Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

2010 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr 39 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-01-25 08:59:57
Nr 38 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2011-01-03 12:16:56
Nr 37 w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2010-12-14 09:05:29
Nr 36 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. 2010-12-14 09:04:44
Nr 35 w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych oraz nadzoru nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2010-12-07 13:02:44
Nr 34 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2010-12-07 13:02:13
Nr 33 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro 2010-12-07 13:00:25
Nr 32 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2010-11-18 12:44:09
Nr 31 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2010-10-29 12:57:57
Nr 30 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2010-10-22 11:14:58
Nr 29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2010-10-22 11:13:03
Nr 28 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-10-22 11:11:49
Nr 27 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro 2010-10-04 11:52:57
Nr 26 w sprawie powołania komisji ds. powiatowego konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy 2010-10-04 11:50:38
Nr 25 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego zbiórki publicznej na rzecz Domu Dziecka w Barlinku oraz Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie 2010-10-04 11:49:34
Nr 24 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-08-27 12:23:36
Nr 23 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2010-08-27 12:22:38
KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU 2010-08-13 14:15:18
Nr 22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2010-08-06 08:59:19
Nr 21 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-08-06 08:57:29
Nr 20 w sprawie powołania zespołu projektowego, który na terenie powiatu myśliborskiego będzie uczestniczył w realizacji projektu PL0467 ?Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego? w ramach wspólnego przedsięwzięcia realizowanego ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. 2010-06-24 10:32:45
Nr 19 zmieniające zarządzenie w sprawie budowania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2010-06-24 10:32:05
Nr 18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-06-17 11:52:24
Nr 17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2010-06-16 10:43:14
Nr 16 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych 2010-06-02 12:51:32
Nr 15 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-06-02 12:50:31
Nr 13 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-05-05 10:37:55
Nr 12 w sprawie powołania Zespołu do spraw doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością 2010-05-05 10:36:51
Nr 11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2010-05-05 10:36:19
Nr 10 w sprawie powołania grupy samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2010-05-05 10:35:41
Nr 9 w sprawie powołania Koordynatora Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2010-05-05 10:35:06
Nr 8 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pełnoletnich wychowanków tych placówek, kontynuujących naukę, którą rozpoczęli przed osiągnięciem pełnoletności. 2010-03-15 12:34:06
Nr 7 w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2010-03-15 12:33:02
Nr 6 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką 2010-03-10 09:44:01
Nr 5 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2010 roku. 2010-03-08 10:44:14
Nr 4 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2010r. 2010-03-08 10:43:11
Nr 3 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasów Gminy Barlinek, będących w Zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku na okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2017 r. 2010-03-08 10:41:18
Nr 2 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-02-12 12:32:08
Nr 1 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2010 roku 2010-01-22 11:53:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
22 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
22 sty 2010, godz. 11:50

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
22 sty 2010, godz. 11:50