herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 Dominika Bułgajewska 2018-08-16 08:57:16
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-08-14 17:20:13
Komunikat Zarządu Powiatu w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-08-14 13:20:30
UCHWAŁA NR 259/927/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 106/339/2016 Dominika Bułgajewska 2018-08-14 11:45:38
UCHWAŁA NR 259/926/2018 z dnia 6 sierpnia2018roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dominika Bułgajewska 2018-08-14 11:44:51
UCHWAŁA NR 259/925/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej, a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej Dominika Bułgajewska 2018-08-14 11:44:00
UCHWAŁA NR 259/924/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-08-14 11:43:22
UCHWAŁA NR 259/923/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wakacyjny wyjazd do Wrocławia" Dominika Bułgajewska 2018-08-14 11:42:20
UCHWAŁA NR 259/922/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Sto kilometrów na stulecie - bieg imienia Legionisty Michała Gawlasa" Dominika Bułgajewska 2018-08-14 11:40:59
UCHWAŁA NR 259/921/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Letnie spotkania tenisowe" Dominika Bułgajewska 2018-08-14 11:40:07
UCHWAŁA NR 259/920/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Dominika Bułgajewska 2018-08-14 11:38:59
UCHWAŁA NR 259/919/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Dominika Bułgajewska 2018-08-14 11:37:15
UCHWAŁA NR 259/918/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dominika Bułgajewska 2018-08-14 11:36:21
UCHWAŁA NR 259/917/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku Dominika Bułgajewska 2018-08-14 11:35:29
UCHWAŁA NR 259/916/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dominika Bułgajewska 2018-08-14 11:22:51
UCHWAŁA NR 259/915/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie Dominika Bułgajewska 2018-08-14 11:03:53
UCHWAŁA NR 259/914/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dominika Bułgajewska 2018-08-14 10:57:41
UCHWAŁA NR 259/913/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-08-14 10:22:08
Dyrektor Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-14 08:08:27
UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYSLIBORZU Kamil Wiącek 2018-08-14 08:07:29
Wykaz instruktorów Krzysztof Miśkiewicz 2018-08-14 07:23:09
Wykaz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Myśliborskiego Krzysztof Miśkiewicz 2018-08-14 07:21:23
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-13 15:30:11
UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W RENICACH Kamil Wiącek 2018-08-13 15:28:48
Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-13 13:33:48
UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W REGIONALNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W DĘBNIE Kamil Wiącek 2018-08-13 13:33:18
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-11 21:15:41
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-11 21:15:30
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-11 21:15:20
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-11 21:15:03
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-11 21:14:50
Dyrektor Domy Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-11 21:14:36
Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-11 21:14:16
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-11 21:13:50
Dyrektor Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-11 21:13:12
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II Marta Wojciechowska 2018-08-10 13:05:57
UCHWAŁA NR 256/903/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-08-10 07:48:24
Prorokół Nr 256/2018 Dominika Bułgajewska 2018-08-10 07:36:59
Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-08-09 14:02:44
Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-08-09 14:02:05