herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LIII/365/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażuu Janina Sidor 2018-09-25 14:13:44
Uchwała Nr LIII/364/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budzetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Janina Sidor 2018-09-25 14:12:40
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-09-25 10:58:54
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-09-25 10:58:33
Sprawozdanie z działań Przewodniczącego Rady Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:31:54
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu w roku szolnym 2017-2018 Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:29:23
Informacja na temat stanu dróg powiatowych Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:25:50
Plan organizacyjny zimowego utrzymania dróg powiatowych Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:24:55
Plan organizacyjny zimowego utrzymania dróg powiatowych Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:22:36
Śródokresowe sprawozdanie z realizacji programu rozwoju powiatu myśłiborskiego na lata 2015-2020. Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:21:31
Śródokresowe sprawozdanie z realizacji programu rozwoju powiatu myśłiborskiego na lata 2015-2020. Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:20:52
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Starosty Myśliborskiego na 2017 rok. Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:16:26
Sprawozdanie z działalności Szpitala w Barlinku za okres 01.01-31.12.2017r. Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:15:36
Sprawozdanie z działalności Szpitala w Barlinku za okres 01.01-31.12.2017r. Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:14:52
Informacja o stanie należności i zobowiązań na dz. 30.06.18 oraz rachunek zyków i strat narastająco od pozatku roku 2018. Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:12:42
Informacja o stanie należności i zobowiązań na dz. 31.03.18 oraz rachunek zyków i strat narastająco od pozatku roku 2018. Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:11:34
porządek LVI Sesji Rady Powaitu w Myśliborzu z dnia 27.09.2018 r. Janina Sidor 2018-09-25 09:10:31
sprawozdanie za II kwartał 2018 roku Szpital w Dębnie Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:10:07
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:07:51
sprawozdanie za I kwartał 2018 roku Szpital w Dębnie Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:06:33
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2018-09-25 09:05:20
Informacja o stanie środowiska w powiecie Marek Sobiegraj 2018-09-25 09:05:06
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2018-09-25 09:03:38
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2018-09-25 09:03:23
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2018-09-25 09:02:56
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2018-09-25 09:02:40
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznwego na 2019 rok". Janina Sidor 2018-09-25 09:01:54
projekt uchwały w spraiwe zmiany budżetu i w budzecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Janina Sidor 2018-09-25 09:00:12
porojekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Fiannsowej na lata 2018-2027 Janina Sidor 2018-09-25 08:59:24
STAROSTA MYŚLIBORSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W BIURZE DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Marek Sobiegraj 2018-09-24 14:44:18
UCHWAŁA NR 269/976/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-09-21 10:25:27
UCHWAŁA NR 268/975/2018 z dnia 13 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-09-21 10:24:32
UCHWAŁA NR 268/974/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dominika Bułgajewska 2018-09-21 10:23:01
UCHWAŁA NR 268/973/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej Dominika Bułgajewska 2018-09-21 10:22:13
Protokół Nr 269/2018 Dominika Bułgajewska 2018-09-21 09:27:48
Protokół Nr 268/2018 Dominika Bułgajewska 2018-09-21 09:27:13
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres od dnia 11 czerwca 2018 roku do dnia 13 września 2018 roku Dominika Bułgajewska 2018-09-21 09:14:38
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu w Myśliborzu(Myślibórz, obr. 1, dz. 73/3, 73/4, 73/5, 69/8, 69/9, 69/10) Marek Sobiegraj 2018-09-20 09:21:39
Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Inspektor do spraw ochrony danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie Kamil Wiącek 2018-09-20 07:34:52
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-09-19 08:49:56