Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

2011 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr 74 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2012-01-04 13:09:14
Nr 73 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2011-12-22 09:18:24
Nr 72 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2011-12-19 10:26:23
Nr 71 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2011-12-13 09:38:23
Nr 70 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2011-12-13 09:37:30
Nr 69 w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim 2011-12-13 09:36:07
Nr 68 w sprawie powołania zespołu 2011-12-13 09:34:39
Nr 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką 2011-11-09 13:39:32
Nr 66 w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-11-02 11:08:42
Nr 65 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-10-26 16:02:46
Nr 64 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów 2011-10-26 16:00:55
Nr 63 w sprawie powołania Komisji Odbioru 2011-10-26 15:59:32
Nr 62 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2011-09-28 15:00:18
Nr 61 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2011-09-28 14:59:46
Nr 60 zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2011-09-28 14:59:17
Nr 59 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-09-09 14:28:13
Nr 58 w sprawie powołania komisji ds. powiatowego konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy 2011-09-08 15:05:40
Nr 57 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego zbiórki publicznej na rzecz Domu Dziecka w Barlinku oraz Palcówki Wielofunkcyjnej w Dębnie 2011-09-08 15:03:43
Nr 56 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2011-08-30 12:48:03
Nr 55 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2011-08-30 12:47:14
Nr 54 w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu usuwania pojazdów z dróg i prowadzenia parkingów strzeżonych. 2011-08-19 11:08:14
Nr 53 w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego 2011-08-12 09:27:25
Nr 52 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem 2011-08-12 09:26:41
Nr 51 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2011-08-12 07:39:05
Nr 50 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu Na 2011-08-01 14:06:47
Nr 49 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów 2011-08-01 14:05:49
Nr 48 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2011-08-01 14:03:55
Nr 47 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Katarzyny Pasternak. 2011-08-01 11:13:35
Nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych 2011-07-15 11:00:30
Nr 45 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2011-07-07 12:45:00
Nr 44 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2011-07-07 12:44:13
Nr 43 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny 2011-07-07 12:42:56
Nr 42 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów 2011-07-07 12:42:25
Nr 41 zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2011-05-26 13:40:10
Nr 40 w sprawie zasad przyznawania patronatu Starosty Myśliborskiego 2011-05-26 13:38:13
Nr 39 w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej 2011-05-17 14:20:21
Nr 38 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych oraz nadzoru nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-05-16 12:21:03
Nr 37 w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem 2011-05-16 12:18:12
Nr 36 w sprawie instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych "Pojazd i Kierowca" 2011-05-16 12:17:01
Nr 35 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Myśliborskiego 2011-05-16 12:15:10
Nr 34 w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji realizacji inwestycji 2011-05-13 12:23:30
Nr 33 w sprawie uzupełnienia Składu Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 2011-04-29 14:18:03
Nr 32 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro 2011-04-22 10:18:17
Nr 31 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2011-04-13 10:20:18
Nr 30 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 2011 rok 2011-04-13 09:23:37
Nr 29 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2011-04-04 14:38:02
Nr 28 w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych 2011-04-04 14:23:56
Nr 27 w sprawie likwidacji pieczęci i pieczątek 2011-04-04 14:22:52
Nr 26 w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2011-03-22 13:57:28
Nr 25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2009-2013 2011-03-22 13:54:25
Nr 24 zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikowania wydatków i sporządzania sprawozdania Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 2011-03-22 13:53:41
Nr 23 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-03-22 13:52:57
Nr 22 w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych 2011-03-22 13:51:56
Nr 21 w sprawie: ochrony danych osobowych 2011-03-22 13:50:12
Nr 20 w sprawie: nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Powiecie Myśliborskim 2011-03-22 13:45:45
Nr 19 w sprawie Centralnego Rejestru Umów w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-02-18 14:04:32
Nr 18 w sprawie ustanowienia jednolitego znaku graficznego dla materiałów promujących Powiat Myśliborski 2011-02-16 12:14:27
Nr 17 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2011 roku. Na 2011-02-16 11:26:43
Nr 16 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2011r. 2011-02-16 11:25:45
Nr 15 w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds wyjaśnienia zaistniałych okoliczności w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2011-02-16 10:13:02
Nr 14 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2011-02-11 11:02:02
Nr 13 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych 2011-02-08 11:46:45
Nr 12 w sprawie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych 2011-02-08 11:45:34
Nr 11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2011-02-02 14:32:35
Nr 10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2011-02-02 14:30:41
Nr 9 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2011-02-02 14:28:29
Nr 8 w sprawie określenia zasad przekazywania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej 2011-02-02 11:00:55
Nr 7 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-02-01 14:20:35
Nr 6 w sprawie powołania koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2011-02-01 14:18:54
Nr 5 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu zadaniowego 2011-02-01 14:18:09
Nr 4 w sprawie klasyfikowania wydatków i sporządzania sprawozdania Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 2011-01-31 14:06:14
Nr 3 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2011-01-20 10:23:46
Nr 2 w sprawie inwentaryzacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-01-20 10:22:46
Nr 1 w sprawie zasad zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-01-18 12:23:41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
18 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
18 sty 2011, godz. 12:21

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
18 sty 2011, godz. 12:21