Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Uchwały Zarządu


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA NR 375/1417/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2024-06-07 09:22:34
UCHWAŁA NR 375/1416/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu 2024-06-07 09:21:49
UCHWAŁA NR 374/1415/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców miejscowości Mostno w sprawie dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno oraz remontu drogi powiatowej nr 2128Z na odcinku DK23-Więcław-Łazy-Mostno 2024-06-07 09:14:40
UCHWAŁA NR 374/1414/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2024-06-07 09:13:44
UCHWAŁA NR 374/1413/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 2024-06-07 09:12:42
UCHWAŁA NR 374/1412/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok 2024-06-07 09:11:37
UCHWAŁA NR 373/1411/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie określenia wysokości i zasad odpłatności za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych będącego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2024-06-07 09:09:59
UCHWAŁA NR 373/1410/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie uzgodnienia wysokości i zasad odpłatności za posiłki w Domu Wczasów Dziecięcych będącego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2024-06-07 09:08:50
UCHWAŁA NR 373/1409/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2024-06-07 09:05:04
UCHWAŁA NR 373/1408/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo–wychowawczymi 2024-06-07 09:04:10
UCHWAŁA NR 373/1407/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w 2024 roku 2024-06-07 09:03:18
UCHWAŁA NR 373/1406/2024z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. 2024-06-07 09:02:22
UCHWAŁA NR 373/1405/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie do realizacji zadania w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Aktywna Szkoła” w 2024 roku 2024-06-07 09:00:44
UCHWAŁA NR 373/1404/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku do realizacji zadań w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Aktywna Szkoła” w 2024 roku 2024-06-07 08:59:44
UCHWAŁA NR 373/1403/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu 2024-06-07 08:58:40
UCHWAŁA NR 373/1402/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok 2024-06-07 08:57:19
UCHWAŁA NR 372/1401/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu i flagi Powiatu Myśliborskiego 2024-06-07 08:54:57
UCHWAŁA NR 372/1400/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu 2024-06-07 08:53:55
UCHWAŁA NR 372/1399/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o. o. 2024-06-07 08:53:05
UCHWAŁA NR 372/1398/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. 2024-06-07 08:44:53
UCHWAŁA NR 372/1397/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 2024-06-07 08:43:57
UCHWAŁA NR 372/1396/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027 2024-06-07 08:43:04
UCHWAŁA NR 372/1395/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok 2024-06-07 08:40:56
UCHWAŁA NR 371/1394/2024 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok 2024-04-09 08:25:53
UCHWAŁA NR 371/1393/2024 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku 2024-04-09 08:24:45
UCHWAŁA NR 371/1392/2024 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2024-04-09 08:23:46
UCHWAŁA NR 371/1391/2024 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o. o. 2024-04-09 08:22:47
UCHWAŁA NR 371/1390/2024 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok 2024-04-09 08:21:45
UCHWAŁA NR 370/1389/2024 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2024-04-09 08:17:33
UCHWAŁA NR 370/1388/2024 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2024-04-09 08:15:33
UCHWAŁA NR 370/1387/2024 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2024-04-09 08:14:39
UCHWAŁA NR 370/1386/2024 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2030 2024-04-09 08:13:36
UCHWAŁA NR 370/1385/2024 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok 2024-04-09 08:12:23
UCHWAŁA NR 370/1384/2024 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2024-04-09 08:11:15
UCHWAŁA NR 370/1383/2024 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2024-04-09 08:10:27
UCHWAŁA NR 370/1382/2024 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2024-04-09 08:09:28
UCHWAŁA NR 370/1381/2024 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2024-04-09 08:08:33
UCHWAŁA NR 370/1380/2024 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2024-04-08 15:26:38
UCHWAŁA NR 370/1379/2024 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2024-04-08 15:25:40
UCHWAŁA NR 369/1378/2024 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2024-04-08 15:08:23
UCHWAŁA NR 369/1377/2024 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o. o. 2024-04-08 15:01:47
UCHWAŁA NR 368/1376/2024 z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2024-04-08 14:59:35
UCHWAŁA NR 368/1375/2024 z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok 2024-04-08 14:58:28
UCHWAŁA NR 368/1374/2024 z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. realizacji zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu” 2024-04-08 14:56:04
UCHWAŁA NR 368/1373/2024 z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych 2024-04-08 14:54:21
UCHWAŁA NR 367/1372/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok 2024-04-08 14:48:44
UCHWAŁA NR 367/1371/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku 2024-04-08 14:46:57
UCHWAŁA NR 367/1370/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2024-04-08 14:45:36
UCHWAŁA NR 367/1369/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu 2024-04-08 14:44:33
UCHWAŁA NR 367/1368/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2024-04-08 14:43:09
UCHWAŁA NR 367/1367/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej 2024-04-08 13:57:28
UCHWAŁA NR 367/1366/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2024-04-08 13:51:43
UCHWAŁA NR 367/1365/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2024-04-08 13:50:16
UCHWAŁA NR 366/1364/2024 z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok 2024-02-28 11:48:04
UCHWAŁA NR 366/1363/2024 z dnia 12 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski, ustalenia na rok 2024 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie 2024-02-28 11:47:12
UCHWAŁA NR 366/1362/2024 z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie odwołania ze stanowiska p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu 2024-02-28 11:46:01
UCHWAŁA NR 365/1361/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2024-02-05 07:40:52
UCHWAŁA NR 356/1360/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski, ustalenia na rok 2024 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie 2024-02-05 07:39:58
UCHWAŁA NR 365/1359/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2024 roku 2024-02-05 07:38:55
UCHWAŁA NR 365/1358/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku 2024-02-05 07:38:00
UCHWAŁA NR 365/1357/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami na rachunku bankowym Powiatu Myśliborskiego związanym z realizacją programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 2024-02-05 07:36:42
UCHWAŁA NR 365/1356/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2024-02-05 07:35:33
UCHWAŁA NR 364/1355/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2024-02-05 07:33:12
UCHWAŁA NR 364/1354/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2024-02-05 07:31:44
UCHWAŁA NR 364/1353/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok 2024-02-05 07:30:38
UCHWAŁA NR 364/1352/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami na rachunku bankowym Powiatu Myśliborskiego związanym z realizacją programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 2024-02-05 07:29:24
UCHWAŁA NR 363/1351/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. 2024-01-23 07:25:40
UCHWAŁA NR 363/1350/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie uzgodnienia wysokości i zasad odpłatności za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2024-01-23 07:24:36
