herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-01-08 14:19:23
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-08 14:02:59
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-08 14:01:36
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-08 14:00:17
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-08 14:00:12
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-08 13:58:32
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Róża Werocy 2018-01-03 09:45:03
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Róża Werocy 2018-01-03 09:41:04
Sekretarz Powiatu Róża Werocy 2018-01-03 07:25:39
Oświadczenia Marek Sobiegraj 2018-01-02 08:49:53
Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego Marek Sobiegraj 2018-01-02 08:41:52
Nr 67 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2018-01-02 08:32:40
Nr 66 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Sławnie działającej na zlecenie Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku Marek Sobiegraj 2018-01-02 08:22:36
Nr 66 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Sławnie działającej na zlecenie Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku Marek Sobiegraj 2018-01-02 08:21:17
Nr 65 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w 2018 roku Marek Sobiegraj 2018-01-02 08:13:52
Nr 64 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-01-02 08:06:38
Projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Marek Sobiegraj 2018-01-02 07:55:59
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Marek Sobiegraj 2018-01-02 07:33:46
UCHWAŁA NR 220/760/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Dominika Bułgajewska 2017-12-29 13:54:25
UCHWAŁA NR 220/759/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania Dominika Bułgajewska 2017-12-29 13:53:42
UCHWAŁA NR 220/758/2017 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-12-29 13:52:50
UCHWAŁA NR 220/757/2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-12-29 13:49:55
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-29 13:49:04
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2017-12-29 13:48:42
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2017-12-29 13:48:32
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-29 13:46:18
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-29 13:11:46
UCHWAŁA NR XLVI/295/2017 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok Janina Sidor 2017-12-28 14:49:20
UCHWAŁA NR XLVI/294/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2017-12-28 14:48:11
UCHWAŁA NR XLVI/293/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2017-12-28 14:46:48
UCHWAŁA NR XLVI/292/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu Janina Sidor 2017-12-28 14:45:35
UCHWAŁA NR XLVI/291/2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku Janina Sidor 2017-12-28 14:44:15
UCHWAŁA NR XLVI/290/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020 Janina Sidor 2017-12-28 14:42:30
UCHWAŁA NR XLVI/289/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Janina Sidor 2017-12-28 14:38:45
UCHWAŁA NR XLVI/288/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 Janina Sidor 2017-12-28 14:36:57
UCHWAŁA NR XLVI/287/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-12-28 14:33:13
UCHWAŁA NR XLVI/286/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Janina Sidor 2017-12-28 14:31:39
UCHWAŁA NR XLVI/285/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 Janina Sidor 2017-12-28 14:28:28
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-28 13:51:22
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-28 13:51:20