Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

2016 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr 66 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2017-01-05 08:36:09
Nr 65 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2017-01-05 08:34:08
Nr 64 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2017-01-05 08:32:50
Nr 63 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2016-12-21 11:08:10
Nr 62 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2016-12-21 11:07:13
Nr 61 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2016-12-21 11:06:19
Nr 60 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego 2016-12-01 07:29:53
Nr 59 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych 2016-12-01 07:27:39
Nr 58 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2016-11-14 12:45:52
Nr 57 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2016-11-14 12:43:45
Nr 56 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2016-11-14 10:32:35
Nr 55 w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2016-11-14 10:24:40
Nr 54 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego 2016-10-27 07:20:37
Nr 53 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego 2016-10-24 14:13:38
Nr 52 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2016-10-17 15:20:08
Nr 51 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem 2016-10-17 15:14:25
Nr 50 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2016-09-28 15:26:52
Nr 49 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2016-09-09 12:38:18
Nr 48 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2016-09-07 15:53:41
Nr 47 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2016-09-07 15:52:22
Nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania oraz sposobu działania Komisji do oceny przydatności ewidencjonowanych składników rzeczowych majątku ruchomego w które jest wyposażone Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 2016-09-07 15:45:55
Nr 45 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2016-09-07 15:44:25
Nr 44 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2016-09-07 15:41:48
Nr 43 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 2016-09-07 15:23:49
Nr 42 w sprawie powołania Komisji ds. nieodpłatnego przekazania składników majątkowych 2016-09-07 15:21:18
Nr 41 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2016-09-07 15:18:30
Nr 40 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2016-09-07 14:54:43
Nr 39 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2016-09-07 14:53:15
Nr 38 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2016-08-04 13:53:00
Nr 37 zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Myśliborskiego 2016-07-04 13:37:55
Nr 36 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2016-07-04 13:31:25
Nr 35 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2016-07-04 13:29:01
Nr 34 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2016-07-04 13:17:50
Nr 33 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego 2016-06-21 12:55:07
Nr 32 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej 2016-06-07 09:02:29
Nr 31 w sprawie powołania Komisji konkursowej 2016-06-07 09:01:26
Nr 30 w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej 2016-05-30 13:42:33
Nr 29 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2016-05-30 13:38:36
Nr 28 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2016-05-30 13:36:09
Nr 27 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2016-05-30 13:24:22
Nr 26 w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2016-05-24 12:25:41
Nr 25 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2016-05-24 12:18:57
Nr 24 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej 2016-05-16 10:37:36
Nr 23 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach 2016-05-10 12:49:20
Nr 22 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2016-05-10 07:55:59
Nr 21 w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim 2016-04-22 10:38:52
Nr 20 w sprawie ustalenia zasad udzielania świadczeń oraz zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 2016-04-12 14:28:13
Nr 19 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2016-03-30 16:15:42
Nr 18 w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim 2016-03-30 15:39:18
Nr 17 w sprawie organizacji i działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach. 2016-03-30 15:32:06
Nr 16 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2016-03-21 15:35:24
Nr 15 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2015-2019 2016-03-21 11:14:56
Nr 14 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu", "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Pojazd i Kierowca w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu". 2016-03-21 10:59:22
Nr 13 w sprawie powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2016-03-21 10:18:04
Nr 12 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2016-03-03 18:35:03
Nr 11 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku 2016-03-01 12:29:28
Nr 10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu 2016-03-01 12:18:25
Nr 9 w sprawie zasad opracowywania i przekazywania pod obrady organów Powiatu Myśliborskiego projektów uchwał, materiałów i innych dokumentów 2016-03-01 11:52:41
Nr 8 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2015-2019 2016-03-01 11:48:42
Nr 7 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2016 r. 2016-02-23 09:18:23
Nr 6 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2016-02-18 09:22:00
Nr 5 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2016-02-05 08:06:27
Nr 4 w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-02-01 16:43:23
Nr 3 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2016-01-28 11:37:29
Nr 2 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2016-01-19 08:34:44
Nr 1 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2016-01-15 09:56:30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
15 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
15 sty 2016, godz. 09:55

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
15 sty 2016, godz. 09:55