UCHWAŁA NR 362/1349/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok 2024-01-23 07:24:00
UCHWAŁA NR 362/1348/2024 z dnia 08 stycznia 2024 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2024 rok 2024-01-23 07:19:47
UCHWAŁA NR 362/1347/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o. o. oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad 2024-01-23 07:18:56
UCHWAŁA NR 362/1346/2024 z dnia 08 stycznia 2024 roku w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania pn. „Przemoc domowa po nowelizacji” 2024-01-23 07:18:02
UCHWAŁA NR 362/1345/2024 z dnia 08 stycznia 2024 roku w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania pn. „Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych” 2024-01-23 07:16:29
UCHWAŁA NR 361/1344/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie lokowania wolnych środków finansowych 2024-01-11 07:50:12
UCHWAŁA NR 361/1343/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2024-01-11 07:48:23
UCHWAŁA NR 361/1342/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2024-01-08 07:23:27
UCHWAŁA NR 360/1341/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie użyczenia garażu 2024-01-08 07:22:00
UCHWAŁA NR 360/1340/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie użyczenia garażu 2024-01-08 07:20:43
UCHWAŁA NR 360/1339/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie powołania zespołu kontrolującego 2024-01-08 07:19:23
UCHWAŁA NR 360/1338/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2024-01-11 07:56:18
UCHWAŁA NR 360/1337/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2024-01-11 07:54:28
UCHWAŁA NR 360/1336/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2024-01-08 07:17:44
UCHWAŁA NR 360/1335/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2024-01-08 07:16:40
UCHWAŁA NR 360/1334/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu Zachodniopomorska Akademia PSZ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.4 Wzmocnienie potencjału Publicznych Służb Zatrudnienia 2024-01-08 07:14:58
UCHWAŁA NR 359/1333/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-12-21 14:12:06
UCHWAŁA NR 358/1332/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-12-21 14:10:54
UCHWAŁA NR 358/1331/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-12-21 14:08:47
UCHWAŁA NR 358/1330/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 2023-12-21 14:07:24
UCHWAŁA NR 358/1329/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 2023-12-21 14:06:36
UCHWAŁA NR 358/1328/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie użyczenia garażu. 2023-12-21 14:05:38
UCHWAŁA NR 358/1327/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie użyczenia garażu 2023-12-21 14:04:25
UCHWAŁA NR 358/1326/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski, ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie 2023-12-21 14:03:12
UCHWAŁA NR 358/1325/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody nanieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2023-12-21 14:02:19
UCHWAŁA NR 358/1324/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody nanieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2023-12-21 13:59:49
UCHWAŁA NR 358/1323/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2023-12-21 13:58:47
UCHWAŁA NR 358/1322/2023 z dnia 13 grudnia2023roku w sprawie powierzeniastanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2023-12-21 13:57:37
UCHWAŁA NR 358/1321/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2023-12-21 13:56:34
UCHWAŁA NR 358/1320/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2023-2026 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2027-2030”. 2023-12-21 13:55:39
UCHWAŁA NR 358/1319/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-12-21 13:53:27
UCHWAŁA NR 358/1318/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-12-21 13:54:35
UCHWAŁA NR 357/1317/2023 z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-12-20 12:44:50
UCHWAŁA NR 357/1316/2023 z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-12-20 12:44:03
UCHWALA NR 356/1315/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu przygotowania i realizacji projektu Powiatu Myśliborskiego pn. "„Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2023-12-20 12:42:24
UCHWAŁA NR 356/1314/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2023-12-20 12:41:12
UCHWAŁA NR 356/1313/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu 2023-12-20 12:39:59
UCHWAŁA NR 356/1312/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu 2023-12-20 12:36:49
UCHWAŁA NR 355/1311/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-12-20 12:35:13
UCHWAŁA NR 355/1310/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026. 2023-12-20 12:34:06
UCHWAŁA NR 355/1309/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024 – 2026 2023-12-20 12:32:41
UCHWAŁA NR 355/1308/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 2023-12-20 12:31:07
UCHWAŁA NR 355/1307/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń oraz placu manewrowego 2023-12-20 12:30:06
UCHWAŁA NR 355/1306/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego oraz dwóch miejsc parkingowych 2023-12-20 12:29:04
UCHWAŁA NR 355/1305/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców miejscowości Gminy Barlinek dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 1576Z na odcinku Barlinek-Jaromierki-Jesionowo 2023-12-20 12:28:06
UCHWAŁA NR 355/1304/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody nanieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2023-12-20 12:27:03
UCHWAŁA NR 355/1303/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2024 2023-12-20 12:26:12
UCHWAŁA NR 355/1302/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nad prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz rodzinami zastępczymi 2023-12-20 12:25:20
UCHWAŁA NR 355/1301/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie harmonogramu sprawowania kontroli nad prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz rodzinami zastępczymi w 2023 roku 2023-12-20 12:23:56
UCHWAŁA NR 355/1300/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o. o. oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad 2023-12-20 12:21:53
UCHWAŁA NR 354/1299/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 2023-11-28 11:45:22
UCHWAŁA NR 354/1298/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-11-28 11:43:02
UCHWAŁA NR 354/1297/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2023-11-28 11:41:55
UCHWAŁA NR 354/1296/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-28 11:41:06
UCHWAŁA NR 354/1295/2023z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie skierowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski, ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie do zaopiniowania związkom zawodowym 2023-11-28 11:40:24
UCHWAŁA NR 354/1294/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2023-11-28 11:39:12
UCHWAŁA NR 354/1293/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2024r. 2023-11-28 11:27:28
UCHWAŁA NR 354/1292/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 2023-11-28 11:17:58
UCHWAŁA NR 354/1291/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu do podejmowania czynności związanych z realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –edycja 2024 2023-11-28 11:16:52
UCHWAŁA NR 354/1290/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad 2023-11-28 11:15:07
UCHWAŁA NR 353/1289/2023 z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2023-11-16 08:11:50
UCHWAŁA NR 353/1288/2023z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o. o. oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad 2023-11-16 08:10:25
UCHWAŁA NR 353/1287/2023 z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. 2023-11-16 08:09:28
UCHWAŁA NR 352/1286/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2023-11-16 08:02:03
UCHWAŁA NR 352/1285/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-11-16 08:00:52
