herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2013 r. Marek Sobiegraj 2018-10-31 14:10:47
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2007 r. Marek Sobiegraj 2018-10-31 14:10:31
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok Marek Sobiegraj 2018-10-31 14:07:28
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2004-2013 Marek Sobiegraj 2018-10-31 14:06:46
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego Marek Sobiegraj 2018-10-31 14:06:03
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-10-31 12:02:04
Budowa przyłącza i zewnętrznej instalacji hydrantowej na dz. nr 44/7 obr. Myślibórz Marta Wojciechowska 2018-10-31 11:47:08
Program Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020 - dokument usunięty Marek Sobiegraj 2018-10-31 10:06:02
Biuro ds. Kontroli Róża Werocy 2018-10-31 07:31:12
STAROSTA MYŚLIBORSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA W WYDZIALE ORGANIZACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH Marek Sobiegraj 2018-10-30 15:01:27
STAROSTA MYŚLIBORSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA POWIATU Marek Sobiegraj 2018-10-30 14:56:06
Nr 56 w sprawie powołania Komisji Odbioru. Marek Sobiegraj 2018-10-30 14:51:56
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-10-30 14:25:53
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 Marta Wojciechowska 2018-10-30 14:18:26
Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Inspektor do spraw ochrony danych osobowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach Kamil Wiącek 2018-10-30 13:13:03
Wykaz stacji kontroli pojazdów Krzysztof Miśkiewicz 2018-10-30 12:35:02
UCHWAŁA NR 274/997/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-10-30 11:27:54
UCHWAŁA NR 274/996/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego" Dominika Bułgajewska 2018-10-30 11:26:54
UCHWAŁA NR 274/995/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Dominika Bułgajewska 2018-10-30 11:26:05
Protokół Nr 275/2018 Dominika Bułgajewska 2018-10-30 11:24:56
Protokół Nr 274/2018 Dominika Bułgajewska 2018-10-30 11:24:11
Oferta realizacji zadania publicznego "Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym" Róża Werocy 2018-10-30 09:42:08
Nr 55 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Myśliborski Marek Sobiegraj 2018-10-29 14:52:39
Nr 54 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok Marek Sobiegraj 2018-10-29 14:38:53
WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA - PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO, Okręg nr 5 Marek Sobiegraj 2018-10-29 14:17:45
Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Róża Werocy 2018-10-26 08:56:06
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Róża Werocy 2018-10-26 08:54:48
Dostawa mialu weglowego oraz wegla orzech na sezon 2018/2019 dla jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-10-25 14:40:11
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Róża Werocy 2018-10-25 14:21:16
Kierownictwo Róża Werocy 2018-10-25 14:12:25
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu Róża Werocy 2018-10-25 14:11:19
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku Róża Werocy 2018-10-25 14:10:23
Dane adresowe Róża Werocy 2018-10-25 14:09:38
Kierownictwo Róża Werocy 2018-10-25 14:06:56
Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu Róża Werocy 2018-10-25 13:54:42
Szpital w Dębnie Sp. z o. o. Róża Werocy 2018-10-25 13:50:36
Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Róża Werocy 2018-10-25 13:47:38
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Róża Werocy 2018-10-25 13:43:27
Wydział Finansowy Róża Werocy 2018-10-25 13:41:40
Wydział Finansowy Róża Werocy 2018-10-25 13:40:06