Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

2017 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr 48 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2018-02-14 09:32:58
Nr 67 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-01-02 08:32:40
Nr 66 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Sławnie działającej na zlecenie Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku 2018-01-02 08:21:17
Nr 65 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w 2018 roku 2018-01-02 08:13:52
Nr 64 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2018-01-02 08:06:38
Nr 63 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w 2018 roku 2017-12-19 08:16:17
Nr 62 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2017-12-19 00:42:57
Nr 61 w sprawie urealnienia ksiąg rachunkowych 2017-12-19 00:29:59
Nr 60 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2017-12-19 00:25:54
Nr 59 w sprawie ustalenia dziennej stawki czynszu dla powierzchni zajętych pod funkcje reklamowe na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa 2017-12-19 00:14:31
Nr 58 w sprawie uzupełnienie jednolitego rzeczowego wykazu akt 2017-12-19 00:06:31
Nr 57 uchylające zarządzenie w sprawie klasyfikowania wydatków i sporządzania sprawozdania Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 2017-12-19 00:03:23
Nr 56 uchylające zarządzenia w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2017-12-18 23:58:00
Nr 55 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydziału oraz refundacji kosztów okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2017-11-22 19:45:47
Nr 54 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2017-11-15 22:55:10
Nr 53 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2017-11-15 22:42:58
Nr 52 w sprawie regulaminu funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2017-11-08 19:27:16
Nr 51 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2017-11-08 19:23:23
Nr 50 w sprawie zasad opracowywania i przekazywania pod obrady organów Powiatu Myśliborskiego projektów uchwał, materiałów i innych dokumentów 2017-10-26 21:18:23
Nr 49 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2017-10-24 14:20:10
Nr 48 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2017-10-20 11:33:49
Nr 47 w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Myśliborskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2017-10-18 16:33:02
Nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania grupy samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2017-10-13 12:43:02
Nr 45 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2017-10-13 12:02:58
Nr 44 w sprawie organizacji treningu Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu Myśliborskiego. 2017-10-13 11:58:00
Nr 43 w sprawie powołania Komisji Odbioru 2017-10-13 11:54:18
Nr 42 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy oraz niezarobkowy krajowy przewóz drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2017-10-13 11:44:29
Nr 41 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2017-10-13 11:39:08
Nr 40 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2017-09-13 09:45:37
Nr 39 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Myśliborski 2017-08-31 10:34:04
Nr 38 w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej Powiatu Myśliborskiego 2017-08-31 10:32:03
Nr 37 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Powiatowy Wieniec Dożynkowy" 2017-08-29 11:44:58
Nr 36 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji zagospodarowania budynku MOW w Renicach 2017-08-28 15:48:15
Nr 35 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2017-08-07 13:37:23
Nr 34 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2017-08-07 13:31:28
Nr 33 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2017-07-20 12:53:02
Nr 32 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów 2017-07-12 11:21:53
Nr 31 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia przysługującego prowadzącemu rodzinny dom dziecka 2017-06-21 15:44:09
Nr 30 w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2017-06-21 15:40:26
Nr 29 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy oraz niezarobkowy krajowy przewóz drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2017-06-21 15:38:00
Nr 28 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2017-06-21 15:31:34
Nr 27 w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2017-06-21 15:28:30
Nr 26 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2017-06-21 15:26:25
Nr 25 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 2017-05-30 14:10:05
Nr 24 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2017-05-30 14:06:53
Nr 23 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2017-05-30 14:04:07
Nr 22 w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie Powiatu Myśliborskiego 2017-05-30 09:45:11
Nr 21 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2017-05-09 14:26:24
Nr 20 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2017-05-09 14:22:29
Nr 19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu 2017-04-26 08:31:13
Nr 18 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w 2017 roku. 2017-04-26 08:29:25
Nr 17 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2017-04-26 08:28:18
Nr 16 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu", "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Pojazd i Kierowca w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu". 2017-03-28 21:06:36
Nr 15 w sprawie powołania Zespołu do spraw sporządzenia informacji o stanie technicznym budynku znajdującego się w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 2017-03-28 20:58:50
Nr 14 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych 2017-03-28 20:52:31
Nr 13 w sprawie powołania Zespołu roboczego do opracowania procedur związanych z zagrożeniami chorób zakaźnych zwierząt 2017-03-21 14:38:26
Nr 12 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2017-03-10 13:23:10
Nr 11 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok 2017-03-08 15:52:19
Nr 10 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2017-03-08 15:50:53
Nr 9 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji zagospodarowania budynku MOW w Renicach 2017-02-28 14:56:44
Nr 8 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2017 roku 2017-02-17 20:39:11
Nr 7 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2017-02-10 17:49:22
Nr 6 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy oraz niezarobkowy krajowy przewóz drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2017-02-07 14:26:25
Nr 5 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Nasz Dom" w Dębnie w 2017 roku 2017-02-07 14:19:34
Nr 4 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok 2017-02-07 14:06:47
Nr 3 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2017-01-30 15:28:40
Nr 2 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2017-01-17 08:49:09
Nr 1 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2015-2019 2017-01-17 08:47:15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
17 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
17 sty 2017, godz. 08:46

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
17 sty 2017, godz. 08:46