UCHWAŁA NR 352/1284/2023 z dnia 30 października 2023 rokuw sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-11-16 07:59:10
UCHWAŁA NR 352/1283/2023 z dnia 30 października 2023 rokuw sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-11-16 07:56:33
UCHWAŁA NR 352/1282/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-11-16 07:52:47
UCHWAŁA NR 352/1281/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-11-16 07:50:26
UCHWAŁA NR 351/1280/2023 z dnia 23 października 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-10-31 13:20:18
UCHWAŁA NR 351/1279/2023 z dnia 23 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2023-10-31 13:19:39
UCHWAŁA NR 351/1278/2023 z dnia 23 października 2023 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2024 r. 2023-10-31 13:19:04
UCHWAŁA NR 351/1277/2023 z dnia 23 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2024 2023-10-31 13:18:19
UCHWAŁA NR 351/1276/2023 z dnia 23 października 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-10-31 13:17:30
UCHWAŁA NR 351/1275/2023 z dnia 23 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki Mercedes Benz Vito o numerze rejestracyjnym ZMY60LK w trybie drugiego pisemnego przetargu publicznego 2023-10-31 13:16:38
UCHWAŁA NR 351/1274/2023 z dnia 23 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie użyczenia nieruchomości 2023-10-31 13:15:50
UCHWAŁA NR 351/1273/2023z dnia 23 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2023-10-31 13:14:57
UCHWAŁA NR 351/1272/2023 z dnia 23 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnego porozumienia w przedmiocie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego na okres trzech lat 2023-10-31 13:14:05
UCHWAŁA NR 351/1271/2023z dnia 23 października 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego 2023-10-31 13:13:14
UCHWAŁA NR 351/1270/2023 z dnia 23 października 2023 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 2023-10-31 13:10:12
UCHWAŁA NR 351/1269/2023 z dnia 23 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026 2023-10-31 13:09:18
UCHWAŁA NR 351/1268/2023 z dnia 23 października 2023 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-10-31 13:08:24
UCHWAŁA NR 351/1267/2023 z dnia 23 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-10-31 13:07:00
UCHWAŁA NR 350/1266/2023 z dnia 9 października 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-10-31 12:59:46
UCHWAŁA NR 350/1265/2023 z dnia 9 października 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2023-10-31 12:59:01
UCHWAŁA NR 350/1264/2023 z dnia 9 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu oraz zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-10-31 12:58:05
UCHWAŁA NR 349/1263/2023 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu 2023-10-16 08:25:49
UCHWAŁA NR 349/1262/2023 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-10-16 08:24:56
UCHWAŁA NR 349/1261/2023 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-10-16 08:23:51
UCHWAŁA NR 349/1260/2023 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 poprzez system informacji oświatowej 2023-10-16 08:22:40
UCHWAŁA NR 349/1259/2023 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców sołectwa Więcław dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 2128Z 2023-10-16 08:21:33
UCHWAŁA NR 349/1258/2023 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” 2023-10-16 08:19:28
UCHWAŁA NR 349/1257/2023 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-10-16 08:18:09
UCHWAŁA NR 349/1256/2023 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-10-16 08:17:13
UCHWAŁA NR 349/1255/2023 z dnia 27 września 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-10-16 08:16:15
UCHWAŁA NR 348/1254/2023 z dnia 20 września 2023 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-10-12 10:19:01
UCHWAŁA NR 348/1253/2023 z dnia 20 września 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców sołectwa Okunie dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 2116Z 2023-10-12 10:17:18
UCHWAŁA NR 348/1252/2023 z dnia 20 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki Mercedes Benz Vito o numerze rejestracyjnym ZMY60LK w trybie pisemnego przetargu publicznego 2023-10-12 10:16:14
UCHWAŁA NR 348/1251/2023 z dnia 20 września 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski, ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie 2023-10-12 10:15:02
UCHWAŁA NR 348/1250/2023 z dnia 20 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2023-10-12 10:14:04
UCHWAŁA NR 348/1249/2023 z dnia 20 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2023-10-12 10:12:59
UCHWAŁA NR 348/1248/2023 z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-10-12 10:11:39
UCHWAŁA NR 347/1247/2023 z dnia 6 września 2023 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok. 2023-09-20 09:17:21
UCHWAŁA NR 347/1246/2023 z dnia 6 września 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2023-09-20 09:16:13
UCHWAŁA NR 346/1245/2023 z dnia 1 września 2023 roku w sprawie uzgodnienia wysokości i zasad odpłatności za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Myśliborzu 2023-09-20 09:15:27
UCHWAŁA NR 346/1244/2023 z dnia 1 września 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2023-09-20 09:14:49
UCHWAŁA Nr 346/1243/2023 z dnia 1 września 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu 2023-09-20 09:13:43
UCHWAŁA NR 346/1242/2023 z dnia 1 września 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2023-09-20 09:09:21
UCHWAŁA NR 346/1241/2023 z dnia 1 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-09-20 09:08:26
UCHWAŁA NR 345/1240/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2023-09-06 12:12:57
UCHWAŁA NR 345/1239/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 2023-09-06 12:11:52
UCHWAŁA NR 345/1238/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2023-09-06 12:11:05
UCHWAŁA NR 345/1237/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku 2023-09-06 12:10:23
UCHWAŁA NR 345/1236/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2023-09-06 12:09:34
UCHWAŁA NR 345/1235/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie 2023-09-06 12:07:50
UCHWAŁA NR 345/1234/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-09-06 12:06:40
UCHWAŁA NR 345/1233/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-09-06 12:05:22
UCHWAŁA NR 344/1232/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-09-06 12:04:21
UCHWAŁA NR 344/1231/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-09-06 12:03:28
UCHWAŁA NR 344/1230/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski, ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie 2023-09-06 12:02:28
UCHWAŁA NR 343/1229/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-08-16 07:20:56
UCHWAŁA NR 343/1228/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu 2023-08-16 07:18:24
UCHWAŁA NR 342/1227/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-08-16 07:16:45
UCHWAŁA NR 342/1226/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-16 07:15:35
UCHWAŁA NR 342/1225/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-08-16 07:14:38
UCHWAŁA NR 341/1224/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-08-16 07:13:05
UCHWAŁA NR 340/1223/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-08-16 07:11:50
UCHWAŁA NR 340/1222/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-08-16 07:09:52
UCHWAŁA NR 340/1221/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-08-16 07:08:26
UCHWAŁA NR 340/1220/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu 2023-08-16 07:07:33
UCHWAŁA NR 339/1219/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-08-11 13:19:08
UCHWAŁA NR 339/1218/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie 2023-08-11 13:18:10
UCHWAŁA NR 339/1217/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku 2023-08-11 13:17:23
UCHWAŁA NR 339/1216/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myśliborzu na kadencję w latach 2023-2027 2023-08-11 13:16:30
UCHWAŁA NR 338/1215/2023 z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-07-20 09:26:55
