herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Sobiegraj 2018-09-12 12:36:43
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Sobiegraj 2018-09-12 12:36:23
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-09-12 12:34:24
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-09-12 12:30:49
Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Inspektor do spraw ochrony danych osobowych w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu Kamil Wiącek 2018-09-12 12:28:07
Nr 51 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2018-09-12 12:27:45
Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Inspektor do spraw ochrony danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku Kamil Wiącek 2018-09-12 12:26:57
.. - dokument usunięty Marek Sobiegraj 2018-09-12 12:25:45
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Marek Sobiegraj 2018-09-12 12:25:17
Jacek Szkwarek - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku Marek Sobiegraj 2018-09-11 14:48:20
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych do realizacji w 2015 roku Dominika Bułgajewska 2018-09-11 08:03:02
Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2015 - 2017 Dominika Bułgajewska 2018-09-11 08:02:07
Projekt uchwały w sprawie "Przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020" Dominika Bułgajewska 2018-09-11 08:01:05
Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017 - 2027 Dominika Bułgajewska 2018-09-11 08:00:32
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Dominika Bułgajewska 2018-09-11 08:00:05
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2021" Dominika Bułgajewska 2018-09-11 07:59:30
projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkół i placówek pod nazwą Centrum Placówek Oświatowych im. Kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku; Dominika Bułgajewska 2018-09-11 07:58:55
projekt uchwały w spraiwe ustalenia trybu udzielania dotacji dla szkół i placówek prowadoznych na terenie Powiatu Myśłiborskiego przez inne niz jednostki samorządu terutorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Dominika Bułgajewska 2018-09-11 07:58:23
Prorokół Nr 265/2018 Dominika Bułgajewska 2018-09-11 07:57:36
Uchwała Nr LII/362/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Dominika Bułgajewska 2018-09-11 07:56:47
STAROSTA MYŚLIBORSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA POWIATU Marek Sobiegraj 2018-09-10 18:19:27
Analiza statystyczna średniej zdawalności za I półrocze 2018 r. Krzysztof Miśkiewicz 2018-09-10 10:37:41
. - dokument usunięty Marek Sobiegraj 2018-09-07 12:55:49
Joanna Maria Chmiel - Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-09-07 12:55:39
Joanna Maria Chmiel - Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-09-07 12:53:32
303/2018 w sprawie drogi powiatowej Karsko ? Nowogródek Pomorski Janina Sidor 2018-09-07 12:17:21
302/2018 w sprawie drogi powiatowej Karsko ? Łubianka Janina Sidor 2018-09-07 12:13:22
301/2018 w sprawie reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako wspólnika spółki w Szpital w Dębnie Janina Sidor 2018-09-07 12:05:20
300/2018 w sprawie kwalifikacji osoby pełniącej obowiązki Dyrektora CUW w Myśliborzu Janina Sidor 2018-09-07 11:11:20
299/2018 w sprawie zwrotu nienależnie pobranej kwoty części subwencji oświatowej za 2012 rok Janina Sidor 2018-09-07 10:58:47
298/2018 w sprawie zwrotu nienależnie pobranej kwoty części subwencji oświatowej za 2012 rok Janina Sidor 2018-09-07 10:56:31
297/2018 w sprawie środków dla Powiatu Myśliborskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janina Sidor 2018-09-07 08:46:41
296/2018 w sprawie środków dla Powiatu Myśliborskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janina Sidor 2018-09-07 08:37:14
295/2018 w sprawie środków dla Powiatu Myśliborskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janina Sidor 2018-09-07 08:13:35
294/2018 w sprawie bieżącego utrzymania i remontów na drogach powiatowych Janina Sidor 2018-09-06 14:11:33
293/2018 w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2018-09-06 13:59:17
293/2018 w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2018-09-06 13:48:02
292/2018 w sprawie wysokości kwot wypłaconych przez Powiat Myśliborski przyznanych przez Sąd Janina Sidor 2018-09-06 13:45:09
291/2018 w sprawie zadania: ?Adaptacja byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych Janina Sidor 2018-09-06 13:35:24
290/2018 w sprawie uchylenia podjętej przez Radę Powiatu uchwały Nr XLIX.324/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku dotyczącej utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu Janina Sidor 2018-09-06 13:32:47