Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

2009 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr 48 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-01-21 13:24:58
Nr 47 w sprawie powołania Komisji Odbioru 2010-01-12 10:46:05
Nr 46 w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2009-12-21 15:48:44
Nr 45 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2009-12-21 15:47:17
Nr 44 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2009-12-21 15:46:00
Nr 43 w sprawie inwentaryzacji 2009-12-21 15:42:56
Nr 42 w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu zadaniowego 2009-10-16 12:23:01
Nr 40 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2009-09-28 09:57:07
Nr 39 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2009-09-24 11:27:31
Nr 38 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2009-09-10 08:19:06
Nr 37 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2009-09-10 08:18:02
Nr 36 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2010 2009-09-07 10:40:46
Nr 35 w sprawie powołania Komisji Odbioru 2009-08-21 11:50:26
Nr 34 w sprawie: założeń do projektów organizacyjnych szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego, dla których powiat jest organem prowadzącym na rok szkolny 2009/2010. 2009-08-19 15:13:22
Nr 33 w sprawie powołania komisji ds. powiatowego konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy 2009-08-17 13:57:02
Nr 32 w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2009-08-17 13:55:21
Nr 31 w sprawie w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2009-07-24 14:07:39
Nr 30 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Myśliborskiego 2009-07-24 14:06:02
Nr 29 w sprawie powołania zespołu 2009-07-24 14:05:28
Nr 28 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm odzieży, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2009-07-24 14:04:33
Nr 26 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2009-07-21 13:07:43
Nr 25 w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej 2009-07-21 13:07:09
Nr 24 w sprawie powołania komisji ds. kontroli i oceny działania PKL 2009-07-21 13:05:27
Nr 23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku na okres powyżej 3 lat 2009-07-21 13:03:49
Nr 22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2009-07-21 13:03:20
Nr 21 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2009-06-18 09:30:04
Nr 20 w spranie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Starostwie 2009-06-18 09:28:53
Nr 19 w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2009-06-18 09:26:48
Nr 18 w sprawie instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2009-06-18 09:25:16
Nr 17 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2009-06-18 09:20:24
Nr 16 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2009-05-15 12:28:52
Nr 15 w sprawie uchylenia zarządzenia 2009-05-15 12:28:03
Nr 14 w sprawie regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. 2009-05-15 12:26:22
Nr 13 w sprawie powołanie Zespołu Zarządzającego ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Myśliborskiego 2009-03-24 09:26:13
Nr 12 w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2009-03-24 09:24:56
Nr 11 w sprawie powołanie Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2009-2013 2009-03-23 14:47:47
Nr 10 w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. 2009-03-23 12:44:25
Nr 9 w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2009-02-16 09:12:35
Nr 8 w sprawie powołania zespołu opiniującego projekt regulamin wynagradzania nauczycieli 2009-02-16 09:12:01
Nr 7 w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2008/2009 2009-02-16 09:11:21
Nr 6 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych 2009-02-16 09:10:28
Nr 5 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2009-01-27 11:11:46
Nr 4 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2009 roku. 2009-01-27 11:10:20
Nr 3 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2009r. 2009-01-27 11:09:20
Nr 2 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2009-01-27 11:05:48
Nr 1 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2009-01-27 11:03:54

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Sobiegraj

Data wytworzenia:
27 sty 2009

Osoba dodająca informacje

Marek Sobiegraj

Data publikacji:
27 sty 2009, godz. 10:40

Osoba aktualizująca informacje

Marek Sobiegraj

Data aktualizacji:
27 sty 2009, godz. 10:40