UCHWAŁA NR 338/1214/2023 z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-07-20 09:25:46
UCHWAŁA NR 337/1213/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-07-20 09:24:31
UCHWAŁA NR 337/1212/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027” 2023-07-20 09:23:14
UCHWAŁA NR 337/1211/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-07-20 09:21:27
UCHWAŁA NR 335/1210/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Dni Morza w Oborzanach" 2023-07-20 08:52:07
UCHWAŁA NR 335/1209/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-07-20 08:50:58
UCHWAŁA NR 335/1208/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-07-20 08:49:49
UCHWAŁA NR 334/1207/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Myśliborskiego za 2022 rok 2023-07-20 08:41:45
UCHWAŁA NR 334/1206/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-07-20 08:38:18
UCHWAŁA NR 334/1205/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-07-20 08:37:08
UCHWAŁA NR 333/1204/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu 2023-07-20 08:36:05
UCHWAŁA NR 333/1203/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie 2023-07-20 08:33:49
UCHWAŁA NR 333/1202/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2023-07-20 08:32:52
UCHWAŁA NR 333/1201/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-07-20 08:31:46
UCHWAŁA NR 333/1200/2023z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-07-20 08:30:27
UCHWAŁA NR 333/1199/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-07-20 08:29:22
UCHWAŁA NR 333/1198/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliorskiego na lata 2023-2033 2023-07-20 08:27:14
UCHWAŁA NR 332/1197/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2023-06-15 09:48:12
UCHWAŁA NR 332/1196/2023z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-06-15 09:47:25
UCHWAŁA NR 332/1195/2023z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego 2023-06-15 09:46:51
UCHWAŁA NR 332/1194/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2023-06-15 09:46:03
UCHWAŁA NR 332/1193/2023z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-06-15 09:45:20
UCHWAŁA NR 332/1192/2023z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-06-15 09:44:15
UCHWAŁA NR 332/1191/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców miejscowości Golin dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 2116Z na odcinku Trzcinna-Karsko 2023-06-15 09:43:22
UCHWAŁA NR 331/1190/2023z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia czynności pełnomocnika 2023-06-15 09:42:10
UCHWAŁA NR 331/1189/2023 z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku do realizacji w 2023 roku zadania w ramach Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 2023-06-15 09:41:19
UCHWAŁA NR 331/1188/2023 z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych 2023-06-15 09:39:55
UCHWAŁA NR 331/1187/2023 z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-06-15 09:39:03
UCHWAŁA NR 331/1186/2023 z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-06-15 09:37:42
UCHWAŁA NR 331/1185/2023 z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-06-15 09:36:50
UCHWAŁA NR 330/1184/2023 z dnia 29 maja 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-06-15 09:35:32
UCHWAŁA NR 329/1183/2023 z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-06-15 09:34:29
UCHWAŁA NR 329/1182/2023 z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-06-15 09:33:09
UCHWAŁA NR 329/1181/2023 z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-06-15 09:31:30
UCHWAŁA NR 329/1180/2023z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy 2023-06-15 09:30:18
UCHWAŁA NR 329/1179/2023z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu 2023-06-15 09:29:23
UCHWAŁA NR 329/1178/2023z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie 2023-06-15 09:28:08
UCHWAŁA NR 329/1177/2023z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku 2023-06-15 09:27:22
UCHWAŁA NR 329/1176/2023z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Integracja nad wodą” 2023-06-15 09:26:30
UCHWAŁA NR 329/1175/2023z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Bezpieczne wakacje” 2023-06-15 09:24:59
UCHWAŁA NR 328/1174/2023 z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-05-25 11:46:58
UCHWAŁA NR 328/1173/2023 z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-05-25 11:45:37
UCHWAŁA NR 328/1172/2023 z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-05-25 11:44:47
UCHWAŁA NR 328/1171/2023 z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2023-05-25 11:43:57
UCHWAŁA NR 327/1170/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-04-28 12:36:22
UCHWAŁA NR 327/1169/2023 z dnia 26 kwietnia2023 roku w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku 2023-04-28 12:34:35
UCHWAŁA NR 327/1168/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-04-28 12:33:31
UCHWAŁA NR 326/1167/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-04-28 12:32:19
UCHWAŁA NR 326/1166/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody nawykorzystanie herbu Powiatu Myśliborskiego 2023-04-28 12:31:16
UCHWAŁA NR 326/1165/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania listy przedsięwzięć Powiatu Myśliborskiego planowanych do realizacji w ramach środków pozabudżetowych w latach 2023-2029 2023-04-28 12:30:04
UCHWAŁA NR 326/1164/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-04-28 12:28:36
UCHWAŁA NR 326/1163/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-04-28 12:27:25
UCHWAŁA NR 326/1162/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-04-28 12:25:45
UCHWAŁA NR 325/1161/2023 z dnia 07 kwietnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-04-28 12:24:24
UCHWAŁA NR 325/1160/2023 z dnia 07 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-04-28 12:23:25
UCHWAŁA NR 324/1159/2023 z dnia 05 kwietnia2023 roku w sprawiepowołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku 2023-04-28 12:22:09
UCHWAŁA NR 324/1158/2023 z dnia 05 kwietnia2023 roku w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Myśliborskiego, nie stanowiących jego własności 2023-04-28 12:20:30
UCHWAŁA NR 324/1157/2023 z dnia 05 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-04-28 12:19:26
UCHWAŁA NR 323/1156/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2023-04-06 12:07:43
UCHWAŁA NR 323/1155/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Burmistrza Dębna w sprawie zakupu i umiejscowienia defibrylatorów AED we wszystkich placówkach oraz jednostkach podległych Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu 2023-04-06 11:51:24
UCHWAŁA NR 323/1154/2023 Z DNIA 30 MARCA 2023 R. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego. 2023-04-06 11:48:35
UCHWAŁA NR 323/1153/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-04-06 11:46:36
UCHWAŁA NR 322/1152/2023 z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu oraz zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-04-06 11:45:16
UCHWAŁA NR 322/1151/2023 z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 2023-04-06 11:44:04
UCHWAŁA NR 322/1150/2023 z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer o numerze rejestracyjnym ZMY9M55 w trybie pisemnego przetargu publicznego 2023-04-06 11:39:25
UCHWAŁA NR 322/1149/2023 z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Powiatu Myśliborskiego 2023-04-06 11:34:52
UCHWAŁA NR 321/1148/2023 z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-04-06 11:33:07
UCHWAŁA NR 321/1147/2023 z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-04-06 11:31:08
UCHWAŁA NR 320/1146/2023 z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2023 roku 2023-04-06 11:29:42
UCHWAŁA NR 320/1145/2023 z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku 2023-04-06 11:19:14
UCHWAŁA NR 320/1144/2023 z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki Honda CR-V 2.0 nr rejestracyjny ZMY55MS w trybie pisemnego przetargu publicznego 2023-04-06 11:10:58
UCHWAŁA NR 320/1143/2023 z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-04-06 11:09:39
