Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

2015 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr 70 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej 2015-12-30 17:14:26
Nr 69 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2015-12-28 15:09:36
Nr 68 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2015-12-21 12:02:04
Nr 67 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2015-12-16 10:25:26
Nr 66 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2015-11-24 09:41:35
Nr 65 w sprawie powołania Komisji Odbioru 2015-11-24 09:38:30
Nr 64 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania patronatu Starosty Myśliborskiego 2015-11-16 13:42:32
Nr 63 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2015-11-16 13:36:37
Nr 62 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2015-11-16 13:30:13
Nr 61 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. kontaktów z mediami 2015-10-29 13:56:04
Nr 60 w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem 2015-10-26 07:32:30
Nr 59 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. kontaktów z mediami 2015-10-19 22:59:39
Nr 58 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. promocji powiatu 2015-10-19 22:58:32
Nr 57 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2015-10-14 21:31:41
Nr 56 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2015-10-05 21:59:28
Nr 55 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2015-09-29 13:58:16
Nr 54 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2015-09-28 13:49:22
Nr 53 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2015-09-10 18:38:58
Nr 52 w sprawie przeprowadzenia na terenie powiatu myśliborskiego ćwiczenia obronnego połączonego z realizacją elementów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 2015-09-04 13:47:56
Nr 51 w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2015-09-04 10:17:14
Nr 50 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2015-08-27 07:40:16
Nr 49 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2015-08-27 07:39:36
Nr 48 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2015-08-21 07:32:39
Nr 47 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2015-08-12 22:34:06
Nr 46 w sprawie powołania Komisji ds. kontroli obiektów budowlanych 2015-08-10 15:35:19
Nr 45 w sprawie powołania Zespołu 2015-07-30 13:51:57
Nr 44 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2015-07-30 13:50:20
Nr 43 w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej 2015-07-23 08:16:58
Nr 42 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok. 2015-07-16 11:50:56
Nr 41 w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego 2015-07-14 07:15:10
Nr 40 w sprawie powołania Komisji ds. kontroli obiektów budowlanych 2015-07-14 07:14:01
Nr 39 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2015-07-14 07:11:38
Nr 38 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2015-06-23 14:12:42
Nr 37 w sprawie powołania grupy samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2015-06-23 08:06:00
Nr 36 w sprawie powołania oraz sposobu działania Komisji do oceny przydatności ewidencjonowanych składników rzeczowych majątku ruchomego w które jest wyposażone Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 2015-06-23 08:02:33
Nr 35 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2015-06-16 14:04:44
Nr 34 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu 2015-06-11 14:56:27
Nr 33 w sprawie odwołania konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Powiatu w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2015-06-02 09:59:16
Nr 32 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej 2015-06-02 09:58:11
Nr 31 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2015-05-19 14:43:44
Nr 30 w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu powierzono czasowo pełnienie obowiązków dyrektora 2015-05-12 14:15:59
Nr 29 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2015-05-06 11:19:44
Nr 28 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2015-05-05 10:24:54
Nt 27 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2015-04-27 14:31:46
Nr 26 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2015-2019 2015-04-23 14:27:13
Nr 25 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2015-04-23 14:26:00
Nr 24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2015-04-20 08:11:16
Nr 23 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2015-04-16 17:07:39
Nr 22 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej. 2015-04-13 14:26:16
Nr 21 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2015-04-01 16:38:35
Nr 20 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2015-03-25 21:10:22
Nr 19 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2015-03-25 21:04:58
Nr 18 w sprawie powołania komisji ds. rzeczy znalezionych 2015-03-23 20:41:00
Nr 17 w sprawie powołania Zespołu 2015-03-23 20:39:36
Nr 16 w sprawie powołania Zespołu 2015-03-23 20:38:16
Nr 15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2015-2019 2015-03-18 12:03:28
Nr 14 w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2015-03-18 12:02:58
Nr 13 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2015-03-09 09:02:01
Nr 12 w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2015-03-09 08:56:37
Nr 11 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2015-2019 2015-02-20 12:36:33
Nr 10 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2015-02-20 12:34:18
Nr 9 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku 2015-02-18 10:38:53
Nr 8 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów 2015-02-18 10:36:59
Nr 7 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku 2015-02-17 14:03:02
Nr 6 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2015r. 2015-02-17 14:01:51
Nr 5 w sprawie powołania Zespołu 2015-02-13 08:01:07
Nr 4 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej 2015-02-10 14:27:18
Nr 3 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi 2015-01-29 16:33:18
Nr 2 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok 2015-01-29 16:31:40
Nr 1 w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2015-01-14 12:36:04

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
14 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
14 sty 2015, godz. 12:35

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
14 sty 2015, godz. 12:35