Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

2013 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr 57 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2014-01-20 07:39:29
Nr 56 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-01-20 07:34:49
Nr 55 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2013-12-11 12:11:16
Nr 54 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2013-12-11 12:10:23
Nr 53 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro 2013-12-11 12:09:34
Nr 52 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2013-12-04 13:55:45
Nr 51 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2013-12-04 13:53:27
Nr 50 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2013-12-04 13:45:48
Nr 49 w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu oraz na wolne stanowiska kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. 2013-11-19 07:30:24
Nr 48 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2013-11-19 07:25:18
Nr 47 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Myśliborskim na lata 2014 - 2020 2013-11-19 07:20:29
Nr 46 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzua konkursu "Znak Rozpoznawczy Powiatu Myśliborskiego". 2013-10-30 13:53:39
Nr 45 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Znak Rozpoznawczy Powiatu Myśliborskiego". 2013-10-30 13:52:07
Nr 44 w sprawie powołania Kadry Zarządzającej Projektem 2013-10-11 12:53:12
Nr 43 w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem 2013-10-04 07:55:18
Nr 42 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w podległej jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2013-10-04 07:54:21
Nr 41 w sprawie powołania zespołu opiniującego projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli 2013-10-01 11:04:33
Nr 40 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentowania operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2013-09-18 07:31:31
Nr 39 w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2013-09-18 07:29:46
Nr 38 w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu 2013-09-18 07:26:44
Nr 37 w sprawie powołania grupy samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2013-09-18 07:25:04
Nr 36 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2013-09-11 14:33:33
Nr 35 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2013-08-30 14:53:07
Nr 34 w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim 2013-08-30 14:50:53
Nr 33 w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2013-08-30 14:49:38
Nr 32 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2013-08-02 11:16:31
Nr 31 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2013-08-02 11:14:35
Nr 30 zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Myśliborskiego 2013-08-01 14:37:06
Nr 29 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na 2013r. 2013-07-24 14:49:37
Nr 28 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2013. 2013-07-24 14:48:39
Nr 27 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi 2013-07-24 14:47:51
Nr 26 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. kontaktów z mediami 2013-07-24 14:46:43
Nr 25 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 1 ha gruntów pod wodami stojącymi (Ws) 2013-07-24 14:45:51
Nr 24 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2013-06-27 11:52:15
Nr 23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli problemowej w podległej jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2013-06-27 11:50:07
Nr 22 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu", "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Pojazd i Kierowca w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2013-06-25 07:23:19
Nr 21 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli problemowej w podległej jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2013-05-23 07:55:24
Nr 20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Myśliborskiego 2013-05-22 08:00:37
Nr 19 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2013-04-29 08:26:09
Nr 18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2013-04-29 08:25:10
Nr 17 w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2013/2017 2013-04-29 08:22:39
Nr 16 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2013-04-29 08:17:29
Nr 15 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2013-04-03 09:54:19
Nr 14 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na 2013 rok 2013-03-28 11:44:19
Nr 13 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentowania operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2013-03-28 11:42:59
Nr 12 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2013 rok 2013-03-14 12:50:25
Nr 11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2013-03-06 13:21:56
Nr 10 w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii 2013-03-06 13:15:21
Nr 9 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego 2013-03-01 12:53:39
Nr 8 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2013-03-01 12:51:16
Nr 7 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 2013 rok 2013-02-20 11:16:16
Nr 6 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2013r. 2013-02-20 11:12:56
Nr 5 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2013-02-19 13:51:35
Nr 4 w sprawie nadzoru nad jednostkami pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej oraz warsztatem terapii zajęciowej w Powiecie Myśliborskim 2013-02-19 13:50:20
Nr 3 w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2013-02-19 13:48:06
Nr 2 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2013-02-12 12:57:53
Nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2013 rok. 2013-01-28 07:15:26

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
28 sty 2013

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
28 sty 2013, godz. 07:14

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
28 sty 2013, godz. 07:14