UCHWAŁA NR 320/1142/2023 z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-04-06 11:01:22
UCHWAŁA NR 320/1141/2023 z dnia17 marca2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-04-06 10:59:49
UCHWAŁA NR 319/1140/2023 z dnia 08 marca2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2023-03-14 09:30:43
UCHWAŁA NR 319/1139/2023 z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2023-03-14 09:29:48
UCHWAŁA NR 319/1138/2023 z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2023-03-14 09:28:37
UCHWAŁA NR 319/1137/2023 z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Doradczego do organizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu 2023-03-14 09:24:39
UCHWAŁA NR 319/1136/2023 z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2023-03-14 09:23:06
UCHWAŁA NR 319/1135/2023 z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2023-03-14 09:21:32
UCHWAŁA NR 319/1134/2023 z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-03-14 09:14:25
UCHWAŁA NR 319/1133/2023 z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2023-03-14 09:08:56
UCHWAŁA NR 319/1132/2023 z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-03-14 09:07:37
UCHWAŁA NR 319/1131/2023 z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-03-14 09:06:08
UCHWAŁA NR 319/1130/2023 z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-03-14 09:04:44
UCHWAŁA NR 319/1129/2023 z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-03-14 09:03:31
UCHWAŁA NR 318/1128/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-03-14 09:02:08
UCHWAŁA NR 318/1127/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer o numerze rejestracyjnym ZMY9M55 w trybie drugiego pisemnego przetargu publicznego. 2023-03-14 09:00:11
UCHWAŁA NR 318/1126/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Monitorowania i Ewaluacji Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030 2023-03-14 08:58:54
UCHWAŁA NR 318/1125/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-03-14 08:57:38
UCHWAŁA NR 317/1124/2023 z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-03-14 08:56:27
UCHWAŁA NR 317/1123/2023 z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki Honda CR-V 2.0 nr rejestracyjny ZMY55MS w trybie drugiego pisemnego przetargu publicznego 2023-03-14 08:54:46
UCHWAŁA NR 317/1122/2023 z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinekna lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”. 2023-03-14 08:53:20
UCHWAŁA NR 317/1121/2023 z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-03-14 08:51:53
UCHWAŁA NR 317/1120/2023 z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2023-03-14 08:50:24
UCHWAŁA NR 317/1119/2023 z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2023-03-14 08:49:06
UCHWAŁA NR 317/1118/2023 z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy w związku z zamiarem przejścia na emeryturę dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2023-03-14 08:47:59
UCHWAŁA NR 317/1117/2023 z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody nanieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2023-03-14 08:45:17
UCHWAŁA NR 314/1116/2023 z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-03-14 08:43:56
UCHWAŁA NR 314/1115/2023 z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody nanieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2023-03-14 08:42:26
UCHWAŁA NR 314/1114/2023 z dnia 6 lutego 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023 - 2033 2023-03-14 08:41:18
UCHWAŁA NR 314/1113/2023 z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-03-14 08:39:05
UCHWAŁA NR 313/1112/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-03-14 08:37:30
UCHWAŁA NR 313/1111/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-03-14 08:36:24
UCHWAŁA NR 313/1110/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2023-03-14 08:35:03
UCHWAŁA NR 313/1109/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2023-03-14 08:32:01
UCHWAŁA NR 313/1108/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2023-03-14 08:30:09
UCHWAŁA NR 313/1107/2023 z dnia 30 stycznia2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do nawiązania współpracy w zakresie utworzenia klasy patronackiej w Branżowej Szkole I Stopnia w Barlinku wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku 2023-03-14 08:28:48
UCHWAŁA NR 313/1106/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie deklaracji członkostwa i udzielenia upoważnienia 2023-03-14 08:27:15
UCHWAŁA NR 313/1105/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-03-14 08:25:55
UCHWAŁA NR 313/1104/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-03-14 08:24:28
UCHWAŁA NR 313/1103/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia woli potrącenia wzajemnych wierzytelności 2023-03-14 08:23:04
UCHWAŁA NR 313/1102/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2023-03-14 08:21:08
UCHWAŁA NR 312/1101/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-02-02 10:53:46
UCHWAŁA NR 311/1100/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej 2023-02-02 10:51:56
UCHWAŁA NR 311/1099/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-02-02 10:50:31
UCHWAŁA NR 310/1098/2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-02-02 10:48:31
UCHWAŁA NR 310/1097/2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-02-02 10:46:09
UCHWAŁA NR 310/1096/2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia na 2023 rokplanu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski, ustalenia na rok 2023maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie 2023-02-02 10:44:59
UCHWAŁA NR 310/1095/2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie lokowania wolnych środków finansowych 2023-02-02 10:43:14
UCHWAŁA NR 310/1094/2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej 2023-02-02 10:42:07
Uchwała Nr 310/1093/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-02-02 10:40:42
UCHWAŁA NR 310/1092/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania pn. „Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych” 2023-02-02 10:32:25
UCHWAŁA NR 310/1091/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-02-02 10:31:13
UCHWAŁA NR 309/1090/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2023 rok 2023-02-02 10:30:02
UCHWAŁA NR 309/1089/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-02-02 10:28:24
UCHWAŁA NR 309/1088/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki Honda CR-V 2.0 nr rejestracyjny ZMY55MS w trybie pisemnego przetargu publicznego 2023-02-02 10:26:22
UCHWAŁA NR 309/1087/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer o numerze rejestracyjnym ZMY9M55 w trybie pisemnego przetargu publicznego 2023-02-02 10:24:52
Uchwała Nr 309/1086/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia woli potrącenia wzajemnych wierzytelności 2023-02-02 10:22:54
Uchwała Nr 308/1085/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniąca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 2023-02-02 10:20:56
UCHWAŁA NR 308/1084/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2023-01-09 13:47:07
UCHWAŁA NR 308/1083/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyodrębnienia wydzielonego rachunku dochodów dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz w sprawie opracowania planu finansowego dla tego rachunku 2023-01-09 13:45:04
UCHWAŁA NR 308/1082/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wyodrębnienia wydzielonego rachunku dochodów dla środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy oraz w sprawie opracowania planu finansowego dla tego rachunku 2023-01-09 13:43:57
UCHWAŁA NR 308/1081/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2023-01-09 13:35:02
UCHWAŁA NR 307/1080/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2023-01-09 13:33:38
UCHWAŁA NR 307/1079/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2023-01-09 13:32:19
UCHWAŁA NR 307/1078/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2023-01-09 13:30:56
UCHWAŁA NR 307/1077/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2023-01-09 13:29:46
