herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR 18/60/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020 Dominika Bułgajewska 2019-02-13 10:57:00
UCHWAŁA NR 18/60/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020 Dominika Bułgajewska 2019-02-13 10:56:41
UCHWAŁA NR 18/59/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Dominika Bułgajewska 2019-02-13 10:55:27
Protokół Nr 19/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 7 lutego 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-02-13 10:38:01
Protokół Nr 18/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 4 lutego 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-02-13 10:36:38
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2019-02-12 11:56:33
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2019-02-12 11:42:01
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2019-02-12 11:41:24
Przygotowanie posiłków wraz z dowozem oraz ich wydanie dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w przedziale wiekowym 13 ? 18 lat Marta Wojciechowska 2019-02-12 09:56:12
Protokół Nr 1/2019 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 15 stycznia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-02-12 08:59:18
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2019-02-11 16:01:19
Transmisja obrad sesji Kamil Wiącek 2019-02-11 15:37:57
Wykaz instruktorów Krzysztof Miśkiewicz 2019-02-11 07:53:53
Nr 12 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo ? Wychowawczej "Nasz Dom" w Dębnie w 2019 roku Kamil Wiącek 2019-02-08 17:13:42
Nr 11 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2019 roku Kamil Wiącek 2019-02-08 17:12:55
Nr 10 w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu"? Kamil Wiącek 2019-02-08 17:12:29
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2019-02-08 12:27:58
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2019-02-08 12:26:38
UCHWAŁA NR 17/58/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok Dominika Bułgajewska 2019-02-08 10:56:35
UCHWAŁA NR 17/57/2019z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2019-02-08 10:55:48
UCHWAŁA NR 17/56/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego Dominika Bułgajewska 2019-02-08 10:53:59
UCHWAŁA NR 17/55/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2019-02-08 10:53:21
UCHWAŁA NR 17/54/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2019-02-08 10:52:33
Protokół Nr 17/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 28 stycznia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-02-08 10:51:43
Protokół Nr 16/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 24 stycznia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-02-08 10:51:01
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH BĘDĄCYCH POD NADZOREM STAROSTY MYŚLIBOSKIEGO Róża Werocy 2019-02-08 07:52:34
Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11 ? 18 lat Marta Wojciechowska 2019-02-07 13:46:39
Informacja Kamil Wiącek 2019-02-07 13:35:25
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020. Kamil Wiącek 2019-02-07 13:14:52
Protokół Nr 15/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 21 stycznia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-02-07 11:31:14
Protokół Nr 14/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 21 stycznia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-02-07 11:30:44
Protokół Nr 13/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 21 stycznia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-02-07 11:30:04
Joanna Maria Chmiel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Kamil Wiącek 2019-02-06 14:55:27
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Myśliborskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2018 Kamil Wiącek 2019-02-06 14:41:57
Statut Powiatu Myśliborskiego Kamil Wiącek 2019-02-06 14:26:18
STAROSTA MYŚLIBORSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Kamil Wiącek 2019-02-06 14:24:15
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Róża Werocy 2019-02-06 13:38:32
Informacja Administratora realizowana wobec byłych pracowników Ewelina Szóstka 2019-02-06 10:02:07
Informacja Administratora realizowana wobec byłych pracowników - dokument usunięty Ewelina Szóstka 2019-02-06 09:54:49
Informacja Administratora realizowana wobec byłych pracowników - dokument usunięty Ewelina Szóstka 2019-02-06 09:47:44