herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nr 45 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-10-13 12:02:58
Nr 44 w sprawie organizacji treningu Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu Myśliborskiego. Marek Sobiegraj 2017-10-13 11:58:00
Nr 43 w sprawie powołania Komisji Odbioru Marek Sobiegraj 2017-10-13 11:54:18
Nr 42 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy oraz niezarobkowy krajowy przewóz drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców Marek Sobiegraj 2017-10-13 11:44:29
Nr 41 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-10-13 11:39:08
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2017-10-13 11:08:32
Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Janina Sidor 2017-10-13 11:07:21
Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2017-10-13 11:06:37
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok? Janina Sidor 2017-10-13 11:05:00
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Janina Sidor 2017-10-13 11:03:54
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 Janina Sidor 2017-10-13 11:02:23
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-10-13 11:00:55
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres od dnia 18 września 2017 roku do dnia 9 października 2017 roku Dominika Bułgajewska 2017-10-13 07:14:06
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-12 13:57:59
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-12 13:57:51
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2017-10-12 10:55:27
Protokół Nr XXXIII/2017 Janina Sidor 2017-10-11 13:28:01
Wykaz Komisji Dominika Bułgajewska 2017-10-11 12:29:12
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-11 09:51:03
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-11 09:50:13
Judyta Magdalena Piątkowska - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-10-11 09:47:48
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2017-10-11 09:47:33
Judyta Magdalena Piątkowska - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-10-11 09:47:27
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2017-10-11 09:47:06
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2017-10-11 09:46:46
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2017-10-11 09:45:51
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2017-10-11 09:42:34
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości Powiatu Myśliborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej (Barlinek, obr. 1, dz. 186/..) Marek Sobiegraj 2017-10-11 09:39:08
UCHWAŁA NR XLIV/274/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 Janina Sidor 2017-10-11 08:25:49
UCHWAŁA NR XLIV/273/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 Janina Sidor 2017-10-11 08:23:38
UCHWAŁA NR XLIV/272/2017 w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2017-10-11 08:22:05
UCHWAŁA NR XLIV/271/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Janina Sidor 2017-10-11 08:19:22
UCHWAŁA NR XLIV/270/2017 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020" Janina Sidor 2017-10-11 08:16:07
UCHWAŁA NR XLIV/269/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 Janina Sidor 2017-10-11 08:11:55
UCHWAŁA NR XLIV/268/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-10-11 08:09:26
UCHWAŁA NR XLIV/267/2017 w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tucholskiemu, województwo kujawsko - pomorskie z przeznaczeniem na pomoc w usuwaniu skutków materialnych i społecznych powstałych w wyniku nawałnicy Janina Sidor 2017-10-11 08:07:19
Protokół Nr XXXV/2017 Janina Sidor 2017-10-10 12:56:13
Doradztwo zawodowe na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marek Sobiegraj 2017-10-10 11:26:42
Świadczenie usługi organizacyjnej i transportowej związanej z uczestnictwem uczniów na targach branżowych i w wizytach w zakładach pracy na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marek Sobiegraj 2017-10-10 11:26:05
Świadczenie usługi organizacyjnej i transportowej związanej z uczestnictwem uczniów na targach branżowych i w wizytach w zakładach pracy na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marek Sobiegraj 2017-10-10 11:25:55