herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu myśliborskiego za 2017 rok Marek Sobiegraj 2018-06-13 15:44:50
Informacja z działalności PUP w 2017 roku Marek Sobiegraj 2018-06-13 15:39:33
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczacego Rady Powtu w okresie międzysesyjnym Marek Sobiegraj 2018-06-13 15:38:19
Sprawozdanie z działaności Domu Wczasów Dziecięcych w Myśłiborzu za 2017 rok Marek Sobiegraj 2018-06-13 15:37:42
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Janina Sidor 2018-06-13 09:37:12
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-06-13 09:35:24
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-06-13 09:34:53
projekt uchwąły w spraiwe ustalenia trybu udzielania dotacji dla szkół i placówek prowadoznych na terenie Powiatu Myśłiborskiego przez inne niz jednostki samorządu terutorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Janina Sidor 2018-06-13 09:31:37
projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S.Girenasa w Myśliborzu Janina Sidor 2018-06-13 09:17:55
projekt uchwały w spraiwe uchylenia uchwąły dotyczacej utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu Janina Sidor 2018-06-13 09:14:17
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Gminie Myślibórz z przeznaczeniem na pomoc finansową na modernizację boiska bocznego stadionu w Myśliborzu Janina Sidor 2018-06-13 09:10:47
projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu Powiatu Myśliborksiego na 2018 rok Janina Sidor 2018-06-13 09:06:16
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie WPF na lata 2018-2027 Janina Sidor 2018-06-13 09:04:29
projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarzadu Powiatu w Myśliborzu za 2017 rok Janina Sidor 2018-06-13 09:03:01
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-12 14:50:42
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-12 14:50:35
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-12 14:50:20
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-12 14:50:13
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-12 14:50:04
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-06-12 13:20:18
Nr 38 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy oraz niezarobkowy krajowy przewóz drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców Marek Sobiegraj 2018-06-12 13:18:39
UCHWAŁA NR 249/864/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-06-12 10:10:02
UCHWAŁA NR 249/863/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-06-12 10:07:46
UCHWAŁA NR 248/862/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-06-12 10:03:06
UCHWAŁA NR 248/861/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski, ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które może być przyznane dofinansowanie Dominika Bułgajewska 2018-06-12 09:58:10
UCHWAŁA NR 248/860/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-06-12 09:56:05
UCHWAŁA NR 248/859/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2018-06-12 09:53:47
UCHWAŁA NR 247/858/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-06-12 09:50:39
UCHWAŁA NR 247/857/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-06-12 09:49:18
UCHWAŁA NR 247/856/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Spełniamy marzenia - wycieczka do Krakowa" Dominika Bułgajewska 2018-06-12 09:48:19
UCHWAŁA NR 247/855/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2018-06-12 09:47:11
UCHWAŁA NR 247/854/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-06-12 09:45:58
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres od dnia 16 kwietnia 2018 roku do dnia 4 czerwca 2018 roku Dominika Bułgajewska 2018-06-12 09:44:01
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-11 19:52:42
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-11 19:52:28
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Marek Sobiegraj 2018-06-11 14:00:26
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Marek Sobiegraj 2018-06-11 13:59:18
Inspektor Ochrony Danych Marek Sobiegraj 2018-06-11 13:47:02
Nr 37 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2018-06-11 11:50:48
Nr 36 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2018-06-11 11:48:24