Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi


w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 6” Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu” przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 2

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek wstrzymał się
Arkadiusz Mazepa wstrzymał się
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-03-2020


- w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020 – 2033 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 1 0

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Tomasz Jarema wstrzymał się
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-03-2020


w sprawie dokonania zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok polegającej na wprowadzeniu w miejscu kwoty 300 000,00 zł dla Szpitala w Barlinku kwoty 1 300 000,00 zł oraz dokonania zmiany w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale poprzez zwiększenie kwoty 685 000,00 zł do kwoty 2 685 000,00 zł. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
5 0 7

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski przeciw
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mirosław Piwowarczyk przeciw
Andrzej Potyra przeciw
Alicja Prill przeciw
Andrzej Rudnicki przeciw
Urszula Sawicka przeciw
Henryk Szpakowski przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-03-2020


w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 1

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra przeciw
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-03-2020


w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Henryk Szpakowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-03-2020


w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Henryk Szpakowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-03-2020


w sprawie podjęcia uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
1 5 5

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska przeciw
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski przeciw
Mariusz Kuziel przeciw
Zbigniew Marszałek przeciw
Arkadiusz Mazepa wstrzymał się
Mirosław Piwowarczyk wstrzymał się
Andrzej Potyra przeciw
Alicja Prill wstrzymał się
Andrzej Rudnicki wstrzymał się
Henryk Szpakowski wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-03-2020


w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 1

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Tomasz Jarema przeciw
Andrzej Królikowski za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Henryk Szpakowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-03-2020


w sprawie wyboru radnego Henryka Szpakowskiego na funkcję członka Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Henryk Szpakowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-03-2020


w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Henryk Szpakowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-03-2020


w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Henryk Szpakowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-03-2020


w sprawie wyboru radnego Waldemara Pacewicza na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Henryk Szpakowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-03-2020


w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Henryk Szpakowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-03-2020


w sprawie wyboru radnego Henryka Szpakowskiego na funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Henryk Szpakowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-03-2020


w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Henryk Szpakowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 27-03-2020