UCHWAŁA NR 307/1076/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2023-01-09 13:27:25
UCHWAŁA NR 307/1075/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-01-09 13:26:02
UCHWAŁA NR 305/1074/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-01-09 13:24:45
UCHWAŁA NR 305/1073/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2023-01-09 13:23:20
UCHWAŁA NR 305/1072/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2023-01-09 13:14:39
UCHWAŁA NR 304/1071/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-12-20 09:53:20
UCHWAŁA NR 304/1070/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-12-20 09:52:18
UCHWAŁA NR 304/1069/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia garażu 2022-12-20 09:50:47
UCHWAŁA NR 304/1068/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia garażu 2022-12-20 09:49:41
UCHWAŁA NR 304/1067/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-12-20 09:47:57
UCHWAŁA NR 304/1066/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-12-20 09:46:25
UCHWAŁA NR 304/1065/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-12-20 09:44:53
UCHWAŁA NR 304/1064/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-12-20 09:43:34
UCHWAŁA NR 304/1063/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie powołania zespołu kontrolującego 2022-12-20 09:42:02
UCHWAŁA NR 303/1062/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-12-20 09:40:38
UCHWAŁA NR 303/1061/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-12-20 09:39:25
UCHWAŁA NR 303/1060/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu nr 123/226/2005 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia promocyjnego ZŁOTY ŻAGIEL i uchwalenia regulaminu przyznawania 2022-12-20 09:38:11
UCHWAŁA NR 303/1059/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody nanieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2022-12-20 09:34:53
UCHWAŁA NR 303/1058/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-12-20 09:32:35
UCHWAŁA NR 303/1057/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2022-12-20 09:30:34
UCHWAŁA NR 303/1056/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2022-12-20 09:29:29
UCHWAŁA NR 303/1055/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia garażu 2022-12-20 09:28:20
UCHWAŁA NR 303/1054/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia garażu 2022-12-20 09:26:58
UCHWAŁA NR 303/1053/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-12-20 09:25:33
UCHWAŁA NR 302/1052/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-12-07 12:32:58
UCHWAŁA NR 302/1051/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-12-07 08:01:22
UCHWAŁA NR 301/1050/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-12-07 07:59:26
UCHWAŁA NR 301/1049/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2023 2022-12-07 07:57:52
UCHWAŁA NR 301/1048/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-12-07 07:56:11
UCHWAŁA NR 301/1047/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-12-07 07:53:57
UCHWAŁA NR 301/1046/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-12-07 07:51:34
UCHWAŁA NR 301/1045/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego 2022-12-07 07:49:47
UCHWAŁA NR 300/1044/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-12-07 07:47:53
UCHWAŁA NR 300/1043/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-12-07 07:45:34
UCHWAŁA NR 300/1042/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki Honda CR-V 2.0 nr rejestracyjny ZMY55MS w trybie przetargu ustnego (aukcji) 2022-12-07 07:43:08
UCHWAŁA NR 300/1041/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-12-07 07:41:14
UCHWAŁA NR 300/1040/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-12-07 07:38:08
UCHWAŁA NR 300/1039/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2023r. 2022-12-07 07:35:44
UCHWAŁA NR 299/1038/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-11-29 09:19:21
UCHWAŁA NR 299/1037/2022 dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-11-29 09:18:10
UCHWAŁA NR 299/1036/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody nanieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2022-11-29 09:16:46
UCHWAŁA NR 298/1035/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022-2026” 2022-11-23 11:19:13
UCHWAŁA NR 297/1034/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie i planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-11-10 12:52:04
UCHWAŁA NR 296/1033/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-11-10 12:51:03
UCHWAŁA NR 296/1032/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-11-10 12:50:05
UCHWAŁA NR 296/1031/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-11-10 12:49:09
UCHWAŁA NR 296/1030/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-11-10 12:48:15
UCHWAŁA NR 296/1029/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2022-11-10 12:47:26
UCHWAŁA NR 295/1028/2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-11-07 08:31:37
UCHWAŁA NR 295/1027/2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-11-07 08:30:15
UCHWAŁA NR 295/1026/2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-11-07 08:28:31
UCHWAŁA NR 295/1025/2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-11-07 08:27:16
UCHWAŁA NR 295/1024/2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartymkonkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalnośćpożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2023 r. 2022-11-07 08:25:59
UCHWAŁA NR 295/1023/2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2023 2022-11-07 08:24:52
UCHWAŁA NR 295/1022/2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-11-07 08:23:17
UCHWAŁA NR 294/1021/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-11-07 08:21:35
UCHWAŁA NR 294/1020/2022 z dnia 24 października 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-11-07 08:18:23
UCHWAŁA NR 293/1019/2022 z dnia 19 października 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2022-11-07 08:16:56
UCHWAŁA NR 293/1018/2022 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-11-07 08:15:28
UCHWAŁA NR 293/1017/2022 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-11-07 08:14:02
UCHWAŁA NR 293/1016/2022 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-11-07 08:12:21
UCHWAŁA NR 290/1015/2022 z dnia 10 października 2022 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Biwak wędrowniczy z okazji Narodowego Święta Niepodległości” 2022-10-21 13:20:24
UCHWAŁA NR 290/1014/2022 z dnia 10 października 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-10-21 13:19:07
UCHWAŁA NR 290/1013/2022 z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu oraz zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-10-21 13:17:50
UCHWAŁA NR 289/1012/2022 z dnia 3 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy najmu 2022-10-21 13:16:31
UCHWAŁA NR 289/1011/2022 z dnia 3 października2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo–wychowawczymi 2022-10-21 13:15:02
UCHWAŁA NR 289/1010/2022 z dnia 3 października2022 roku w sprawie harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w 2022 roku 2022-10-21 13:13:37
UCHWAŁA NR 289/1009/2022 z dnia 3 października 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-10-21 13:12:08
UCHWAŁA NR 288/1008/2022 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-10-12 07:38:53
UCHWAŁA NR 288/1007/2022 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-10-12 07:27:46
UCHWAŁA NR 287/1006/2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie uzgodnienia wysokości i zasad odpłatności za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2022-09-29 10:20:31
UCHWAŁA NR 287/1005/2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2022-09-29 10:19:15
UCHWAŁA NR 287/1004/2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-09-29 10:18:09
UCHWAŁA NR 285/1003/2022 z dnia 19 września 2022 roku w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” 2022-09-29 10:16:41
UCHWAŁA NR 285/1002/2022 z dnia 19 września 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 279/980/2022 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2022-09-29 10:14:46
