herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLIV/269/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 Janina Sidor 2017-10-11 08:11:55
UCHWAŁA NR XLIV/268/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-10-11 08:09:26
UCHWAŁA NR XLIV/267/2017 w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tucholskiemu, województwo kujawsko - pomorskie z przeznaczeniem na pomoc w usuwaniu skutków materialnych i społecznych powstałych w wyniku nawałnicy Janina Sidor 2017-10-11 08:07:19
Protokół Nr XXXV/2017 Janina Sidor 2017-10-10 12:56:13
Doradztwo zawodowe na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marek Sobiegraj 2017-10-10 11:26:42
Świadczenie usługi organizacyjnej i transportowej związanej z uczestnictwem uczniów na targach branżowych i w wizytach w zakładach pracy na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marek Sobiegraj 2017-10-10 11:26:05
Świadczenie usługi organizacyjnej i transportowej związanej z uczestnictwem uczniów na targach branżowych i w wizytach w zakładach pracy na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marek Sobiegraj 2017-10-10 11:25:55
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na sprawdzanie kosztorysów ofertowych związanych z likwidacją barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod względem prawidłowego sporządzenia wg zasad kosztorysowania (KNR) i zastosowanie średnich cen rynkowych lub wydawnictwa SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym przedłożono kosztorys do sprawdzenia, przed wykonawczy i po wykonawczy. Marek Sobiegraj 2017-10-10 10:37:48
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Róża Werocy 2017-10-10 08:20:24
Wykaz uprawnionych diagnostów Krzysztof Miśkiewicz 2017-10-09 13:34:31
Protokół Nr 205/2017 Dominika Bułgajewska 2017-10-09 12:21:40
Protokół Nr 204/2017 Dominika Bułgajewska 2017-10-09 12:21:03
UCHWAŁA NR 205/699/2017 w sprawie zatwierdzenia wyniku Konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2020. Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2017-2018 dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych Dominika Bułgajewska 2017-10-09 12:20:19
UCHWAŁA NR 205/698/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2017-10-09 12:19:18
UCHWAŁA NR 204/697/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-10-09 12:15:52
UCHWAŁA NR 204/696/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-10-09 12:15:07
UCHWAŁA NR 204/695/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2017-10-09 12:14:18
UCHWAŁA NR 204/695/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2017-10-09 12:13:55
UCHWAŁA NR 204/694/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2017-10-09 12:12:31
UCHWAŁA NR 204/693/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Dominika Bułgajewska 2017-10-09 12:06:48
UCHWAŁA NR 204/692/2017 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-10-09 12:04:09
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2017-10-06 11:42:50
Starosta Myśliborski ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Kamil Wiącek 2017-10-05 13:46:52
Starosta Myśliborski ogłasza nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji Kamil Wiącek 2017-10-05 13:45:12
Wykaz instruktorów Krzysztof Miśkiewicz 2017-10-05 12:29:09
Wykaz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Myśliborskiego Krzysztof Miśkiewicz 2017-10-05 12:27:03
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-04 15:11:30
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-04 15:11:28
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 Marta Wojciechowska 2017-10-04 15:09:36
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 Marta Wojciechowska 2017-10-04 15:09:33
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 Marta Wojciechowska 2017-10-04 15:09:25
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 Marta Wojciechowska 2017-10-04 15:09:14
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 Marta Wojciechowska 2017-10-04 15:07:54
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-04 15:05:40
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-04 15:05:35
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-04 14:59:46
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-04 14:59:32
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-04 14:59:25
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-04 14:59:07
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-04 14:58:54