Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi


Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 5 punktu o brzmieniu „Sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu za 2022 rok” przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 1

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska przeciw
Robert Dudek za
Józef Faliński za
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak za
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 30-01-2023


Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 9 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej” przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 1 5

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska przeciw
Robert Dudek za
Józef Faliński za
Tomasz Jarema przeciw
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel przeciw
Zbigniew Marszałek za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz przeciw
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak przeciw
Wojciech Ciechanowicz wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 30-01-2023


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023 – 2033 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 2

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Robert Dudek za
Józef Faliński za
Tomasz Jarema przeciw
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak przeciw
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 30-01-2023


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 2

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Robert Dudek za
Józef Faliński za
Tomasz Jarema przeciw
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak przeciw
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 30-01-2023


Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnej Urszuli Sawickiej odnośnie zamknięcia dyskusji w punkcie 9 porządku obrad sesji dot. podjęcia uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 4 3

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska przeciw
Robert Dudek wstrzymał się
Józef Faliński wstrzymał się
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel przeciw
Zbigniew Marszałek wstrzymał się
Arkadiusz Mazepa za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz przeciw
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra wstrzymał się
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak za
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 30-01-2023


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 3 6

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska przeciw
Robert Dudek za
Józef Faliński wstrzymał się
Tomasz Jarema przeciw
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel przeciw
Zbigniew Marszałek przeciw
Arkadiusz Mazepa wstrzymał się
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz przeciw
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki przeciw
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak za
Wojciech Ciechanowicz wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 30-01-2023


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022-2026” przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 2 0

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Robert Dudek za
Józef Faliński za
Tomasz Jarema wstrzymał się
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak wstrzymał się
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 30-01-2023


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 0 0

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Robert Dudek za
Józef Faliński za
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa za
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak za
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 30-01-2023


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 2 2

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska za
Robert Dudek za
Józef Faliński za
Tomasz Jarema za
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel za
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa przeciw
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill wstrzymał się
Andrzej Rudnicki wstrzymał się
Urszula Sawicka przeciw
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak za
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 30-01-2023


Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Rejonem Vareńskim na Litwie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 4 1

Imię i nazwisko Głos
Wioletta Drzewińska wstrzymał się
Robert Dudek za
Józef Faliński za
Tomasz Jarema wstrzymał się
Andrzej Królikowski za
Mariusz Kuziel wstrzymał się
Zbigniew Marszałek za
Arkadiusz Mazepa wstrzymał się
Mariusz Norsesowicz za
Waldemar Pacewicz za
Mirosław Piwowarczyk za
Andrzej Potyra za
Alicja Prill za
Andrzej Rudnicki za
Urszula Sawicka za
Henryk Szpakowski za
Ryszard Wiśniak przeciw
Wojciech Ciechanowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Robert Dudek Data wytworzenia: 30-01-2023