UCHWAŁA NR 285/1001/2022 z dnia 19 września 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-09-29 10:13:42
UCHWAŁA NR 285/1000/2022 z dnia 19 września 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-09-29 10:12:28
UCHWAŁA NR 285/999/2022 z dnia 19 września 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-09-29 10:11:19
UCHWAŁA NR 285/998/2022 z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-09-29 10:09:36
UCHWAŁA NR 285/997/2022 z dnia 19 września 2022 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-09-29 10:07:43
UCHWAŁA NR 285/996/2022 z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-09-29 10:06:40
UCHWAŁA NR 283/995/2022 z dnia 8 września 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 279/981/2022 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2022-09-29 10:04:20
UCHWAŁA NR 283/994/2022 z dnia 8 września 2022 roku w sprawie wskazania szkoły zobowiązanej do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 2022-09-29 10:03:04
UCHWAŁA NR 283/993/2022 z dnia 8 września 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-09-29 10:01:47
UCHWAŁA NR 282/992/2022 z dnia 2 września 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-09-09 08:37:27
UCHWAŁA NR 281/991/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok 2022-09-09 08:31:35
UCHWAŁA NR 281/990/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-09-09 08:30:01
UCHWAŁA NR 280/989/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przekazania informacji 2022-09-09 08:27:57
UCHWAŁA NR 280/988/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-09-09 08:26:34
UCHWAŁA NR 280/987/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-09-09 08:25:07
UCHWAŁA NR 280/986/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-09-09 08:23:33
UCHWAŁA NR 280/985/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. 2022-09-09 08:21:56
UCHWAŁA NR 280/984/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-09-09 08:19:58
UCHWAŁA NR 280/983/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-09-09 08:18:23
UCHWAŁA NR 279/982/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-09-09 08:10:51
UCHWAŁA NR 279/981/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2022-09-09 08:09:04
UCHWAŁA NR 279/980/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2022-09-09 08:06:54
UCHWAŁA NR 279/979/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-09-09 08:03:54
UCHWAŁA NR 279/978/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej 2022-09-09 07:59:19
UCHWAŁA NR 279/977/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-09-09 07:55:10
UCHWAŁA NR 277/976/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie 2022-08-17 12:21:37
UCHWAŁA NR 277/975/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-08-17 12:19:22
UCHWAŁA NR 276/974/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-08-17 12:08:52
UCHWAŁA NR 276/973/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-08-17 12:06:42
UCHWAŁA NR 275/972/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania pn. "Nieodkryty Powiat Myśliborski" 2022-08-17 12:04:30
UCHWAŁA NR 275/971/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-08-17 12:02:47
UCHWAŁA NR 275/970/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-08-17 12:01:35
UCHWAŁA NR 274/969/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-08-08 13:31:11
UCHWAŁA NR 274/968/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego na lata 2022-2027, w zakresie przebudowy budynku położonego w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 63 A oraz w sferze pomocy społecznej w zakresie powierzenia utworzenia i prowadzenia na terenie Powiatu Myśliborskiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2022-08-08 13:30:13
UCHWAŁA NR 273/967/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-08-02 11:40:56
UCHWAŁA NR 273/966/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-08-02 11:40:20
UCHWAŁA NR 273/965/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-08-02 11:39:46
UCHWAŁA NR 273/964/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-08-02 11:38:21
UCHWAŁA NR 272/963/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-02 11:37:08
UCHWAŁA NR 272/962/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu UCHWAŁA NR 272/962/2022 2022-08-02 11:35:09
UCHWAŁA NR 272/961/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-08-02 11:12:14
UCHWAŁA NR 272/960/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2022-08-02 11:07:25
UCHWAŁA NR 272/959/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-08-02 11:05:25
UCHWAŁA NR 271/958/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli doraźnej nad Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz prowadzącymi rodzinny dom dziecka w Powiecie Myśliborskim 2022-07-28 13:08:27
UCHWAŁA NR 270/957/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-07-22 11:42:24
UCHWAŁA NR 270/956/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-07-22 11:41:53
UCHWAŁA NR 270/955/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-07-22 11:41:21
UCHWAŁA NR 270/954/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-07-22 11:40:41
UCHWAŁA NR 270/953/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-07-22 11:40:01
UCHWAŁA NR 270/952/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-07-22 11:39:25
UCHWAŁA NR 270/951/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-07-22 11:38:22
UCHWAŁA NR 270/950/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-07-22 11:37:41
UCHWAŁA NR 270/949/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-07-22 11:37:06
UCHWAŁA NR 270/948/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-07-22 11:36:28
UCHWAŁA NR 270/947/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2022-07-22 11:35:47
UCHWAŁA NR 270/946/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-07-22 11:26:47
UCHWAŁA NR 270/945/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2022-07-22 11:25:47
UCHWAŁA NR 270/944/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2022-07-22 11:21:11
UCHWAŁA NR 270/943/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-07-22 11:18:59
UCHWAŁA NR 270/942/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2022-07-22 11:13:53
UCHWAŁA NR 270/941/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2022-07-22 11:12:54
UCHWAŁA NR 270/940/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-07-22 11:12:00
UCHWAŁA NR 270/939 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu/2022 z dnia 11 lipca 2022 2022-07-22 11:11:07
UCHWAŁA NR 270/938/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu 2022-07-22 11:10:06
UCHWAŁA NR 270/937/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-07-22 11:09:14
UCHWAŁA NR 270/936/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2022-07-22 11:07:36
UCHWAŁA NR 270/935/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-07-22 11:06:01
UCHWAŁA NR 269/934/2022 z dnia 6 lipca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 2022-07-22 11:04:45
UCHWAŁA NR 269/933/2022 z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-07-22 11:02:51
UCHWAŁA NR 269/932/2022 z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-07-22 11:01:04
UCHWAŁA NR 268/931/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej 2022-07-12 09:23:25
UCHWAŁA NR 268/930/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej 2022-07-12 09:21:48
UCHWAŁA NR 268/929/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej 2022-07-12 09:20:42
UCHWAŁA NR 268/928/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej 2022-07-12 09:19:40
UCHWAŁA NR 268/927/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-07-12 09:18:42
UCHWAŁA NR 268/926/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-07-12 09:17:46
UCHWAŁA NR 267/925/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-07-11 15:51:10
UCHWAŁA NR 267/924/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2022-07-11 15:49:24
UCHWAŁA NR 267/923/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-07-11 15:48:21
UCHWAŁA NR 267/922/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-07-11 15:46:57
