herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLVIII/309/2018 w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Janina Sidor 2018-03-02 09:03:00
UCHWAŁA NR XLVIII/308/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2018-03-02 09:02:01
Obwieszczenia w sprawie opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonego planu urządzenia lasu w obrębie Jezierzyce, gm. Myślibórz Marek Sobiegraj 2018-03-02 08:12:37
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-01 14:20:58
Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego Marta Wojciechowska 2018-02-28 19:07:02
Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego Marta Wojciechowska 2018-02-28 19:06:41
Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 r. Marek Sobiegraj 2018-02-28 15:46:46
Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 r. Marek Sobiegraj 2018-02-28 15:44:26
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-28 14:40:51
UCHWAŁA NR 231/806/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-02-27 14:37:10
UCHWAŁA NR 230/805/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2018-02-27 14:34:21
UCHWAŁA NR 230/804/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach Dominika Bułgajewska 2018-02-27 14:33:37
UCHWAŁA NR 230/803/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-02-27 14:32:50
UCHWAŁA NR 230/802/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-02-27 14:32:06
UCHWAŁA NR 230/801/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2018-02-27 14:31:10
UCHWAŁA NR 230/800/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-02-27 14:28:43
Protokół Nr 230/2018 Dominika Bułgajewska 2018-02-27 14:20:00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-02-23 12:54:54
XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2018 roku Janina Sidor 2018-02-23 09:41:31
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Janina Sidor 2018-02-23 09:38:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2018-02-23 09:37:49
Protokół Nr 229/2018 Dominika Bułgajewska 2018-02-23 08:14:35
Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego Marek Sobiegraj 2018-02-23 08:11:54
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-02-22 13:31:17
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-02-22 13:30:36
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-02-22 09:23:09
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-02-21 14:25:27
?Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu ?Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Marta Wojciechowska 2018-02-20 10:07:51
?Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu ?Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Marta Wojciechowska 2018-02-20 10:03:03
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-19 15:50:51
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-19 15:49:47
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-19 15:49:29
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-19 15:48:59
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-19 15:48:33
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-19 15:48:08
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-19 15:47:26
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Róża Werocy 2018-02-19 13:37:43
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Róża Werocy 2018-02-19 13:34:21
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych Róża Werocy 2018-02-19 13:15:32
UCHWAŁA NR XLVII/304/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2018-02-19 10:33:08