herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR 1/1/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2018-12-04 11:21:09
Starosta Myśliborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r oku o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. (Kierzków dz. 957, 958) Marek Sobiegraj 2018-12-03 12:35:33
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-11-29 14:18:23
STAROSTA MYŚLIBORSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Marek Sobiegraj 2018-11-29 14:14:56
STAROSTA MYŚLIBORSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA W WYDZIALE ORGANIZACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH Marek Sobiegraj 2018-11-29 14:08:37
Protokół Nr 274/2018 Dominika Bułgajewska 2018-11-29 12:57:05
Nr 61 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. Marek Sobiegraj 2018-11-28 13:09:11
Nr 60 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty. Marek Sobiegraj 2018-11-28 13:06:05
Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2018-11-27 08:03:48
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2018-11-27 07:56:58
Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego Janina Sidor 2018-11-27 07:56:14
Uchwała Nr I/9/2018 w sprawie zgody na zatrudnienie członka zarządu Powiatuw Mysliborzu Janina Sidor 2018-11-27 07:55:51
Uchwała Nr I/9/2018 w sprawie zgody na zatrudnienie członka zarządu Powiatuw Mysliborzu Janina Sidor 2018-11-27 07:55:29
Uchwała Nr I/8/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2018-11-27 07:53:53
Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2018-11-27 07:53:04
Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie stawiedzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2018-11-27 07:50:05
Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego Janina Sidor 2018-11-27 07:48:17
Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myśliborskiego Janina Sidor 2018-11-27 07:46:56
Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2018-11-27 07:42:31
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2018-11-27 07:33:21
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2018-11-27 07:33:05
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2018-11-27 07:29:09
Uchwały Rady Powiatu 2018 rok Janina Sidor 2018-11-27 07:25:52
VI Kadencja Samorządu Powiatowego 17.11.2018 - 17.11.2023 Janina Sidor 2018-11-27 07:23:05
V Kadencji Dominika Bułgajewska 2018-11-27 07:22:13
VI KADENCJI Dominika Bułgajewska 2018-11-27 07:22:00
ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYŚLIBORZU Marek Sobiegraj 2018-11-26 15:45:46
Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Róża Werocy 2018-11-26 08:04:33
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych Róża Werocy 2018-11-26 08:04:05
Remont pomieszczeń sanitariatów i sali lekcyjnej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-11-22 10:45:25
Remont pomieszczeń sanitariatów i sali lekcyjnej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-11-22 10:04:01
Skarbnik Powiatu Róża Werocy 2018-11-22 07:52:30
Sekretarz Powiatu Róża Werocy 2018-11-22 07:51:59
Starosta Róża Werocy 2018-11-22 07:51:24
Wicestarosta Róża Werocy 2018-11-22 07:51:16
Starosta Róża Werocy 2018-11-22 07:50:31
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-11-20 13:15:51
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-11-20 13:12:02
UCHWAŁA NR 279/1006/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 r. Dominika Bułgajewska 2018-11-20 12:13:47
UCHWAŁA NR 279/1005/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 roku" Dominika Bułgajewska 2018-11-20 12:12:58