UCHWAŁA NR 267/921/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego 2022-07-11 15:45:58
UCHWAŁA NR 267/920/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych 2022-07-11 15:44:55
UCHWAŁA NR 267/919/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-07-11 15:43:52
CHWAŁA NR 267/918/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-07-11 15:42:42
UCHWAŁA NR 266/917/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-07-05 10:18:28
UCHWAŁA NR 266/916/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-07-05 10:17:42
UCHWAŁA NR 266/915/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-07-05 10:15:50
UCHWAŁA NR 266/914/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Myśliborskiego za 2021 rok 2022-07-05 10:12:59
UCHWAŁA NR 265/913/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Myśliborskiego, nie stanowiących jego własności 2022-07-05 10:10:15
UCHWAŁA NR 265/912/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „XVI Festyn historyczny – Słowianie i Templariusze” 2022-07-05 10:07:50
UCHWAŁA NR 265/911/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-07-05 10:05:44
UCHWAŁA NR 265/910/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy 2022-07-05 10:04:00
UCHWAŁA NR 265/909/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy 2022-07-05 10:02:55
UCHWAŁA NR 265/908/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-07-05 10:01:44
UCHWAŁA NR 265/907/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2022-07-05 10:00:48
UCHWAŁA NR 265/906/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2022-07-05 09:56:15
UCHWAŁA NR 265/905/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-07-05 09:55:16
UCHWAŁA NR 265/904/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Myśliborskiego za 2021 rok 2022-07-05 09:54:15
UCHWAŁA NR 265/903/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-07-05 09:53:10
UCHWAŁA NR 265/902/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego 2022-07-05 09:52:01
UCHWAŁA NR 264/901/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu” 2022-06-20 13:42:58
UCHWAŁA NR 264/900/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyodrębnienia wydzielonego rachunku dochodów dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz w sprawie opracowania planu finansowego dla tego rachunku 2022-06-20 13:42:13
UCHWAŁA NR 264/899/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu 2022-06-20 13:41:26
UCHWAŁA NR 264/898/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2022-06-20 13:40:31
UCHWAŁA NR 264/897/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu 2022-06-20 13:39:41
UCHWAŁA NR 263/896/2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok 2022-06-20 13:36:12
UCHWAŁA NR 262/895/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-06-20 13:34:40
UCHWAŁA NR 261/894/2022 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-06-20 13:33:32
UCHWAŁA NR 261/893/2022 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-06-20 13:32:35
UCHWAŁA NR 261/892/2022 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy 2022-06-20 13:31:42
UCHWAŁA NR 261/891/2022 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2022-06-20 13:30:49
UCHWAŁA NR 261/890/2022 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2022 roku 2022-06-20 13:29:50
UCHWAŁA NR 260/889/2022 z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-05-31 13:11:41
UCHWAŁA NR 260/888/2022 z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-05-31 13:10:22
UCHWAŁA NR 260/887/2022 z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie myśliborskim na lata 2022-2026” 2022-05-31 13:09:02
UCHWAŁA NR 260/886/2022 z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" 2022-05-31 13:07:28
UCHWAŁA NR 259/885/2022 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-05-31 12:13:19
UCHWAŁA NR 259/884/2022 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie powołania zespołu ds. promocji i rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2022-05-31 12:06:42
UCHWAŁA NR 259/883/2022 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania pn. "Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych" 2022-05-31 11:46:20
UCHWAŁA NR 259/882/2022 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania pn. "Konsultacje dla osób z trudnościami w zakresie kontrolowania zachowań przemocowych" 2022-05-31 11:45:23
UCHWAŁA NR 259/881/2022 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-05-31 11:44:12
UCHWAŁA NR 258/880/2022 z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2022-05-31 08:43:23
UCHWAŁA NR 258/879/2022 z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2022-05-31 08:42:36
UCHWAŁA NR 258/878/2022 z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu 2022-05-31 08:41:34
UCHWAŁA NR 258/877/2022 z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy 2022-05-31 08:40:41
UCHWAŁA NR 258/876/2022 z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2022-05-31 08:39:28
UCHWAŁA NR 258/875/2022 z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkółim. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2022-05-31 08:38:30
UCHWAŁA NR 258/874/2022 z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2022 roku 2022-05-30 13:57:31
UCHWAŁA NR 258/873/2022 z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-05-30 13:55:05
UCHWAŁA NR 258/872/2022 z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-05-30 13:51:47
UCHWAŁA NR 258/871/2022 z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 4514 o numerze rejestracyjnym ZMYF113 w trybie drugiego pisemnego przetargu publicznego 2022-05-30 13:50:53
UCHWAŁA NR 258/870/2022 z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer o numerze rejestracyjnym ZMY9M55 w trybie drugiego pisemnego przetargu publicznego 2022-05-30 13:49:50
UCHWAŁA NR 258/869/2022 z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-05-30 13:46:40
UCHWAŁA NR 257/868/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 roku. 2022-05-10 08:36:30
UCHWAŁA NR 257/867/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-05-10 08:35:08
UCHWAŁA NR 257/866/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-05-10 08:34:17
UCHWAŁA NR 257/865/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-05-10 08:33:26
UCHWAŁA NR 256/864/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia środków na budowę podjazdów przy nowo powstałym chodniku w miejscowości Warnice Gmina Dębno 2022-05-09 14:24:31
UCHWAŁA NR 256/863/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2022-05-09 13:13:11
UCHWAŁA NR 256/862/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-05-09 13:12:03
UCHWAŁA NR 256/861/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-05-09 13:10:53
UCHWAŁA Nr 256/860/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok. 2022-05-09 13:03:27
UCHWAŁA NR 255/859/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2022-05-09 12:55:35
UCHWAŁA NR 255/858/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2022-05-09 12:54:09
UCHWAŁA NR 255/857/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2022-05-09 08:00:29
UCHWAŁA NR 255/856/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2022 roku 2022-05-09 07:59:07
UCHWAŁA NR 255/855/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyodrębnienia wydzielonego rachunku dochodów dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz w sprawie opracowania planu finansowego dla tego rachunku 2022-05-09 07:57:21
UCHWAŁA NR 255/854/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-05-09 07:56:03
UCHWAŁA NR 255/853/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok. 2022-05-09 07:54:16
UCHWAŁA NR 255/852/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiaty Myśliborskiego na 2022 rok 2022-05-09 07:44:18
UCHWAŁA NR 254/851/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-05-09 07:31:07
UCHWAŁA NR 254/850/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie uzgodnienia wysokości i zasad odpłatności za posiłki oraz ustalenia wysokości i zasad odpłatności za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2022-05-09 07:30:13