herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr XLI/2017 Janina Sidor 2018-07-31 12:11:53
Protokół Nr XLI/2017 Janina Sidor 2018-07-31 10:45:09
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2019 rok Róża Werocy 2018-07-30 10:52:23
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2019 rok Róża Werocy 2018-07-30 10:49:22
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Kamil Wiącek 2018-07-30 10:37:15
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II Marta Wojciechowska 2018-07-26 07:51:34
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II Marta Wojciechowska 2018-07-25 14:50:33
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II Marta Wojciechowska 2018-07-25 14:50:09
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II Marta Wojciechowska 2018-07-25 14:49:37
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II Marta Wojciechowska 2018-07-25 14:48:29
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II Marta Wojciechowska 2018-07-25 14:45:38
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II Marta Wojciechowska 2018-07-25 14:45:12
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II Marta Wojciechowska 2018-07-25 14:44:33
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II Marta Wojciechowska 2018-07-25 14:44:12
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II Marta Wojciechowska 2018-07-25 14:43:39
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II Marta Wojciechowska 2018-07-25 14:43:19
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II Marta Wojciechowska 2018-07-25 14:42:26
Wykaz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Myśliborskiego Krzysztof Miśkiewicz 2018-07-25 13:33:23
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu w Myśliborzu (Barlinek, obr. 1, dz. 786/6,786/7, 786/8) Marek Sobiegraj 2018-07-25 11:08:17
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu w Myśliborzu (Barlinek, obr. 1, dz. 786/2,786/3, 786/5) Marek Sobiegraj 2018-07-25 11:06:49
UCHWAŁA NR 257/909/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-07-25 10:58:50
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu w Myśliborzu (Barlinek, obr. 1, dz. 786/2,786/3, 786/5) Marek Sobiegraj 2018-07-25 10:58:10
UCHWAŁA NR 256/908/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-07-25 10:57:52
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu w Myśliborzu (Barlinek, obr. 1, dz. 786/2,786/3, 786/5) Marek Sobiegraj 2018-07-25 10:57:22
UCHWAŁA NR 256/907/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie Dominika Bułgajewska 2018-07-25 10:57:09
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu w Myśliborzu (Barlinek, obr. 1, dz. 786/2,786/3, 786/5) Marek Sobiegraj 2018-07-25 10:56:35
UCHWAŁA NR 256/906/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku Dominika Bułgajewska 2018-07-25 10:56:32
UCHWAŁA NR 256/905/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej Dominika Bułgajewska 2018-07-25 10:55:33
UCHWAŁA NR 256/904/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" Dominika Bułgajewska 2018-07-25 10:54:50
UCHWAŁA NR 256/903/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-07-25 10:53:21
UCHWAŁA NR 256/903/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-07-25 10:53:05
UCHWAŁA NR 256/902/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-07-25 10:51:37
protokół Nr XXXIX/2017 Janina Sidor 2018-07-25 10:40:25
UCHWAŁA NR 255/901/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-07-25 08:54:14
UCHWAŁA NR 255/900/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dominika Bułgajewska 2018-07-25 08:53:11
UCHWAŁA NR 255/899/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków dyrektora w zastępstwie nieobecnego dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Dominika Bułgajewska 2018-07-25 08:52:27
UCHWAŁA NR 255/898/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2018-07-25 08:48:17
UCHWAŁA NR 255/897/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej Dominika Bułgajewska 2018-07-25 08:44:25
UCHWAŁA NR 255/896/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 254/892/2018 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-07-25 08:43:26
UCHWAŁA NR 255/895/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej Dominika Bułgajewska 2018-07-25 08:42:13