 11:50:48
Nr 36 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-06-11 11:48:24
Nr 35 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-05-23 21:23:30
Nr 34 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-05-23 21:18:15
Nr 33 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-05-11 15:36:41
Nr 32 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-05-11 15:34:05
Nr 31 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2018-05-11 15:29:18
Nr 30 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-04-09 14:31:38
Nr 29 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2018-04-09 14:24:58
Nr 28 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-04-09 14:21:38
Nr 27 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Myśliborski 2018-04-09 14:17:52
Nr 26 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-04-09 14:13:24
Nr 25 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-04-09 13:52:41
Nr 24 w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań operacyjnych na terenie Powiatu Myśliborskiego. 2018-03-19 14:40:49
Nr 23 zmieniające zarządzenie w sprawie utrzymywania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2018-03-19 14:38:57
Nr 22 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2018-03-19 14:37:16
Nr 21 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. kontaktów z mediami 2018-03-14 16:16:34
Nr 20 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Dorian II w Sławnie w 2018 roku 2018-03-14 16:08:41
Nr 19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Myśliborski 2018-03-14 16:05:41
Nr 18 w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu 2018-03-14 16:01:36
Nr 17 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-03-14 15:59:12
Nr 16 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-03-14 15:55:07
Nr 15 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2018-02-16 09:53:34
Nr 14 w sprawie punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) 2018-02-16 09:49:23
Nr 13 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-02-16 09:07:20
Nr 12 w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2018-02-16 09:03:45
Nr 11 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok 2018-02-16 08:51:53
Nr 10 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej - III i IV piętro". 2018-02-15 10:00:40
Nr 9 w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-02-15 09:10:13
Nr 8 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Nasz Dom" w Dębnie w 2018 roku 2018-02-15 09:02:38
Nr 7 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2018 roku 2018-02-15 09:00:44
Nr 6 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Modernizację Energetyczną obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu". 2018-02-14 11:38:03
Nr 5 w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-02-14 11:34:36
Nr 4 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2018-02-14 11:30:48
Nr 3 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2018-02-14 11:17:00
Nr 2 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy oraz niezarobkowy krajowy przewóz drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2018-02-14 09:50:17
Nr 1 w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2018-02-14 09:40:50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
14 lut 2018

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
14 lut 2018, godz. 09:34

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
14 lut 2018, godz. 09:34