herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz Komisji Dominika Bułgajewska 2017-08-09 11:34:48
Wykaz Komisji Dominika Bułgajewska 2017-08-09 11:33:48
Protokół Nr 193/2017 Dominika Bułgajewska 2017-08-09 11:29:23
Protokół Nr 192/2017 Dominika Bułgajewska 2017-08-09 11:28:54
Protokół Nr 191/2017 Dominika Bułgajewska 2017-08-09 11:28:18
Protokół Nr 190/2017 Dominika Bułgajewska 2017-08-09 11:27:41
Protokół Nr 189/2017 Dominika Bułgajewska 2017-08-09 11:23:32
Protokół Nr 188/2017 Dominika Bułgajewska 2017-08-09 11:22:56
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar Marcin Ostolski 2017-08-08 15:30:38
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar Marcin Ostolski 2017-08-08 15:30:24
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar Marcin Ostolski 2017-08-08 15:30:14
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar Marcin Ostolski 2017-08-08 15:30:04
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar Marcin Ostolski 2017-08-08 15:29:54
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar Marcin Ostolski 2017-08-08 15:29:42
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar Marcin Ostolski 2017-08-08 15:29:31
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar Marcin Ostolski 2017-08-08 15:29:23
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar Marcin Ostolski 2017-08-08 15:29:06
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar Marcin Ostolski 2017-08-08 15:28:36
UCHWAŁA NR XL/233/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-08-07 15:51:33
Protokół Nr 185/2017 Dominika Bułgajewska 2017-08-07 13:40:59
Nr 35 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu Marek Sobiegraj 2017-08-07 13:37:23
Nr 34 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-08-07 13:31:28
UCHWAŁA NR 193/643/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2017-08-07 11:39:34
UCHWAŁA NR 193/642/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-08-07 11:38:46
UCHWAŁA NR 192/641/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr 166/546/2017 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powierzenia czynności likwidacyjnych jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego Dominika Bułgajewska 2017-08-07 11:37:23
Wykaz instruktorów Krzysztof Miśkiewicz 2017-08-07 08:46:37
UCHWAŁA NR XLII/262/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale Janina Sidor 2017-08-04 09:44:36
UCHWAŁA NR XLII/261/2017 w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Janina Sidor 2017-08-04 09:42:12
216/2017 w sprawie wzrostu środków pieniężnych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników CUW Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2017-08-04 09:11:39
215/2017 w sprawie zwrotu subwencji pobranej przez MOW Renice Janina Sidor 2017-08-04 09:10:45
214/2017 w sprawie zastępstwa Dyrektora PCPR w Myśliborzu Janina Sidor 2017-08-04 09:10:06
213/2017 w sprawie interwencji Policji w CUW Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2017-08-04 09:09:17
212/2017 w sprawie zastępstwa Dyrektora CUW Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2017-08-04 09:08:28
211/2017 w sprawie realizacji wniosku mieszkańców wsi Dyszno o przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 2130Z Janina Sidor 2017-08-04 09:07:33
210/2017 w sprawie utworzenia stanowisk w DWDz w Myśliborzu Janina Sidor 2017-08-04 09:06:38
209/2017 w sprawie kopii protokołu zdawczo ? odbiorczego z przekazania dokumentów i składników majątkowych jednostki DWDz w Myśliborzu Janina Sidor 2017-08-04 09:05:44
208/2017 w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej Janina Sidor 2017-08-04 09:04:33
207/2017 w sprawie przekazania dokumentów i składników majątkowych jednostki DWDz w Myśliborzu Janina Sidor 2017-08-04 09:03:44
206/2017 w sprawie odwołania Dyrektora DWDz w Myśliborzu Janina Sidor 2017-08-04 09:03:01
205/2017 w sprawie odwołania Dyrektora DWDz w Myśliborzu Janina Sidor 2017-08-04 09:02:16