Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

2014 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr 63 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2014-12-29 13:53:51
Nr 62 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2014-12-22 12:14:12
Nr 61 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2014-12-15 13:36:22
Nr 60 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2014-12-04 08:39:08
Nr 59 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-12-04 08:36:18
Nr 58 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2014-12-03 10:56:49
Nr 57 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2014-11-21 13:08:51
Nr 56 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2014-11-21 13:06:30
Nr 55 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2014-10-31 08:49:26
Nr 54 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2014-10-31 08:03:46
Nr 53 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej 2014-10-13 07:51:07
Nr 52 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na 2014 rok 2014-10-13 07:50:35
Nr 51 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kadry Zarządzającej Projektem 2014-10-07 08:44:57
Nr 50 w sprawie powołania Komisji Odbioru 2014-10-07 08:44:12
Nr 49 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia przechowywanych pojazdów stanowiących własność powiatu 2014-10-06 07:36:29
Nr 48 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2014-10-06 07:35:28
Nr 47 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2014-09-29 07:14:09
Nr 46 w sprawie wprowadzenia ?Planu ochrony informacji niejawnej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu? w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony informacji niejawnej 2014-09-05 12:05:55
Nr 45 zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Myśliborskiego 2014-09-05 12:05:04
Nr 44 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2014-09-05 12:04:11
Nr 43 w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 2014-08-25 07:58:53
Nr 42 w sprawie określenia zasad korzystania i obsługi sprzętu komputerowego, sieci komputerowej, sieci Internet oraz oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2014-08-14 08:41:46
Nr 41 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2014-08-14 08:41:00
Nr 40 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2013/2017 2014-08-01 14:03:44
Nr 39 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2014-08-01 13:17:36
Nr 38 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2014-07-11 07:36:00
Nr 37 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2014-07-03 07:36:00
Nr 36 w sprawie zatwierdzenia Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu 2014-06-11 11:04:38
Nr 35 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentowania operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2014-06-09 13:18:57
Nr 34 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej. 2014-05-26 13:32:03
Nr 33 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-05-19 14:16:32
Nr 32 w sprawie powołania komisji do spraw wyłączenia materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2014-04-28 07:53:28
Nr 31 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów 2014-04-28 07:52:15
Nr 30 w sprawie zasad opracowywania i przekazywania pod obrady organów Powiatu Myśliborskiego projektów uchwał, materiałów i innych dokumentów 2014-04-18 08:07:56
Nr 29 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2014-04-14 16:04:00
Nr 28 w sprawie ustalenia zasad udzielania świadczeń oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Powiecie Myśliborskim wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2014-04-08 07:48:57
Nr 27 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 2014 rok 2014-04-08 07:47:10
Nr 26 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro. 2014-03-28 12:37:43
Nr 25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kadry Zarządzającej Projektem Na 2014-03-28 12:36:21
Nr 24 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2014 rok. 2014-03-13 13:27:51
Nr 23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów 2014-03-13 13:26:02
Nr 22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej 2014-03-13 13:01:36
Nr 21 w sprawie ustalenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2014-03-13 12:59:45
Nr 20 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku 2014-03-13 12:53:15
Nr 19 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2014r. 2014-03-13 12:50:55
Nr 18 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentowania operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2014-03-13 12:50:02
Nr 17 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-03-13 12:48:37
Nr 16 w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2014-03-13 10:11:47
Nr 15 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Sprawozdania z Realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2013 r. 2014-02-25 10:04:04
Nr 14 w sprawie powołania zespołu roboczego 2014-02-25 09:10:52
Nr 13 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2014 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących transport drogowy 2014-02-12 14:02:17
Nr 12 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na 2014 rok 2014-02-12 14:00:40
Nr 11 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania zasad organizowania konsultacji społecznych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2014-02-12 13:55:19
Nr 10 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2014 roku 2014-02-12 13:52:54
Nr 9 w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-02-07 08:36:18
Nr 8 w sprawie powołania i zadań zespołu powypadkowego 2014-02-07 08:24:09
Nr 7 w sprawie zasad przydziału oraz refundacji kosztów okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 2014-02-07 08:23:08
Nr 6 w sprawie ustalenia procedury wydawania profilaktycznych posiłków i napojów 2014-02-07 08:22:11
Nr 5 w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-02-07 08:20:07
Nr 4 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2014-02-07 08:18:28
Nr 3 w sprawie przekazania dokumentacji 2014-02-07 08:17:01
Nr 2 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-01-21 12:35:25
Nr 1 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kadry Zarządzającej Projektem 2014-01-21 12:34:10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
21 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
21 sty 2014, godz. 12:32

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
21 sty 2014, godz. 12:32