herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nr 11 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2019 roku Kamil Wiącek 2019-02-08 17:12:55
Nr 10 w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu"? Kamil Wiącek 2019-02-08 17:12:29
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2019-02-08 12:27:58
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2019-02-08 12:26:38
UCHWAŁA NR 17/58/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok Dominika Bułgajewska 2019-02-08 10:56:35
UCHWAŁA NR 17/57/2019z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2019-02-08 10:55:48
UCHWAŁA NR 17/56/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego Dominika Bułgajewska 2019-02-08 10:53:59
UCHWAŁA NR 17/55/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2019-02-08 10:53:21
UCHWAŁA NR 17/54/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2019-02-08 10:52:33
Protokół Nr 17/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 28 stycznia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-02-08 10:51:43
Protokół Nr 16/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 24 stycznia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-02-08 10:51:01
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH BĘDĄCYCH POD NADZOREM STAROSTY MYŚLIBOSKIEGO Róża Werocy 2019-02-08 07:52:34
Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11 ? 18 lat Marta Wojciechowska 2019-02-07 13:46:39
Informacja Kamil Wiącek 2019-02-07 13:35:25
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020. Kamil Wiącek 2019-02-07 13:14:52
Protokół Nr 15/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 21 stycznia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-02-07 11:31:14
Protokół Nr 14/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 21 stycznia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-02-07 11:30:44
Protokół Nr 13/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 21 stycznia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-02-07 11:30:04
Joanna Maria Chmiel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Kamil Wiącek 2019-02-06 14:55:27
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Myśliborskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2018 Kamil Wiącek 2019-02-06 14:41:57
Statut Powiatu Myśliborskiego Kamil Wiącek 2019-02-06 14:26:18
STAROSTA MYŚLIBORSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Kamil Wiącek 2019-02-06 14:24:15
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Róża Werocy 2019-02-06 13:38:32
Informacja Administratora realizowana wobec byłych pracowników Ewelina Szóstka 2019-02-06 10:02:07
Informacja Administratora realizowana wobec byłych pracowników - dokument usunięty Ewelina Szóstka 2019-02-06 09:54:49
Informacja Administratora realizowana wobec byłych pracowników - dokument usunięty Ewelina Szóstka 2019-02-06 09:47:44
BOŚ.6743.2.2.2019.MS - Płonia Sp. z o.o. Marcin Rutkowski 2019-02-06 08:59:04
BOŚ.6743.2.1.2019.MR - Płonia Sp. z o.o. Marcin Rutkowski 2019-02-06 08:57:03
BOŚ.6743.2.1.2019.MR - Płonia Sp. z o.o. Marcin Rutkowski 2019-02-06 08:56:47
Agnieszka Izabela Troszczyńska - Wydział Komunikacji Kamil Wiącek 2019-02-05 08:08:45
2019 rok Kamil Wiącek 2019-02-05 08:08:16
Eliza Agopsowicz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Kamil Wiącek 2019-02-05 08:05:24
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Róża Werocy 2019-02-05 07:45:17
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Róża Werocy 2019-02-05 07:43:31
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Róża Werocy 2019-02-04 13:21:57
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Róża Werocy 2019-02-04 13:09:23
Nr 9 w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu Kamil Wiącek 2019-02-04 08:03:26
Nr 8 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Kamil Wiącek 2019-02-04 08:01:41
UCHWAŁA NR 16/53/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2019-02-01 13:00:48
UCHWAŁA NR 16/52/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie lokowania wolnych środków finansowych Dominika Bułgajewska 2019-02-01 13:00:01