herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie II etap Marta Wojciechowska 2018-06-22 13:56:00
LII sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 czerwca 2018 roku Janina Sidor 2018-06-22 08:46:36
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-06-22 08:44:14
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-06-22 08:42:05
projekt uchwały w spraiwe wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny spraedaży nieruchomości stanowiacej własnosć Powiatu myśliborskiego Janina Sidor 2018-06-22 08:38:49
projekt uchwaly w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dębnie Janina Sidor 2018-06-22 08:18:34
projekt uchwały w sprawie załozenia Centrum Kstzałcenia Ustawicznego w Dębnie Janina Sidor 2018-06-22 08:10:03
ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYŚLIBORZU Marek Sobiegraj 2018-06-21 11:58:12
Nr 39 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-06-21 11:55:32
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH BĘDĄCYCH POD NADZOREM STAROSTY MYŚLIBOSKIEGO Róża Werocy 2018-06-21 08:50:40
Wykaz instruktorów Krzysztof Miśkiewicz 2018-06-20 14:32:01
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku Marek Sobiegraj 2018-06-20 09:20:52
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-06-20 09:19:16
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie Marek Sobiegraj 2018-06-20 09:15:15
LI sesja rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku Janina Sidor 2018-06-20 08:47:10
LI sesja rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku Janina Sidor 2018-06-20 08:46:51
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-19 22:09:21
Wykaz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Myśliborskiego Krzysztof Miśkiewicz 2018-06-19 13:06:37
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-06-19 11:59:45
Prorokół Nr 249/2018 Dominika Bułgajewska 2018-06-19 11:57:12
DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowego w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego Kamil Wiącek 2018-06-18 21:06:51
DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego Kamil Wiącek 2018-06-18 21:06:29
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie II etap Marta Wojciechowska 2018-06-15 13:54:28
STAROSTA MYŚLIBORSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA POWIATU Marek Sobiegraj 2018-06-15 11:28:22
Prorokół Nr 248/2018 Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:33:46
Prorokół Nr 247/2018 Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:33:19
Protokół Nr 14/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:31:00
Protokół Nr 13/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:30:50
Protokół Nr 12/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:30:41
protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2016 roku Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:29:26
Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 kwietnia 2016 roku Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:29:03
Protokół Nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2016 roku Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:28:36
Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 marca 2016 roku Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:28:07
Protokół Nr 29/2017 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniach 4 grudnia 2017 roku i 14 grudnia 2017 roku 2017 roku Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:26:07
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-06-14 16:22:47
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-06-14 16:20:42
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-06-14 16:16:59
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie Marek Sobiegraj 2018-06-14 16:12:52
Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie Marek Sobiegraj 2018-06-14 16:07:15
Księga Jakości Marek Sobiegraj 2018-06-14 16:01:26